Qui hoach treo Treo den bao gio

Qui hoach treo Treo den bao gio

Tags: UBND TP, So Qui, Tan Binh, Hoang Hoa Tham, HCM Le Thanh Hai, HDND TP, khu dan cu, den bao gio, khu vuc nay, Quan Go Vap, qui hoach, dieu chinh, chu tich, den nay, thuc hien, treo
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Qui hoach treo Treo den bao gio
Trong khi cho qui hoach, nhieu ho da tu xay dung khang trang tai phuong 28, Q Binh Thanh
Thang 8-2003, tai ky hop thu 12 HDND TP khoa VI, Chu tich UBND TP.HCM Le Thanh Hai khang dinh “se quan tam, giai quyet dut diem tinh trang qui hoach treo”. Song tu do den nay, nhung qui hoach “treo” duoc xoa chi dem tren dau ngon tay. Vi sao?

“Ve” de, “xoa” kho

Sau hon 10 nam bi hanh, moi day nguoi dan khu vuc hem 521 duong Hoang Van Thu (nay la duong Nguyen Dinh Khoi), quan Tan Binh nam trong qui hoach duong bac - nam mung ro khi nghe thong bao qui hoach nay da duoc xoa.

Ong Vo Quang, chu tich UBND phuong 4, cho biet vao tuan truoc UBND phuong da hop dan thong bao noi dung ve ket luan cua Chu tich Le Thanh Hai “chap thuan xoa qui hoach duong bac - nam doan di qua phuong 3, 4, 5, quan Tan Binh. Giao So Giao thong cong chanh bao cao de xuat UBND TP phe duyet trong thang 7-2004”. Tuy nhien, nhung qui hoach “treo” duoc xoa nhanh chong nhu vay tren dia ban TP con rat hiem hoi.

Theo quyet dinh phe duyet qui hoach cua UBND TP ngay 22-5-1996, tuyen duong vanh dai trong co chieu dai 20,25km, di qua cac quan 8, Binh Thanh, Go Vap, Tan Binh va huyen Binh Chanh. Gan tam nam qua, hang ngan nguoi dan trong khu qui hoach kho so vi cai toi “vi pham qui hoach”.

Cam ban ve so do nha, mot trong nhung thu tuc de duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat, ong Pham Cong Lu, so 127/1/2B Le Loi, phuong 3, quan Go Vap (cu dan cua quan Go Vap tu nam 1960) giat minh khi doc dong chu “nha nam hoan toan trong lo gioi duong vanh dai 60m”.

Ong Nguyen Hong, pho chu tich UBND quan Go Vap, cho biet: “Co den hon 1.000 ho dan thuoc phuong 1, 3 va 4 cua quan bi anh huong boi qui hoach tuyen duong vanh dai trong. Chung toi da xin y kien cua TP la xoa qui hoach “treo” nay vi biet khong co kha nang thuc hien, nhung den nay chua thay TP tra loi”. Con ong Vo Van Luan, chu tich UBND quan Tan Binh, khang dinh: “TP khong chap thuan xoa qui hoach tuyen duong nay, du quan da lam van ban xin xoa tu lau”.

Qui hoach cong vien van hoa Dam Sen, quan 11 thi da bi “treo” toi... 26 nam (vao nam 1977, khi dao kenh Tan Hoa). Ong Le Minh Tri, chu tich UBND quan 11, cho biet: “Quan diem cua UBND quan la xoa phan qui hoach 10ha lam cong vien cay xanh de thuc hien hai du an chinh trang do thi, nhung chua dang ky lam viec voi TP duoc (?) nen qui hoach van cu “treo” do. “Ve” qui hoach thi de chu muon “xoa” khong de chut nao, vi phai tinh toan kha nang dau tu, dinh huong qui hoach. Va nhu vay, truoc khi de xuat xoa qui hoach “treo”, chung toi phai can nhac ky”.

