Giá Cả Thị Trường

 • Thị trường trong nước
 • Thị trường thế giới


Nông sản
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Bắp cải trắng loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
2Bầu (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
3Bí đao (bán lẻ) KgTiền Giang5.500 5.500  0%
4Bí đỏ (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
5Bưởi da xanh loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang55.000 55.000  0%
6Bưởi da xanh loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
7Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
8Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
9Bưởi Năm Roi loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
10Bưởi Năm Roi loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang25.000 25.000  0%
11Cà chua thường loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
12Cá lóc (bán lẻ) KgAn Giang48.000 48.000  0%
13Cà rốt Đà Lạt (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
14Cà rốt loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang15.000 15.000  0%
15Cải ngọt loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
16Cải thảo (bán lẻ) KgAn Giang11.000 11.000  0%
17Cải xanh (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
18Cam mật (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
19Cam Sành loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang30.000 30.000  0%
20chè cành chất lượng cao (bán lẻ) KgThái Nguyên220.000 220.000  0%
21Chè xanh búp khô (bán lẻ) KgThái Nguyên120.000 120.000  0%
22Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) (bán lẻ) KgThái Nguyên150.000 150.000  0%
23Dưa hấu loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
24Dưa leo truyền thống loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
25Đậu bắp (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
26Đậu cove (bán lẻ) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
27Đậu tương loại 1 (bán buôn) KgAn Giang18.000 18.000  0%
28Đậu tương loại 2 (bán buôn) KgAn Giang16.000 16.000  0%
29Đậu xanh loại 1 (bán buôn) KgAn Giang30.000 30.000  0%
30Đậu xanh loại 2 (bán buôn) KgAn Giang26.000 26.000  0%
31Gạo Bắc Hương (bán lẻ) KgThái Nguyên16.000 16.000  0%
32Gạo Bao Thai Định Hóa (bán lẻ) KgThái Nguyên12.000 12.000  0%
33Gạo CLC (bán lẻ) KgAn Giang13.000 13.000  0%
34Gạo CLC IR 504 (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
35Gạo CLC IR 50404 (bán lẻ) KgAn Giang9.500 9.500  0%
36Gạo CLC IR 64 (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
37Gạo đặc sản Jasmine (bán lẻ) KgAn Giang14.000 14.000  0%
38Gạo Đài Loan 13A (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
39Gạo Đài Loan Gò Công (bán lẻ) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
40Gạo Lài sữa (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
41Gạo một bụi (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
42Gạo nàng thơm (bán lẻ) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
43Gạo Nàng thơm chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
44Gạo nếp cái hoa vàng (bán lẻ) KgThái Nguyên20.000 20.000  0%
45Gạo nếp Thái (bán lẻ) KgTiền Giang24.000 24.000  0%
46Gạo nếp thường (bán lẻ) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
47Gạo Ô tin (bán lẻ) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
48Gạo Sari (bán lẻ) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
49Gạo Tài nguyên Chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang17.000 17.000  0%
50Gạo Tám Điện Biên (bán lẻ) KgThái Nguyên15.500 15.500  0%
51Gạo tẻ thường Khang dân (bán lẻ) KgThái Nguyên11.000 11.000  0%
52Gạo thơm Jasmine (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
53Gạo thơm Thái (bán lẻ) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
54Hoa lơ trắng loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang25.000 25.000  0%
55Khổ qua (mướp đắng) (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 8.000  0%
56Khoai tây ta loại 1 (bán lẻ) KgThái Nguyên17.000 17.000  0%
57Lạc nhân loại 1 (bán buôn) KgAn Giang40.000 40.000  0%
58Lạc nhân loại 2 (bán buôn) KgAn Giang35.000 35.000  0%
59Lê loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
60Mãng cầu ta loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
61Mướp (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
62Nấm rơm (bán lẻ) KgAn Giang55.000 55.000  0%
63Rau mùi (Ngò rí) (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
64Rau muống (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 8.000  0%
65Su su (bán lẻ) KgAn Giang7.000 7.000  0%
66Thanh long loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang20.000 20.000  0%
67Tía tô (bán lẻ) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
68Trí Việt Cây ăn quả (bán lẻ) CanTiền Giang58.000 58.000  0%
69Trứng gà công nghiệp (bán lẻ) chụcAn Giang22.000 22.000  0%
70Trứng gà ta (bán lẻ) chụcAn Giang35.000 35.000  0%
71Trứng vịt (bán lẻ) chụcAn Giang25.000 25.000  0%
72Vừng vàng loại 1 (bán buôn) KgAn Giang65.000 65.000  0%
73Xà lách lụa (bán lẻ) câyTiền Giang12.000 12.000  0%
Thực phẩm
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Cá basa (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
2Cá chim trắng (bán lẻ) KgAn Giang28.000 28.000  0%
3Cá diêu hồng (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
4Cá kèo (bán buôn) KgTiền Giang120.000 120.000  0%
5Cá lóc đồng (bán buôn) KgTiền Giang130.000 130.000  0%
6Cá lóc nuôi (bán buôn) KgTiền Giang55.000 55.000  0%
7Cá ngừ đại dương (bán buôn) KgTiền Giang110.000 110.000  0%
8Cá rô đầu vuông (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
9Cá rô phi (bán lẻ) KgAn Giang32.000 32.000  0%
10Cá rô phi 0,5 kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên40.000 40.000  0%
11Cá rô phi 1kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên45.000 45.000  0%
12Cá tra (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
13Cá Trắm 1kg – 2kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên60.000 60.000  0%
14Cá trê đồng (bán buôn) KgTiền Giang105.000 105.000  0%
15Cua gạch (bán buôn) KgTiền Giang245.000 245.000  0%
16Cua thịt (bán buôn) KgTiền Giang190.000 190.000  0%
17Gà ta hơi (bán buôn) KgTiền Giang95.000 95.000  0%
18Gà Tam Hoàng hơi (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
19Gà trống nguyên con làm sẵn (bán lẻ) KgThái Nguyên150.000 150.000  0%
