Tra luong theo vi tri cong viec

Tra luong theo vi tri cong viec

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuyen de: Luong cong chuc & muon mau bong loc

+ Muon duong... luong lau
+ Tay trai “nuoi” tay phai


+ Thu nhap... ngoai luong
+ Rac roi nhu luong cong chuc
+ Cai cach luong trong cai cach hanh chinh

Tra luong theo vi tri cong viec
Le ra luong la mot cong cu huu hieu de dieu hanh vi mo, thuc day phat trien, nhung do chung ta chua thay doi duoc quan niem lac hau ve luong va chinh sach tien luong nen luong da khong tro thanh dong luc de can bo cong chuc tan tuy phuc vu quoc gia... Ong Tran Dinh Thien, pho vien truong Vien Kinh te VN, trao doi voi TS Cuoi Tuan xung quanh van de nay.

+ Tu truoc den nay hau het can bo cong nhan vien chuc (CBCC) chua ai co the song duoc bang dong luong?

- Nhung nguoi lam viec trong bo may hanh chinh, luc luong vu trang, khoi Dang, doan the, mot so chuc danh trong cac hoi nghe nghiep va cac don vi to chuc kinh te nha nuoc huong luong tu ngan sach nha nuoc va cac don vi thuoc Nha nuoc chi tra. Khi luong ho qua thap so voi doi hoi cua doi song tuc la ngan sach khong du cang dang va cac don vi khong tra luong xung dang cho nguoi lao dong!

Chinh sach tien luong cua VN phi ly den khong tuong: luong can bo lanh dao dat nuoc khong bang luong mot nhan vien trung binh cua mot doanh nghiep ngoai quoc doanh.

La mot quoc gia dang o dien ngheo ma lai co ti le nguoi huong luong ngan sach cao hang dau khu vuc va khong mot CBCC nao song duoc bang luong nhung doi song thuc te cua CBCC van khong ngung duoc nang cao.

+ Xet ve ly thuyet thi nhan dan dong thue cho Nha nuoc. Nha nuoc dung tien do thue CBCC lam viec phuc vu dan. Vay thi tai sao Nha nuoc lai khong du tien tra luong cho CBCC?

- Ngan sach phai duoc tinh toan de phan phoi cho moi nhu cau: an ninh, quoc phong; co so ha tang; an sinh xa hoi... va mot phan la luong CBCC.

Khi qui luong duoc chi tra thieu khoa hoc (tuc la phan phoi khong hop ly ve doi tuong va phuong thuc tinh) thi no se bi dan trai va khong hoan thanh duoc chuc nang, khong phat huy duoc the manh. Khong nhung the no con bi tac dong xau va sinh thieu hut.

+ Theo ong, cach chi tra va phuong thuc tinh luong hien hanh goi la gi?

- Do la: chung ta xem tien luong la mot khoan chi ngan sach, gan giong nhu chi cho phuc loi xa hoi, huu tri, y te, giao duc... Quan diem nay lam nay sinh tu tuong binh quan, cao bang, on dinh va tiet kiem. Thuc tien o nhieu quoc gia thi tien luong duoc xem la mot khoan dau tu xa hoi. Quan diem nay khien qui luong linh hoat, minh bach, rach roi va giong nhu moi khoan tien dau tu khac, no duoc do vao nhung khu vuc, du an hay con nguoi co the sinh loi va hieu qua nhat.

+ Quan diem luong la mot khoan chi ngan sach da duoc the hien tren thuc te o nuoc ta nhu the nao, thua ong?

- Ve nguyen tac, chi co khoan tien tra cho nguoi lam cong moi duoc xem la luong. Tuc la chi co CBCC dang lam viec moi co luong cua Nha nuoc tra. The nhung hien qui luong cua chung ta chia cho qua nhieu doi tuong: CBCC, huu tri, thuong binh liet si; he thong chinh tri: Dang, doan the, mot so hoi nghe nghiep...

Dung ra cac khoan huu bong, bao tro, an sinh xa hoi... (tuy cung thuoc ngan sach chi tra) phai tach khoi luong va khong duoc xem la khoan dau tu. Con thu nhap cua cac hiep hoi doan the cang khong duoc tinh vao luong boi vi day la nhung to chuc tu nguyen va doc lap (neu co the thi ngan sach chi ho tro cac to chuc nay duoi mot hinh thuc nao do, co the qui dinh trong luat, nhung nhat thiet phai tach roi luong).

Luong chi tra cho nguoi lam cong. Ai lam tot thi luong cao, lam khong tot thi luong thap, khong lam thi khong co. Nhu vay dong luong nha nuoc chi bo ra khi Nha nuoc co the nhan lai mot san pham co gia tri tuong ung hoac hon gia tri cua dong luong ay. Nhung quan diem “ngan sach” da dung luong de chi tra cho cac doi tuong khong lam ra cua cai vat chat hay nhung gia tri xa hoi tuong tu. Bieu hien thu hai cua “quan diem ngan sach” la chung ta da tra luong theo vi tri cong chuc chu khong tra theo cong viec.