Chu tich UBND
quan 12 Le Hoai Trung:

Ly do den nay kien nghi cua cac phuong van chua duoc giai quyet xong la do sau khi quan tong hop y kien tu cac phuong, thang 7-2003 quan co trinh TP dieu chinh qui hoach mot so noi. Nhung moi day TP lai giao tham quyen cho quan lap qui hoach chi tiet. Chung toi da rat co gang, nhanh chong thuc hien duoc bon phuong Trung My Tay, Thoi An, Dong Hung Thuan, Tan Thoi Nhat; con cac phuong khac nhu Hiep Thanh, Tan Thoi Hiep, An Phu Dong, Thanh Loc, Thanh Xuan co the den giua thang bay moi xong qui hoach chi tiet lan dieu chinh qui hoach.

* Trao doi ve viec tai sao so cham co y kien ve dieu chinh qui hoach va xem xet cac qui hoach chi tiet 1/2.000 cua cac quan, ong An Dung, giam doc So Qui hoach kien truc, noi: “Chung toi van lam lien tuc day chu, vi cac quan chuyen len rat nhieu, phai lam het cai nay moi den cai khac duoc, khong the mot luc ma co tat ca. Chung toi lam xong la chuyen ve quan ngay”.

Khu dat 25ha bac xa lo Ha Noi, quan 2 hien nay da tro thanh khu dan cu phat trien. Truoc day khu vuc nay du kien qui hoach hang loat du an nha cao tang ven bac xa lo Ha Noi, nhung tu nam 1991-1996 khong thuc hien duoc. Den nam 2000, khu vuc nay lai duoc qui hoach xay dung khu dan cu phuc vu 50.000 ho dan vung bac xa lo.

Tu do den nay, qua nhieu lan qui hoach, gan 14 nam troi qua khu vuc nay cung chua the “thay da doi thit” ngoai vai doan duong duoc nang cap trang nhua. Nam 2003, UBND quan 2 co van ban giao cho Cong ty co phan Thu Thiem xay dung co so ha tang tren khu dat 25ha. Da so ho dan o day qua buc xuc, bat an trong cuoc sinh song vi qui hoach “treo” keo dai.

Khu cu xa Thanh Binh, phuong 14, quan 10 (du an qui hoach thanh trung tam thuong mai), cung 10 nam troi chiu “an treo”. Ngay 14-5-2004 trong lan di kiem tra thuc te o day, Chu tich UBND TP Le Thanh Hai - truoc nhung buc xuc chinh dang cua dan - da yeu cau chinh quyen quan va So Qui hoach kien truc lam ngay cac thu tuc de xoa qui hoach “treo” cu xa Thanh Binh, dong thoi de xuat de UBND TP ky quyet dinh dieu chinh khu vuc nay tu khu cong vien cay xanh thanh khu dan cu.

Hon mot thang troi qua, den nay nguoi dan toan khu vuc van tung ngay cho doi to quyet dinh “xoa treo”cua chinh quyen. Ong Nguyen Quoc Phuong - chanh van phong UBND quan 10 - cho biet quan da co de xuat xoa qui hoach treo khu vuc nay nhung den nay chua thay quyet dinh cua UBND TP.

Con bao nhieu khu qui hoach treo lo lung...?

Ong Le Minh Tri cho biet ngoai khu vuc CVVH Dam Sen, tren dia ban quan 11 con mot so qui hoach mo rong duong bi “treo lo lung” tu nhieu nam qua, trong do noi com nhat la du an duong Nguyen Thi Nho noi dai. Ly do quan 11 chua de nghi xoa qui hoach nay vi day la tuyen duong huyet mach, nhung neu khong xoa thi cu “treo” vi kinh phi thuc hien qua lon, gan 1.000 ti dong. “Chung toi se co gang thuc hien qui hoach nay bang cach keu goi dau tu, neu keu goi dau tu khong duoc thi thu hep lo gioi xuong con 16-20m (qui hoach tuyen duong nay la 30m). Neu van chua co tien lam thi cham nhat den nam 2006 moi de nghi xoa”.

Ong Tri cung cho biet quan 11 dang rao riet ra soat lai cac qui hoach “treo” khac tu nay den thang 9-2004, sau do tien hanh ra soat dieu chinh cho hop ly hem gioi cua 1.500 hem tren dia ban.

