Quan Tay Ho Trung tam dich vu du lich van hoa cua Thu doQuan Tay la noi tap trung nhieu canh quan thien nhien dep va cac di san van hoa, lich su co gia tri. Duoc thanh lap nam 1995, sau 13 nam xay dung va phat trien, quan Tay Ho da co buoc phat trien vuot bac, dat duoc nhung thanh tuu quan trong tren moi linh vuc va tro thanh trung tam dich vu - du lich va van hoa cua Thu do Ha Noi.

Truoc day, khi noi den vung dat nay thi trong suy nghi cua nhieu nguoi dan Ha Noi deu co chung cam nhan la vung ngoai o xa xoi, heo hut, phan lon la dong ruong. Cho den nay, Tay Ho la su lua chon cua rat nhieu nguoi, dac biet la nguoi nuoc ngoai khi den Ha Noi mua hoac thue nha, can ho de o, de kinh doanh hay tham quan, nghi ngoi cuoi tuan.

Duoc bao boc boi dong song Hong do lang phu sa va ben trong la Ho Tay - mot ho nuoc ngot lon nhat cua thu do Ha Noi, voi dien khoang 526 ha, quan Tay Ho la noi hoi tu nhieu dieu kien tu nhien thuan loi de phat trien ma hiem noi nao co duoc.

IMG_1067.jpg
Ong Nguyen Phuc Quang - Chu tich UBND quan Tay Ho

Nhan ky niem 13 nam ngay thanh lap quan Tay Ho, phong vien cua Vietbao.vn da co cuoc phong van voi Ong Nguyen Phuc Quang - Chu tich UBND quan Tay Ho ve nhung thanh tuu phat trien kinh te xa hoi trong nhung nam qua, cung nhu dinh huong phat trien trong thoi gian toi cua quan Tay Ho, sau day la noi dung cuoc phong van:

PV: Thua ong Nguyen Phuc Quang, xin ong danh gia ve nhung thanh tuu phat trien kinh te xa hoi cua quan Tay Ho trong nhung nam qua?

Ong Nguyen Phuc Quang:

Nhin lai chang duong xay dung va phat trien, sau 13 nam thanh lap, quan Tay Ho da va dang tung ngay thay da, doi thit, vung buoc di len, mang dang voc cua mot quan noi thanh, hua hen nhieu tiem nang phat trien.

IMG_1067.jpgKinh te phat trien theo dung dinh huong: Nganh kinh te do quan quan ly tang truong o muc kha cao, binh quan 15,7%/nam; gia tri san xuat cong nghiep dat muc tang truong binh quan 31,2%/nam; gia tri dich vu - du lich, thuong mai tang binh quan 14,9%/nam va chiem ti trong 52,3% trong tong gia tri san xuat cua cac nganh kinh te chinh; gia tri san xuat nong nghiep va thuy san giam binh quan 3,8%/nam.

Tong thu ngan sach nha nuoc do quan thu tren dia ban co toc do tang binh quan hang nam 25,5%. Tu nam 2003 den nay quan da tap trung chi dao thuc hien cac du an dau gia quyen su dung dat, tao von dau tu xay dung co so ha tang ky thuat va phat trien kinh te.

Quan da tap trung xay dung moi, cai tao, nang cap cac cong trinh ha tang ky thuat do thi va cac cong trinh phuc loi cong cong nhu truong hoc, tam y te, trung tam y te, tru so UBND cac phuong, Nha van hoa phuong, Nha sinh hoat cac khu dan cu, gop phan thay doi canh quan do thi. Dau tu cai tao, nang cap duong be tong noi bo khu dan cu, he thong duong thoat nuoc gop phan giai quyet moi truong, cai thien doi song cho nhan dan va dap ung nhu cau giao thong do thi.

Ben canh do, cong tac quan ly quy hoach, quan ly dat dai da duoc quan tam thuong xuyen, da han che tinh trang xay dung khong phep, trai phep tren dat cong va dat nong nghiep. Cong tac cap phep xay dung co nhieu cai cach ve thu tuc hanh chinh. Viec duy tri, giu gin ve sinh va bao ve moi truong, duy tri trat tu an toan giao thong, dam bao duong thong, he thoang, xay dung cac tuyen pho van minh luon duoc coi trong, gop phan lap lai trat tu ky cuong do thi tren dia ban quan.

Cung voi nhip do phat trien ve kinh te thi linh vuc van hoa – xa hoi cung co buoc chuyen bien tich cuc. Doi song vat chat va tinh than cua nhan dan duoc cai thien dang ke. Hoat dong van hoa thong tin duoc day manh va thuc hien co ket qua. Phong trao van nghe quan chung phat trien sau rong ca ve so luong lan chat luong, thu hut dong dao quan chung nhan dan tham gia. Cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” da di vao thuc tien doi song xa hoi, duoc nhan dan trong quan ung ho, huong ung manh me. Neu nhu nam 1996, ty le gia dinh dat tieu chuan gia dinh van hoa la 78%, thi den nam 2008 da tang len tren 85%.

