vietbao

Giá Cả Thị Trường Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng tại Thái Nguyên bán lẻ ngày 15/12/2018

STT Ngày Giá
129-01-20184.000
228-01-20184.000
327-01-20184.000
426-01-20184.000
525-01-20184.000
624-01-20184.000
723-01-20184.000
822-01-20184.000
921-01-20184.000
1020-01-20184.000
1119-01-20184.000
1218-01-20184.000
1317-01-20184.000
1416-01-20184.000
1515-01-20184.000
1614-01-20184.000
1713-01-20184.000
1812-01-20184.000
1911-01-20184.000
2010-01-20184.000
2108-01-201811.500
2207-01-201811.500
2306-01-201811.500
2405-01-201811.500
2504-01-201811.500
2603-01-201811.500
2702-01-201811.500
2827-11-201711.500
2926-11-201711.500
3025-11-201711.500
Mặt hàng khác
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 29/01/2018 28/01/2018 (+)/(-)
1Đường cát Biên Hòa loại 1 (bán lẻ) KgThái Nguyên23.000 23.000  0%
2Lân Lâm Thao (bán lẻ) KgThái Nguyên10.000 10.000  0%
3Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (bán lẻ) KgThái Nguyên4.000 4.000  0%

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao