UBND tinh Bac Lieu cho ket luan dieu traVu “Can bo chia nhau 122 ha dat cong” o Bac Lieu

UBND tinh Bac Lieu cho ket luan dieu tra
Lo dat co dien tich 4 ha UBND thi xa Bac Lieu cap cho ong Ly Dinh Chien va ba Tran Thi Trieu nay da duoc sang nhuong lai cho ong Trinh Xuan Tuyen (trong anh) voi gia hang tram trieu dong
Trao doi voi phong vien vao chieu 25-10, ong Pham Van Dang, Thuong vu Tinh uy, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Tinh uy Bac Lieu, cho biet vu UBND thi xa Bac Lieu ra quyet dinh cap 122 ha dat sai doi tuong cho nhung can bo, lanh dao tu thi xa la dung su that.

Cung theo ong Dang, Uy ban Kiem tra Tinh uy dang khan truong dieu tra, ra soat lai tinh trang su dung dat tai khu dat 122 ha o phuong Nha Mat de kien nghi huong xu ly len Tinh uy va UBND tinh. Theo do, sau khi ket thuc dieu tra, co quan nay se kien nghi phai thu hoi tat ca nhung dien tich dat da cap sai. Ngoai ra, neu phat hien truong hop nao co bieu hien vu loi (dem sang ban hoac the chap dat duoc cap) thi se de xuat xu ly thich dang.

Cung ngay, ong Le Van Tinh, Chu tich UBND thi xa Bac Lieu, khang dinh lanh dao thi uy va UBND thi xa da chi dao cho Phong Tai nguyen - Moi truong va cac nganh chuc nang cua thi xa phai khan truong ra soat lai khu dat ma thi xa da ra quyet dinh cap sai chu truong, sai doi tuong de bao cao len tinh co huong xu ly kip thoi. Day cung la quan diem cua ong Nguyen Van Ut, Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy tinh Bac Lieu. Ong Ut cho rang, tinh cung dang cho ket qua dieu tra cua Uy ban Kiem tra Tinh uy va UBND thi xa Bac Lieu de xu ly nhanh vu sai trai nay. Quan diem cua tinh la dut khoat khong bao che cho nhung sai pham du bat ky nguoi do la ai.

Du luan dang rat ban khoan khong biet vu viec nay co bi xu ly den noi den chon nhu theo loi hua cua lanh dao thi xa va cua tinh hay khong. Boi le, theo quan chung nhan dan, viec chia chac 122 ha dat cong da duoc phat hien tu nhieu nam qua va lanh dao tinh Bac Lieu cung da tung hua rang se cho dieu tra va xu ly den noi den chon. Tuy nhien, den nay nguoi dan van cu tiep tuc... cho!

Danh sach can bo va nguoi than chia nhau dat cong

1. Ong Nguyen Van Duan (2 ha, da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat) - Chanh Van phong So LD-TB-XH tinh, nguyen can bo dia chinh thi xa.

