Xa Thanh Tan huyen Tan Phuoc tinh Tien Giang Chia chac dat cong

Tags: Thanh Tan, Tan Phuoc, Phong Tai, Xa Thanh Tan, Nguyen Van Lo, Nguyen Van Loc, cac can bo, ra quyet dinh, Tinh Tien Giang, pho chu tich, dat cong, cap dat, dia phuong, dien tich, nguoi dan, huyen


Xa Thanh Tan huyen Tan Phuoc tinh Tien Giang Chia chac dat cong
Khu dat ma ong Phan Van Ha tra lai de cap cho dan ngheo nhung da ve tay... can bo "ngheo"

TTCN - Hang tram ngan met vuong dat cong o xa Thanh Tan (huyen Tan Phuoc, tinh Tien Giang) da duoc cac can bo xa “nhiet tinh” chia chac cho nhau, trong khi ho lai vo cam truoc nhung ho so xin cap giay do cua nguoi dan.

Trong so dien tich dat cong bi xe thit, nguoi ta con thay co phan cua bon can bo dia chinh huyen nay.

Doc tuyen kenh Tram Mu ve huong tru so UBND xa Thanh Tan la nhung canh dong trong khom bat ngan. Mot so thua co treo bien ban dat. Tu khi tinh dau tu dao kenh, trai soi do con duong nay, gia dat o day vot len rat cao. Nhung mieng dat nam cap kenh nay duoc rao ban voi gia khong duoi 100 trieu dong/ha. Ong Hai Luyen, mot dang vien lao thanh vung dat nay, cho biet chua bao gio dat dai o day hien lai len con “sot” nhu the, nhung van khong the “sot” bang chuyen cac can bo dia phuong thi nhau xa xeo dat cong.

Nhac lai “hanh trinh” cua thua dat so 964 rong 11.950m2 nam cap kenh ranh Thanh My-Thanh Tan, nguoi dan o ap 2, xa Thanh Tan van con bat binh. Lo dat nay duoc UBND huyen cap cho ong Phan Van Ha (o phuong 4, TP My Tho). Do khong co dieu kien san xuat, ong Ha da gap chinh quyen dia phuong tra lai so do de dia phuong xet cap cho nguoi ngheo. Ngay 8-9-2003, UBND huyen Tan Phuoc ra quyet dinh thu hoi phan dat nay va giao cho xa Thanh Tan quan ly.

Co le so dat de lau bi... boc hoi nen dung mot tuan sau, ngay 16-9-2003 UBND xa co to trinh de nghi huyen xet cap phan dat tren cho ong Tran Tuan Khai (con ruot cua chu tich xa Tran Van Duoc). Can cu de nghi cua phong dia chinh, ngay 26-9-2003 UBND huyen ra quyet dinh cap dat cho ong Khai. Co dieu sau khi bo von khoang 17 trieu dong len liep trong khom, ong Khai da ban lai cho ong Nguyen Van Cong o thi tran My Phuoc voi gia 58 trieu dong, huong chenh lech 41 trieu dong. Theo tim hieu cua chung toi, “hoi dong” duoc lap de xet cap dat cho ong Khai hoi thang 9-2003 chi co hai nguoi la bi thu Huynh Tuoc va chu tich Tran Van Duoc (?).

Truoc do, khi thay qui dat thuoc ap 1 con nhieu, UBND xa da tu y cap cho 23 ho voi dien tich hon 231.000m2, trong do co 22 can bo dang cong tac tai xa luc bay gio va ho con lai la ong Nguyen Van Phuoc (cha ruot can bo dia chinh Nguyen Van Loc - hien la pho chu tich xa). Dieu dang noi la truoc khi duoc cap dat, da so cac ho nay deu da co dat san xuat on dinh tai dia phuong, khong thuoc dien kho khan can phai cap dat canh tac. UBND xa con tu y “cat” cho ong Nguyen Tan Giau (nguyen la chu tich xa Thanh Tan, hien la can bo Phong VHTT-TDTT huyen Tan Phuoc) lo dat 14.104m2.

Xa Thanh Tan huyen Tan Phuoc tinh Tien Giang Chia chac dat cong

Theo chu tich xa Nguyen Tien Hung, hien xa chi con mot lo dat qui rong khoang 1ha o cap kenh ranh Thanh My -Thanh Tan dung de lam nghia dia

Cho toi nay ong Giau van vo tu canh tac du biet rang viec UBND xa cap dat cho minh la trai phap luat. Moi day, cac nganh chuc nang con phat hien chu tich HDND xa Thanh Tan Huynh Duc Toan va ong Nguyen Van Thu (nguyen bi thu xa) da “am tham” chiem lo dat qui dien tich 11.453m2 doc kenh ranh 500-1.000 de san xuat nhieu nam nay ma dia phuong chang noi gi (?).

Nam 1997 UBND xa con hao phong “xe thit” 13 lo dat tho cu dien tich 46.410m2 cap cho can bo xa de cat nha o. Nhung mai den ngay 10-5-2004 UBND xa moi co to trinh de nghi UBND huyen ra quyet dinh cap dat cho chin ho nay. Co le do nghi ngo viec cap dat khong binh thuong nen UBND huyen van chua co quyet dinh giao dat.

Ngoai chuyen xa xeo, chia chac dat cong, nhieu can bo xa Thanh Tan con noi tieng quan lieu, tac trach. Ngay ca mot can bo “be be con con” nhu can bo dia chinh Nguyen Van Loc cung co the “hanh” nguoi dan dia phuong song do, chet do. 18 ho dan o ap 2 cho biet: nam 2001, ho co den UBND xa gap ong Loc de dang ky lam giay chung nhan quyen su dung dat (CNQSDD). Hon bon nam nay, 18 ho nay da toi UBND xa hang tram lan nhung van chua lam duoc giay. B