+ Xin ong phan tich ve bieu hien nay?

- Vi du, toi can thue tho xay mot can nha. Toi phai dau tu cho phan viec do 100 trieu dong. Toi khong can biet co bao nhieu tho tham gia. Tat ca theo hop dong voi nhung yeu cau kinh te, ky thuat, thoi gian... thoa thuan. Neu ho co 20 nguoi thuc hien phan viec do thi luong moi tho la 5 trieu dong. Neu la nhung nguoi lanh nghe va yeu cong viec thi chi can 10 nguoi va luong cua ho la 10 trieu dong.

Quan diem nay goi la tra luong theo cong viec. Con Nha nuoc ta dang tra luong theo vi tri lam viec. Tuc la cung can nha ay nhung co den 40-50 tho, co ban la luoi va tay nghe kem tham gia xay dung. Ong chu toan tho buoc phai ha luong xuong o muc thap nhat de do thua lo. He qua cua hai cach lam tren la: mot ben kich thich nguoi lam viec ngay mot hieu qua hon; mot ben kich thich cho lam viec, tuc la cu vao duoc vi tri lam viec la co thu nhap.

Da vay, Nha nuoc lai co chinh sach bien che suot doi, tang luong deu deu theo tham nien va cat nhac len thi de nhung ha xuong thi kho du hieu qua cong viec thap. Ket qua la “thuc khach” ngay mot dong ma “mieng banh” ngan sach thi co han nen ai cung phai an mieng be. CBCC nao cung co kiem cho ngoi o vi tri cao de huong phu cap cao. Dang ly phu cap chi danh cho luc luong yeu the trong xa hoi nhu that nghiep, tan tat... thi ta lai danh cho nguoi co the manh trong xa hoi. Chinh sach luong kieu nay con dan den hang loat tac dong xau khac cho xa hoi.

+ Nhung tac dong xau do la gi?

- Van de mau chot cua cai cach hanh chinh la tinh gian va nang cao hieu qua bo may. The nhung vi tra luong theo vi tri khien ai cung co gang niu giu vi tri cua minh va ho khong can lam viec hieu qua cung van duoc huong muc luong bang nguoi lam hieu qua. Tiep theo la khi luong qua thap, moi CBCC tu tim nhung kenh thu nhap ngoai luong de sinh ton.

Nha nuoc khi khong dam bao duoc doi song cua cong chuc thi cung khong the rang buoc ho duoc. Tham chi Nha nuoc phai dan dan chap nhan su “khong chung thuy” cua moi CBCC. Ban dau chi la “chan trong chan ngoai” nhu “Dau duong dai ta bom xe. Cuoi duong thieu ta ban che do den”. Hay can bo nghien cuu di tim du an ben ngoai. Thay co giao mo lop day them. Bac si mo phong mach tu... Lau dan den nhung nhieu, ep tien hoi lo nhu thanh tra xay dung ep phong bi, cong an giao thong an tien mai lo...

Con khi tro thanh quan chuc thi gop phan dua quoc gia len danh sach tham nhung hang dau the gioi... Luong qua thap va su chap nhan cac kenh thu nhap phi chinh thuc chinh la mot can co quan trong khien tinh trang cong chuc VN qua de dang sa nga vao tham nhung, sach nhieu, quan lieu, cua quyen, suy doi dao duc. Va luc nay thi Nha nuoc khong the kiem soat duoc thu nhap cua CBCC. Chinh sach thue thu nhap ca nhan tro nen vo cung kho co hieu luc thuc tien la vi vay.

+ Theo ong, chung ta can cai cach tien luong theo huong nao?

- Chung ta chi can tham khao bai toan tien luong ma the gioi da giai quyet tu lau. Do la can minh bach cac khoan phan phoi xa hoi, trong do co luong. Luong phai dung nghia la luong. Tuc la tach bach cac khoan chi cho an sinh xa hoi, an ninh quoc phong va hiep hoi, doan the ra khoi luong.

Tiep theo la can tim cach tra luong theo cong viec, theo con nguoi chu khong phai theo vi tri. Khi da co mot phuong phap dinh dang duoc muc luong theo cong viec thi cat bo toi da cac khoan thu nhap ngoai luong cua CBCC nhu xe cong, dien thoai, phu cap... Neu trach nhiem do xung dang khoan thu nhap do thi hay qui ra luong. Ro rang va minh bach. Luc do cac phuong phap tinh muc luong toi thieu, hay he so, thang bang luong that ra chi la van de ky thuat.

+ Nganh LD-TB&XH tinh rang muc luong trung binh cua CBCC hien nay moi dap ung khoang 60% nhu cau doi song, nhung da qua lon voi viec can doi ngan sach. Vay neu tang luong de cong chuc song duoc thi lay dau ra kinh phi?

- Neu cai cach tien luong theo huong vua noi thi khong nhung ngan sach van du suc chi tra ma con khong ngung lon. Boi vi khi tra luong theo cong viec, mot viec truoc day co 10 nguoi lam nay chi con 3-4 nguoi thi so nguoi lam se duong nhien duoc tang luong. Hieu qua cong viec se rat tot vi co su dao thai.

Mat khac, hay lay chinh nhung khoan chi ngan sach nam ngoai luong danh cho CBCC ma qui thanh luong. Vi du, mot thu truong co muc luong 2,5 trieu dong/thang nhung lai co mot chiec xe cong tri gia 500 trieu va mot anh lai xe (co muc luong va cac khoan thu khac tu ngan sach khoang 4 trieu nua), mot tai khoan dien thoai 2 trieu... Cat tat ca cac khoan do de chi cho ong thu truong 20 trieu dong/thang. Ong ta muon di oto thi thue, muon goi dien thi tu tra tien. 20 trieu dong chac chan giup ong ta se co cuoc song tot de cong hien tam suc phuc vu quoc gia.

+ Tai sao den nay VN van chua the thuc hien chinh sach luong nhu the?

- Ve ky thuat thi de nhung kho nhat lai la ve thay doi tu duy. Du kho nhung da den luc VN phai thay doi tu duy ve chinh sach tien luong. Phai giai quyet tot cac ton dong lich su va tim ra nhung phuong phap, xay dung nhung lo trinh phu hop (voi thoi quen sinh hoat, van hoa, phong tuc...) de cai cach it gay nhung bien dong xa hoi. Con nhung nguoi co quyen luc cap cao phai thau hieu duoc tieng vong khan thiet cua cuoc song truoc nhung dong luong dang tri niu su phat trien, tan cong vao dao duc cong chuc, dao duc xa hoi.

+ Theo so lieu dieu tra cua Tong cuc Thong ke nam 1997 o 3.000 don vi hanh chinh su nghiep tren ca nuoc: ti le cua tien luong trong tong thu nhap cua nguoi lao dong trong khu vuc quan ly nha nuoc va an ninh quoc phong chi chiem 44,77%; trong linh vuc giao duc dao tao 53,52%; trong y te 61,17%; trong khoa hoc cong nghe 30,85% (Nguon: “Nhung he so co ban cua he thong tai khoan quoc gia (SNA) nam 1997” - NXB Thong Ke, 7-1998).

+ Theo Bo LD-TB&XH, hien ca nuoc co hon 6 trieu nguoi huong luong ngan sach. Trong do co 1,5 trieu nguoi la can bo cong chuc, 1,5 trieu nguoi la doi tuong chinh sach xa hoi va can bo cong nhan huu tri, 300.000 nguoi la can bo xa phuong (doi tuong duoc huong luong, phu cap). Con lai la cac can bo thuoc he thong cac to chuc, hiep hoi doan the, luc luong vu trang va can bo cong nhan vien chuc thuoc he thong cac to chuc kinh te nha nuoc.

Tu 1-10, khi ap dung muc luong moi (tang luong toi thieu len 100.000 dong va cac loai tro cap huu tri, xa hoi), Nha nuoc se phai chuan bi 6.000 ti dong de chi tra cho khoan tang them cua tien luong tat ca cac doi tuong tren trong ba thang cuoi nam 2006. Muc tang them nay cua nam 2007 se la 26.000 ti dong (chiem gan 10% tong chi ngan sach).

+ Theo cac chuyen gia, thu nhap tu luong chi chiem 30% co cau thu nhap cua cong chuc, tien thuong va phu cap chiem 10%; 60% con lai la cac khoan thu nhap them “ngoai luong” (hop phap va bat hop phap). Neu tinh luong cua chu tich tinh thanh va bo truong hien nay la vao khoang tu 3 - hon 4 trieu dong/thang (khoang 50 trieu dong/nam), thi de co 2 ti dong bo ra sua chua can nha cong vu duoc hoa gia cua minh, thong doc ngan hang Le Duc Thuy phai mat toi 40 nam lam viec va khong chi tieu.

NGOC VINH - QUANG THIEN - KIM SON - KIM LIEN - HUU NGHI - Y.T. thuc hien

Viet Bao
Comment :Tra luong theo vi tri cong viec
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tra luong theo vi tri cong viec bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tra luong theo vi tri cong viec ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tra luong theo vi tri cong viec ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Salaries by location? work?
TS Last week, Mr. Tran Dinh Thien, wage policy, social security, Institute of Economics, adverse effects, changes, vice president, budgets, state, payroll, job, location income, million
wages were supposed to be a useful tool to run the macro, promote development, but as we have not changed the outdated concept of wage and salary wage policy should not become driving force for civil servants dedicated to serving international ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trả lương theo vị trí? công việc?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trả lương theo vị trí? công việc? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tra luong theo vi tri cong viec

Nhan xet, hay lien he ve tin Tra luong theo vi tri cong viec co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tra luong theo vi tri cong viec de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0