Cong tac tu bo, ton tao cac di tich da duoc xa hoi hoa cao. Trong so gan 62 di tich van hoa, lich su hien co tren dia ban quan thi hau het da duoc ton tao, trung tu. Cac hoat dong phong trao the duc - the thao phat trien manh me tai cac don vi, cac dia phuong, thu hut moi lua tuoi tham gia.

Cong tac giao duc - dao tao co buoc chuyen bien tich cuc, tang ca ve so luong lan chat luong. Tai cac cap hoc, bac hoc, ty le tot nghiep deu dat va vuot chi tieu de ra hang nam. 100% giao vien dat yeu cau chuan hoa. Da co 10 truong duoc cong nhan dat chuan quoc gia, trong do, co hai phuong la Quang An va Phu Thuong dat chuan quoc gia o ca 3 cap hoc.

Cong tac y te, cham soc suc khoe ban dau cho nhan dan co nhieu tien bo. Mang luoi y te duoc dau tu ve co so vat chat. Tinh den nay, da co 8/8 phuong dat chuan quoc gia ve y te. Cac van de chinh sach xa hoi, giai quyet viec lam, xoa doi giam ngheo duoc quan tam va giai quyet ngay mot tot hon. Cong tac cham soc cac doi tuong thuoc dien chinh sach xa hoi da va va dang duoc thuc hien mot cach hieu qua. Hien tai, toan quan khong con ho doi, ho ngheo thuoc dien chinh sach. Cong tac dau tranh phong chong cac te nan xa hoi, dac biet la te nan ma tuy duoc trien khai bang nhieu bien phap tich cuc, tung buoc giam thieu cac te nan xa hoi tren dia ban quan, triet pha va xoa bo cac tu diem phuc tap ve ma tuy va mai dam.

Voi nhung ket qua dat duoc nhu tren, quan Tay Ho da va dang co nhung dong gop quan trong vao su phat trien chung cua toan thanh pho, gop phan xay dung mot thanh pho van minh, giau manh, xung dang voi tam voc cua mot thu do nghin nam van hien.

IMG_1077.jpg 

Nhung khu pho hien dai dang moc len o quan Tay Ho

PV: Xin ong cho biet dinh huong phat trien cua quan Tay Ho trong nhung nam toi?

Ong Nguyen Phuc Quang:

Theo dinh huong phat trien cua Thu do Ha Noi den nam 2020, quan Tay Ho se tro thanh trung tam dich vu - du lich – van hoa cua thu do Ha Noi. Can cu vao dinh huong phat trien ay va can cu vao tinh hinh thuc te tren dia ban quan, quan Tay Ho xac dinh dinh huong va muc tieu phat trien kinh te - xa hoi trong thoi gian toi nhu sau:

Duy tri da phat trien kinh te xa hoi mot cach ben vung voi muc tang truong cao theo co cau dich vu - cong nghiep – nong nghiep. Nang cao hieu qua va chat luong dich vu.

Tap trung dau tu cac cong trinh ha tang ky thuat dong bo theo quy hoach, trong do, dac biet quan tam dau tu cac du an cong vien, cay xanh khu vuc xung quanh Ho Tay nham tao canh quan, moi truong cho Ho Tay. Cac truc duong giao thong theo quy hoach tren dia ban quan, cac di tich lich su, van hoa co gia tri nam quanh Ho Tay de quan som tro thanh trung tam van hoa - du lich lon cua thu do Ha Noi.

Tiep tuc tang cuong cong tac quan ly dat dai, quan ly do thi; phat trien do thi theo huong van minh - hien dai va phat trien ben vung. Trien khai thuc hien tot cac du an keu goi dau tu; phat trien toan dien su nghiep van hoa - xa hoi, tich cuc trien khai cac nhiem vu huong toi ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

PV: Xin chan thanh cam on Ong.

Nguyen Thuat

Video nổi bật

Săn cá 'khủng' phục vụ người Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: Tay Ho, Quan Tay Ho, Ong Nguyen Phuc Quang, Ho Tay, Quan Tay, trung tam dich vu, Thu do Ha Noi, phat trien kinh te, co gia tri, huong phat trien, tap trung nhieu, tang ky thuat, du lich, xay dung, tang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận Tây Hồ: Trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hoá của Thủ đô

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận Tây Hồ: Trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hoá của Thủ đô bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan Tay Ho Trung tam dich vu du lich van hoa cua Thu do

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan Tay Ho Trung tam dich vu du lich van hoa cua Thu do co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan Tay Ho Trung tam dich vu du lich van hoa cua Thu do de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Do thi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Do thi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0