Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet

Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet
(VASC Orient
) - Do la chi dao cua Thu tuong Phan Van Khai, cung la chu de Hoi nghi toan quoc ve GD-DT, y te, van hoa, TDTT dien ra tai Ha Noi trong hai ngay 28 va 29/12. Day la lan dau tien cac giai phap de moi nguoi dan deu duoc hoc tap, kham chua benh, huong thu van hoa nghe thuat va tham gia cac hoat dong thi dau, ren luyen suc khoe... duoc ban den mot cach toan dien.

Hang tram dai bieu tu khap dat nuoc da thao luan soi noi ve phuong thuc thuc hien su binh dang, duy tri va day manh hoat dong ngoai cong lap trong 4 linh vuc tren.

Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh thuc hien xa hoi hoa (XHH) trong cac linh vuc GD-DT, y te, van hoa, TDTT tai hoi nghi cho thay, sau 5 nam thuc hien XHH (1995-2002), tai ca 61 tinh thanh da hinh thanh he thong ngoai cong lap rong lon voi 82.000 co so, hoat dong duoi 3 hinh thuc dan lap, ban cong, tu nhan.

Cung voi cac co so cong lap va nhung hinh thuc ngoai cong lap trong cac don vi cong lap (nhu lop ban cong trong truong cong lap, dich vu kham, dieu tri ''ngoai ke hoach'' trong benh vien cong...), he thong ngoai cong lap da thuc hien tot nhiem vu XHH; do la huy dong moi nguon luc trong dan de nang cao chat luong cuoc song cho moi tang lop nhan dan. Tuy nhien, su dap ung nay cua cac co so ngoai cong lap chua tuong xung voi dong gop cua dan cho cac hoat dong GD-DT, y te, van hoa, TDTT.

Thua thiet the nao?

Khao sat cua Bo GD-DT cho thay, phan tai chinh do dan dong gop cho giao duc tieu hoc chiem toi 44,5%, THPT 51,5%, day nghe 62%, CD-DH 30,7% tong chi phi tinh tren dau hoc sinh sinh vien (HSSV). Rieng trong nam 2001, kinh phi do HS hoc nghe dong gop da len toi 550 ty dong. Trong linh vuc y te, ty le ngan sach nha nuoc trong tong so chi cua benh vien tu 68,8% nam 1994 da giam xuong con 48,9% nam 2000. Tu nam 2000 den nay, da huy dong duoc 3.500 ty dong tien dong gop cua cac ca nhan, to chuc cho cac hoat dong van hoa, 10 ty dong cho cac giai thi dau TDTT quan chung; 22.166 cong trinh the thao (chiem 37% so cong trinh ca nuoc) la do he thong ngoai cong lap huy dong nhan dan dong gop xay dung.

Suc dan dong gop lon nhu vay nhung cac co so ngoai cong lap - he thong ra doi de phuc vu nhan dan lai hoat dong het suc kho khan. Vi du, theo nhu loi ke cua ong hieu truong - PGS.TS Tran Huu Nghi, Truong DH dan lap Hai Phong duoc xay dung voi kinh phi 65 ty dong; khong mot dong nao trong so nay vay noi tu ngan hang. Dai dien Truong TH day nghe ky thuat cao Hai Phong cung phan nan khong duoc huong uu dai nhu cac truong cong lap; gia dien, nuoc o day cao gap ruoi (920 dong/kwh dien, 3.560 dong/m3

nuoc). Truong dao tao nghe Viet - My (100% von nuoc ngoai, do nguoi Viet Nam ve nuoc thanh lap) chi nhanh TP.HCM voi quy mo dao tao 5.000 HS con ton 150 - 200 trieu/thang de thue phong oc phu hop voi moi truong su pham can co, chi vi khong duoc chinh quyen cho thue dai han mot manh dat du rong va yen tinh cho hoat dong day va hoc. Benh vien Han Quoc (Da Nang) da xay xong nho khoan tai tro 2 trieu USD huy dong duoc tu nuoc ban nhung chua the di vao hoat dong phuc vu dan, boi chinh quyen dia phuong chua the quy dinh co che hoat dong cua mo hinh benh vien rat moi nay. Doan xiec ngoai cong lap Hai Duong, moi nam bieu dien phuc vu 200 - 300 dem cho 900.000 luot nguoi xem (phan lon o vung sau, xa, hai dao, doanh trai quan doi, trai giam) den nay van tu buon chai, can doi thu chi, khong duoc su giup do nao cua Nha nuoc, du chi la giay phep hanh nghe cho nhung nghe si da khang dinh duoc minh trong lang bieu dien.

Nhung kho khan nay day phi, hoc phi tai cac co so ngoai cong lap len cao; nguoi dan (nhat la dan ngheo) kho tham gia. Day la chua ke den su phan bo thieu dong deu, thua o vung kha, thieu o noi kho cua he thong co so ngoai cong lap. O 2 thanh pho Ha Noi va TP.HCM, so co so kham chua benh, don vi lam dich vu van hoa nghe thuat, tap luyen the thao ngoai cong lap chiem den 1/3 tong so co so hoat dong theo phuong thuc nay. Trong khi do, ty le nay o 16 tinh mien nui va Tay Nguyen - noi nhu cau hoc tap, kham chua benh, huong thu van hoa nghe thuat va hoat dong TDTT rat lon - chi la 1/10.

Dan thiet, con Nha nuoc?

Theo dinh nghia cua Thu tuong Phan Van Khai tai hoi nghi, XHH khong phai la giai phap tinh the de huy dong su dong gop trong dan khi ngan sach han hep, ma nham tao dong luc xay dung mot nen GD, y te, van hoa, TDTT tien tien, lanh manh, chat luong cao phuc vu toan dan. De thuc hien XHH, cac co so ngoai cong lap ra doi; chu the tham gia phat trien GD-DT, y te, van hoa, TDTT tro nen da dang; he thong co so cong lap buoc phai tu nang cao chat luong de thu hut nhan dan tham gia.

Ve phia Nha nuoc, theo bao cao cua Chinh phu tai hoi nghi, tu 1997-2002 da thuong xuyen tang ty le ngan sach chi cho hoat dong trong 4 linh vuc nay de khong ngung cai thien doi song nhan dan: tang binh quan 17,6%/nam cho GD, 4,7-5% cho y te, 13% cho van hoa va 13,5% cho TDTT. Den cuoi nam 2001, Nha nuoc da danh 26 du an dau tu nuoc ngoai voi tong so von 233,3 trieu USD cho hoat dong GD-DT, y te, van hoa va TDTT; 28,435 trieu USD cho viec day nghe. Rieng cac co so ngoai cong lap, tinh den thang 4/2002 da duoc vay tu Quy Ho tro phat trien 98 ty 375 trieu dong. Nho nhung khoan dau tu lon nay, cac tang lop nhan dan (nhat la nguoi ngheo) them nhieu co hoi huong thu, nang cao dan tri.

Tuy nhien, Chinh phu cung thua nhan thieu sot trong xay dung co che ho tro nguon luc cho cac co so ngoai cong lap trong qua trinh XHH; nhu viec chua the che hoa hoat dong he thong nay bang cac quy dinh cu the, chua giai quyet nhu cau ve dat dai, von vay tin dung uu dai, chua dinh ra che do thu hoc phi, vien phi, phi dich vu van hoa nghe thuat, luyen tap TDTT phu hop dieu kien kinh te cua nguoi dan moi vung mien, cung nhu chua quan tam dao tao, phat trien nhan luc khu vuc ngoai cong lap.

Dac biet, do chua kip thoi huong dan, pho bien y nghia, muc dich cua XHH, lai chua xay dung van ban luat quy dinh ranh mach ban chat so huu cua cac co so dan lap, ban cong, tu nhan, chua lam ro su khac biet giua ban chat phi loi nhuan cua mot so hinh thuc hoat dong XHH (nhu trong GD) truoc khi trien khai, den nay hinh thuc nay van chua tao duoc niem tin cho nguoi tham gia XHH. Mot so nguoi tham gia XHH lai hieu XHH don gian la tao dieu kien cho qua trinh phat trien tu nhan, chi kinh doanh thu loi ma khong tinh den muc tieu va dinh huong xa hoi.

Binh dang cong lap - ngoai cong lap

Tai Hoi nghi toan quoc ve xa hoi hoa trong cac linh vuc GD-DT, y te, van hoa, TDTT, cac dai bieu thong nhat giai phap tiep tuc duy tri va phat trien he thong co so ngoai cong lap de day manh XHH trong thoi gian toi. De tao niem tin cho nguoi tham gia XHH, theo cac dai bieu, can tao su cong bang trong doi xu voi 2 he thong co so cong va ngoai cong lap. Cu the la su khong qua chenh lech ve thu tuc cap phep, che do uu dai dat dai, von vay tin dung, bao hiem rui ro, muc thue dong, kinh phi ho tro dao tao nhan luc, muc hoc phi, hoc bong uu dai cho cac doi tuong chinh sach...

Pho Thu tuong Pham Gia Khiem cung thay mat Chinh phu khang dinh ngay tai hoi nghi cac chi so uu tien cho phat trien loai hinh ngoai cong lap phuc vu XHH GD-DT, y te, van hoa, TDTT den nam 2010. Cu the, muc von huy dong cho cac co so nay se chiem 40% ngan sach; 100% co so duoc thuc hien co che tu chu doanh nghiep de den nam 2010, cac co so ngoai cong lap dap ung 40-60% nhu cau hoc tap, kham chua benh, huong thu van hoa nghe thuat va hoat dong TDTT cua nhan dan ca nuoc.

De dat duoc chi tieu nay, cong cuoc XHH o Viet Nam con trai qua quang duong kha dai. Diem xuat phat la mot chi thi ve XHH se duoc Chinh phu cung 4 Bo (GD-DT, LDTB-XH, Y te, Van hoa) va Uy ban TDTT Quoc gia nghien cuu trinh ban Bi thu va Bo Chinh tri phe duyet ban hanh nay mai. Tiep do, cac bo se xay dung quy chuan, quy hoach XHH nganh, cham dut thoi ky ''bo roi'' cac co so ngoai cong lap ca ve chi dao lan dau tu. Rieng Bo GD-DT da hua xay dung, som ban hanh 10 van ban huong dan hoat dong ngoai cong lap: thu tuc mo truong, khung hoc phi, chinh sach thu hut von dau tu, ho tro dao tao giao vien, ho tro HSSV thuoc dien chinh sach, quy dinh giang day, chuyen co so cong lap thanh ngoai cong lap...

  • Quang Hanh

Viet Bao
Comment :Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
'Socialization as to not lose people
Hanoi, Phan Van Khai, VASC Orient
(VASC Orient) It is directed by Prime Minister Phan Van Khai, also the subject of National Conference on Education Training, health, culture and sport took place in Hanoi on 28 and 29/12. This is the first solution to all citizens to education, health care ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 'Xã hội hóa là để dân không thua thiệt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 'Xã hội hóa là để dân không thua thiệt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet

Nhan xet, hay lien he ve tin Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xa hoi hoa la de dan khong thua thiet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0