2. Ong Nguyen Minh Bi (2 ha) - Giam doc Trung tam Do dac cua So Dia chinh tinh, em ruot ong Nguyen Van Duan.

3. Ba Nguyen Kim Thuan (2 ha) - can bo Benh vien Bac Lieu, vo ong Nguyen Van Duan.

4. Ong Vo Van Dung (2 ha, da tra lai) - Bi thu Thi uy Bac Lieu.

5. Ong Tran Minh Tao (2 ha)- Vien truong VKSND tinh.

6. Ong Huynh An Nhut (1,5 ha) - Pho Chu tich HDND thi xa.

7. Ong Huynh Thanh Tam (1,8 ha) – can bo Chi cuc Quan ly thi truong tinh.

8. Ong To Minh Thang (2 ha) - Giam doc So LD-TB- XH tinh.

9. Ba Pham Viet Anh (2 ha) - Chu tich LDLD thi xa Bac Lieu, vo ong Phan Tan Tai, Pho Ban Tuyen giao Tinh uy.

10. Ong Nguyen Quoc Viet (2 ha) - Pho Ban To chuc Tinh uy Bac Lieu, nguyen chu tich UBND thi xa.

11. Ong Ly Dinh Chien (2 ha, da ban) - can bo So Dia chinh tinh.

12. Ong Tu Van Tu (2 ha)-Pho Van phong UBND tinh.

13. Ong Nguyen Van Truyen (2 ha) - ke toan UBND tinh.

14. Ong Ho Minh Nam (2 ha) – nguyen truong Phong Dia chinh thi xa.

15. Ong Huynh Hoang Lam (2 ha, da ban) – nguyen pho chu tich HDND thi xa.

16. Ong Tran Ngoc Thanh (2 ha, da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat) - can bo Phong TN-MT thi xa.

17. Ong Van Thanh Tong (2 ha, da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat) - can bo Phong TN-MT thi xa.

18. Ong Nguyen Thanh Dung (2 ha, da ban) – nguyen can bo Van phong UBND thi xa.

19. Ong Tran Quoc Hung (2 ha, da ban) – chuyen vien Van phong UBND thi xa.

20. Ong Huynh Thanh Liem (2 ha) – tai xe Van phong UBND thi xa.

21. Ba Trinh Thi Huynh Nhu (2 ha) – can bo Phong TN-MT thi xa.

22. Ba Huynh Ngoc Thuy (2 ha)- can bo So TN-MT tinh.

23. Ong Vu Van Hoang (2 ha) – chuyen vien Van phong UBND thi xa.

24. Ba Tran Thi Trieu (2 ha, da ban) - vo ong Tran Thanh Ngan, nguyen giam doc So TN-MT tinh.

25. Ba Nguyen Thi Tot (2 ha) – vo ong Ut Tong, nguyen pho giam doc So LD-TB-XH tinh,

26. Ong Thai Minh Dien (1,5 ha) – can bo So NN-PTNT tinh.

27. Ong Huynh Cong Danh (1,5 ha) – nguyen truong Cong an thi xa.

28. Ong Trieu Thanh Son (1,5 ha) – can bo Van phong UBND thi xa.

29. Ong Tran Minh Chon (2 ha) – can bo So Tu phap tinh.

30. Ba Nguyen Thi Tien (2 ha, da tra) – vo ong Truong Cong Dang, Truong Doan Dai bieu Quoc hoi tinh, nguyen pho bi thu thuong truc tinh.

31. Ong Tran Thanh Quan (2 ha) – Pho Giam doc Trung tam Phat trien quy dat thuoc So TN-MT tinh.

32. Ba Vo Thi Tieng (2 ha) – vo ong Truong Minh Chien, Truong Ban Tuyen giao Tinh uy.

33. Ba Le Thi Phan (2 ha) - vo ong Nguyen Van Ut, nguyen bi thu Tinh uy.

34. Ba Nguyen Hong Dieu (2 ha) - con ong Nguyen Van Ut.

35. Ba Nguyen Thuy Dung (2 ha) - con ong Nguyen Van Ut.

36. Ong Bui Dong Thuan (2 ha) - con ong Bui Chi Hieu, nguyen pho chu tich UBND tinh.

37. Ong Bui Xuan Khoi (2 ha) - con ong Bui Chi Hieu.

38. Ba Tran Thi Chuyen (2 ha) - vo ong Bui Chi Hieu.

39. Ong Lam Thuan (2 ha)- nguyen can bo Ngan hang Nha nuoc VN Chi nhanh Bac Lieu.

40. Ong Le Anh Rang (2 ha) – nguyen can bo tinh.

41. Ong Huynh Thanh Lam (2 ha)- nguyen pho Phong Dia chinh thi xa.

42. Ong Doan Thanh Dung (1,5 ha) – ho dan.

43. Ong Ma Vinh (2 ha).

44. Ong Tang Van Quy (1,5 ha).

45. Ong Vo Hoang Giang (1,5 ha).

46. Ong Vo Van Nam (1,5 ha).

47. Ong Truong Van Lai (1,5 ha).

48. Ong Phan Ngoc Vinh (1,5 ha).

49. Ba Vo Thi Luom (1,5 ha).

50. Ba Le Thi Muon (1,5 ha).

51. Ong Le Tan Hung (1,5 ha).

52. Ong Huynh Van Luom (1,5 ha).

53. Ong Vo Hoang Lam (1, 5 ha).

54. Ong Le Van Bich (1,5 ha).

55. Ba Hua Thi Dep (1,5 ha).

56. Ong Chau Hong Dan (1,5 ha).

57. Ong Tran Van Thuan (1,5 ha).

58. Ba Nguyen Thi Hai (1,5 ha).

59. Ba Nguyen Thi Manh (1,5 ha).

60. Ba To Thi Bong (1,5 ha).

61. Ong Dang Hieu Hien (1,5 ha).

62. Ong Nguyen Cong Khanh (1,5 ha).

63. Nguyen Van Luong (4 ha), Dai Quan sat Tinh doi.

64. Ong Tran Khanh Tiep (1,5 ha).

65. Ong Huynh Thien Hai (1,5 ha).

66. Ong Lam Van Chanh (1,5 ha).

67. Ba Huynh Thi Hia (1,5 ha).

(Nguon: Van phong UBND va Phong TN-MT thi xa Bac Lieu)

Theo Nguoi Lao Dong

Viet Bao

Video nổi bật

Kinh hãi "Ngôi làng xác lợn" lớn nhất miền Bắc
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Phong TN, Nguyen Van Ut, So TN, Bui Chi Hieu, So LD, Pham Van Dang, Thi xa Bac Lieu, uy ban kiem tra, thuong vu tinh uy, ra quyet dinh, pho chu tich, can bo, dieu tra, van phong, lanh dao, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: UBND tỉnh Bạc Liêu... chờ kết luận điều tra

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet UBND tỉnh Bạc Liêu... chờ kết luận điều tra bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin UBND tinh Bac Lieu cho ket luan dieu tra

Nhan xet, hay lien he ve tin UBND tinh Bac Lieu cho ket luan dieu tra co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet UBND tinh Bac Lieu cho ket luan dieu tra de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0