vietbao

Giá Cả Thị Trường Năng Lượng ngày 06 tháng 12 năm 2018

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 06/12/2018 05/12/2018 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 15.250 16.240  -6.1%
3DO 0,001S-V16.400 17.780  -7.76%
4DO 0,05S-II16.250 17.630  -7.83%
5E5 RON 92-II17.180 18.620  -7.73%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg326.300 326.300  0%
8Xăng RON 95-III18.450 19.970  -7.61%
9Xăng RON 95-IV18.600 20.120  -7.55%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao