Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu

Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>16h30 : Nhieu tinh co ban hoan thanh cong tac bau cu

Bao chi nuoc ngoai noi ve bau cu Quoc hoi Viet Nam

Cac cu tri mong muon gi o dai bieu Quoc hoi khoa moi?

Ngay 20-5-2007, cung voi cu tri ca nuoc, dong bao Xe Dang o tinh Kon Tom di bau cu Quoc hoi. Anh : Mang Yang.

Cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII da thanh cong rat tot dep voi hon 99% cu tri ca nuoc di bau. Co tinh dat ti le cu tri di bau 100%. Du kien, ngay 28/5 se co ket qua bau cu. Ghi nhanh cua PV Tien phong chuyen ve tu moi mien dat nuoc.

Ngay 20-5-2007, Tong Bi thu Nong Duc Manh di bau cu Dai bieu Quoc hoi khoa XII tai don vi bau cu so 1 khu vuc bo phieu so 4, phuong Quan Thanh, Quan Ba Dinh, Thanh pho Ha Noi.Anh : Dinh Xuan Tuan- TTXVN

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bo la phieu dau tien tai KV bau cu 60 (P.9 Q3 TP HCM). Anh Ha Phan.

Thu tuong Nguyen Tan Dung bo phieu bau cu Dai bieu Quoc hoi khoa XII tai don vi bau cu so 3, khu vuc bo phieu so 6 (Truong Dai hoc Hai Phong), Phuong Ngoc Son, Quan Kien An, Thanh pho Hai Phong. anh :Duc Tam - TTXVN

Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong (phai) va Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi kiem tra cong tac bau cu tai don vi bau cu so 2, khu vuc bo phieu so 3, phuong Hang Gai, Ha Noi. Anh : Pham Tuyen

Tin tu TTXVN, theo thong ke ban dau cua Hoi dong bau cu, da co 58 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong bao cao ket qua cu tri di bo phieu bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII voi ti le hau het dat tren 99%.

6 dia phuong con lai do co mua lon nen anh huong den viec tong hop so lieu, chua co bao cao.

Trong tuan qua, Hoi dong bau cu da cho phep mot so don vi o vung sau, vung xa va cac don vi luc luong vu trang, cong nhan gian khoan...thuoc cac tinh Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Quang Binh, Nghe An, Quang Nam, Ba Ria-Vung Tau, Lai Chau va thanh pho Hai Phong tien hanh bau cu som hon so voi quy dinh chung cua ca nuoc.

Ngay 20/5, hon 50 trieu cu tri trong ca nuoc da di bau 500 dai bieu Quoc hoi khoa XII trong so 875 ung cu vien, trong do co 30 nguoi tu ung cu.

Ket qua bau cu se duoc cong bo sau 7 ngay, neu khong co bau cu them, bau lai.

Ha Noi : Cu gia 99 tuoi, 12 lan di bau cu, doc tho mung bau cu

Cu Nguyen Thi Dien (99 tuoi) di bau cu tai diem bau cu so 4, phuong Tran Hung Dao, Ha Noi. Anh : Nguyen Tuan

Cu Nguyen Thi Dien (99 tuoi, nguyen Chu nhiem HTX may Trung Vuong, Chu tich Hoi Phu nu phuong Tran Hung Dao, Ha Noi (7 khoa). Tuoi cao, cu Dien duoc con gai dua toi diem bau cu so 4 (phuong Tran Hung Dao) bo phieu.

Cu Dien tam su, toi da 12 lan di bau cu. Lan nao cung thay rat phan khoi. Cu noi, tu lan bau cu dau tien den nay la mot chang duong dai, dat nuoc co nhieu thay doi lon, doi song nhan dan thay doi ro ret.

Mung ngay bau cu, cu doc cho moi nguoi nghe bai tho cu moi sang tac:

“Bac Ho toan duc, toan tai

Lai thuyen Cach mang den dai vinh quang

Dan no le nay dang hoang lam chu

Nuoc khong ten nay thanh nuoc Anh hung”.

“Nay toi chi mong cac dai bieu thuc hien duoc nhung dieu da hua voi dan”-cu Dien noi.

Sau la phieu dau tien cua cu Dien, la la phieu cua Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung. Pho Thu tuong da an can tro chuyen voi cu Dien va cac cu tri phuong Tran Hung Dao.

Chia se voi Tien Phong, Pho Thu tuong noi: “Toi thay khong khi tai day dung la mot ngay hoi lon, viec bau cu rat nghiem tuc, toi tin tuong vao ket qua tot dep cua cuoc bau cu”.

16h30 : Theo so lieu cap nhat nhanh cua Uy ban bau cu Quoc hoi khoa XII thanh pho Ha Noi, den 16h30 hom nay tren toan thanh pho da co 2.389.528 nguoi di bau cu, dat ty le 98,45% so voi tong so cu tri.

Noi co so cu tri di bau cao nhat la quan Ba Dinh (99,91%). Noi thap nhat (quan Hoan Kiem) voi tren 95,37% cu tri di bau. Da co 56,82% khu vuc bo phieu co 100% cu tri trong danh sach di bau (trong do 99 khu vuc bo phieu cua luc luong vu trang).

9h00 : Theo danh gia cua Uy ban bau cu Quoc hoi khoa XII thanh pho Ha Noi, tinh hinh ket qua bau cu dat tot.

Tren dia ban Thu do Ha Noi, 1.964 khu vuc bau cu da mo cua don cac lanh dao Dang, Nha nuoc, Quoc hoi va nguoi dan Thu do den thuc hien quyen va nghia vu cua minh.

Tu sang som tai cac diem bo phieu tren dia ban thanh pho, Tong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cung cac lanh dao Dang, Nha nuoc da co mat de thuc hien quyen va nghia vu cong dan.

Le khai mac tai don vi bau cu so 2, khu vuc so 8 Phuong Thanh Nhan, Quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. Anh: Nhat Anh-TTXVN

Theo so lieu cap nhat nhanh cua Uy ban bau cu Quoc hoi khoa XII thanh pho Ha Noi, den 8h sang nay tren toan thanh pho da co 28,27% cu tri di bo phieu, trong do ty le cu tri di bo phieu cao nhat la huyen Soc Son dat 35%, thap nhat la quan Cau Giay dat 10%. 63% khu vuc cu tri o Ha Noi da den bo phieu som, 9 khu vuc co 100% cu tri di bau.

Cung theo Hoi dong bau cu Ha Noi, co 51 phong vien quoc te da dang ky dua tin tai Thu do.

Cung dung 7 gio sang nay, tai dia diem bo phieu so 3, don vi bau cu so 2, phuong Nguyen Du, quan Hai Ba Trung, Chu tich QH Nguyen Phu Trong da toi du le khai mac bau cu va bo la phieu dau tien bau bau dai bieu Quoc hoi khoa XII cua minh.

7h30, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi; Thu truong Bo Noi vu Thang Van Phuc cung dong dao nguoi dan phuong Le Dai Hanh da tham gia bo phieu tai don vi bau cu so 2, khu vuc bo phieu so 6, phuong Le Dai Hanh, Ha Noi.

Trao doi voi bao chi sau khi hoan tat viec bo phieu, Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi cho biet qua cong tac kiem tra truoc bau cu ong nhan thay cong tac chuan bi cho cuoc bau cu Quoc hoi da duoc trien khai rat tot tren dia ban thanh pho, cac yeu cau chung cung da duoc thuc hien tot.

“Hom nay la ngay rat trong dai cua dat nuoc. Toi tin rang cac cu tri Thu do se lua chon duoc nhung dai bieu uu tu nhat dai dien cho minh tham gia vao co quan quyen luc cao nhat la Quoc hoi. Quoc hoi lan nay voi 500 dai bieu do nhan dan bau ra se tiep tuc nhiem vu cua minh cung voi toan Dang, toan dan hoan thien cong cuoc doi moi dat nuoc”. - Ong Pham Quang Nghi noi.

