vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 05 tháng 07 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 05/07/2019 04/07/2019 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 15.930 15.930  0%
3DO 0,001S-V17.240 17.240  0%
4DO 0,05S-II16.940 16.940  0%
5E5 RON 92-II19.650 19.650  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.800 366.800  0%
8Xăng RON 95-III20.510 20.510  0%
9Xăng RON 95-IV20.660 20.660  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao