• Thị trường trong nước
 • Thị trường thế giới


Nông sản
STT Mặt hàng Đơn vị tính Tỉnh Hôm nay Hôm qua Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước
1Bắp cải trắng loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang7.000 7.000  0%
2Bầu (bán lẻ) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
3Bí đao (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
4Bí đỏ (bán lẻ) KgAn Giang8.000 8.000  0%
5Bưởi da xanh loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang52.000 52.000  0%
6Bưởi da xanh loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang40.000 40.000  0%
7Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
8Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
9Bưởi Năm Roi loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
10Bưởi Năm Roi loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang25.000 25.000  0%
11Cà chua thường loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang11.000 11.000  0%
12Cá lóc (bán lẻ) KgAn Giang45.000 45.000  0%
13Cà rốt Đà Lạt (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
14Cà rốt loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang15.000 15.000  0%
15Cải ngọt loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang6.000 6.000  0%
16Cải thảo (bán lẻ) KgAn Giang12.000 12.000  0%
17Cải xanh (bán lẻ) KgTiền Giang9.000 9.000  0%
18Cam mật (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
19Cam Sành loại 1 (bán buôn) KgAn Giang45.000 45.000  0%
20Dưa hấu loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang6.500 6.500  0%
21Dưa leo truyền thống loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang8.000 8.000  0%
22Đậu bắp (bán lẻ) KgTiền Giang9.000 9.000  0%
23Đậu cove (bán lẻ) KgAn Giang10.000 10.000  0%
24Đậu tương loại 1 (bán buôn) KgAn Giang18.000 18.000  0%
25Đậu tương loại 2 (bán buôn) KgAn Giang16.000 16.000  0%
26Đậu xanh loại 1 (bán buôn) KgAn Giang30.000 30.000  0%
27Đậu xanh loại 2 (bán buôn) KgAn Giang26.000 26.000  0%
28Gạo CLC (bán lẻ) KgAn Giang13.000 13.000  0%
29Gạo CLC IR 504 (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
30Gạo CLC IR 50404 (bán lẻ) KgAn Giang9.500 9.500  0%
31Gạo CLC IR 64 (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
32Gạo đặc sản Jasmine (bán lẻ) KgAn Giang14.000 14.000  0%
33Gạo Đài Loan 13A (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
34Gạo Đài Loan Gò Công (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
35Gạo Lài sữa (bán lẻ) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
36Gạo một bụi (bán lẻ) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
37Gạo nàng thơm (bán lẻ) KgTiền Giang14.000 14.000  0%
38Gạo Nàng thơm chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
39Gạo nếp Thái (bán lẻ) KgTiền Giang24.000 24.000  0%
40Gạo nếp thường (bán lẻ) KgTiền Giang18.000 18.000  0%
41Gạo Ô tin (bán lẻ) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
42Gạo Sari (bán lẻ) KgTiền Giang10.500 10.500  0%
43Gạo Tài nguyên Chợ Đào (bán lẻ) KgTiền Giang16.000 16.000  0%
44Gạo thơm Jasmine (bán lẻ) KgTiền Giang12.000 12.000  0%
45Gạo thơm Thái (bán lẻ) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
46Hoa lơ trắng loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang25.000 25.000  0%
47Khổ qua (mướp đắng) (bán lẻ) KgAn Giang8.000 8.000  0%
48Khoai tây ta loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang15.000 15.000  0%
49Lạc nhân loại 1 (bán buôn) KgAn Giang40.000 40.000  0%
50Lạc nhân loại 2 (bán buôn) KgAn Giang35.000 35.000  0%
51Lê loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang30.000 30.000  0%
52Mãng cầu ta loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang35.000 35.000  0%
53Mướp (bán lẻ) KgTiền Giang5.000 5.000  0%
54Nấm rơm (bán lẻ) KgAn Giang55.000 55.000  0%
55Rau mùi (Ngò rí) (bán lẻ) KgTiền Giang20.000 20.000  0%
56Rau muống (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
57Su su (bán lẻ) KgAn Giang7.000 7.000  0%
58Thanh long loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang20.000 20.000  0%
59Tía tô (bán lẻ) KgTiền Giang17.000 17.000  0%
60Trí Việt Cây ăn quả (bán lẻ) CanTiền Giang58.000 58.000  0%
61Trứng gà công nghiệp (bán lẻ) chụcAn Giang20.000 20.000  0%
62Trứng gà ta (bán lẻ) chụcAn Giang35.000 35.000  0%
63Trứng vịt (bán lẻ) chụcAn Giang24.000 24.000  0%
64Vừng vàng loại 1 (bán buôn) KgAn Giang60.000 60.000  0%
65Xà lách lụa (bán lẻ) câyTiền Giang12.000 12.000  0%
Thực phẩm
STT Mặt hàng Đơn vị tính Tỉnh Hôm nay Hôm qua Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước
1Cá basa (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
2Cá chim trắng (bán lẻ) KgAn Giang26.000 26.000  0%
3Cá diêu hồng (bán lẻ) KgAn Giang42.000 42.000  0%
4Cá kèo (bán buôn) KgTiền Giang120.000 120.000  0%
5Cá lóc đồng (bán buôn) KgTiền Giang130.000 130.000  0%
6Cá lóc nuôi (bán buôn) KgTiền Giang55.000 55.000  0%
7Cá ngừ đại dương (bán buôn) KgTiền Giang110.000 110.000  0%
8Cá rô đầu vuông (bán buôn) KgTiền Giang32.000 32.000  0%
9Cá rô phi (bán lẻ) KgAn Giang32.000 32.000  0%
10Cá tra (bán lẻ) KgAn Giang40.000 40.000  0%
11Cá trê đồng (bán buôn) KgTiền Giang105.000 105.000  0%
12Cua gạch (bán buôn) KgTiền Giang245.000 245.000  0%
13Cua thịt (bán buôn) KgTiền Giang190.000 190.000  0%
14Gà ta hơi (bán buôn) KgTiền Giang90.000 90.000  0%
15Gà Tam Hoàng hơi (bán buôn) KgTiền Giang55.000 55.000  0%
16Gà trống ta hơi (bán lẻ) KgAn Giang100.000 100.000  0%
17Lợn hơi (bán buôn) KgTiền Giang46.000 46.000  0%
18Ngan (Vịt Xiêm) hơi (bán buôn) KgTiền Giang60.000 60.000  0%
19Nghêu (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
20Quýt đường loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
21Quýt đường loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
22Rau mùng tơi (bán lẻ) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
23Sò huyết (bán buôn) KgTiền Giang70.000 70.000  0%
24Thịt bò đùi (bán buôn) KgTiền Giang210.000 210.000  0%
25Thịt bò phi lê (bán buôn) KgTiền Giang240.000 240.000  0%
26Thịt bò thăn (bán lẻ) KgAn Giang220.000 220.000  0%
27Thịt lợn ba chỉ (bán lẻ) KgAn Giang85.000 85.000  0%
28Thịt lợn đùi (bán lẻ) KgAn Giang85.000 85.000  0%
29Thịt lợn nạc thăn (bán lẻ) KgAn Giang90.000 90.000  0%
30Tôm càng xanh (bán lẻ) KgAn Giang250.000 250.000  0%
31Tôm sú nuôi (bán buôn) KgTiền Giang130.000 130.000  0%
32Vịt hơi (bán lẻ) KgAn Giang50.000 50.000  0%
Năng Lượng
STT Mặt hàng Đơn vị tính Tỉnh Hôm nay Hôm qua Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp1.250.000 1.250.000  0%
2Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg250.000 250.000  0%
3Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg270.000 270.000  0%
4Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg835.000 835.000  0%
5Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg155.000 155.000  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg505.000 505.000  0%
Mặt hàng khác
STT Mặt hàng Đơn vị tính Tỉnh Hôm nay Hôm qua Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước
1Agrostim (bán lẻ) GóiTiền Giang8.000 8.000  0%
2Chanh giấy (bán buôn) KgTiền Giang24.000 24.000  0%
3Chanh không hạt (bán buôn) KgTiền Giang33.000 33.000  0%
4Chôm chôm Java (bán buôn) KgTiền Giang17.000 17.000  0%
5Chôm chôm nhãn (bán buôn) KgTiền Giang30.000 30.000  0%
6Chôm chôm Rong-Riêng (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
