Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo

Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo

Tags: Nguyen Xuan Phuc, Tan Bo, Chu nhiem Van phong Chinh phu, thu tuong chinh phu, cua chinh phu, khong phai la, cuoc trao doi, trong cong viec, co quan, nhiem vu, bo truong, bao chi, coi mo, trach nhiem, vien
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chu nhiem van phong chinh phu Nguyen Xuan Phuc:

Tan Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc da danh cho phong vien Tien phong mot cuoc trao doi kha coi mo ve nhung du dinh, nhung cong viec sap toi cua ong tren cuong vi moi.

Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo
Chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc. Anh: Hong Vinh

Thua ong, nhieu nguoi cho rang “ghe” Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu la mot trong nhung chiec “ghe nong” nhat, ong co nghi nhu vay?

Toi nghi Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu la thanh vien Chinh phu. Con Van phong Chinh phu duoc giao nhiem vu tham muu, phuc vu va la bo may giup viec cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu.

Chinh phu la co quan hanh chinh cao nhat, co nhiem vu quan ly an ninh, quoc phong, doi ngoai, phat trien kinh te...the thi moi thanh vien Chinh phu deu co nhung nhiem vu cu the de thuc hien nhung nhiem vu chung do.

Vi the, neu da xac dinh ro trach nhiem cua minh la phung su nhan dan, phung su cong cuoc doi moi dat nuoc thi “ghe” nao cung deu la “ghe nong” ca, chu khong rieng ghe Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu.

Toi nghi, dung co qua quan trong hoa vai tro cua Van phong Chinh phu vi Chinh phu la co quan quan ly nha nuoc toan dien nen co quan nao cua Chinh phu cung deu quan trong ca. Toi cung nghi rang trach nhiem cang cao thi yeu cau cung tuong ung.

Ong duoc Quoc hoi phe chuan voi tren 93% so phieu thuan- mot ty le rat cao - nhung su tin nhiem lon thi suc ep cung lon?

Toi nghi do la su tin nhiem cao cua Dang, cua Quoc hoi, cua nhan dan danh cho minh. Tat nhien phieu cao hay thap cung phu thuoc vao nhieu yeu to. Phieu bau cho toi cao toi cung thay binh thuong boi rat nhieu thanh vien Chinh phu khac trong nhiem ky nay cung duoc so phieu tin nhiem rat cao.

Tat nhien su tin nhiem cang cao di doi voi trach nhiem cang lon va toi se phai co gang rat nhieu de quan ly co quan tot, phuc vu va tham muu tot hon cho Chinh phu, Thu tuong Chinh phu trong viec quan ly, dieu hanh.

Thua ong, Van phong Chinh phu la co quan tham muu, giup viec cho Chinh phu, Thu tuong Chinh phu nhung thuong duoc nguoi ta coi la “sieu” bo, ong danh gia the nao ve nhan dinh nay?

Van phong Chinh phu dut khoat khong phai la sieu bo ma chi la mot bo phan cua Chinh phu nuoc ta, no cung co vi tri tuong tu nhu nhung bo, co quan ngang bo khac boi da so cac bo, nganh khac cung co vai tro, trach nhiem rat lon doi voi dat nuoc chu khong chi rieng Van phong Chinh phu.

Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo
Xac dinh nhu vay nen chung toi se luon nang cao tinh than trach nhiem, nang cao chat luong phuc vu, giai quyet kip thoi cac cong viec, chong nhung nhung nhieu, tieu cuc, cham tre trong qua trinh xu ly cong viec thuoc tham quyen cua Van phong Chinh phu.

Ong da co hon mot nam lam Pho Chu nhiem thuong truc Van phong Chinh phu, tuc la da co su chuan bi, co su lam quen buoc dau voi cong viec hien nay, sau mot thoi gian ong cam thay dieu gi la kho khan nhat trong cong viec ma ong vua duoc giao pho?

Tai co quan nao cung vay, van de to chuc bo may va con nguoi lam viec trong bo may do phai dap ung duoc nhung yeu cau moi la viec khien nguoi dung dau phai suy nghi nhieu nhat.

Muc tieu va cung la dieu ma toi quan tam nhieu nhat la phai co duoc bo may tot, sau do la co duoc nhung con nguoi co du pham chat va nang luc, dac biet phai co nhung chuyen gia gioi cac linh vuc de phuc vu tot hon cho viec chi dao cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu.

Co mot thuc te ma nguyen Thu tuong Phan Van Khai da tung noi thang rang, nhieu khi mot van ban trinh len vai thang moi toi tay Thu tuong. Mot so bo, nganh lai “keu” rang trong qua trinh phoi hop cong viec voi Van phong Chinh phu hoac trinh len Chinh phu, Thu tuong Chinh phu van ban nao do thuong la phai “co cai gi” moi duoc chuyen len cap co tham quyen xu ly som?

Do chi la hien tuong ca biet o Van phong Chinh phu vi moi nam Van phong Chinh phu phai xu ly hang ngan van ban phuc vu cho su chi dao, dieu hanh cua Chinh phu, cua Thu tuong Chinh phu.

Hon mot nam lam viec tai Van phong Chinh phu, ca nhan toi thay rang chat luong van ban da duoc Van phong Chinh phu xu ly nhin chung la tot, ke ca ve quan diem chinh tri lan ky thuat lap quy.

Tat nhien, van con nhung viec nay, viec khac voi ca nguyen nhan khach quan lan chu quan nen co mot so van ban cham tre hoac ben canh nhung can bo rat tot thi cung con mot vai can bo cung co chuyen nay, chuyen kia chua tot.

Viec nay chac chan phai duoc khac phuc thong qua giao duc, kiem tra, ap dung nhung quy dinh giam sat cong viec va nang cao trinh do thuong xuyen cho doi ngu can bo, cong chuc Van phong Chinh phu.

Chuc Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu ca nhan ong thay co phu hop voi minh hay ong thay phu hop mot cong viec hoac chuc vu nao khac?

Nhiem vu nay toi duoc phan cong. Khi duoc bau lam Uy vien Trung uong thi Dang phan cong toi lam viec nay. Noi co phu hop hay khong thi cung kho.

La dang vien thi phai chap hanh su phan cong cua to chuc Dang va phai luon co gang hoc tap ren luyen de lam tot nhiem vu ma to chuc phan cong.

Tung dung dau chinh quyen mot dia phuong co tren 1 trieu dan nay ve dung dau mot co quan ngang bo, ong cam thay cong viec nao kho khan hon?

Moi linh vuc co nhung yeu cau khac nhau. Toi quan niem doi voi moi dang vien, moi can bo deu phai vuon len de dap ung duoc yeu cau ma thuc tien dat ra de phat huy duoc so truong, khac phuc duoc so doan.

Ban than toi ve day cong tac cung da co gang nhieu, nhat la trong viec quy tu, doan ket, lang nghe va hop tac chat che voi tung can bo trong co quan, nhat la tiep thu kinh nghiem quy bau cua nhung chuyen gia gioi, nhung can bo lau nam.

Trong dien van nham chuc cua Thu tuong Nguyen Tan Dung co nhan manh mot nhiem vu cua Chinh phu la phai vuot len chinh minh. De thuc hien duoc muc tieu do, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu se phai no luc rat nhieu. La co quan tham muu, giup viec cho Chinh phu chac chan nhiem vu cua Van phong Chinh phu se nang ne hon. Ong da hinh dung the nao ve nhung suc ep do?

Dieu quan trong nhat la phai thay duoc trach nhiem cua minh nhu the nao truoc nhung yeu cau do. Phat bieu nham chuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung co hua voi nhan dan rang, phai phat trien kinh te- xa hoi nhanh hon, ben vung va hieu qua hon thi Van phong Chinh phu voi tu cach la co quan tham muu, giup viec cho Chinh phu, cho Thu tuong Chinh phu cung can phai nang cao hieu qua hoat dong nham tao dieu kien thuan loi nhat cho Chinh phu, Thu tuong Chinh phu trong cong tac chi dao, dieu hanh de dat duoc muc tieu lon lao do.

Vi the, sap toi trong cong viec o Van phong Chinh phu ngoai viec thuc hien tot yeu cau noi tren thi tinh than chung la khong cham tre, khong nhung nhieu, khong tieu cuc.

Ong co the cho biet viec dau tien ong se lam tren cuong vi Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu?

Chung toi da bao cao Thu tuong Chinh phu ve viec xay dung lai quy che lam viec va dac biet la chuc nang, nhiem vu cua Van phong Chinh phu de dap ung duoc yeu cau trong tinh hinh moi cua dat nuoc.

Chung toi se trinh du thao nghi dinh moi de Chinh phu ban hanh voi nhung muc tieu co ban la cong viec duoc giai quyet tot hon, chat che hon, nhanh hon va trach nhiem ca nhan ro rang hon.

Cam on ong!

Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo
Coi mo, thang than voi bao chi chi co loi

Bao gioi duoc tiep xuc voi ong nhieu thong qua cac cuoc hop bao thuong ky do Van phong Chinh phu to chuc va co ban cam nhan duoc su coi mo, thang than cua ong trong nhung lan tiep xuc do. Khi dam nhan cuong vi moi, lieu ong co coi mo hon nua voi bao gioi?

Ai cung hieu rang bao chi la kenh rat quan trong de chuyen tai nhung chu truong cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc den voi dong dao nhan dan. Trong tu duy cua minh, toi luon coi bao chi la ban dong hanh trong cong viec du duoc giao lam nhiem vu nao.

Khi toi ve lam Pho Chu nhiem, duoc Thu tuong giao thuong xuyen tiep xuc voi bao chi de trao doi thong tin. Qua nhung cuoc trao doi do, toi lai cam nhan sau sac them rang doi thoai truc tiep coi mo, thang than voi bao chi thi chi co loi.

Mot mat tao dieu kien thuan loi cho anh em bao chi ve thong tin, mat khac do cung la nhung dip de lang nghe tam tu, nguyen vong va ke ca su buc xuc cua nguoi dan ve nhung van de nao do duoc phan anh qua bao chi de kip thoi bao cao Chinh phu, Thu tuong Chinh phu co bien phap xu ly kip thoi.

Huu Khoi- To Nam
Thuc hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Thời sự Quốc Hội

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Nguyen Xuan Phuc, Tan Bo, Chu nhiem Van phong Chinh phu, thu tuong chinh phu, cua chinh phu, khong phai la, cuoc trao doi, trong cong viec, co quan, nhiem vu, bo truong, bao chi, coi mo, trach nhiem, vien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Văn phòng Chính phủ không phải là siêu bộ!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Văn phòng Chính phủ không phải là siêu bộ! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Van phong Chinh phu khong phai la sieu bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0