Xe kenh mo duong ra bien

Xe kenh mo duong ra bien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xe kenh mo duong ra bien

Khu vuc cua Thuan An va tuyen kenh thoat ra bien

TTCN - Sau nhieu nam khao sat, cac co quan tu van vua bao cao voi to cong tac lien nganh cua Chinh phu du an nghien cuu kha thi luong tau qua cua Dinh An - song Hau. Day la giai phap de thong cang Can Tho voi bien Dong von dang bi “tac” tai cua Dinh An do qua trinh boi lang: dao 10km kenh de thong cang Can Tho ra bien.

Theo trinh bay cua tien si Bassem Eid, giam doc du an cua Cong ty tu van SNC-Lavalin International (Canada), vung dong bang song Cuu Long (DBSCL) co 17 trieu dan, san luong gao xuat khau tu 3,8-4,2 trieu tan (chiem 85% tong luong xuat khau cua ca nuoc). Hang hoa xuat nhap khau cua DBSCL la 7,37 trieu tan (nam 2003).

Voi toc do tang truong tu 8,75-9,2%/nam, du kien den nam 2010 luong hang hoa cua khu vuc se tang len 12,3 trieu tan va den nam 2020 la 21,7 trieu tan. Hien khu vuc co cang Can Tho lon nhat vung nhung chi tiep nhan duoc tau 3.000 tan ra vao.

Nguyen nhan do cua Dinh An thuong xuyen bi boi lang, do sau chi khoang 3m va khong on dinh. Do khong tiep nhan duoc cac tau lon, den nay 80% luong hang hoa cua DBSCL phai trung chuyen o cac cang cua TP.HCM, khien chi phi van tai tang cao, giam loi the canh tranh. Dieu nay cung tao ap luc cho van tai duong bo, gay ach tac giao thong va khong an toan.

Xe kenh mo duong ra bien
Hai tuyen de chan o cua kenh de han che bun boi lang

De tiep nhan tau lon co trong tai tu 10.000 tan tro len ra vao cua Dinh An, can phai nao vet sau them 6,5m. Tuy nhien voi giai phap nay phai nao vet duy tu hang chuc trieu khoi bun moi nam do tuyen luong khong on dinh va chuyen dich thuong xuyen, qua trinh boi lang nhanh. Chi phi nao vet kha ton kem, tu 2-14 ti dong moi nam. Don vi tu van cho rang neu tiep tuc nao vet cua Dinh An de phat trien cang Can Tho la khong kha thi ve kinh te - ky thuat.

Tiet kiem 170 trieu USD

Giai phap lau dai la tim mot cua ra khac cho cang Can Tho. Ngoai cua Dinh An, hien co mot kenh khac thong tu song Hau ra bien Dong, do la kenh Quan Chanh Bo. Don vi tu van cho biet tuyen kenh nay kha dai, chi su dung mot doan khoang 20km va nao vet them mot doan kenh 10km nua de thong ra bien Dong theo con duong tat, thuoc dia ban tinh Tra Vinh. Tuyen kenh duoc dao nay goi la kenh Tat.

Tac dong & hieu qua

Ong Tran Khieu, pho chu tich UBND tinh Tra Vinh, bay to quan diem dong tinh voi chu truong cua Chinh phu vi day la du an lon, mang lai loi ich cho ca khu vuc DBSCL. Truoc mat tinh Tra Vinh cung bi anh huong ve mat dat dai, anh huong moi truong, dia ban mot so xa bi chia cat, nhung neu tinh biet khai thac tot cac dich vu va du lich se tao tien de cho kinh te cua tinh phat trien. Ong cung de nghi neu du an duoc phe duyet, Chinh phu can giai quyet cho tinh Tra Vinh xay dung mot cang bien theo qui hoach, tai khu vuc huyen Tra Cu duoc bac mot cau moi qua quoc lo 53 de noi cac xa bi cat ven bien voi trung tam huyen Duyen Hai.

Duoc biet, doan kenh Tat dao moi se cat quoc lo 53 va tinh lo 913 tai xa Dan Thanh, huyen Duyen Hai va mot phan xa Dinh An, huyen Tra Cu. Viec thi cong kenh Tat nay se khien gan 10.000 ho dan o hai huyen bi mat dat san xuat nong nghiep, dien tich dat nuoi trong thuy san va phai di doi nha o, trong do huyen Duyen Hai co 8.200 ho voi hon 11.700 ha dat san xuat va dat o.

Noi ve nhung giai phap khac phuc cua cong trinh kenh Tat, ong Le Trong Vu - chu tich UBND huyen Duyen Hai - cho biet: Dang bo va nhan dan trong huyen dong tinh thuc hien du an, se ban giao mat bang som cho cac nha dau tu khi du an dao kenh Tat qua kenh Quan Chanh Bo duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Tuy nhien, Duyen Hai von la dia phuong kinh te cham phat trien, nguon thu nhap chinh cua nguoi dan tu nghe nuoi trong thuy san, nghe san xuat muoi... Do vay Nha nuoc can co nhung du an tai dinh cu, giai quyet viec lam cho lao dong, co chinh sach hop ly cho nhung nguoi nuoi trong thuy san. Dac biet tren dia ban huyen can xay dung nhung khu che xuat, nhung cang trung chuyen hang hoa de dia phuong duoc huong loi tu cong trinh quoc gia nay.