Ong Nguyen Hong cung cho biet tren dia ban quan Go Vap con mot so “diem nong” ma quan se de nghi xoa trong nay mai nhu khu vuc mui tau gan dai liet si thuoc phuong 17, qui hoach la cong vien cay xanh tren mot khu dan cu co hon 100 ho dang song on dinh; khu ao ca phuong 3 se dieu chinh qui hoach la khu dan cu co giu lai mot phan la cong vien cay xanh. “Muon xoa cai cu phai co cai moi”, ong Hong tra loi nhu vay khi chung toi thac mac vi sao quan khong cong bo.

Mot so khu vuc khac tai Go Vap da duoc duyet qui hoach chi tiet 1/2.000 nhung khong kha thi, phai dieu chinh nhung khong duoc dieu chinh kip thoi cung dan den qui hoach “treo” keo dai nhu khu qui hoach lang hoa phuong 11, cum dan cu va cong nghiep phuong 12...

Mot trong nhung buc xuc nhat cua nguoi dan hien nay la bi qui hoach “treo”, nhung cong tac ra soat, de xuat xoa qui hoach “treo” cua cac quan huyen xem ra con rat cham. Cham do dau thi cac don vi lien quan neu rat nhieu ly do, quan thi bao do So Qui hoach kien truc lam cham, So Qui hoach kien truc thi khang dinh quan lam kem, chua dat yeu cau... Tinh trang nay con keo dai se tiep tuc anh huong den quyen loi hop phap cua rat nhieu nguoi dan. Dan con phai doi den bao gio?

Nhung khu vuc quan Binh Thanh dang de nghi xoa qui hoach “treo”

* Khu dan cu Tang Ky Bac (Bui Dinh Tuy, P.12), pham vi khoang 4,9ha. Duoc TP duyet qui hoach thanh khu nha o cao tang tu nam 1999. Co 170 ho dan dang sinh song. Quan de nghi TP dieu chinh thanh khu dan cu hien huu cai tao.

* Khu dan cu Lo Voi (Chu Van An, P.12), dien tich 3,08ha. Duoc duyet qui hoach xay dung khu nha lien ke, biet thu chung cu. Nay quan de xuat thanh khu dan cu hien huu cai tao.

* Khu Van Kiep (khu mat tien, P.3), dien tich 0,76 ha; khu Hoang Hoa Tham (mat tien, P.5), DT 0,52ha; khu cong trinh cong cong P.6 (mat tien Hoang Hoa Tham, P.6) la khu qui hoach cay xanh va khu nha cao tang. Quan kien nghi TP dieu chinh thanh khu dan cu hien huu. Rieng doan duong D1 di qua Hoang Hoa Tham, P.3, 5 va 6 thi de nghi bo duong nay trong qui hoach chi tiet dieu chinh.

* Khu dan cu P.15 (rach nhanh cau Bong giua tuyen Bach Dang va Dien Bien Phu), pham vi khoang 6ha. Duoc duyet qui hoach tu nam 1998 den nay chua trien khai thuc hien. Nay quan se chinh sua theo huong khu dan cu hien huu ket hop xay dung moi.

* Cum dan cu 2,5ha (Phan Van Tri, P.11), DT 2,5ha. Duoc qui hoach tu nam 1997, den nay van chua trien khai thuc hien. Huong xu ly, giai quyet cua quan hien nay se cai tao thanh khu dan cu hien huu ket hop xay dung moi.

V.H.

DOAN TRANG - VO HUONG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Sự kiện và dư luận

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: UBND TP, So Qui, Tan Binh, Hoang Hoa Tham, HCM Le Thanh Hai, HDND TP, khu dan cu, den bao gio, khu vuc nay, Quan Go Vap, qui hoach, dieu chinh, chu tich, den nay, thuc hien, treo

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Qui hoạch "treo": "Treo" đến bao giờ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Qui hoạch "treo": "Treo" đến bao giờ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Qui hoach treo Treo den bao gio

Nhan xet, hay lien he ve tin Qui hoach treo Treo den bao gio co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Qui hoach treo Treo den bao gio de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0