vietbao

Giá Cả Thị Trường

 • Thị trường trong nước
 • Thị trường thế giới


Nông sản
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 30/08/2016 29/08/2016 (+)/(-)
1Bắp cải trắng loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 -  -
2Bầu (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 8.000  0%
3Bí đao (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
4Bí đỏ (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 -  -
5Bưởi da xanh loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang60.000 60.000  0%
6Bưởi da xanh loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
7Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
8Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
9Bưởi Năm Roi loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
10Bưởi Năm Roi loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang24.000 24.000  0%
11Cà chua thường loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang10.000 -  -
12Cá lóc (bán lẻ) KgAn Giang48.000 48.000  0%
13Cà rốt Đà Lạt (bán lẻ) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
14Cà rốt loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang12.000 12.000  0%
15Cải ngọt loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang6.000 6.000  0%
16Cải thảo (bán lẻ) KgAn Giang11.000 11.000  0%
17Cải xanh (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
18Cam mật (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
19Cam Sành loại 1 (bán buôn) KgAn Giang30.000 30.000  0%
20chè cành chất lượng cao (bán lẻ) KgThái Nguyên220.000 220.000  0%
21Chè xanh búp khô (bán lẻ) KgThái Nguyên120.000 120.000  0%
22Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) (bán lẻ) KgThái Nguyên150.000 150.000  0%
23Dưa hấu loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
24Dưa leo truyền thống loại 1 (bán lẻ) KgTiền Giang9.000 -  -
25Đậu bắp (bán lẻ) KgTiền Giang8.000 8.000  0%
26Đậu cove (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 -  -
27Đậu tương loại 1 (bán buôn) KgAn Giang18.000 18.000  0%
28Đậu tương loại 2 (bán buôn) KgAn Giang16.000 16.000  0%
29Đậu xanh loại 1 (bán buôn) KgAn Giang30.000 30.000  0%
30Đậu xanh loại 2 (bán buôn) KgAn Giang26.000 26.000  0%
31Gạo Bắc Hương (bán lẻ) KgThái Nguyên16.000 16.000  0%
32Gạo Bao Thai Định Hóa (bán lẻ) KgThái Nguyên12.000 12.000  0%
33Gạo CLC (bán lẻ) KgAn Giang13.000 13.000  0%
34Gạo CLC IR 504 (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
35Gạo CLC IR 50404 (bán lẻ) KgAn Giang9.500 9.500  0%
36Gạo CLC IR 64 (bán lẻ) KgTiền Giang11.500 11.500  0%
37Gạo đặc sản Jasmine (bán lẻ) KgAn Giang14.000 14.000  0%
38Gạo Đài Loan 13A (bán lẻ) KgTiền Giang14.500 14.500  0%
39Gạo Đài Loan Gò Công (bán lẻ) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
40Gạo Lài sữa (bán lẻ) KgTiền Giang15.500 15.500  0%
41Gạo một bụi (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
42Gạo nàng thơm (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
43Gạo Nàng thơm chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
44Gạo nếp cái hoa vàng (bán lẻ) KgThái Nguyên20.000 20.000  0%
45Gạo nếp Thái (bán lẻ) KgTiền Giang26.000 26.000  0%
46Gạo nếp thường (bán lẻ) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
47Gạo Ô tin (bán lẻ) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
48Gạo Sari (bán lẻ) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
49Gạo Tài nguyên Chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang16.500 16.500  0%
50Gạo Tám Điện Biên (bán lẻ) KgThái Nguyên15.500 15.500  0%
51Gạo tẻ thường Khang dân (bán lẻ) KgThái Nguyên11.000 11.000  0%
52Gạo thơm Jasmine (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
53Gạo thơm Thái (bán lẻ) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
54Hoa lơ trắng loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang25.000 25.000  0%
55Khổ qua (mướp đắng) (bán lẻ) KgTiền Giang6.500 -  -
56Khoai tây ta loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang16.000 16.000  0%
57Lạc nhân loại 1 (bán buôn) KgAn Giang40.000 40.000  0%
58Lạc nhân loại 2 (bán buôn) KgAn Giang35.000 35.000  0%
59Lê loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang30.000 30.000  0%
60Mãng cầu ta loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
61Mướp (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
62Nấm rơm (bán lẻ) KgAn Giang55.000 55.000  0%
63Rau mùi (Ngò rí) (bán lẻ) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
64Rau muống (bán lẻ) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
65Su su (bán lẻ) KgAn Giang7.000 7.000  0%
66Thanh long loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang20.000 20.000  0%
67Tía tô (bán lẻ) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
68Trí Việt Cây ăn quả (bán lẻ) CanTiền Giang60.000 60.000  0%
69Trứng gà công nghiệp (bán lẻ) chụcAn Giang20.000 20.000  0%
70Trứng gà ta (bán lẻ) chụcAn Giang33.000 33.000  0%
71Trứng vịt (bán lẻ) chụcAn Giang23.000 23.000  0%
72Vừng vàng loại 1 (bán buôn) KgAn Giang65.000 65.000  0%
73Xà lách lụa (bán lẻ) câyTiền Giang8.000 8.000  0%
Thực phẩm
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 30/08/2016 29/08/2016 (+)/(-)
1Cá bạc má (bán buôn) KgTiền Giang28.000 28.000  0%
2Cá basa (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
3Cá chim trắng (bán lẻ) KgAn Giang28.000 28.000  0%
4Cá diêu hồng (bán buôn) KgAn Giang43.000 43.000  0%
5Cá kèo (bán buôn) KgTiền Giang130.000 130.000  0%
6Cá lóc đồng (bán buôn) KgTiền Giang120.000 120.000  0%
7Cá lóc nuôi (bán buôn) KgTiền Giang50.000 50.000  0%
8Cá ngừ đại dương (bán buôn) KgTiền Giang130.000 130.000  0%
9Cá rô đầu vuông (bán buôn) KgTiền Giang32.000 32.000  0%
10Cá rô phi (bán lẻ) KgAn Giang32.000 32.000  0%
11Cá rô phi 0,5 kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên40.000 40.000  0%
12Cá rô phi 1kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên45.000 45.000  0%
13Cá tra (bán buôn) KgAn Giang40.000 40.000  0%
14Cá Trắm 1kg – 2kg/con (bán lẻ) KgThái Nguyên60.000 60.000  0%
15Cá trê đồng (bán buôn) KgTiền Giang110.000 110.000  0%
16Cua gạch (bán buôn) KgTiền Giang260.000 260.000  0%
17Cua thịt (bán buôn) KgTiền Giang220.000 220.000  0%
18Gà ta hơi (bán buôn) KgTiền Giang100.000 100.000  0%
19Gà Tam Hoàng hơi (bán buôn) KgTiền Giang40.000 40.000  0%
20Gà trống nguyên con làm sẵn (bán lẻ) KgThái Nguyên150.000 150.000  0%
21Gà trống ta hơi (bán lẻ) KgAn Giang105.000 105.000  0%
22Lợn hơi (bán buôn) KgTiền Giang50.000 50.000  0%
23Muối trắng (bán lẻ) KgThái Nguyên3.000 3.000  0%
24Ngan (Vịt Xiêm) hơi (bán buôn) KgTiền Giang60.000 60.000  0%
25Nghêu (bán buôn) KgTiền Giang16.000 16.000  0%
26Quýt đường loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
27Quýt đường loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
28Rau mùng tơi (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
29Sò huyết (bán buôn) KgTiền Giang40.000 40.000  0%
30Thịt bò đùi (bán buôn) KgTiền Giang220.000 220.000  0%
31Thịt bò phi lê (bán buôn) KgTiền Giang240.000 240.000  0%
32Thịt bò thăn (bán lẻ) KgAn Giang220.000 220.000  0%
33Thịt lợn ba chỉ (bán lẻ) KgAn Giang80.000 80.000  0%
34Thịt lợn đùi (bán buôn) KgAn Giang80.000 80.000  0%
35Thịt lợn mông (bán lẻ) KgThái Nguyên95.000 95.000  0%
36Thịt lợn nạc thăn (bán buôn) KgAn Giang85.000 85.000  0%
37Tôm càng xanh (bán buôn) KgAn Giang240.000 240.000  0%
38Tôm sú nuôi (bán buôn) KgTiền Giang115.000 115.000  0%
39Vịt hơi (bán lẻ) KgAn Giang45.000 45.000  0%
Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 30/08/2016 29/08/2016 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg245.000 245.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg265.000 265.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg765.000 765.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg145.000 145.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%
Mặt hàng khác
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 30/08/2016 29/08/2016 (+)/(-)
1Agrostim (bán lẻ) GóiTiền Giang8.000 8.000  0%
2Chanh giấy (bán buôn) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
3Chanh không hạt (bán buôn) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
4Chôm chôm Java (bán buôn) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
5Chôm chôm nhãn (bán buôn) KgTiền Giang21.000 21.000  0%
6Chôm chôm Rong-Riêng (bán buôn) KgTiền Giang25.000 25.000  0%
7Chuối ta xanh (bán buôn) KgTiền Giang4.000 4.000  0%
8Chuối xiêm (bán buôn) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
9Cóc xanh (bán buôn) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