Sau khi hoan tat viec bo phieu cua minh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong; Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi cung da den kiem tra va tiep xuc voi cac cu tri tai don vi bau cu so 2, khu vuc bo phieu so 3 phuong Hang Gai, quan Hoan Kiem.

Trong cuoc tiep xuc voi cac cu tri tai day, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet ong tin rang cac cu tri se lua chon duoc nhung dai bieu xung dang dai dien cho minh tai Quoc hoi de giup Quoc hoi hoat dong hieu qua hon nua, ke thua va phat trien tot viec thuc hien nhiem vu cua Quoc hoi khoa truoc.

“Toi rat phan khoi khi thay nhan dan Ha Noi, Thu do cua dat nuoc da den tham gia bo phieu tu rat som. Theo thong bao cua Ban to chuc bau cu cua phuong Hang Gai, den 8h45 ma hon 50% nguoi dan cua phuong da hoan thanh viec bo phieu”.- Chu tich Nguyen Phu Trong noi.

Tam su voi Chu tich Quoc hoi sau khi hoan thanh viec bo phieu, ong Pham Gia Doc, 84 tuoi, tru tai so 27 Hang Quat cho biet tu nhieu ngay nay, gia dinh ong, noi guong truyen thong gia dinh cach mang, thuong xuyen co nhung cuoc trao doi, nghien cuu rat ky luong ve ly lich cua cac ung cu vien de lua chon ra nhung dai bieu tham gia Quoc hoi.

"Sang nay, toi va me toi, ba Pham Thi Ty, 94 tuoi va cac con chau thuoc 4 the he day tu rat som de chuan bi di bau cu. Cac thanh vien trong gia dinh rat tin tuong vao quyet dinh chon ra ung cu vien xuat xac nhat de dai dien cho nguoi dan Thu do tham gia Quoc hoi khoa XII".- Ong Doc cho biet.

Cung chia se tam su ve cam xuc cua minh khi tham gia lua chon cac dai bieu Quoc hoi, chi Pham Thi Ninh, 27 tuoi, nguoi dan phuong Hang Quat cung cho biet day la lan thu hai ban tham gia bau cu Quoc hoi. "Ca gia dinh minh hom nay day tu rat som de chuan bi di bau cu. Du la lan bau cu thu hai nhung minh van cam thay hoi hop nhu lan dau. Ngay hom nay that su la ngay hoi cua dan toc".- Chi Ninh cho biet.

Trao doi voi TPO, chi Nguyen Thi Thanh (Bi thu quan Doan Cau Giay) thuoc don vi bau cu so 1 noi :

"Toi se bo phieu cho nhung ung cu vien ma minh lua chon-nhung nguoi xung dang nhat, co du duc, du tai de giup dan, giup nuoc. Ban than toi rat ky vong vao cac vi dai bieu Quoc hoi khoa moi. Dai dien cho 15.000 doan vien quan Cau Giay, toi mong cac dai bieu Quoc hoi khoa XII danh nhieu thoi gian, tam huyet cham lo cho the he tre noi chung va the he tre Thu do noi rieng".

TP HCM : Hon 4,2 trieu cu tri di bau cu Quoc hoi

Dung 7 gio sang nay, 20/5/2007, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da den bo phieu tai khu vuc bau cu so 60, don vi bau cu so 1 ( 24 Ky Dong, P.9 Q.3 TP HCM).

Phat bieu voi bao chi sau khi bo phieu, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet khang dinh : “Bau cu Quoc hoi la ngay hoi lon cua dat nuoc. Toi mong ba con di bau cu dong du de thuc su the hien quyen lam chu cua minh bang la phieu bau ra nhung dai bieu co tai co duc de phuc vu dat nuoc. Khi dua ra nhung quyet sach, Dang va Nha nuoc luon lang nghe nhung y kien cua nhan dan. Vi vay toi mong ba con cu tri thang than dong gop y kien cua minh de xay dung va phat trien dat nuoc”.

Dong dao cu tri TP HCM di bau cu ngay tu sang som nay. Anh : Ha Phan

Theo thong tin tu Uy ban bau cu TP HCM, den 13 gio ngay 20/5/2007 da co nhieu to bau cu dat 100% cu tri di bau.

Tai quan 2, den 10 gio sang da co 2 khu vuc bo phieu hoan tat cong tac bo phieu la Truong Hai quan Cat Lai va Trai Phong Thanh Binh (phuong Binh Khanh).

Tai quan Thu Duc, 3 khu vuc bo phieu co 100% cu tri da di bau la truong Dai hoc An Ninh (phuong Linh Trung), truong Cai nghien Thu Duc ( phuong Hiep Binh Chanh), truong Ky thuat May (phuong Linh Dong).

Tai Bo Tu lenh Hai quan, cung da co 100% cu tri di bau cu QH khoa XII. Tai cac quan huyen, tinh den 13gio ngay 20/5/2007 co nhieu noi dat tren 95% cu tri di bau nhu Tan Phu, Phu Nhuan, Tan Binh, 1,3...

Tai diem bo phieu tai ki tuc xa (KTX) 135A - 135B Tran Hung Dao, phuong Cau Ong Lanh, quan 1 danh cho SV cung dang doi nh ung SV cu oi cung den bo phi eu

Tai diem bau cu don vi so 6, khu vuc bo phieu 87, phuong 17, quan Phu Nhuan, co 250 cu tri nguoi Cham tham gia bo phieu. Tai to 38, ap 1, xa Cu Lao Phuoc Lap, huyen Nha Be, UBND xa da mien toan bo tien do cho 654 cu tri qua song di bo phieu.

Tai cac BV lon nhu Gia Dinh, Binh Dan, Ch o Ray, Ung buou, to bau cu da cu nguoi dem thung phieu den tan giuong benh de nhung benh nhan nam lai BV thuc hien quy en c ong d an cua minh.

Tu 7 gio sang ngay 20/5/2007, cung voi cu tri ca nuoc, 4.266.653 cu tri tai TP HCM bat dau di bo phieu tai 3.074 khu vuc bo phieu, trong do co 65 khu vuc bo phieu doc lap o 24 quan huyen. TP HCM co 51 ung cu vien DBQH khoa XII ( 36 nguoi do to chuc gioi thieu, 07 nguoi tu ung cu va Trung uong gioi thieu 08 nguoi, co 12 nu, 10 nguoi ngoai dang ).

Theo ghi nhan cua Tien Phong, co kha dong cu tri tre da den bo phieu ngay sau khi Le khai mac Bau cu Quoc hoi khoa XII ket thuc.

Tra loi Tien Phong, cu tri Dang Tran Kien Quoc 18 tuoi ( bo phieu tai don vi bau cu so 1 P.9 Q.3) cho biet: “Day la lan dau toi thuc hien quyen bau cu cua minh. Nhieu ngay qua, ban be va nguoi than thuong xuyen trao doi voi toi ve cuoc bau cu nay nen hom nay toi cung khong bo ngo lam va cam thay vui vi thay minh da thuc su truong thanh”.

Tai cac diem bau cu khac o cac quan 1, 3, Binh Thanh, Phu Nhuan..., ngay tu sang som 20/5/2007, khong khi soi dong, nao nuc cua ngay hoi da lan xuong khap cac khu dan cu va viec dau tien trong ngay cua nhieu nguoi dan la den cac diem bau cu de bo phieu.

Tai khu vuc bau cu phuong Binh Chieu, Q.Thu Duc, noi co so luong cu dong dao nhat cua quan, trong do so cu tri thuoc dien tam tru chien toi hon 2/3 dan so, cung da soi dong ngay tu sang som.

Ong Phan Hoa Anh Tuan - Chu tich UB bau cu phuong cho biet: “Phuong hien co tren 40 ngan cu tri nen cong tac trien khai chuan bi cho bau cu phai dien ra tu kha som. Dac biet voi nhung cu tri tam tru tai dia phuong thi chung toi phai lam rat nhieu viec nhu xac dinh thoi gian tam tru, tuyen truyen toi tung ho nha tro ve ke hoach bau cu cung nhu to chuc tiep xuc giua ung cu vien voi cac cu tri”.

