Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Nhung cuoc giao luu nhu the nay rat bo ich, giup cac em hieu ro hon ve quy che thi dai hoc va co quyet dinh dung dan trong viec lua chon truong. Chuc cac em may man trong ky thi toi", Vu truong DH va sau DH Banh Tien Long cung Thuong truc Ban chi dao tuyen sinh quoc gia Do Duy Du da noi nhu vay trong buoi phong van truc tuyen chieu qua voi doc gia VnExpress.

- Xin chao Vu truong Banh Tien Long va ong Do Duy Du! Tai sao nam nay Bo Giao duc va Dao tao lai quy dinh muc diem san? Cach xac dinh diem san nhu the nao va diem cu the la bao nhieu? (Cao Ngoc Kim Hang, 19 tuoi, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Thay xin chao cac em. Viec xac dinh diem san xet tuyen hay con goi la diem xet tuyen toi thieu nham nang cao chat luong tuyen sinh vao dai hoc. Nhung thi sinh nao co diem thi 3 mon tren diem san xet tuyen thi moi duoc du tuyen. Hon nua, day cung la dieu kien thuan loi cho nhung thi sinh co tong diem 3 mon qua thap chu dong tim cac co hoi hoc tap va tim viec lam khac. Mat khac, quy mo thi sinh duoc tham gia xet tuyen se it hon, lam cho cong tac tuyen sinh thuan loi hon. Viec xac dinh diem san xet tuyen se do mot hoi dong do Bo truong Bo GDDT quyet dinh thanh lap ma cac thanh vien la dai dien cho nhieu co quan. Diem san duoc xac dinh tren co so thong ke diem thi tren toan quoc cho cac khoi A, B, C, D. Diem cu the la bao nhieu con tuy thuoc vao chat luong lam bai thi cua cac em.

- Trong truong hop so luong thi sinh co nguyen vong 2 xin dang ky lon hon chi tieu cua truong thi trinh tu xet tuyen can cu vao tieu chuan nao? (Nguyen Tien Trong, 21 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Truoc het, phai can cu vao diem san do Bo GD&DT quy dinh cho tung khoi thi. Chi xem xet nhung thi sinh co ket qua thi bang hoac cao hon san. Trong dieu kien so nguoi dang ky xet tuyen NV2 lon hon chi tieu thi tuyen nhung nguoi co diem tu cao tro xuong cho toi het chi tieu.

- Toi dang hoc o Thai Binh, toi co nguyen vong thi vao cac truong tai TP HCM va dang co ho khau tai TP HCM. Vay toi phai thi o cum thi nao? Toi muon biet de chuan bi truoc (Ho Trong Dung, 18 tuoi, TP HCM)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Chau phai thi tai truong dong tai TP HCM.

- Em trai toi dang hoc o DH Khoa hoc tu nhien Ha Noi, khoi chuyen Toan. Gia dinh chung toi o Dong Hoi, Quang Binh. Em toi du dinh thi cac truong DH o Ha Noi. Vay em trai toi se du thi tai Vinh hay Ha Noi? (Thanh Hang, 22 tuoi, Quang Binh)

- Ong Do Duy Du: Theo toi hieu thi em se thi tot nghiep THPT tai lop chuyen toan cua DH Khoa hoc tu nhien cua DH Quoc gia Ha Noi. Vi vay em co the thi ngay tai cac truong o Ha Noi.

- Toi da tot nghiep mot nganh dai hoc (ban C), nay toi muon hoc theo he chinh quy nganh dai hoc thu hai (ban A), vay toi co phai thi lai nhu nhung thi sinh khac khong? (Nguyen Thi Thu Trang, 18 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Cau hoi nay khong thuoc pham vi thi tuyen sinh dai hoc - cao dang ma thuoc quy che hoc bang thu hai. Em can hoi truc tiep truong dai hoc ma em co nguyen vong hoc bang hai.

- Em co thac mac, neu dang ky vao he dan su cua mot truong Quan su hoac cong an thi co can kham suc khoe va co phai nop hoc phi khong? (Nguyen Minh Son, 18 tuoi, Tien Giang)

- Ong Do Duy Du: Thi sinh dang ky du thi o he dan su cua cac truong thuoc khoi cong an va quoc phong co quyen va trach nhiem giong nhu thi sinh vao cac truong dan su.

- Em dang ky du thi NV1 nganh quan tri truong Dai hoc Can Tho, neu khong du diem, em co the dang ky xet tuyen NV2, va NV3 nganh khac cung khoi A cung trong truong khong? (Bui Dinh Minh, 20 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Duoc, neu cac nganh khoi A cua Dai hoc Can Tho con thieu chi tieu.

- Em muon hoi ve co che tuyen thang vao dai hoc cua hoc sinh dat giai quoc gia? (Thuy Linh, 18 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Thi sinh doat giai quoc gia duoc tuyen thang vao cac truong dai hoc, cao dang theo quy dinh tai dieu 7 Quy che tuyen sinh. Danh sach thi sinh duoc tuyen thang do cac so GD&DT thanh lap va chuyen cho Bo GD&DT. Thi sinh thuoc dien tuyen thang can lam ho so theo mau quy dinh cua Bo de gui cho cac so GD&DT dung thoi han quy dinh.

- Hoc sinh o ngoai Bac muon dang ky du thi vao truong phia Nam thi can phai lam thu tuc gi? Thi sinh khong do nguyen vong 1 o truong phia Bac nhung khong du diem xet tuyen thi co duoc dang ky xet tuyen nguyen vong 2,3 vao mot truong phia Nam khong (Vo Hong Phuong, 18 tuoi, Hai Phong)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Thi sinh hoc o mien Bac thi van duoc du thi o cac truong phia Nam neu cac truong do tuyen sinh trong toan quoc. Em co the khao cu the trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2004. Neu em khong do nguyen vong 1 o cac truong phia Bac, va diem thi 3 mon cua em cao hon diem san xet tuyen thi em van duoc xet tuyen nguyen vong 2 va nguyen vong 3 vao mot truong phia Nam tuyen sinh trong toan quoc neu truong do van con chi tieu.

- Gia su tong diem 3 mon em du diem do dai hoc nhung trong do em co mot diem 0. Nhu vay, em co du tieu chuan do dai hoc khong? (Hoang Thi Thom, 18 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Theo quy che, neu co mot mon bi diem 0 thi khong thuoc dien xet tuyen vao cac truong dai hoc - cao dang.

- Toi muon thi dai hoc nam nay, nhung dang lam viec o TP HCM vay phan xac nhan ho so tuyen sinh do cong ty dong dau duoc khong? (Ho Song Nhat, 20 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Phan xac nhan ho so dang ky du thi phai do UBND phuong noi thi sinh dang cu tru xac nhan.

- Em toi muon thi vao truong Kien truc Ha Noi. Nhung den khi mua duoc quyen nhung dieu can biet thi vong thi so tuyen da qua mat roi, gio em ay rat lung tung vi khong biet nen thi truong gi. Toi muon hoi gio moi gui bai so tuyen den truong co kip khong? (Pham Thi Hue, 19 tuoi, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Viec nay em phai hoi truc tiep DH Kien truc Ha Noi, va co the hoi them khoa Kien truc cua Dai hoc Xay dung.

- Xin cho biet ve noi dung tuyen sinh nam 2004. Nam nay co duoc xet nguyen vong 3 khong? (Phuong Vy, 18 tuoi, TP HCM)

- Ong Banh Tien Long: Dau tien la em dang ky du thi vao mot truong ma em du dinh co nguyen vong hoc. Trong ho so dang ky du thi thi em phai ghi ro cac muc theo huong dan chi tiet. Neu diem thi 3 mon cua em ma khong cao hon diem san xet tuyen thi em khong duoc du tuyen trong ky thi nay. Neu em khong do vao truong em du thi ma diem thi cua em cao hon diem san xet tuyen thi em se nhan duoc hai giay chung nhan ket qua thi duoc danh so 1 va so 2. Giay so 1 de xet tuyen dot 2 cua em vao truong con thieu chi tieu. Neu em khong do thi em dung giay so 2 de xet tuyen dot 3 (day chinh la nguyen vong 3 cua em vao truong con thieu chi tieu). Em co gang theo doi tren cac phuong tien thong tin dai chung de biet duoc thong tin ve cac truong dai hoc de dang ky xet tuyen phu hop voi ket qua thi cua minh.

- Toi la hoc sinh thuoc KVI-MN va la doi tuong 08, nhung den gio toi van chua biet la voi KV va Doi tuong thi toi duoc uu tien bao nhieu diem (diem chenh lech giua 2 kV va Doi tuong la bao nhieu?) so voi HSPT thuoc KV3 (Phan Tuan Hung, 19 tuoi, Lao Cai)

- Ong Banh Tien Long: Diem chenh lech giua cac khu vuc ke tiep la 0,5 va giua cac doi tuong la 1. Thi sinh thuoc khu vuc 1 se duoc huong diem xet tuyen thap hon khu vuc 3 la 1,5 diem. Dong thoi, thi sinh thuoc nhom uu tien 2 nen duoc huong diem xet tuyen thap hon hoc sinh pho thong la 1 diem.

- Toi tot nghiep DH nganh Ngu Van, dang lam cong tac trong nganh bao chi. Bay gio toi muon thi cao hoc nganh Nhan Hoc o DH KHXH va NV TP HCM nhung khong duoc. Ly do vi sao? (Cong Khanh, 25 tuoi, VNN)

- Ong Do Duy Du: Cau hoi nay khong thuoc pham vi thi tuyen sinh dai hoc - cao dang ma thuoc quy che tuyen sinh sau dai hoc. Anh chi co the hoi truc tiep truong dai hoc ma anh chi co nguyen vong thi cao hoc.

- Toi muon thi khoi D vao DH Ngoai thuong, DH KHXH & NV, DH Ngoai ngu & tin hoc TP HCM, CD Hai quan. La thi sinh tu do. Vay toi nop ho so nhu the nao? O dau? Le phi? Dang ky nguyen vong? Xin cho biet can ke hon vi toi da khong thi DH 5 nam nay roi. Nghia la tot nghiep nam 1999 (Ky Son, 19 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Thi sinh dang cu tru o dau thi nop ho ho va le phi dang ky du thi cho so giao duc dao tao tai dia phuong do, theo dung thoi han quy dinh la tu 15/3 den het 15/4/2004.

- Thua thay Banh Tien Long, van de ma thay quan tam nhat trong ky thi nay la dieu gi? (Nguyen Thanh Tung, 17 tuoi, HN)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Van de quan tam nhat la cac em lua chon truong minh dang ky du thi phu hop voi kha nang hoc tap cua minh. Khong nen lua chon vao truong ma theo truyen thong co diem tuyen qua cao (nhu DH Su pham Ha Noi, Bach Khoa Ha Noi hay Y Duoc TP HCM...) neu suc hoc cua em chi o loai kha. Cac em cung khong nen di luyen thi trong cac lo ma co gang nam vung kien thuc co ban trong chuong trinh THPT, chu yeu la lop 12. Tuyet doi khong co y dinh su dung tai lieu trong phong thi duoi bat cu hinh thuc nao vi ky luat thi se rat nghiem minh. Khi em khong trung tuyen vao truong ma em du thi (con goi la nguyen vong 1) thi em co the dang ky xet tuyen 2 dot khac nua vao cac truong con thieu chi tieu, nhung nen luu y theo doi thong tin chi tiet cua cac truong do, dac biet la diem chuan nhan ho so xet tuyen la bao nhieu.

- Toi muon cho con gai thi vao Trung cap ngoai giao nhung khong thay trong sach huong dan tuyen sinh dai hoc co truong nay? Toi phai dang ky thi truong nay o dau? (Nguyen Hang Nga, 46 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Thi THCN se do Vu Giao duc Chuyen nghiep huong dan chi tiet. Phu huynh co the lien he truc tiep de hoi chi tiet tai Bo GD DT.

- Em muon xem diem san lieu em nen vao muc nao? (Nguyendinhvu, 18 tuoi, Ha tay)

- Ong Banh Tien Long: Hien nay chua the co diem san. Diem san xet tuyen chi duoc xac dinh sau khi da co thong ke diem thi trong toan quoc. Em chi co the biet diem san xet tuyen khoang truoc ngay 15/8/2004.

- Toi co con nam nay thi dai hoc. Chung toi o Quang Binh, con toi dang ky thi dai hoc o TP HCM thi phai tap trung thi o dau? Toi nghe noi neu o Quang Binh tro ra ma thi o Ha Noi thi tap trung thi o Vinh. Con o Quang Binh tro vao ma thi truong o TP HCM thi phai tap trung thi o Dong Nai co phai khong? (Tong Thi Kim Dung, 47 tuoi, Quang Binh)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Neu thi sinh o Quang Binh va co nguyen vong thi tai cac truong DH o TP HCM thi thi tai truong o TP HCM.

Neu co nguyen vong thi vao cac truong o Ha Noi thi thi tai cum thi Vinh.

