Tu 172013 luong toi thieu tang len 1 15 trieu dong

Tu 172013 luong toi thieu tang len 1 15 trieu dong

Tags: Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc, Uy ban thuong vu quoc hoi, trai phieu chinh phu, tien luong toi thieu, du thao nghi quyet, cac khoan chi, thuc hien, tang len, tang luong, dieu chinh, trong nam, da duoc, thu, trieu, von


Ke tu ngay 1/7/2013, tien luong toi thieu se duoc Chinh phu dieu chinh tang tu 1,05 trieu dong/thang len 1,15 trieu dong/thang, tuc tang them 100 nghin dong/thang so voi hien nay. Luong huu va tro cap uu dai nguoi co cong cung duoc dieu chinh tang bang ty le tang luong toi thieu.

» Chinh phu xin gian lo trinh tang luong
» Khoi diem chiu thue thu nhap ca nhan qua cao
» De xuat luong toi thieu cao nhat 2,7 trieu dong/thang
» Den 2015, luong toi thieu dap ung nhu cau song cua NLD
» Hon 6 trieu nguoi duoc tang luong tu 1/5

Chieu nay 10/11, Quoc hoi bieu quyet thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2013. Voi 89,56% dai bieu tham gia bieu quyet tan thanh, Quoc hoi da thong qua ba chi tieu quan trong la: Tong so thu can doi ngan sach nha nuoc la 816.000 ty dong; Tong so chi can doi ngan sach nha nuoc la 978.000 ty dong; Muc boi chi ngan sach nha nuoc la 162.000 ty dong, tuong duong 4,8% tong san pham trong nuoc (GDP.
Tu 1/7/2013 luong toi thieu tang len 1,15 trieu dong
Luong toi thieu tang them 100.000 dong/thang tu 1/7/2013.

Ngoai ra, Quoc hoi cung da bieu quyet thong qua Du thao Nghi quyet ve du toan ngan sach Nha nuoc nam 2013, voi 90,96% dai bieu tan thanh.

Theo du thao Nghi quyet vua duoc Quoc hoi thong qua, Quoc hoi giao Chinh phu dieu chinh muc tien luong toi thieu tu 1,05 trieu dong/thang len 1,15 trieu dong/thang; dieu chinh luong huu va tro cap uu dai nguoi co cong tang bang ty le tang luong toi thieu tu ngay 01/7/2013.

Ve viec tang luong toi thieu, nhieu y kien de nghi bo tri ngan sach Nha nuoc de thuc hien tang luong toi thieu theo lo trinh, gop phan bao dam doi song cho nguoi huong luong tu ngan sach. De co nguon lam luong, nhieu y kien de nghi quyet liet cat, giam nhung khoan chi khong can thiet nhu chi khanh tiet, le hoi...; khai thac toi da nguon thu; dong thoi, tinh gian bo may hanh chinh.

Tiep thu y kien da so dai bieu Quoc hoi, de gop phan bao dam doi song cho nguoi huong luong tu ngan sach Nha nuoc, tro cap uu dai nguoi co cong trong dieu kien kho khan hien nay, UBTVQH de nghi thuc hien mot phan lo trinh tang luong toi thieu nhu tren. Uy ban Thuong vu Quoc hoi nhan manh: “De co nguon lam luong can quan ly chat che cac khoan chi theo dung du toan da duoc quyet dinh, chong that thoat, lang phi, tham nhung. Dong thoi, triet de tiet kiem chi thuong xuyen, nhat la cac khoan chi to chuc le hoi, hoi nghi, hoi thao, mua xe cong, chi phi cong tac trong nuoc va nuoc ngoai... de danh them nguon thuc hien mot phan lo trinh cai cach tien luong”.

Phat hanh khong qua 60.000 ty dong von trai phieu Chinh phu


Theo du thao Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2013 vua duoc Quoc hoi thong qua, Quoc hoi yeu cau Chinh phu thuc hien chinh sach tai khoa chat che, than trong, co cau lai cac khoan thu, chi, phoi hop dong bo voi chinh sach tien te de kiem che lam phat, duy tri on dinh kinh te vi mo; tao dieu kien huy dong, khai thac tich cuc cac nguon luc trong va ngoai nuoc cho dau tu phat trien, phuc hoi, mo rong san xuat, kinh doanh, xuat khau, thuc day tang truong kinh te.

Quoc hoi cung yeu cau Chinh phu quan ly chat che cac khoan chi, bao dam theo dung du toan da duoc phe duyet; chong that thoat, lang phi, tham nhung. Chinh phu can triet de tiet kiem chi thuong xuyen, nhat la cac khoan chi to chuc le hoi, hoi nghi, hoi thao, mua xe cong, chi phi cong tac trong nuoc va nuoc ngoai; uu tien cho nhiem vu chinh tri quan trong, bao dam nguon luc thuc hien chinh sach an sinh xa hoi. Tang cuong quan ly chi dau tu xay dung co ban, von trai phieu chinh phu, chuong trinh muc tieu quoc gia. Tap trung von cho tra no xay dung co ban hoan thanh va cac cong trinh, du an hoan thanh trong nam 2013.

Tren co so tong muc von trai phieu chinh phu duoc quy dinh tai Nghi quyet so 12/2011/QH13 cua Quoc hoi la 225.000 ty dong trong giai doan 2011-2015, can cu vao kha nang va hieu qua su dung von, Chinh phu phat hanh khong qua 60.000 ty dong von trai phieu chinh phu trong nam 2013; dong thoi, thu hoi so von trai phieu chinh phu da ung truoc cua nam 2013.

Ngoai ra, Chinh phu can phan bo cu the doi voi tung du an, cong trinh trong Danh muc da duoc quyet dinh, tap trung cho cac du an, cong trinh quan trong, co kha nang hoan thanh trong nam 2013, khan truong thuc hien giao von truoc ngay 31/12/2012.


Ong Phung Quoc Hien, Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban tai chinh, ngan sach cua Quoc hoi trong phan trinh bay Bao cao giai trinh, tiep thu, chinh ly du thao Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2013 cho hay: Du toan thu ngan sach Nha nuoc nam 2013 da duoc xay dung tren co so du bao lam phat duoc kiem soat, toc do tang truong kinh te du kien o muc cao hon nam 2012, cac nguon thu duoc du toan o muc kha tich cuc, dong thoi, da giao muc cao de cac dia phuong phan dau.

Trong do, du toan thu noi dia (tru thu tien su dung dat) tang 15,1% so voi uoc thuc hien nam 2012. Muc du toan nay cao hon toc do tang thu noi dia nhung nam gan day (nam 2011 tang 14,3%, nam 2012 uoc thuc hien tang 10,7%).

Ben canh do, viec thuc hien Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan neu co hieu luc tu 01/7/2013 se lam giam thu ngan sach Nha nuoc khoang 5.200 ty dong; loai tru yeu to nay thi du toan thu noi dia (tru thu tien su dung dat) nam 2013 tang 16,3% so uoc thuc hien nam 2012.


Con du toan thu tu dau tho da duoc tinh tren co so du kien muc gia dau binh quan ca nam 2013 la 90 USD/thung, theo Uy ban Thuong vu Quoc hoi la gia tinh du toan cao nhat tu truoc den nay. Thuc te tu nam 2009 den nay, gia dau tho the gioi bien dong phuc tap, phu thuoc lon vao tinh hinh kinh te, chinh tri the gioi va mot so khu vuc.

Vi vay, viec dieu chinh tang gia du toan doi voi dau tho nam 2013 se lam gia tang rui ro cua can doi ngan sach Nha nuoc. Do vay, xin Quoc hoi chap thuan cho giu muc du toan thu noi dia va thu tu dau tho nhu phuong an Chinh phu trinh.


Ve muc phat hanh trai phieu Chinh phu, ong Phung Quoc Hien cho rang, von dau tu tu ngan sach Nha nuoc nam 2013 du kien thap hon so voi nam 2012. Trong khi do, nhieu du an, cong trinh con do dang. Vi vay, viec huy dong them von de som hoan thanh va dua vao su dung cac cong trinh trong nam 2013 la can thiet.

Mat khac, nam 2013 phai danh 16.000 ty dong von trai phieu chinh phu de thu hoi von ung truoc tu nam 2012. Do vay, tiep thu y kien dai bieeur Quoc hoi, de nghi Quoc hoi cho phep trong nam 2013 phat hanh khong qua 60.000 ty dong trong tong muc 225.000 ty dong cho ca giai doan 2011-2015.

Theo Dan tri


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những cách thoát hiểm khi chung cư bạn ở đang cháy

Khi những tòa nhà chung cư cao tầng xảy ra cháy nổ, nếu trong trường hợp lính cứu hỏa không tiếp cận được vị trí người bị nạn, thì những phương án thoát hiểm cá nhân sẽ có thể cứu sống nhiều người.

"Gửi" bố mẹ cho osin bệnh viện, chỉ đến thăm "thu hoạch" phong bì

Làm nghề osin bệnh viện vất vả đã đành nhưng nhiều khi chứng kiến những cảnh đời rơi nước mắt. Có những đứa con chỉ đến thăm bố mẹ khi có khách đến thăm để ôm phong bì về, có người thì bắt cho bố mẹ họ ăn thật ít cho các cụ “đi” cho nhanh…

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 04/10 - 10/10/2015

Đề xuất cấm tự do phá thai trên 12 tuần tuổi; Hà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực; Trẻ mầm non bị bạo hành; Lao động nữ sắp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Những vụ giáo viên mầm non hành hạ trẻ dã man

Nhốt vào trong thang máy, dùng thước đánh tím mặt, trói chân tay, nhét giẻ vào miệng, nhốt trẻ ngoài sân để trẻ nhặt rác ăn... là những “chiêu” mà một số giáo viên mầm non đã áp dụng để dạy dỗ những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo.

Tìm hiểu: Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc, Uy ban thuong vu quoc hoi, trai phieu chinh phu, tien luong toi thieu, du thao nghi quyet, cac khoan chi, thuc hien, tang len, tang luong, dieu chinh, trong nam, da duoc, thu, trieu, von

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Từ 1/7/2013 lương tối thiểu tăng lên 1,15 triệu đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Từ 1/7/2013 lương tối thiểu tăng lên 1,15 triệu đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu 172013 luong toi thieu tang len 1 15 trieu dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu 172013 luong toi thieu tang len 1 15 trieu dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu 172013 luong toi thieu tang len 1 15 trieu dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0