Nho cong tac chuan bi cho bau cu kha chu dao ma trong ngay hom nay, hoat dong bau cu tai cac diem da dien ra kha thuat loi. Theo bao cao thi ngay tu sang som, cac cu tri da tap trung cho den gio khai mac. Tai cac diem nhu to 15, to 16 gan nhu khong luc nao thua nguoi boi so luong cong nhan da sap hang doi toi luot bo phieu luon dong dao. Toi thoi diem 9 gio sang, tai mot so diem bau cu so cu tri di bau da dat tren 70%.

Cac ban sinh vien dang ky tham gia bo phieu. Anh: Trong Thinh

Tai ky tuc xa dai hoc Quoc gia TP.HCM nam o khu vuc Thu Duc, ngay truoc gio khai mac da co hang tram sinh vien co mat truoc ban bo phieu.

Duoc biet, day la lan dau tien nhung SV nay duoc thuc hien quyen cong dan cua minh nen ho rat hoi hop, mong duoc thuc hien quyen va nghia vu nay cang som cang tot.

Ban Lam Thanh Phu , sinh vien khoa Bao chi nam thu 2, thanh vien to Bau cu so 16 DHQG cho biet voi tren 5 ngan cu tri tre hien dang o ky tuc xa, BTC bau cu da chia lam 4 to bau cu va voi so luong cu tri di bau kha som nhu the nay thi chi cong tac bau cu o Dai hoc Quoc gia se som hoan thanh.

Ca Mau : 99% cu tri di bo phieu bau dai bieu Quoc hoi

Nguoi dan xa Dat Mui, huyen Ngoc Hien di bau cu . Anh : Tien Hung

19h00 : Ket thuc cong tac bau cu Dai bieu Quoc hoi tren dia ban tinh Ca Mau, luc 19 gio toi nay, co 99% cu tri di bo phieu. Ong Tran Minh Nien, Pho Ban bau cu cho biet : Toan tinh da to chuc bau cu trong khong khi phan khoi, thong tin thong suot, an toan tuyet doi. Hien nay, Ban bau cu dang tong hop ket qua bau cu de cong bo theo luat dinh, han chot la ngay 24/5/2007.

17h00 : Cho den 17 gio chieu nay, tinh Ca Mau chi con 15/1.197 to bau cu chua hoan thanh viec bo phieu. Ong Tran Minh Nien, Pho Ban bau cu tinh Ca Mau nhan dinh, se hoan thanh cong tac bo phieu vao luc 19 gio toi nay.

Nguyen nhan cham tre nay la do ba con di lam an xa tai cac vung ven bien Ca Mau. Ban bau cu Ca Mau thong ke duoc co 62/97 xa, phuong, thi tran va huyen Dam Doi, Phu Tan, Cai Nuoc, Ngoc Hien, Thoi Binh hoan thanh bo phieu.

Cac to bau cu o hai dao nhu Hon Khoai (huyen Ngoc Hien), Hon Chuoi (Tran Van Thoi) da mang ket qua kiem phieu vao dat lien luc 10 gio ngay sang nay.

Hon 1.500 cu tri dang lao dong tren Cum khi- dien- dam Ca Mau tham gia bau cu Dai bieu quoc hoi. Anh : Tien Hung

15h00 : Tinh den 15 gio chieu nay, co 98,58% trong so 749.778 cu tri tai 1.197 to bau cu tham gia bo phieu dai bieu Quoc Hoi. Theo thong ke cua Ban bau cu, co 87/97 xa, phuong, thi tran va 6 huyen la Dam Doi, Phu Tan, Ngoc Hien, Cai Nuoc, Nam Can, Thoi Binh hoan thanh cong tac bau cu.

Huyen Dam Doi hoan bo phieu luc 10 gio 30, huyen Ngoc Hien ket thuc luc 10 gio 40 phut ngay 20/5/2007. Ong Nguyen Van Nien, Pho Ban bau cu tinh Ca Mau cho biet, rat nhieu kha nang cong tac bau cu se hoan thanh truoc 17 gio ngay hom nay.

Cu tri xa Thanh Phu, huyen Cai Nuoc di bau cu. Anh : Tien Hung

12h00 : Den 12 gio trua nay, co 749.778 / 813.260 cu tri tai 1.197 to bau cu bau cu dai bieu Quoc hoi, dat tren 92%. Ban bau cu Ca Mau thong ke duoc co 62/97 xa, phuong, thi tran va huyen Dam Doi, Phu Tan hoan thanh bo phieu.

Nguoi dan xa Tan An, huyen Ngoc Hien di bau cu . Anh : Tien Hung

Tu 5 gio sang den 6 gio 30, co 1.179 to bau cu khai mac bau cu Dai bieu Quoc hoi. To bau cu so 16, dat tai dao Hon Khoai (huyen Ngoc Hien), Hon Chuoi (Tran Van Thoi) bat dau bo phieu luc 5 gio sang va ket thuc sau 30 phut. Cac to bau cu nay dang mang ket qua vao dat lien.

Sang nay, tu thanh thi den nong thon Ca Mau tung bung ngay hoi toan dan di bau cu. Ong Le Hong My, Pho Ban bau cu tinh cho biet da co tren 50% cu tri tham gia bau cu, 986/1.197 to bau cu hoan thanh viec bo phieu luc 8 gio 50 phut.

Tai to bau cu so 16, tai dao Hon Khoai, xa Tan An Tay (huyen Ngoc Hien)- cach dat lien tren 18 hai ly - to bau cu bat dau bo phieu luc 5 gio sang va hoan thanh sau gan 1 tieng dong ho. Hon 100 cu tri o day la can bo chien si don bien phong 700, Hai quan vung 5, Hai dang Hon Khoai, Kiem lam Hon Khoai… dang lam nhiem vu tren dao.

Cu tri Nguyen Hong Tuyet, 20 tuoi, cong nhan Cty che bien thuy san xuat nhap khau Minh Phu,lan dau tien bo la phieu bau quoc hoi. Tai day, chinh quyen dia phuong va lanh dao doanh nghiep to chuc to bau cu ngay tai doanh nghiep de 1.594 cu tri la cong nhan di bau cu va tiep tuc san xuat. Anh : Tien Hung.

Tai to bau cu so 14, thi tran Nam Can (huyen Nam Can) luc luong vu trang da hoan thanh cong tac bau cu luc 6 gio voi 100% cu tri tham gia bau cu. Xa Thanh Phu (huyen Cai Nuoc) da hoan thanh cong tac bau cu dai bieu Quoc hoi va bau bo sung HDND xa tai 10 to bau cu, voi 8.962 cu tri tham gia bau cu, dat ty le 100% vao luc 8 gio 50 phut ngay 20/5/2007.

Lang Son : Den 16h, 95% cu tri da di bau

Nhung cu tri vung bien gioi Tan Thanh, Lang Son di bau cu. Anh : Duy Chien

16h00 : Tai thanh pho Lang Son, phan da cac diem bau cu da xong cong viec va dang cho nop ket qua cho Uy ban bau cu tinh. ong Luong The Nga- Bi thu chi bo- To truong to bau cu so 7 khoi Cua Bac cho biet: “438 cu tri trong to da di bau 100% vao luc 10 gio sang va hien chung toi dang ngoi bao ve hom phieu, cho lenh cap tren”.

To bau cu so 7 khoi Cua Bac, phuong Chi Lang, TP Lang Son ngoi cho ban giao hom phieu tu luc 10 gio sang (anh chup luc 15 gio 40 phut). anh: Duy Chien

Tai cac xa Quy Hoa, Yen Lo, Vinh Yen (thuoc huyen Binh Gia) do nuoc song Bac Giang len cao nen dong bao cac dan toc Tay- Nung noi day da dung cac mang, be de den diem bau cu. Tieng ho nhau vang vong, no nuc voi 100% so cu tri cac xa nay da hoan thanh nghia vu cong dan cua minh tu 14 gio chieu.

Theo bao cao nhanh cua Uy ban Bau cu tinh, den 16 gio co khoang 95% so cu tri trong toan tinh hoan thanh nghia vu cua minh. Trong do cac huyen hoan thanh som, co ty le cu tri di bau cao nhu: Dinh Lap, Van Quan, Trang Dinh.

7h00 : Gan 7 gio sang ngay 20.5 tai UBND xa Tan Thanh (huyen Van Lang) da co gan 100 nguoi tap trung noi dat hom phieu diem bau cu so 1 de chuan bi lam nhiem vu cu tri cua minh. Trong so nay co 48 can bo, chien si don Bien phong 59 dong chan tren dia ban. Mac du troi khong mua nhung suong nui va may mu cung lam anh huong it nhieu cong viec di bau cua nguoi dan noi day.

Tai diem bau cu so 2 duoc to chuc tai Truong THCS Tan Thanh, noi co nhieu cu tri vang lai dang ky bau cu tai dia phuong luc 7 gio 25 phut da co tren 100 nguoi bo phieu, trong do co 13 cu tri vang lai bau cu xong.

Ong Hoang Van Cam, to truong to bau cu so 2 thuoc thon Na Lau, xa Tan Thanh cho biet: “Trong to co 388 cu tri, co 35 nguoi la dan tu cac tinh mien xuoi nhu: Bac Giang, Hung Yen, Thai Binh…len tam tru lam an o Tan Thanh. Chung toi tin rang, voi toc do bau cu nhanh chong nhu the nay, to chung toi se hoan thanh som cong viec.”

Trao doi nhanh voi Tien Phong, ong Sam Duc Binh, Thu ky UBBCQH khoa XII tinh Lang Son cho hay: “Toan tinh co 472.826 cu tri. Den 9 gio 5 phut, da co khoang 40% so cu tri da di bau cu xong. Cac diem bau cu co ban khai mac dung gio, dung luat. Hien cac dong chi lanh dao tinh, Hoi dong bau cu da di kiem tra cac diem bau cu trong toan tinh”. Den 9 gio 15 phut troi Lang Son bong bung anh nang, vay nen nhan dan den cac diem bau cu rat dong.

Theo HDBC tinh Lang Son, den 10 gio 15 phut moi co 7 huyen bao cao tinh hinh bau cu (4 huyen, TP chua co bao cao gom: TP Lang Son, Van Lang, Trang Dinh, Huu Lung). Theo do, co 25/1225 to bau cu cua 7 huyen da bau cu xong. Tai mot diem bau cu o xa Minh Tien (huyen Huu Lung) da phai su dung hom phieu phu do mua lu.

HDBC tinh Lang Son cung cho biet, 45 % so nguoi da di bau cu va mot so don vi luc luong vu trang trong tinh nhu Bien phong, Quan doi, CA da hoan tat viec bau cu som, 7 gio 45 phut co quan Bien phong tinh da hoan thanh cong viec bau cu, 9 gio 30 phut, o 2 to bau cu thuoc Bo Chi huy Quan su cung da xong nhiem vu va ban giao ket qua cho HDBC tinh Lang Son.

Thua Thien- Hue : Den 18h30 chieu nay, cu tri di bau dat tren 99,58%

Mot cu tri thuc hien nghia vu cong dan tai to bau cu so 3, TP Hue.

18h30 : Den 18 gio 30 chieu nay, toan tinh Thua Thien- Hue co 707.727 cu tri di bau, dat ty le 99,58%, con khoang hon 3.000 cu tri chua di bau; trong do, cac huyen Phu Vang, Phu Loc, Quang Dien chi con lai 1 cu tri.

Cong tac bau cu da ket thuc som tai 140/152 xa, phuong, thi tran truoc 17 gio chieu. Ngoai tru su co ve tong hop danh sach di bau tai don vi bau cu huyen Huong Tra lam gian doan hoat dong cap nhat tien do, nhin chung cong tac bau cu o Thua Thien- Hue da dien ra nghiem tuc, thuan loi, dung luat, an toan, tiet kiem. An ninh trat tu luon duoc bao dam, tinh than cua nguoi dan het suc ho hoi, phan khoi.

Den 11 gio trua 20/5, 11/11 xa va thi tran cua huyen mien nui Nam Dong da hoan tat bau cu, voi 12.588 cu tri di bo phieu, dat ty le 100%, dan dau toan tinh. Tiep den, huyen Huong Thuy da to chuc xong bau cu vao buoi chieu cung ngay.

9h00 : Den 9 gio sang nay, toan tinh Thua Thien- Hue co 547.007/709.161 cu tri di bau cu, dat ty le 77%; 148 to bau cu, 24 xa da hoan tat bau cu. Truoc do, 7 to bau cu dac biet thuoc cac don vi luc luong vu trang dong tren dia ban da hoan thanh bau cu tu luc 7 gio sang, voi 100% cu tri tham gia.

Dang chu y, tai hai huyen mien nui Nam Dong va A Luoi, noi co so dong dong bao dan toc thieu so sinh song, duong sa di lai kho khan, nhung ty le cu tri di bau rat cao.

Huyen Nam Dong dat ty le cu tri di bau tren 99%, voi 10/11 xa hoan thanh, dan dau toan tinh; ty le cu tri di bau o A Luoi la 94,29%. Tai xa Phu An (huyen Phu Vang), noi co nhieu giao dan sinh song, so cu tri di bau dat gan 70% luc 9gio. Rieng thon tap trung nhieu giao dan nhat la Truyen Nam, so cu tri di bau dat tren 90%.

Can Tho:

Tai diem bau cu so 7, khu vuc 6, phuong An Khanh (Ninh Kieu, Can Tho) luc 8 gio sang. Anh Sau Nghe

Soc Trang, 14 gio : Tat ca 851.853 cu tri o 1.269 to bau cu da di bau, dat ti le 100%. Da co 748 to bau cu hoan thanh cong tac kiem phieu. 3 huyen bao cao ket qua ve Thuong truc hoi dong bau cu tinh la Cu Lao Dung, Thanh Tri va Nga Nam. Cuoc bau cu duoc bao ve an toan tuyet doi. Thong tin lien lac, giao thong thong suot phuc vu tot cong tac bau cu.

Cu tri Ly Van Vinh, nguoi dan toc Khmer (47 tuoi) o ap Can Gio 2.
Co mat tai xa Tham Don, mot xa thuoc chuong trinh 135 cua huyen My Xuyen, chung toi ghi nhan khong khi bau cu rat soi noi, nhanh gon, dat ket qua cao.

Theo ong Dao Dac Hung-Truong ban bau cu xa- cho biet: Xa Tham Don la xa co dong bao dan toc Khmer chiem tren 70% dan so. Toan xa co 10.097 cu tri thuoc 21 to bau cu o 14 ap. Den 8 gio 30 phut tat ca cac to bau cu da ket thuc cong viec bau cu va kiem phieu bao cao ve Hoi dong bau cu huyen voi 100% cu tri tham gia di bo phieu.

Ong Ly Van Vinh, nguoi dan toc Khmer (47 tuoi) o ap Can Gio 2 cho biet: “Moi sang ra ba con o dia phuong da no nuc ru nhau di bo phieu roi. Ba con nguoi dan toc Khmer chung toi rat phan khoi truoc ky bau cu dai bieu Quoc hoi lan nay. Ai cung muon tu tay minh cam la phieu de bau chon nhung dai bieu co duc, co tai, co tam vao Quoc hoi”.

7h00 : Dung 7 gio sang, toan bo 1.179 to bau cu o 73 xa phuong, thi tran tai Can Tho da mo cua. Du kien co 822.155 cu tri tham gia bau cu. Tu sang som, cu tri di bau cu da rat dong. Cong tac chuan bi chu dao nen viec bau cu dien ra trat tu, an toan, phan khoi.

Cong nhan dang thi cong cau Can Tho, phia bo Can Tho duoc to chuc bo phieu tai quan Cai Rang va ho da di bo phieu tu sang som. Tai cac quan Cai Rang, Phong Dien co cho noi nen to chuc cac hom phieu di dong da den phuc vu ba con buon ban ngay tren song.

Tai cac huyen Vinh Thanh, Co Do nhung noi giao thong di lai con kho khan da bo tri luc luong dua ruoc cu tri di bo phieu tai tat ca cac xa. Phuong cham cua Uy ban bau cu Can Tho la dam bao an toan, dung luat, khong coi trong thi dua thoi gian.

Khanh Hoa :

Cao Thi Le va Cao Thi Ha dang bo phieu. Anh : Dinh Quan

Ngay tu 6 gio sang, tai cac xa vung xa cua huyen Khanh Vinh nhu Cau Ba, Son Thai, dong bao da tap trung dong dao tai cac diem bau cu. Sau le chao co, dung 7 gio sang cac diem bau cu bat dau lam viec.

Tai xa Cau Ba co 1.119 cu tri, hau het la dong bao dan toc Trin. Anh Sa Nghia, to truong to bau cu o thon Da Ban cho biet, hau het dong bao o day theo dao Tin Lanh. Sau khi den nha nguyen lam le, cac cu tri cung sang ngay diem bau cu.

Bac Ha Ray 65 tuoi o thon Da Trang noi, nam nay di bau cu thay vui lam, vi doi song no am, day du hon truoc nhieu. Trong nhung nguoi lan dau tien di lam nghia vu cong dan, phong vien TPO gap hai co gai Cao Thi Le (sinh nam 1988) va Cao Thi Ha, sinh nam 1989, o thon Da Ban. Le va Ha deu hoc het lop 9, cuoi tuoi noi: “Trong 5 ung cu vien, chung em da chon duoc 3 nguoi de bau vao Quoc hoi, nhung bau ai thi khong noi cho nha bao biet dau!”

Cu tri xa Cau Ba dang cho nhan phieu bau cu. Anh : Dinh Quan

Tai xa Son Thai, xa xa nhat cua huyen Khanh Vinh, Chu tich UBND xa Ha Phuoc cho biet, xa co 900 cu tri, trong do 851 nguoi la dong bao dan toc Trin, Raglay, E de, Hre. Moi hon 6 gio sang, nhieu ba con da tap trung tai 2 diem bau cu o thon Bo Lang va Giang Bien. Cac doi vien doi tri thuc tre tinh nguyen dang cong tac o Son Thai deu dang ky bau cu tai xa va tham gia to chuc bau cu voi chinh quyen dia phuong. Den 8 gio sang, da co gan 100%100 cu tri di bau.

Chum anh ve ngay bau cu Quoc hoi khoa XII o Tay Nguyen:

Siu H"Choat (dan toc J Rai) hoc sinh lop 12 truong THPT dan toc noi tru Gia Lai lan dau tien di thuc hien quyen va nghia vu cong dan. Anh : Huynh Kien

Siu H"Choat (dan toc J Rai) sinh 1989 que o Ia Mo-Ia Pa-hoc sinh lop 12 truong THPT dan toc noi tru Gia Lai. Em cho biet rat vui suong tu hao vi lan dau tien duoc tham gia bau cu Quoc hoi. Em da co day du quyen cong dan, tu thay minh co trach nhiem voi dat nuoc hon. May tuan qua, tu khi co niem yet danh sach cac dai bieu cua hoi dong bau cu ma cac em duoc di bau cu H" Choat va nhom ban thuong xuyen ban luan trao doi tim hieu nhung nguoi co trinh do cao, co dao duc de chuan bi cho ngay bo phieu.

Thanh nien cac dan toc o Gia Lai hang hai, tu hao den cac diem bau cu de bo phieu bau chon dai bieu Quoc hoi khoa XII. Anh : Huynh Kien

Cham chu doc tieu su, ho so cac UCV DBQH. Anh : Huynh Kien

Cac chau thieu nhi o TP Pleiku co dong cho ngay bau cu 20-5-2007. Anh : Huynh Kien

No nuc di bo phieu trong ngay hoi lon cua dat nuoc. Anh : Huynh Kien

Ba con dang no nuc len nha rong de bau cu . Anh : Mang Yang
Cac gia lang kiem tra hom phieu truoc su chung kien cua ba con dan lang. Anh Mang Yang

Kon Tum : Den 17h, hon 97% cu tri di bau cu dai bieu Quoc hoi

Theo tin tu Uy ban bau cu tinh Kon Tum, tinh den 17h ngay 20/5, da co hon 97% cu tri trong tong so 238.000 cu tri trong toan tinh da di bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.

Qua theo doi va danh gia chung, tai cac to bau cu tren dia ban tinh deu dien ra an toan, trat tu va dung luat. Da so tai cac to bau cu da thuc hien xong cong tac bau cu trong thoi gian buoi sang.

Khi con ga rung vua cat tieng gay te te, gia lang A Cheo, A Nhor, A Din cua nguoi Ba Na ben dong song Dak Bla da thuc day, gia lang lien noi tieng cong chieng vang dong ca nui rung, bao hieu ngay hoi cua buon lang da toi.

Toi co mat tai nha rong van hoa lang Pleirohai 1 (phuong Le Loi, thi xa Kon Tum), moi 6h30" tung doan nguoi vua di du le xong tai nha tho, theo to bau cu so 4 trong tong so 518 cu tri thi co 400 cu tri nguoi Ba Na theo dao thien chua giao, ho te tuu dong du truoc san nha rong de nghe quan triet cac noi dung cua bau cu.

Ba con nguoi Xe Dang dang nghe pho bien ve luat le bau cu

Trong khong khi ron rang, chung toi gap ban gai Y Binh, day la nam dau tien Y Binh duoc tham di bau cu, ban khong giau duoc niem vui va vinh du. Ban cho biet suy nghi cua minh "Minh dang la hoc sinh lop 12, mong muon dai bieu Quoc hoi se de xuat that nhieu chu truong voi Dang, Nha nuoc quan tam va tao dieu kien nhieu hon den hoc sinh nguoi dan toc thieu so nhu tui em".

Dung ben canh la ban trai A Chon, ban co tam nguyen rang "Mong dai bieu quoc hoi dua tieng noi cua thanh nien Ba Na den Trung uong la tao that nhieu viec lam va dao tao nghe cho thanh nien chung em".

Gia lang A Din va ba con dan lang nao nuc di bau cu. Anh : Mang Yang
Doc tieu su cac UCV trong ngay bau cu. Anh : Mang Yang

Chung toi gap ban gai xinh xan nguoi Gia Rai co ten Ly Za dang hoc lop 12, ban cho biet "Minh da va gia dinh da nghien cuu ky tieu su cua tung ung cu vien, nen se lua chon nguoi co tai, co duc de bau vao dai bieu Quoc hoi, trong lan tiep xuc cu tri minh da neu nguyen vong chung cua cac ban tre o buon lang la muon hoc tiep len cao, nhung hau het cac gia dinh trong lang con ngheo, neu hoc tiep thi rat kho khan ve kinh te, chinh vi vay ma mong muon dai bieu khi duoc bau co tieng noi chung ve su quan tam, giup do thanh nien chung em duoc hoc len cao"...

Anh A Vien nguoi Ro Mam (dan toc co hon 250 nguoi) lang Le, xa Mo Rai, huyen Sa Thay thi neu tam nguyen trong ngay bau cu "Mong dai bieu Quoc hoi tinh Kon Tum quan tam nhieu hon nua den vung sau, vung xa, bien gioi nhat la tao dieu kien nang cao doi song tinh than, nang cao dan tri cho dong bao chung toi noi rieng va dong bao cac dan toc Tay Nguyen noi chung".

Da den gio buoc vao bau cu, gia lang A Nhor cu nam chat lay tay toi "Ca tuan nay gia co ngu duoc dau, suot ngay lo cho cong tac bau cu. Gia yeu cau ba con dan lang, khong mot ai duoc phep ngu lai tren ray, phai co mat day du tai nha rong cua lang vao chieu 19/5 de sang 20 di bau cu", con gia lang A Buk cho biet "Minh dong vien ba con trong buon lang, phai biet lua chon nguoi co cai bung tot, biet lo cho dan, thuong xuyen den voi dan lang de co tieng noi giup ba con de trinh bay len Quoc hoi...".

Nguoi Ba Na no nuc di bau cu. Anh : Mang Yang

Con gia lang A Cheo : "Dan lang se sang suot lua chon nguoi ma khi cai mat nhin vao dong suoi - biet suoi co nhieu hay it ca, nhin vao manh dat - biet huong dan cho ba trong cay gi cho nhieu trai, nuoi con gi cho chong lon, ban thu duoc nhieu tien, cai bung - phai biet ba con Xe Dang, Ba Na, Gia Rai nghi gi, mong muon gi...".

Nguoi dan trong cac buon lang da co mat dong du duoi san nha rong de cho den luot minh duoc vao bo phieu, gia lang A Nhor khang dinh voi toi "Dan lang se thuc hien quyen cong dan cua minh den khoang 8h sang nay la xong thoi ma!".

Nhieu nguoi dan khi chung toi tiep xuc deu cho biet, hien nay mua vu dang rat ban ron, da co mua xuong phai di lam co mi, co bap... khong vi the ma loi la trong viec di bau cu. Con gia lang A Din noi nho voi toi "Gia da chuan bi mot ghe ruou lon, bau cu thanh cong se to chuc lien hoan-moi con xuong lang chung vui nhe!".

Dan lang tap trung dong du truoc cua nha Rong de tham gia bau cu. Anh : Mang Yang

Theo ghi nhan cua TP tren dia ban thi xa Kon Tum khong khi truoc gio bau cu tro nen ron rang hon thuong le, khap cac neo duong co hoa, pa no, khau hieu bay rop troi.

Theo thong tin tu Ban bau cu tinh Kon Tum, tinh den 11h trua nay, theo tong hop nhanh tai 2 don vi bau cu cua tinh, ty le cu tri di bau dat tren 90%, nhieu huyen nhu Dak Ha, Ngoc Hoi, Dak To, Thi xa Kon Tum... cu tri di bo phieu dat gan 100%. Theo danh gia chung, tai cac to bau cu tren dia ban tinh deu dien ra an toan, trat tu va dung luat.

Dac biet, da so cu tri nguoi dan toc thieu so trong tinh ve y thuc chap hanh cong tac bau cu rat nghiem tuc, nhieu diem bau cu den 8h30" da dat 100% cu tri di bau, tinh trang di bau giup, bau thay trong cu tri nguoi dan toc thieu so rat it xay ra.

Trong tong so 238.000 cu tri trong toan tinh, vao ngay 19/5 da co gan 20.000 cu tri thuoc cac xa vung sau, vung xa trong tinh da di bau ty le dat 100%.

Kien Giang : Den 17h20 chieu nay da co 98,95% cu tri di bau cu

Tu sang som cu tri da den dia diem chua Phat Lon, phuong Vinh Quang, TP Rach Gia de bo phieu bau cu dai bieu Quoc hoi. Anh : Hong Linh

17h20 : Den 17h20 phut chieu nay 12/14 huyen, thi, thanh pho o tinh Kien Giang da hoan thanh cong tac bau cu, dat 98,95%. Hien chi con mot so it cu tri tai huyen dao Phu Quoc va huyen vung sau, vung xa Giong Rieng. Huyen Tan Hiep va TX Ha Tien da hoan thanh cong tac kiem phieu.

11h00 : Tinh den 11 gio trua nay, toan tinh Kien Giang da co 959.717 cu tri di bau cu, dat ty le 86,99%, trong do co 888 to bau cu so cu tri di bau 100%; co 57 xa va cac huyen Tan Hiep, Go Quao, Vinh Thuan va TX Ha Tien da bau xong. Thoi tiet tai tinh Kien Giang nang dep. Tinh hinh an ninh trat tu on dinh.

Tu 6 gio sang cac to bau cu tren tuyen duong QL80, tu huyen Tan Hiep qua Chau Thanh da mo cua phuc vu cu tri. Ba con giao xu vung Tan Hiep trong trang phuc thanh kinh truoc va sau le nha tho da di thuc hien quyen va nghia vu bau cu cua minh.

Bac sy va nguoi nha benh nhan bo phieu tai Benh vien Da khoa Kien Giang. Anh : Hong Linh.

Tai chu Phat Lon o phuong Vinh Quang, TP Rach Gia tu sang som cac nha su trong chua la nhung nguoi bo la phieu som nhat. Trong khi do tai Benh vien Da khoa tinh Kien Giang gan 1000 cu tri la benh nhan va nguoi nha benh nhan da duoc phuc vu bang thung phieu luu dong di toi cac khoa, phong.

Den 8h30 phut to bau cu so I dat tai Tinh doan Kien Giang da co tren 50% cu tri di bau. Ong Danh Ut – PCT Hoi dong bau cu tinh cho biet: Kien Giang co tren 1 trieu nguoi duoc phat the cu tri bau dai bieu Quoc hoi khoa XII.

Thanh Hoa:

Tu sang som, dong dao cu tri huyen Quan Son, Thanh Hoa da co mat tai cac khu vuc bau cu de tham gia bo phieu

7h sang nay, tai don vi bau cu so 6 (gom 6 huyen vung cao cua tinh Thanh Hoa: Quan Hoa, Quan Son, Muong Lat, Ngoc Lac, Lang Chanh, Ba Thuoc), cac cu tri da tien hanh bo phieu tai 721 khu vuc bo phieu. Tong so cu tri truoc gio bo phieu o don vi bau cu so 6 la: 237.334 cu tri.

Tai huyen Quan Son thanh lap 92 to bau cu tuong ung voi 92 khu vuc bo phieu, tong so cu tri truoc gio bau cu la 21.286 cu tri (chu yeu la dong bao dan toc Thai).

Cu tri Lo Van Noi, (khu vuc bo phieu so 2) lan dau tien duoc di bo phieu, phat bieu cam tuong: “Toi rat hoi hop khi cam la phieu tren tay. Toi mong muon lua chon duoc nhung dai bieu co duc, co tai va quan tam hon nua den viec giai quyet viec lam cho doan vien, thanh nien o dan toc thieu so mien nui nhu toi”.

Cu tri Pham Thi Tho (79 tuoi), nguoi dan toc Thai cho biet: “Toi mong nhung dai bieu duoc lua chon phai quan tam den quyen loi thuc te cho nguoi dan toc thieu so: cham lo doi song cua nguoi gia va tre em”.

Theo thong tin tu Uy ban bau cu tinh Thanh Hoa, den cuoi gio sang 20/5, ty le cu tri di bo phieu dat hon hon 50%, tinh hinh an ninh trat tu dam bao an toan tuyet doi.

Nghe An:

SV truong DH Vinh doc ly lich cac UCV truoc khi bo phieu. Anh : Quang Long

Toan tinh Nghe An tren 3.000 to bau cu, voi gan 2 trieu cu tri. Thong tin tu So Noi vu dia phuong cho hay, den 9h sang, mot so to bau cu thuoc luc luong vu trang ti le cu tri tham gia bau cu dat 100%. Doc dai lo Quang Trung, pho Minh Khai, Le Hong Phong, Tran Phu…khau hieu, bang ron, co do tung bay phap phoi. Toan Thanh pho Vinh nhu dang buoc vao ngay hoi lon.

Tai cac diem bau cu o huyen reo cao Ky Son, Tuong Duong, Que Phong mien tay xu Nghe, nguoi dan mien nui no nuc di bau cu. Trong ngay 18/5, co 72 to o huyen Tuong Duong di bau cu som. Ngay hom qua (19/5), hang van nguoi dan thuoc cac huyen Ky Son, Tuong Duong, Que Phong da hoan thanh nghia vu va quyen loi cua minh o 141 to bau cu.

Trao doi voi PV TPO vao luc 9h 30’ sang nay, Giam doc So Noi vu Nghe An Ho Duc Thanh cho biet: “Toi dang o Dien Chau, di kiem tra nhieu to bau cu thay ti le cu tri di bau tai nhieu xa cua huyen Quynh Luu, Dien Chau dat 97%. Nhin chung, moi cong viec tu khau chuan bi cho den luc khoi dong deu dien ra tot dep”.

Hai Phong: 7 gio 30 khu vuc bo phieu dau tien hoan thanh 100% cu tri di bo phieu

Can bo, chien si CATP Hai Phong lam tot nhiem vu bao ve bau cu vua hoan thanh quyen va nghia vu cong dan. Anh : Pham Duan

7 gio sang, cu tri thanh pho Cang da den 1.401 khu vuc bo phieu thuc hien quyen va nghia vu cong dan. 7 gio tai khu vuc bo phieu so 6, phuong Ngoc Son (quan Kien An), Thu tuong Nguyen Tan Dung da thuc hien quyen va nghia vu cong dan cua minh.

Den 7 gio 30, khu vuc bo phieu so 6, Trung Doan 50, phuong Ngoc Hai (thi xa Do Son) hoan thanh som nhat Hai Phong voi 100% cu tri di bo phieu. Den 8 gio, 5 khu vuc bau cu da hoan thanh 100% va 314.700 cu tri da di bo phieu dat 24,13%.

9 gio 30, khu vuc bo phieu so 4 va 5, Cong an TP Hai Phong hoan thanh 100% voi 2.380 cu tri la can bo, chien si Cong an vua hoan thanh quyen va nghia vu cong dan vua lam tot nhiem vu duoc giao. Gan 30.000 cu tri tre la sinh vien cac truong dai hoc, cao dang o Hai Phong cung nao nuc di bo phieu.

Quang Nam : den 16h co 10/17 huyen hoan tat cong tac bau cu

16h00 : Da co 10/17 huyen hoan tat cong tac bau cu, trong do co 2 huyen vung nui cao la Nam Giang va Bac Tra My, 2 huyen vung nui thap la Hiep Duc va Tien Phuoc, thi xa Hoi An con 1 cu tri chua di bau; moi viec van dien ra suon se, an toan.

Ong Tran Ngoc Hoa, Pho Giam doc So Noi vu cho biet : Du kien den 17 gio, nhung cu tri cuoi cung se thuc hien xong quyen loi va nghia vu cua minh.

10h00 : Den thoi diem nay ca tinh co 18/233 xa hoan thanh viec bau cu, trong do dan dau la huyen Dien Ban voi hon 90 % xa hoan thanh; 200 to/1476 to co 100% cu tri di bau; toan tinh co hon 75 % cu tri di bau.

Thuong truc HDBC bau cu tinh cho biet : Thoi tiet thuan loi, an ninh dam bao da tao dieu kien cho cu tri toan tinh thuc hien tot quyen cong dan cua minh; den het buoi sang ngay 20/5, cong tac bau cu dien ra tot dep, khong xay ra su co nao.

Bac Giang : Nhieu cu tri di bau cu tu sang som

Cu tri to bau cu so 3 phuong Ngo Quyen- TP Bac Giang di bau cu tu som. Anh : Do Son

De khong anh huong den cong viec dong ang, nhieu cu tri thon Lo xa Tan My huyen Yen Dung day tu rat som de di bau cu. 5h30 to bau cu tai nha van hoa thon da hat quoc ca khai mac ngay bau cu Dai bieu quoc hoi cua cu tri noi day.

It phut sau hang tram cu tri trong thon da duoc bo phieu bau cu, trong do ong Tran Van Khiem, 76 tuoi la nguoi bo la phieu dau tien. Day cung la mot trong nhung to bau cu khai mac som nhat tren dia ban tinh.

Tai TP Bac Giang, cac to bau cu dong loat khai mac vao luc 6h30 va sau do hon 1 tieng dong ho, nhieu diem bau cu da co ban hoan thanh. Cac cu tri la benh nhan dang dieu tri noi tru tai benh vien, cong nhan lao dong tai cac khu cum cong nghiep deu duoc thuc hien quyen loi va nghia vu cong dan cua minh ngay tai noi dieu tri hoac lam viec.

O cac huyen mien nui, vung cao cua tinh, sang nay troi khong mua nen cu tri o khu vuc nay di bau cu kha som va thuan loi, an toan.

Binh Thuan : Den 16h30 da co 99,43% cu tri di bau cu

Chao co khai mac bau cu vao luc 6 gio 30 phut ( 20-5 ), tai khu vuc bo phieu so 6 , don vi bau cu so 2 tinh Binh Thuan, o thon Ma Lam 3, thi tran Ma Lam, huyen Ham Thuan. Anh : Phuong Thao

Tien hanh thu tuc kiem tra hom phieu truoc bau cu tai khu vuc bo phieu so 6 , don vi bau cu so 2 tinh Binh Thuan, o thon Ma Lam 3, thi tran Ma Lam, huyen Ham Thuan. Anh : Phuong Thao

16h30 : Den 16 gio 30 ngay 20.5, cuoc bau cu QK khoa XII da dien ra dung quy dinh va an toan tuyet doi, co tat ca 99,43 % cu tri toan tinh da di bo phieu.

Huyen dao Phu Quy dan dau toan tinh voi 14.882 cu tri trong danh sach va 327 cu tri vang lai da di bau 100%; tiep den la huyen Duc Linh voi 99,79% cu tri da di bau ( 81.797 cu tri trong danh sach va 65 cu tri vang lai ); huyen Ham Tan voi 99,74% cu tri da di bau ( 46.384 cu tri trong danh sach va 8 cu tri vang lai )…

10h30 : Den 10 gio 30 sang nay, co 90,32 % cu tri huyen Duc Linh da di bau cu dai bieu QH khoa XII tai 85 khu vuc bo phieu ( 73.905 cu tri / 81.822 cu tri ); la don vi dan dau toan tinh.

Thu nhi la huyen dao Phu Quy co 89,60 % cu tri da thuc hien quyen loi va nghia vu cua minh ( 13.320 cu tri / 14.866 cu tri trong danh sach va 268 cu tri vang lai ).

O cac huyen, thi, thanh pho khac so cu tri di bo phieu dat tu hon 70 % den hon 80% tong so cu tri.

Toan tinh Binh Thuan co 750.351 cu tri duoc niem yet danh sach va 473 cu tri vang lai; 10 thanh pho, thi tran va huyen duoc chia lam 3 don vi bau cu voi 718 khu vuc bo phieu; co 13 nguoi duoc gioi thieu ung cu va duoc bau 7 dai bieu QH khoa XII.

Quang Ninh: Toi 11h da co 601.300 cu tri di bo phieu dat ti le 78%

Mot dia diem bau cu tai TP Ha Long, Quang Ninh. Anh : Thanh Duy
Theo ghi nhan cua TP vao luc 7h sang ngay 20/5, thoi diem mo cua de cu tri bo phieu da co rat nhieu cu tri co mat tu rat som tai diem bo phieu. Khong khi cuc ky ron ra boi tieng loa dai, bang ron, co, khau hieu duoc chang khap cac ngo, va khu pho.

Tai Hoi dong bau cu tinh Quang Ninh co 3 khu vuc bo phieu voi 1202 diem bo phieu de bau ra 7 dai bieu trong tong so 13 ung cu vien. Tren dia ban Tinh Quang Ninh co 765.441 cu tri trong do co cu tri nu la 396.109 nguoi, cu tri 18 tuoi la 5.440 nguoi. Rat nhieu nguoi tu 5h30 da co mat tai khu vuc bau cu de tham du le khai mac.

Bac Bui Xuan Khoi 63 tuoi cu tri phuong Bai Chay bo phieu tai khu vuc bo phieu so 2 phuong Bai Chay, Ha Long cho biet:

Ca nha toi co 6 cu tri sang nay day rat som de di bau cu. Truoc do nhieu tuan gia dinh cung da ban bac va thao luan ve cac ung cu vien. Va du cac con, chau bau cho ai toi cung ton trong quyet dinh cua cac con. Toi mong cac DBQH se cong tam, het suc phuc vu nhan dan thuc hien thang loi nghi quyet DH X cua Dang de ra de dat nuoc ta dan cuong nuoc thinh…

Tai Quang Ninh cac can bo chien si la nhung nguoi thuc hien quyen cong dan som nhat khi bo phieu xong luc 6h30 de kip tro ve vi tri bao ve an toan, an ninh cho cac diem bo phieu.