7Chuối ta xanh (bán buôn) KgTiền Giang4.800 4.800  0%
8Chuối xiêm (bán buôn) KgTiền Giang5.300 5.300  0%
9DAP (Hồng Hà) (bán buôn) KgAn Giang11.000 11.000  0%
10DAP (Korea) (bán lẻ) baoTiền Giang755.000 755.000  0%
11DAP (Mỹ) (bán buôn) KgAn Giang10.000 10.000  0%
12DAP (Nâu) (bán buôn) KgAn Giang10.000 10.000  0%
13DAP (TQ) (bán lẻ) baoTiền Giang683.000 683.000  0%
14Dona (bán lẻ) baoTiền Giang230.000 230.000  0%
15Dứa Queen loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang7.000 7.000  0%
16Đu đủ xanh (bán buôn) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
17Đường cát to (bán lẻ) KgAn Giang16.000 16.000  0%
18Đường cát trung (bán lẻ) KgAn Giang15.000 15.000  0%
19Humix vi sinh đặc biệt (bán lẻ) baoTiền Giang250.000 250.000  0%
20Hữu cơ bón lót Việt + Úc (bán lẻ) baoTiền Giang205.000 205.000  0%
21Hữu cơ gà cao cấp (bán lẻ) baoTiền Giang525.000 525.000  0%
22Hữu cơ gà đã qua xử lý (bán lẻ) baoTiền Giang240.000 240.000  0%
23Hữu cơ Malaysia (bán lẻ) baoTiền Giang287.000 287.000  0%
24KCL (bán buôn) KgAn Giang8.500 8.500  0%
25KCL (canada) (bán buôn) KgAn Giang8.200 8.200  0%
26KCL (isarel) (bán buôn) KgAn Giang8.300 8.300  0%
27Lân Long Thành (bán buôn) KgAn Giang3.000 3.000  0%
28Mãng cầu Xiêm (bán buôn) KgTiền Giang34.000 34.000  0%
29Mít Viên Linh (Thái Lan) (bán buôn) KgTiền Giang10.000 10.000  0%
30Nhãn tiêu da bò (bán buôn) KgTiền Giang11.000 11.000  0%
31Nhãn tiêu da bò loại 1 (bán lẻ) KgAn Giang30.000 30.000  0%
32Nhãn xuồng cơm vàng (bán buôn) KgTiền Giang44.000 44.000  0%
33NPK 16+16+8+TE (bán lẻ) baoTiền Giang588.000 588.000  0%
34NPK 20-20-15+TE Cò Bay (bán lẻ) baoTiền Giang735.000 735.000  0%
35NPK 20-20-15+TE Cò vàng (bán lẻ) baoTiền Giang680.000 680.000  0%
36NPK 20-20-15+TE Quốc tế (bán lẻ) baoTiền Giang975.000 975.000  0%
37NPK 30+9+9 (bán lẻ) baoTiền Giang725.000 725.000  0%
38NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang10.000 10.000  0%
39NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang13.000 13.000  0%
40NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang11.000 11.000  0%
41NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang13.000 13.000  0%
42NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) KgAn Giang13.000 13.000  0%
43NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) KgAn Giang9.500 9.500  0%
44Ổi không hạt (bán buôn) KgTiền Giang15.000 15.000  0%
45Ổi Lê Đài Loan (bán buôn) KgTiền Giang6.000 6.000  0%
46Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) (bán lẻ) GóiTiền Giang36.000 36.000  0%
47Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) (bán lẻ) ViênTiền Giang56.000 56.000  0%
48Roi (Mận An Phước) loại đỏ (bán buôn) KgTiền Giang13.000 13.000  0%
49Sầu riêng monthong loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang40.000 40.000  0%
50Sầu riêng monthong loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang35.000 35.000  0%
51Sầu riêng Ri6 loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang44.000 44.000  0%
52Sầu riêng Ri6 loại 2 (bán buôn) KgTiền Giang38.000 38.000  0%
53Siêu vi lượng (bán lẻ) CanTiền Giang75.000 75.000  0%
54Thanh long ruột đỏ loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang45.000 45.000  0%
55Thanh long ruột trắng loại 1 (bán buôn) KgTiền Giang22.000 22.000  0%
56Urê (TQ) (bán lẻ) KgAn Giang6.000 6.000  0%
57Urê Phú Mỹ (bán lẻ) KgAn Giang6.500 6.500  0%
58Urê Zn/Cu (bán lẻ) baoTiền Giang455.000 455.000  0%
59Urea (LX) (bán buôn) KgAn Giang8.000 8.000  0%
60Xoài Cát Chu (bán buôn) KgTiền Giang16.000 16.000  0%
61Xoài cát Hòa Lộc loại 1 (bán buôn) KgAn Giang45.000 45.000  0%
62Xoài tượng Đài Loan (bán buôn) KgTiền Giang18.000 18.000  0%

Ty gia USD ngay 24052016
Tỷ giá USD ngày 24/05/2016
Ngày 24/5, thị trường tỷ giá USD/VND dao động không đáng kể. So với ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại..


 • Thoi su 24h2305 Tai nan tham khoc o Binh Thuan 12 nguoi chet
  Thời sự 24h(23/05): Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận 12 người chết

  Chuyện những "dân chơi" đặt mua đồ nhưng thản nhiên... quên trả tiền; Vụ tai nạn thảm khốc 12 người chết: Tang thương quê nghèo; Truy sát kinh hoàng ở Cà Mau, nạn nhân bị chém khâu gần 30 mũi; Bê tông hầm chui như "kẹo lạc không đường": Nhiều giả thiết;

 • Thoi su 24h1905 Ghen tuong phi cong tre danh chet ban gai
  Thời sự 24h(19/05): Ghen tuông phi công trẻ đánh chết bạn gái

  Gạo đổi màu xanh khi ngâm nước tại Đà Nẵng: Mất 15 ngày kiểm tra; Xúc xích chứa chất gây ung thư: "Ăn ít cơ thể tự đào thải độc"; Dùng axit tẩy bình rồi đem bán nước lọc đóng chai; Góc khuất đằng sau lời "rao mình" trong "ma trận"... chợ thận online;

 • Thoi su 24h1805 Nam thanh nien giet ban roi len FB tu thu
  Thời sự 24h(18/05): Nam thanh niên giết bạn rồi lên FB tự thú

  Về vụ 2 cháu bé ở huyện Phú Xuyên "mất tích": Không đưa thông tin sai lệch, suy diễn; Choáng với hóa đơn tiền nước "khủng" ở Hà Nội: 19 triệu/tháng; Đã tìm ra nguyên nhân khiến cá chết trắng trên sông Bưởi; Đề nghị xử nghiêm nhà hàng có PG mặc ‘bikini’ chống lệnh phạt

 • Thoi su 24h1705 Khach Tay loi muong don rac o Thu do
  Thời sự 24h(17/05): Khách Tây lội mương dọn rác ở Thủ đô

  Khách Tây lội mương dọn rác ở Thủ đô, chính quyền nói gì?; Hài hước vụ “thôi miên” lột sạch nữ trang, sau đó tự trói tay, nhét giấy vào miệng; Không có chuyện gà chết do ăn cá biển ở Đà Nẵng; Chém chết con rể, chấp nhận bản án giết người để bảo vệ gia đình; Ném đá trên đường cao tốc: Thú vui hay là trò cạnh tranh doanh nghiệp?