Kenh dao co do sau luong tu 6,5-8,5m. Be rong day kenh tu 85-150m, mat kenh rong khoang 200m. Diem chon mo ra bien Dong la vi tri it boi lang nhat cua hai con song Hau va song Tien. Tuy nhien khi nao vet kenh sau hon se khong tranh khoi tinh trang boi lang tu hai phia. De han che van de nay, doan gan bien se xay dung hai con de chan song, chan boi lang dai 1,5km va 2,5km. Hai tuyen de nay se ngan khoang 95% luong bun dat boi lang tu dong chay va ven bo. Theo danh gia cua don vi tu van, tuyen kenh se su dung duoc 25 nam moi nao vet.

Rieng kenh Quan Chanh Bo hien nay chieu sau trung binh khoang 6,5m, chi can nao vet them mot doan khoang 3-4km tai cua Dai An, gan song Hau. Be rong mat kenh hien huu tu 150-250m. Tren kenh nay cung xay he thong ke de bao ve bo o nhung doan cong, khu vuc dong dan cu, nham han che xoi lo.

Khi hoan thanh, tuyen kenh co kha nang tiep nhan tau co trong tai 10.000-20.000 tan luu thong lien tuc quanh nam vao cang Can Tho va cac cang thuoc khu vuc thuong luu.

Cong ty co phan Tu van thiet ke cang - ky thuat bien, don vi tu van trong nuoc duoc bo truong Bo Giao thong van tai giao nghien cuu du an, cho biet tong von dau tu du an la 150 trieu USD. Du kien bat dau khoi cong du an vao nam 2006 va dua vao khai thac tu nam 2010. Tong khoi luong bun can phai nao vet la 22 trieu m3.

Viec dua vao khai thac tuyen kenh uoc tinh se tiet kiem duoc chi phi van chuyen hang hoa den nam 2020 la tren 170 trieu USD. Theo danh gia cua don vi tu van, khi hoan thanh du an se gop phan quan trong trong viec mo rong cang Can Tho thanh cang dau moi vung DBSCL, thuc day tang truong kinh te vung, day manh giao thuong va luu thong hang hoa giua Viet Nam, Campuchia va khu vuc.

Vi sao chon phuong an dao kenh?

Mot cau hoi dat ra la vi sao chon phuong an dao kenh ma khong phai la nhung phuong an nao vet, tim cach thong ra cac cua song khac? Ong Tran Tan Phuc, giam doc Cong ty co phan Tu van thiet ke cang - ky thuat bien, cho biet trong qua trinh nghien cuu du an tien kha thi, cac don vi tu van da dua ra sau phuong an ve vi tri tuyen, luong, trong do co viec nao vet cua Dinh An, cua Tran De (cach cua Dinh An khoang 5-6km).

Xe kenh mo duong ra bien
Cac cua song khu vuc DBSCL

Tuy nhien cac phuong an nay deu khong kha thi do bun boi lang nhieu, luong khong on dinh. Rieng phuong an mo kenh Tat ra bien cung de xuat ba vi tri nhung hai vi tri con lai do duong vong xa, anh huong den nhieu ho dan, dia chat khu vuc yeu hon nen cuoi cung phuong an hien nay duoc chon.

Cung theo ong Phuc, day khong phai la con kenh dau tien duoc dao tai khu vuc DBSCL. Truoc do co rat nhieu tuyen kenh khac da duoc dao nhu kenh Vinh Te, kenh Cho Gao, kenh Quan Chanh Bo... Tuy nhien cac con kenh truoc day chu yeu phuc vu san xuat nong nghiep, thoat lu, luu thong noi bo..., con kenh Tat la tuyen kenh dau tien phuc vu cho tau thuyen lon vao cang.

Hang chuc trieu met khoi bun nao vet khi dao kenh se su dung de san lap, xay dung cac khu dan cu moi phuc vu tai dinh cu. Rieng ve den bu giai toa, pham vi thuc hien du an dan cu thua thot, anh huong khoang 250 ho, so con lai chu yeu la dat nong nghiep, nuoi trong thuy hai san.

Rut ngan con 2 thay vi 3 nam

Tai hoi thao gop y ve du an, hau het cac bo nganh lien quan nhu Bo Nong nghiep va phat trien nong thon, Bo Thuy san, Bo Khoa hoc-cong nghe va cac tinh DBSCL... deu ung ho du an nay.

Bo truong Bo Giao thong van tai Dao Dinh Binh hua se phan dau quyet liet de du an khoi dong vao nam 2006, den nam 2010 co the dua du an vao khai thac. Bo truong Dao Dinh Binh da de nghi cac nganh lien quan chu dong phoi hop de du an trien khai nhanh. Neu co the, rut ngan thi cong du an xuong con hai nam thay vi ba nam nhu du kien, bo se rut ngan toi da cac thu tuc.