20Gà trống ta hơi (bán lẻ) KgAn Giang100.000 100.000  0%
21Lợn hơi (bán buôn) KgTiền Giang46.000 46.000  0%
22Muối trắng (bán lẻ) KgThái Nguyên3.000 3.000  0%
23Ngan (Vịt Xiêm) hơi (bán buôn) KgTiền Giang65.000 65.000  0%
24Nghêu (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
25Quýt đường loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang48.000 48.000  0%
26Quýt đường loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
27Rau mùng tơi (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 8.000  0%
28Sò huyết (bán buôn) KgTiền Giang70.000 70.000  0%
29Thịt bò đùi (bán buôn) KgTiền Giang210.000 210.000  0%
30Thịt bò phi lê (bán buôn) KgTiền Giang240.000 240.000  0%
31Thịt bò thăn (bán lẻ) KgAn Giang230.000 230.000  0%
32Thịt lợn ba chỉ (bán lẻ) KgAn Giang85.000 85.000  0%
33Thịt lợn đùi (bán lẻ) KgAn Giang85.000 85.000  0%
34Thịt lợn mông (bán lẻ) KgThái Nguyên95.000 95.000  0%
35Thịt lợn nạc thăn (bán lẻ) KgAn Giang90.000 90.000  0%
36Tôm càng xanh (bán buôn) KgTiền Giang255.000 255.000  0%
37Tôm sú nuôi (bán buôn) KgTiền Giang120.000 120.000  0%
38Vịt hơi (bán lẻ) KgAn Giang46.000 46.000  0%
Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp1.250.000 1.250.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg250.000 250.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg270.000 270.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg785.000 785.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg150.000 150.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%
Mặt hàng khác
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1Agrostim (bán lẻ) GóiTiền Giang8.000 8.000  0%
2Chanh giấy (bán buôn) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
3Chanh không hạt (bán buôn) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
4Chôm chôm Java (bán buôn) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
5Chôm chôm nhãn (bán buôn) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
6Chôm chôm Rong-Riêng (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
7Chuối ta xanh (bán buôn) KgTiền Giang4.500 4.500  0%
8Chuối xiêm (bán buôn) KgTiền Giang5.200 5.200  0%
9DAP (Hồng Hà) (bán buôn) KgAn Giang12.000 12.000  0%
10DAP (Korea) (bán lẻ) baoTiền Giang755.000 755.000  0%
11DAP (Mỹ) (bán buôn) KgAn Giang11.000 11.000  0%
12DAP (Nâu) (bán buôn) KgAn Giang10.800 10.800  0%
13DAP (TQ) (bán lẻ) baoTiền Giang680.000 680.000  0%
14Dona (bán lẻ) baoTiền Giang230.000 230.000  0%
15Dứa Queen loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang9.000 9.000  0%
16Đạm Hà Bắc (bán lẻ) KgThái Nguyên10.000 10.000  0%
17Đu đủ xanh (bán buôn) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
18Đường cát Biên Hòa loại 1 (bán lẻ) KgThái Nguyên23.000 23.000  0%
19Humix vi sinh đặc biệt (bán lẻ) baoTiền Giang248.000 248.000  0%
20Hữu cơ bón lót Việt + Úc (bán lẻ) baoTiền Giang205.000 205.000  0%
21Hữu cơ gà cao cấp (bán lẻ) baoTiền Giang520.000 520.000  0%
22Hữu cơ gà đã qua xử lý (bán lẻ) baoTiền Giang240.000 240.000  0%
23Hữu cơ Malaysia (bán lẻ) baoTiền Giang285.000 285.000  0%
24Kali đỏ ( Cloruakali) (bán lẻ) KgThái Nguyên10.000 10.000  0%
25KCL (bán buôn) KgAn Giang10.000 10.000  0%
26KCL (canada) (bán buôn) KgAn Giang9.000 9.000  0%
27KCL (isarel) (bán buôn) KgAn Giang9.400 9.400  0%
28Lân Lâm Thao (bán lẻ) KgThái Nguyên4.000 4.000  0%
29Lân Long Thành (bán buôn) KgAn Giang3.400 3.400  0%
30Mãng cầu Xiêm (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
31Măng cụt loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang65.000 65.000  0%
32Mít Viên Linh (Thái Lan) (bán buôn) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
33Nhãn tiêu da bò (bán buôn) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
34Nhãn tiêu da bò loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
35Nhãn xuồng cơm vàng (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
36NPK (bán lẻ) KgThái Nguyên5.000 5.000  0%
37NPK 16+16+8+TE (bán lẻ) baoTiền Giang585.000 585.000  0%
38NPK 20-20-15+TE Cò Bay (bán lẻ) baoTiền Giang735.000 735.000  0%
39NPK 20-20-15+TE Cò vàng (bán lẻ) baoTiền Giang682.000 682.000  0%
40NPK 20-20-15+TE Quốc tế (bán lẻ) baoTiền Giang975.000 975.000  0%
41NPK 30+9+9 (bán lẻ) baoTiền Giang715.000 715.000  0%
42NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang10.500 10.500  0%
43NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang14.500 14.500  0%
44NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang12.500 12.500  0%
45NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang14.000 14.000  0%
46NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang14.000 14.000  0%
47NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang10.500 10.500  0%
48Ổi không hạt (bán buôn) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
49Ổi Lê Đài Loan (bán buôn) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
50Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) (bán lẻ) GóiTiền Giang36.000 36.000  0%
51Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) (bán lẻ) ViênTiền Giang56.000 56.000  0%
52Sầu riêng monthong loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
53Sầu riêng monthong loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang25.000 25.000  0%
54Sầu riêng Ri6 loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
55Sầu riêng Ri6 loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
56Siêu vi lượng (bán lẻ) CanTiền Giang75.000 75.000  0%
57Thanh long ruột đỏ loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
58Thanh long ruột trắng loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
59Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt (bán lẻ) baoThái Nguyên12.000 12.000  0%
60Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (bán lẻ) baoThái Nguyên11.500 11.500  0%
61Urê (TQ) (bán lẻ) baoTiền Giang340.000 340.000  0%
62Urê Phú Mỹ (bán lẻ) baoTiền Giang378.000 378.000  0%
63Urê Zn/Cu (bán lẻ) baoTiền Giang455.000 455.000  0%
64Urea (LX) (bán buôn) KgAn Giang9.500 9.500  0%
65Xoài Cát Chu (bán buôn) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
66Xoài cát Hòa Lộc loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang50.000 50.000  0%
 • Siêu xe 174 bánh chạy trên cao tốc Hà Nội
  Siêu xe 174 bánh chạy trên cao tốc Hà Nội

