Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao
Bac Ho va co Tong bi thu Truong Chinh (trai)

Dau nam 1982, toi ve giup viec cho dong chi Truong Chinh dung vao luc dat nuoc ta lam vao mot cuoc khung hoang kinh te - xa hoi tram trong. Sau dot dieu chinh gia cuoi nam 1981, nang gia hang loat mat hang ma khong dieu chinh tien luong mot cach tuong ung, nen lam cho gia ca tang vot, lam phat den muc chong mat, khien cho muc song cua can bo, cong nhan, vien chuc va luc luong vu trang giam sut nghiem trong, anh huong den san xuat, nen kinh te tro nen tieu dieu, tac dong den toan bo doi song xa hoi, den dao duc, phap luat, tam tu, tinh cam, long tin cua can bo va nhan dan.

Ca xa hoi deu phai xoay xo de duy tri cuoc song, te nan tieu cuc phat trien, nguy co tha hoa con nguoi va xa hoi dang bay ra truoc mat.

Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao
Dong chi Truong Chinh den tham va chuc Tet can bo chien si (2.1973) - anh: TTXVN
Vao thoi diem nay van phong dong chi Truong Chinh nhan duoc hang tram, hang ngan bao cao, kien nghi cua cac co quan, cac cap, cac nganh va cac dia phuong cung voi thu tu cua can bo, dang vien va nhan dan cac noi toi tap gui ve, tap trung phan anh ve doi song, ve dao duc, ve long tin, ve vai tro lanh dao cua Dang va Nha nuoc ta. Nhung thong tin nay deu bao cao cap nhat den dong chi Truong Chinh va chung toi khong quen trinh bay y kien rieng cua minh nhung van de cap bach ma nen kinh te - xa hoi dat nuoc dang dat ra. Ong khuyen chung toi khong nen qua bi quan voi tinh hinh, vi khong co bat cu kho khan nao khong co cach khac phuc va vuot qua. Day la nhung gio phut ma toi thay luon luon hien len tren ve mat va vang tran ong su suy tu, tran tro, vat lon voi chinh minh de tim ra loi di, thao go kho khan, thoat khoi tinh the hiem ngheo.

Vao mot ngay cuoi thang 11.1982, ong cho goi chung toi len lam viec. Ong khang dinh tinh the luc nay khong the tiep tuc keo dai duoc nua, khong the duy tri cach nghi, cach lam cu cung nhu nhung chu truong, chinh sach va co che quan ly nhu truoc duoc nua. Nhung de thay the cai cu, tim ra cai moi thi phai nam vung ly luan, hieu ro thuc te va nhin thang vao su that, thay duoc nhung cai gi ta da lam duoc, cai gi ta chua lam duoc. Do vay, ong da quyet dinh truoc mat can lam gap hai viec.

Mot la, tap hop mot to nghien cuu gom nhung anh em co tu duy moi de nghien cuu mot so van de ly luan va thuc tien nuoc ta, lam can cu phuong phap luan cho viec xac dinh con duong va buoc di sap toi.

Hai la, to chuc nhung chuyen di thuc te o cac dia phuong, tim ra nhung cai hay, cai do, nhung bai hoc thanh cong va that bai cua co so de doi moi cach nghi, cach lam cua chung ta. Boi vi, ong hieu rat ro: thuc tien cao hon nhan thuc. Quan chung la nguoi lam ra lich su!

Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao
Tong Bi thu Nong Duc Manh doc dien van tai buoi le - Anh: TTXVN

Hom qua 8.2, tai Hoi truong Ba Dinh (Ha Noi) Tong bi thu Nong Duc Manh, nguyen Tong bi thu Do Muoi, nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet cung dong dao cac vi lao thanh cach mang, cac tang lop nhan dan thu do da tham du le ky niem 100 nam ngay sinh cua co Tong bi thu Truong Chinh (9.2.1907 - 9.2.2007).