10DAP (Hồng Hà) (bán buôn) KgAn Giang11.000 11.000  0%
11DAP (Korea) (bán lẻ) baoTiền Giang760.000 760.000  0%
12DAP (Mỹ) (bán buôn) KgAn Giang9.800 9.800  0%
13DAP (Nâu) (bán buôn) KgAn Giang10.000 10.000  0%
14DAP (TQ) (bán lẻ) baoTiền Giang680.000 680.000  0%
15Dona (bán lẻ) baoTiền Giang230.000 230.000  0%
16Dứa Queen loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
17Đạm Hà Bắc (bán lẻ) KgThái Nguyên10.000 10.000  0%
18Đu đủ xanh (bán buôn) KgTiền Giang4.500 4.500  0%
19Đường cát Biên Hòa loại 1 (bán lẻ) KgThái Nguyên23.000 23.000  0%
20Đường cát to (bán lẻ) KgAn Giang17.000 17.000  0%
21Đường cát trung (bán lẻ) KgAn Giang16.000 16.000  0%
22Hồng xiêm (bán buôn) KgTiền Giang24.000 24.000  0%
23Humix vi sinh đặc biệt (bán lẻ) baoTiền Giang248.000 248.000  0%
24Hữu cơ bón lót Việt + Úc (bán lẻ) baoTiền Giang208.000 208.000  0%
25Hữu cơ gà cao cấp (bán lẻ) baoTiền Giang520.000 520.000  0%
26Hữu cơ gà đã qua xử lý (bán lẻ) baoTiền Giang240.000 240.000  0%
27Hữu cơ Malaysia (bán lẻ) baoTiền Giang290.000 290.000  0%
28Kali đỏ ( Cloruakali) (bán lẻ) KgThái Nguyên10.000 10.000  0%
29KCL (bán buôn) KgAn Giang8.500 8.500  0%
30KCL (canada) (bán buôn) KgAn Giang7.500 7.500  0%
31KCL (isarel) (bán buôn) KgAn Giang8.000 8.000  0%
32Lân Lâm Thao (bán lẻ) KgThái Nguyên4.000 4.000  0%
33Lân Long Thành (bán buôn) KgAn Giang2.500 2.500  0%
34Mãng cầu Xiêm (bán buôn) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
35Măng cụt loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang70.000 70.000  0%
36Mít Viên Linh (Thái Lan) (bán buôn) KgTiền Giang9.000 9.000  0%
37Nhãn tiêu da bò (bán buôn) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
38Nhãn tiêu da bò loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
39Nhãn xuồng cơm vàng (bán buôn) KgTiền Giang50.000 50.000  0%
40NPK (bán lẻ) KgThái Nguyên5.000 5.000  0%
41NPK 16+16+8+TE (bán lẻ) baoTiền Giang587.000 587.000  0%
42NPK 20-20-15+TE Cò Bay (bán lẻ) baoTiền Giang735.000 735.000  0%
43NPK 20-20-15+TE Cò vàng (bán lẻ) baoTiền Giang680.000 680.000  0%
44NPK 20-20-15+TE Quốc tế (bán lẻ) baoTiền Giang980.000 980.000  0%
45NPK 30+9+9 (bán lẻ) baoTiền Giang715.000 715.000  0%
46NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang9.000 9.000  0%
47NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang12.000 12.000  0%
48NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang11.000 11.000  0%
49NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang13.000 13.000  0%
50NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang12.200 12.200  0%
51NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang9.000 9.000  0%
52Ổi không hạt (bán buôn) KgTiền Giang7.500 7.500  0%
53Ổi Lê Đài Loan (bán buôn) KgTiền Giang5.500 5.500  0%
54Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) (bán lẻ) GóiTiền Giang36.000 36.000  0%
55Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) (bán lẻ) ViênTiền Giang56.000 56.000  0%
56Roi (Mận An Phước) loại đỏ (bán buôn) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
57Sầu riêng monthong loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang50.000 50.000  0%
58Sầu riêng monthong loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
59Sầu riêng Ri6 loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang46.000 46.000  0%
60Sầu riêng Ri6 loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang28.000 28.000  0%
61Siêu vi lượng (bán lẻ) CanTiền Giang75.000 75.000  0%
62Thanh long ruột đỏ loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang17.000 17.000  0%
63Thanh long ruột trắng loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang8.500 8.500  0%
64Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt (bán lẻ) baoThái Nguyên12.000 12.000  0%
65Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (bán lẻ) baoThái Nguyên11.500 11.500  0%
66Urê (TQ) (bán lẻ) KgAn Giang6.000 6.000  0%
67Urê Phú Mỹ (bán lẻ) KgAn Giang6.200 6.200  0%
68Urê Zn/Cu (bán lẻ) baoTiền Giang455.000 455.000  0%
69Urea (LX) (bán buôn) KgAn Giang7.000 7.000  0%
70Xoài Cát Chu (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
71Xoài cát Hòa Lộc loại 1 (bán buôn) KgAn Giang50.000 50.000  0%
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t