 • Thoi su 24h1605 Chem chet con re cho xac di dau thu
  Thời sự 24h(16/05): Chém chết con rể chở xác đi đầu thú

  Siêu dự án sông Hồng: Đừng để lợi nhất là Trung Quốc; Một học sinh lớp 4 bị điện giật tử vong khi đi chơi công viên; Bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú; Kế hoạch ác độc hòng chiếm đoạt vợ của người khác; Bàng hoàng kẻ lạ mặt giằng bé 3 tuổi ngay trên tay mẹ rồi bỏ chạy;

 • Tai nan kinh hoang o Binh Thuan
  Tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận

  Những vụ tai nạn liên quan đến xe khách thường gây ra thương vong lên đến hàng chục người khiến nhiều người thấy bất an, ám ảnh đối với loại phương tiện này.

 • Chuyen tham Viet Nam cua Tong thong Obama
  Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

  Nhà Trắng công bố lịch trình chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Nhật Bản của Tổng thống Barack Obama, chuyến thăm thứ 10 của ông tới châu Á.

 • Phong chong xam hai tinh duc tre em
  Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

  Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ học sinh bị xâm hại tình dục khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, lo sợ

 • Toan canh vu Dong phuc bien hieu
  Toàn cảnh vụ 'Đồng phục biển hiệu'

  Việc đồng bộ bảng, biển quảng cáo đã mang lại diện mạo khác hẳn với vẻ nhếch nhác của nhiều tuyến phố ở Hà Nội hay các đô thị lớn. Tuy nhiên, có không ít ý kiến không đồng tình với việc làm này.

 • Nu sinh tat ban 52 cai chay mau mui
  Nữ sinh tát bạn 52 cái, chảy máu mũi

  Một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra tại trường THCS 15/10 (Mộc Châu, Sơn La), trong đó một nữ sinh đã thẳng tay tát bạn 52 cái, hộc máu mũi đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

 • Nghin le chuyen tuan qua 1505 21052016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 15/05 - 21/05/2016

  Bố vợ chém chết con rể rồi chở xác đến Công an đầu thú; Ông Tây dọn cống thối ở Nguyễn Khang, Hà Nội; Choáng với hóa đơn tiền nước khủng ở Hà Nội; Cá chết ngửa bụng trên kênh Nhiêu Lộc ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1505 21052016
  Toàn cảnh kinh tế tuần 15/05 - 21/05/2016

  Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, huy động 500 tấn vàng trong dân, tính thêm các khoản chi đám hiếu, hỷ vào phí sản xuất điện, tiết kiệm người Việt vẫn đứng đầu thế giới,... Cùng với các tin tức về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng là những tin tức- sự kiện kinh tế nổi bât tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 155215
  Sự kiện quốc tế nổi bật (15/5-21/5)

  Tướng Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra Biển Đông thách thức Trung Quốc; chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông; Mỹ thông báo lịch trình thăm Việt Nam của Tổng thống Obama... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 155215
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (15/5-21/5)

  Bệnh sốt vàng da cực nguy hiểm: Đang có nguy cơ tràn vào Việt Nam; Chuyện lạ Cà Mau: Ồ ạt đi khám bệnh để... nhận quà; Chồng 96 tuổi vợ vẫn phải đặt vòng vì sợ mang bầu; Nguy cơ tiềm ẩn sau những món ăn ngày hè của người Việt;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1505 2105
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (15/05 - 21/05)

  Bé gái 11 tuổi bị sát hại giữa sân nhà; Cha chém con rể rồi chở xác đi đầu thú; Những vụ bác sĩ lợi dụng thuốc mê để hãm hiếp bệnh nhân; Minh Béo bị bắt tại Mỹ: Những khoản chi khủng cho vụ án; Cả làng đánh ghen... hộ: Nhiều người đang "cổ súy" cho việc ngoại tình;....là những tin đáng chú ý.