Trong dien van ky niem, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro: "Ten tuoi, su nghiep cua dong chi Truong Chinh gan lien voi nhung ky tich cua cach mang Viet Nam trong the ky XX... Tren cuong vi la Tong bi thu cua Dang tu nam 1941, cung voi BCH TW va Bo Chinh tri, dong chi Truong Chinh da co nhung quyet sach dung dan, sang tao trong nhung thoi diem buoc ngoat cua cach mang". Tong bi thu noi tiep: "Vai tro cua dong chi noi bat la mot trong nhung nguoi lanh dao kiet xuat da dua Cach mang thang Tam den thanh cong va dua cuoc khang chien chong thuc dan Phap den thang loi cuoi cung". "Dong chi Truong Chinh da co nhung dong gop to lon trong su nghiep xay dung nha nuoc kieu moi theo tu tuong Ho Chi Minh", Tong bi thu Nong Duc Manh khang dinh. Dien van cung danh gia dong chi Truong Chinh la mot nha chinh tri kien dinh, gop phan hoach dinh dung dan va sang tao duong loi, chinh sach cua Dang, la nha to chuc tai nang dong thoi la nha tu tuong co cong hien xuat sac ve ly luan cua Dang ngay tu nhung ngay dau cach mang. Thay mat Dang va Nha nuoc, Tong bi thu Nong Duc Manh ghi nhan cong lao to lon cua co Tong bi thu Truong Chinh, tu tuong va cong lao cua co Tong bi thu la nhung bai hoc, kinh nghiem quy bau de van dung trong lanh dao, chi dao dieu hanh dat nuoc trong tinh hinh moi.

Tuyet Nhung

Chung toi gap rut thuc hien ngay y kien do va mot thang sau, cuoi thang 12.1982 da hinh thanh To nghien cuu gom co 8 dong chi. Suot 4 nam ton tai (tu thang 12.1982 den thang 12.1986 khi ket thuc Dai hoi VI), To nghien cuu da sinh hoat thuong xuyen, lam viec tan tuy, het minh de nghien cuu, phan tich, goi mo mot so van de ly luan va thuc tien Viet Nam, gop phan dang ke vao viec hinh thanh tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh, the hien qua cac bai phat bieu cua ong tai cac cuoc hop Bo Chinh tri, cac Hoi nghi Trung uong, dac biet la ket luan cua Bo Chinh tri ve ba quan diem kinh te lon de chuan bi cho bao cao chinh tri va cac van kien cua Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VI. Voi thai do coi mo, chan tinh, lang nghe y kien, dong chi Truong Chinh da tao ra mot khong khi lam viec say me, ho hoi, phan khoi cua anh em trong To nghien cuu.

Dong thoi, doi voi dong chi Truong Chinh, van de tham nhap thuc te, nghien cuu tinh hinh, phat hien cai moi la van de quan trong bac nhat. Chinh vi vay, tu nam 1983 den nam 1986, chung toi da bo tri mot chuong trinh di thuc te cua ong mot cach chat che, hop ly. Trong ba, bon nam ong da khao sat gan 20 tinh, thanh tu mien Nam, ra mien Trung va ve mien Bac. Chuyen di thuc te dai ngay ay da de lai cho ong nhieu an tuong tot. Chua bao gio toi thay ve mat ong rang ro va tinh than ong phan chan nhu luc nay. Day chinh la can cu thuc te sinh dong, co suc thuyet phuc, khac hoa tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh, the hien qua cac bai phat bieu cua ong tai cac Hoi nghi Trung uong 6, 7, 8, 9...; da gay tieng vang trong ca nuoc, nguoi ta chuyen tay nhau doc, khen ngoi het loi. Nhung tam tu, nguyen vong, nhung tran tro, suy tu cua can bo, dang vien, cua quan chung nhan dan trong bao lau nay khong noi ra duoc thi luc nay nho nhung quan diem doi moi, nhung phan tich sau sac cua dong chi Truong Chinh da noi thay cho ho. Nguoi ta thay hien tro lai mot Anh Nam - Truong Chinh cua nhung nam thang truoc, trong va sau Cach mang Thang Tam nam 1945. Trong nhung ngay do, van phong dong chi Truong Chinh lien tuc nhan duoc dien thoai va thu tu khap noi gui ve chuc mung thang loi cua tu tuong doi moi, ma nguoi nhen len dom lua do chinh la dong chi Truong Chinh.