Do la loi ra cho DBSCL

Xe kenh mo duong ra bien
Nguyen thu tuong Vo Van Kiet trong chuyen khao sat du an dao kenh Tat
TS trao doi voi nguyen thu tuong VO VAN KIET ve du an nay:

* La nguoi rat am hieu ve khu vuc nay cung nhu co qua trinh theo doi du an, theo ong, tinh kha thi cua phuong an nay ra sao?

- Toi da di thuc te voi Cong ty co phan Tu van thiet ke cang - ky thuat bien suot 20km kenh Quan Chanh Bo va 10km kenh Tat se dao moi. De an da cung cap them nhieu thong tin khoa hoc. Toi rat dong tinh voi phuong an va du kien thiet ke. Toi cho day la mot loi ra kha ro cho viec van chuyen hang hoa cua khu vuc DBSCL. Viec xay dung hai tuyen de chan song de han che boi lang la mot tinh toan rat hien thuc. Nhung van de can dat ra la moi truong tu nhien se bi tac dong nhu the nao neu trien khai du an?

Du theo phan tich cua don vi tu van, luong bun dat boi lang khong dang ke nhung voi luong nuoc ra vao va qua trinh boi lang phu sa cung can di sau phan tich cho du co so hon. Thuc hien du an khong chi ket thuc khi du an hoan thanh ma phai theo doi nhung bien dong sau do. De phong la can thiet, nhung neu de phong den muc so ma khong dam lam gi het thi coi nhu bang khong.

* Nhung thua ong, mot so y kien lo lang tinh trang xam nhap man tai khu vuc se nhieu hon sau khi co them mot cua nua thong voi bien?

- Lo lang ve chuyen xam nhap man cua du an la dieu co that nhung so voi cac cua song nhu Co Chien, Ham Luong, cua Tieu, cua Dai... la khong dang ke. Neu dao kenh Tat rong ra thi ve mat moi truong co the duoc nhieu hon la mat. Thuc te hien nay la khong con rung ma chu yeu la dat nuoi tom, vi con tom da an het rung roi (cuoi). Neu nhu phat hien som huong ra nay thi su chon lua cung phai nhu vay. Mo kenh la them loi the ve kinh te - xa hoi cho ca vung song Hau, nhat la cac dia phuong lien quan nhu Tra Vinh va ca tuyen cang.

Nhan day toi cung nhac lai: o Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu va Ca Mau phai het suc quan tam den moi truong nuoi tom. O mot so vung dat chuyen canh nuoi tom toi da tung di qua, gan nhu la sa mac trong mua kho. Nghien cuu the nao de vua nuoi tom nhung van giu duoc vung sinh thai, la van de moi truong can dat ra buc xuc hon so voi tuyen kenh Tat.

* De du an trien khai nhanh, dieu ban tam nhat hien nay la van de gi, thua ong?

- Do la chuyen thu tuc. Lam sao khac phuc nhanh ve cac thu tuc chinh tu he thong quan ly cua minh. Thu tuc cang nhanh thi cong trinh cang dua vao thi cong va su dung som. Cac nganh lien quan can phoi hop that tot, cac dia phuong lien quan phai tich cuc chung quanh viec giai toa den bu thoa dang cho dan. Can xac dinh ro thoi gian, co mo dau la phai co ket thuc trong thuc hien. Ve phia to cong tac, nen tranh thu bao cao du an voi Thu tuong Chinh phu de co quyet dinh som. Phai het suc tranh thu thoi gian. Thoi gian la tai san quoc gia. Lang phi thoi gian la su lang phi lon nhat.

Bai toan ton kem do van chuyen bang duong vong da thay. Nhieu nam qua, duong ra cua khu vuc dong bang bi ket. 70-80% luong hang hoa xuat nhap khau phai qua cum cang cua TP.HCM. Vi vay ma cum cang TP.HCM cung dang qua tai. Tuyen cang Hau Giang duoc mo thoang ra bien voi trong tai lon la chia se bot voi cum cang TP.HCM vua giai quyet loi ra cho DBSCL. Ta bat dau tu bay gio la da qua cham.

* Xin cam on ong.

PHUC HUY, HUU TRAI, PHUONG NGUYEN thuc hien

Viet Bao

Comment :Xe kenh mo duong ra bien
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xe kenh mo duong ra bien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xe kenh mo duong ra bien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xe kenh mo duong ra bien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Xe channels, paving the way to the sea
Dinh An, Can Tho and Quan Chanh Bo, Tra Vinh, Dao Dinh Binh, Coastal, Ministry of Agriculture and Rural Development, Minister of Transport, the Mekong delta, project feasibility studies, capital project, Project feasibility, joint stock companies , the flow is unstable
craft - After years of investigation, the advisory body has to report to the joint working of government research project feasibility through the ship channel of Dinh An estuary - Hau river. This is the solution Tho port for communication with the South China Sea which are "blocked" in ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xẻ kênh, mở đường ra biển

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xẻ kênh, mở đường ra biển bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xe kenh mo duong ra bien

Nhan xet, hay lien he ve tin Xe kenh mo duong ra bien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xe kenh mo duong ra bien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0