  Chiều 21/7, một chiếc siêu xe tải 174 bánh, chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), phía sau có ôtô cảnh sát hộ tống. Chiếc xe này gồm 24 trục, trong đó có 20 trục 8 bánh, 3 trục 4 bánh và một trục 2 bánh. Đây là xe siêu trường, siêu trọng chở dầm bêtông cho dự án đường sắt trên cao.

 • Người dân giúp CSHS vây bắt cướp trên phố như phim hành động
  Người dân giúp CSHS vây bắt cướp trên phố như phim hành động

  Khi chạy đến ngã tư, do va chạm với xe máy của người dân nên tên cướp đã vứt xe máy lại rồi bỏ chạy, nhưng ngay sau đó hắn đã bị CSHS và quần chúng nhân dân vây bắt.

 • CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách
  CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách

  Chiều 18/7, trên mạng xuất hiện video gần 30 giây ghi lại cảnh một người mặc trang phục CSGT lao ra chặn xe máy của 2 người đi ngược chiều. Sau khi người này giơ chân, chiếc xe máy mất lái lao vào dải phân cách cứng giữa đường.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
  Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

  Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

 • Thoi su 24h077 Dam vo giet hang xom vi ghen
  Thời sự 24h(07/7): Đâm vợ, giết hàng xóm vì ghen

  HN: Đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đẩy xuống giữa đường?; Hơn 90 khách bị khách sạn "giam" xe vì không dùng đủ 3 bữa; Cứ mưa là ngập ở Quảng Ninh: Hiểm hoạ từ bãi thải treo trên đầu người dân; Ba mẹ con khóc thét, ngất lịm khi thấy chồng chết dưới bánh xe ben; Bỗng dưng bị đòi lại 1,35 tỷ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