Do vay, co the nhan thay qua trinh hinh thanh tu duy doi moi cua Truong Chinh khong phai la tu tren troi roi xuong, cung khong phai la nan tu trong dau ra, ma la mot qua trinh duoc chuan bi bang ly luan, phuong phap luan; la qua trinh tham nhap, nghien cuu thuc tien, rut ra bai hoc kinh nghiem va tu do duc ket thanh quan diem, tu duy doi moi. Nguoi lat vien gach dau tien de xay len ngoi nha DOI MOI do chinh la Truong Chinh. Ong da vuot len nhung han che cua suc khoe va tuoi gia, dung cam tien hanh cuoc dau tranh voi nhung quan diem bao thu, giao dieu, voi co che tap trung quan lieu, bao cap de cung voi Bo Chinh tri va Ban Chap hanh Trung uong Dang ta hinh thanh tu duy doi moi va xac lap duong loi doi moi toan dien tai Dai hoi lan thu VI cua Dang.

Tai sao Truong Chinh lai dat ra yeu cau cap bach cua cong cuoc doi moi, truoc het la doi moi tu duy? Theo ong, khong co buoc doi moi tu duy di truoc thi khong co bat cu mot su doi moi nao ca. Doi moi tu duy thuc chat la mot cuoc giai phong triet de mang y nghia lich su? Tu tuong giai phong ma ong noi day la mot qua trinh roi bo khoi ban than minh va toan xa hoi nhung gi dang kim ham va can tro su phat trien, la qua trinh to chuc lai xa hoi va dua vao co che van hanh cua xa hoi mot he thong dong bo cac yeu to vat chat va tinh than, tao nen luc day cho su phat trien nhanh va ben vung. Va, tai sao da nhieu lan ong nhan manh: doi moi tu duy, dac biet la tu duy kinh te? Dieu do khong chi co y nghia la kinh te co vi tri hang dau, co tac dung quyet dinh ma con la vi phat trien kinh te trong dieu kien bo qua che do tu ban chu nghia tien len chu nghia xa hoi nhu nuoc ta, co tam quan trong dac biet, neu khong muon noi la quan trong bac nhat. No con co y nghia la vai tro kinh te tuy chiem vi tri hang dau nhung tu duy kinh te cua chung ta trong nhieu nam qua con qua lac hau so voi cuoc song, can tro khong it den su phat trien kinh te. Tu duy kinh te loi thoi bat nguon tu can benh giao dieu, bao thu, tri tre, luon bam lay cai cu, khong chiu doi moi, chinh vi vay ma nen kinh te - xa hoi nuoc ta cho den luc nay lam vao mot cuoc khung hoang keo dai va dang tro thanh van de nong bong, noi len hang dau. Doi moi tu duy kinh te, vi vay, la diem xuat phat trong tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh cung la dieu hop voi thuc te, voi logic cuoc song luc nay.