Mot so thung phieu da duoc dua ra tan ngoai cac lang chai thuoc lang chai Cua Van (Hung Thang, Ha Long) cach dat lien hang chuc Km de cu tri de dang thuan tien bo phieu. Voi su phuc vu chu dao, cac cu tri ngoai khoi cung duoc huong khong khi bau cu ron rang cua ngay hoi toan dan khi bang ron, co, khau hieu cung duoc treo khap noi…

Khong khi nao nuc di bau cu cua cu tri khien cho nhieu diem bo phieu ket thuc rat som khi chi hon 1 tieng tu gio khai mac 3 to bau cu cua xa Yen Than, Phong Du co ty le cu tri di bau 100%. Den hon 9h tai to bau cu so 11 Dai Yen, Ha Long da co 100% cu tri di bau cu.

TP Ha Long la dia phuong co so luong cu tri bo phieu lon va dong dao nhat va hoan thanh viec bo phieu voi so luong nhanh nhat khi toi hon 8h da co gan 40 nghin cu tri hoan thanh viec bo phieu va co 53 cu tri tren 90 tuoi truc tiep di bau cu. 100% can bo chien si cong an Tinh da hoan thanh viec bo phieu luc 8h15 phut.

Thong tin cap nhat chinh thuc cho toi 11h tren toan Tinh da co 601.300 cu tri di bo phieu dat 78% tong so cu tri di bo phieu bau cu dai bieu Quoc Hoi. Ty le cu tri di bo phieu cao nhat la Ha Long voi 131.142 cu tri dat 89%, Uong Bi dat 87%, Hai Ha 77%...So cu tri tren 90 tuoi truc tiep di bau la 452, cu tri tuoi 18 bo phieu lan dau la 5.540 dat 75,25%.....

Bac Lieu: Den 16h, tren 99% cu tri da di bau cu

Den 16 gio chieu nay, hon 559.000 cu tri trong toan tinh Bac Lieu da di bo phieu tai 654 to bau cu o 498 khom, ap, dat ty le tren 99%. Dac biet, cac huyen Vinh Loi, Phuoc Long, Hoa Binh va thi xa Bac Lieu, den 9 gio 30 phut da hoan thanh viec bo phieu, dat ty le tren 99%.

CTV TP tai Bac Lieu, ghi nhan: Ngay tu sang som, tren cac tuyen duong, tu thi xa den cac xa vung sau, vung dan toc Khmer, khong khi cua ngay bau cu dai bieu Quoc hoi tung bung, nhon nhip, that su la ngay hoi lon. Cuoc bau cu dien ra an toan tuyet doi.

Dong Nai : Den 11h da co 88,55% cu tri di bau cu

Cong nhan Khu cong nghiep tai Dong Nai di bau cu. Anh : Duy Nhat

Tai Dong Nai, vung xa nhat tinh la xa Nam Cat Tien, Tan Phu khai mac vao luc 5h30, chi sau 1h da co den 54% cu tri tham gia. Tai xa Dac Lua, xa vung cao huyen Tan Phu, la dia phuong dau tien trong tinh hoan thanh cong tac bau cu som nhat vao luc 8 gio 30 phut.

Den 11 gio sang nay, toan tinh da co 88,55% tong so cu tri di bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII. Trong do, cac huyen, thi xa co ty le cu tri di bau cao nhat la: Xuan Loc (99,17%), Tan Phu (97,95%), Long Khanh (97,71%), Thong Nhat (97,3%), Cam My (97,18%)... Vao luc 11h 35 toan tinh da co 556 to bau cu (trong tong so 1.435 to bau cu cua ca tinh) da bau xong.

Dac biet vung cong giao toan tong tai huyen Trang Bom, ba Nguyen Thi Thanh Chu tich Huyen cho biet: “Cac nha tho thuc hien chi thi cua Duc Giam Muc, to chuc le Misa ket thuc vao luc 5h30, nhieu giao xu sau khi xong le cac linh muc dan dau giao dan di bo phieu nhu giao xu Loc Hoa, Tay Hoa va den 15h35 da co 98% cu tri cua huyen bo phieu xong.

Cac to bau cu tai cac khu cong nghiep, hau het cong nhan bo phieu xong luc 11h30. Anh Le Thanh Hai cong nhan cong ty Biti’s cho biet: “ Trong cong ty cua chung toi thuong xuyen tuyen truyen cong tac bau cu tai ban tin noi bo nen anh em tranh thu di bau cu rat som".

Ba Ria- Vung Tau : Den 15h, 99,35% cu tri da di bau cu Quoc hoi

Toi 15 gio chieu nay, BR-VT co 654.473/ 658.607 cu tri di bau cu dat ty le 99,35%. Dung 7 gio 100% diem bo phieu da to chuc xong le khai mac va tien hanh bo phieu bau cu trong do co 496 to bau cu khai mac truoc 7 gio.

Den 8 gio to bau cu bo doi ten lua va to bau cu xa Quang Thanh, huyen Chau Duc da dat ty le 100% cu tri di bau. Den 15 gio 6/8 huyen thi cua BR-VT da ket thuc cong tac bo phieu voi ty le cac huyen Con Dao, Long Dien, Dat Do, Chau Duc, Xuyen Moc cu tri di bau dat 100%. Thi xa Ba Ria cu tri di bau dat 99,91 %. TP Vung Tau toi 17 gio ty le cu tri di bau dat 97,83% , huyen Tan Thanh la 99,69%.

Lam Dong : Den 16h, 97,92% cu tri da di bau cu

Theo me di bau cu. Anh : Kim Anh

Den 16h chieu nay, Lam Dong da co gan 734 ngan cu tri tham gia bau cu, dat ti le tren 97,92%, trong do co 206 cu tri vang lai. 5 huyen, thi xa co ti le cu tri di bau tren 99% la Bao Loc, Di Linh, Lac Duong, Don Duong va Cat Tien. Hien 21 xa, phuong, thi tran co 100% cu tri tham gia bau cu nhu Nam Ninh (Cat Tien), Loc Lam (Bao Lam), Tan Nghia, Dinh Trang Thuong (Di Linh)...

Hoc sinh Lam Dong chao mung ngay bau cu Quoc Hoi. Anh : Kim Anh

Tinh hinh an ninh – trat tu trong toan tinh on dinh, thoi tiet tot va cong tac chuan bi o cac diem bau cu kha chu dao tao dieu kien thuan loi cho cu tri cac xa vung sau vung xa di bo phieu.

Tiep tuc cap nhat...

Pham Tuyen- Ha Phan - Trong Thinh - Nguyen Tuan- Nguyen Tien Hung - Huynh Kien - Van Nguyen - Kien Giang-Sau Nghe - Dinh Quan - Mang Yang - Nguyen Duy Chien - Hong Linh - Hoang Lam - Quang Long - Lam Khe - Trung Viet - Do Son - Phuong Thao - Pham Thanh Duy - Minh Trong - Duy Nhat - Pham Hung - Kim Anh

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Thời sự Quốc Hội

Comment :Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
than 99% of voters nationwide to vote
Hanoi, Ca Mau, Ngoc Hien, Kien Giang, Lang Son and Mang Yang, the percentage of voters to vote, rights and obligations, parliamentarians, polling, election units, the Election, has completed, hit rate, response election, to vote, hours
The XII National Assembly election was very good success with more than 99% of voters nationwide to vote. There provinces turnout rate of 100%. It is expected, 28 / 5 will have the election results. Remember rapid transfer of PV TP from all over the country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trên 99% cử tri cả nước đi bầu cử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trên 99% cử tri cả nước đi bầu cử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu

Nhan xet, hay lien he ve tin Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0