Dieu do to ro, tu duy kinh te cua ong bao gio cung huong toi mot muc dich nhat dinh va tren co so do xac dinh dong luc cua su phat trien. Trong nhung nam dau doi moi, ong nhan ro tinh tat yeu phai xoa bo mo hinh tap trung quan lieu, bao cap de chuyen han sang mo hinh kinh te thi truong. Suot tu Hoi nghi Trung uong 6, 7, 8, 9,... cho den Dai hoi VI, ong kien tri giu vung muc tieu chien luoc do voi lap truong nguyen tac khong thay doi. Da nhin ro muc tieu va dong luc roi thi dieu cot yeu doi voi ong luc nay la tim ra diem bat dau, xac dinh duoc khau chinh, khau dac biet ma nguoi ta can phai nam lay de tu do lam xoay chuyen tinh the. Khong phai ngau nhien ma dong chi Truong Chinh lai chon gia - luong - tien la khau dac biet, la dot pha khau ma chung ta can phai mo ra, dung nhu ong da noi: danh trung vao do la danh trung vao chu nghia tu do, tinh trang vo to chuc, vo ky luat, danh trung vao do se tao dieu kien cho san xuat phat trien, lap lai trat tu trong nen kinh te quoc dan va trong doi song xa hoi, khoi phuc lai pham chat, dao duc va long tin.

Khi xac dinh gia - luong - tien la khau dot pha roi, thi tu duy logic cua ong la nam vung moi quan he bien chung giua cac khau ay, xem viec giai quyet cac khau ay phai kien quyet, khan truong, dong bo, nhung phai co buoc di vung chac, khong chan chu, do du, cung khong nong voi, chu quan, duy y chi. Khi kien tri chinh sach mot gia, ong phat hien chinh do la dau moi de giai quyet chinh sach tien luong va chinh sach tien te. Ong nhan ro do la dau moi cua moi dau moi de chuyen han sang co che hach toan kinh doanh cua nen kinh te thi truong. Boi vi, tu dau moi cua chinh sach mot gia ma lan ra duoc van de bu gia vao luong - mot pham tru moi ra doi trong thoi ky dau doi moi.

Dieu dang luu y la tai sao tu duy kinh te cua Truong Chinh lai bat dau tu nhung van de nong bong nhat cua linh vuc phan phoi luu thong, cua co che quan ly kinh te, cua viec mo rong quyen chu dong cua co so trong san xuat, kinh doanh. Do deu la noi dung cot loi cua quan he san xuat, tuc la bat dau tu quan he san xuat. Khong phai ngau nhien ma Truong Chinh dua ra van de doi moi tu duy kinh te lai bat dau tu quan he san xuat. Lam nhu vay, theo ong, la ta tuan theo quy luat phu hop tat yeu giua quan he san xuat voi tinh chat va trinh do cua luc luong san xuat.

Voi dieu kien cua Viet Nam, chung ta khong bao gio ao tuong rang trong trang thai thap kem cua luc luong san xuat lai co the xac lap va phat trien nhung quan he san xuat moi vuot qua tinh chat va trinh do cua luc luong san xuat cho phep quan he san xuat ra doi, ton tai va phat trien. Do vay, viec cung co va hoan thien quan he san xuat bao gio cung phai xem xet ky den tinh chat va trinh do cua luc luong san xuat. Doi moi co che quan ly, mo rong quyen chu dong cua co so, giai quyet gia - luong - tien chinh la giai quyet cac van de cua quan he san xuat, mo duong cho luc luong san xuat phat trien.

Logic cua tu duy kinh te cua Truong Chinh la dat van de tren co so do. Ong thuong noi: ton trong quy luat, lam theo quy luat cung chinh la nhu the!

T.N

GS Tran Nham nguyen la tro ly cua d/c Truong Chinh thoi ky truoc va trong thoi gian d/c Truong Chinh lam Tong bi thu Dang CS Viet Nam

Viet Bao

Comment :Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Thinking innovation Truong Chinh came from and start like?
Truong Chinh, Nong Duc Manh, the Government, Vietnam, the relations of production, productive forces, adjust salaries, general secretary of the economy, comes from, how, innovation, Mr. thinking, social, do
In early 1982, my assistants to Truong Chinh at a time when our country fall into an economic crisis - a serious social. After the last price adjustment in 1981, raising a series of items without a wage adjustment ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư duy đổi mới của đồng chí Trường Chinh xuất phát từ đâu và bắt đầu như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư duy đổi mới của đồng chí Trường Chinh xuất phát từ đâu và bắt đầu như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0