- Thua Vu truong, cac bao hay tu van cho sinh vien theo ty le dang ky va duoc chon. Mot so bao dat han ten la ty le choi hay he so choi K gi day. Tu van nhu vay co chinh xac khong? Truong A co ty le choi 1/100 co de thi vao hon truong B co ty le 1/50? (Nguyen Hai Duc, 19 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Khong han la nhu vay. Boi vi con phai phu thuoc vao chat luong cua thi sinh du tuyen vao cac truong nhu the nao. Theo truyen thong, nhung truong co diem trung tuyen cao nhu cac truong y, duoc, Dai hoc Bach khoa Ha Noi, Quoc gia Ha Noi, Su pham Ha Noi... thi khong nhat thiet la ty le choi thap ma co hoi trung tuyen cao vi nhung thi sinh hoc gioi thuong tham gia vao cac truong nay. Nhung tu van ty le "choi" cung la mot thong so can thiet phai tham khao de lua chon truong thi cho hop ly hon.

- Xin cho em biet de thi nam nay bao gom nhung phan trong tam nao? (Nguyen Thi Thao, 19 tuoi, Nghe An)

- Ong Banh Tien Long: De thi se nam o trong chuong trinh THPT, chu yeu la lop 12, dam bao phan loai duoc thi sinh va lua chon nhung thi sinh co nang luc thuc su hoc gioi, kha vao dai hoc. De thi se khong mang tinh danh do, lat leo va se mang tinh tong hop chu khong phai hoc thuoc long.

- Em muon hoi nhung truong cao dang khong to chuc thi ma lay ket qua thi dai hoc de xet tuyen, neu muon xet tuyen vao cac truong nay, em co phai lam ho so dang ky voi truong do tu truoc khi thi khong? Va co tinh la mot nguyen vong xet tuyen khong? (Thanh Mai, 18 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Neu thi sinh chi co nguyen vong hoc tai truong cao dang khong to chuc thi thi van phai du thi tai mot truong dai hoc cung khoi. Truoc 15/4, thi sinh phai gui don cho truong cao dang noi ro nganh muon hoc va truong DH ma thi sinh se du thi. Truong DH se chuyen ket qua thi cua thi sinh cho truong cao dang. Neu ket qua thi cua thi sinh bang hoac cao hon diem san do Bo GDDT quy dinh, truong DH se cap cho thi sinh 2 giay chung nhan ket qua thi de thi sinh dang ky xet tuyen vao truong cao dang hoac cac truong khac. Trong truong hop nay, thi sinh khong duoc tham gia vao truong DH ma thi sinh da du thi, nhung doi voi truong cao dang thi thi sinh thuoc nguyen vong 1.

- Ong co the khang dinh viec quy dinh diem san se bao dam chac chan tat ca cac thi sinh co diem tu diem san tro len duoc xet tuyen vao dai hoc khong? (N.V.Bang, 20 tuoi, Tuong Mai, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Dieu do la chac chan vi da duoc quy dinh trong quy che. Tuy nhien, neu co truong hop dac biet do co cau dao tao nguon nhan luc cho nhung vung kinh te kho khan vi du nhu vung cao, vung sau, vung xa, hay khu vuc Dong bang song Cuu Long... thi cac truong dai hoc phai bao cao de Bo truong Bo GDDT quyet dinh.

- Thua Vu truong, nam ngoai viec xet tuyen nguyen vong 3 keo dai va kha phuc tap, nam nay lai co hai dot xet tuyen nguyen vong 2 va 3, lieu co xay ra tinh trang tren (Nguyen Van Thu, 27 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Nam nay co che tuyen sinh khac cho nen chac chan se khong co tinh trang keo dai xet tuyen. Boi vi, cac truong hoan toan chu dong, co che xet tuyen cung khong tao ra tinh trang thi sinh ao. Hai dot xet tuyen nguyen vong 2, 3 keo dai nhat la den 30/9.

- Em co ho khau thuong tru tai mien Bac nhung hien nay em sinh song tai TP HCM. Em la con thuong binh loai 4/4 vay muon thi tai TP HCM co duoc huong diem uu tien ko? (Do Quang Vinh, 19 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Thi sinh la con thuong binh 4/4 thuoc nhom uu tien 2. Va tat nhien duoc huong diem xet tuyen cua nhom uu tien 2 (thap hon diem xet diem cua hoc sinh pho thong la 1 diem).

Neu thi sinh tot nghiep tai TP HCM thi khong duoc huong uu tien theo khu vuc. Neu tot nghiep THPT tai truong dong o KV 1 hoac 2 thi duoc huong uu tien theo KV 1 hoac 2.

- Tai sao chung ta khong to chuc thi dai hoc theo kieu trac nghiem, thoi gian lam bai it, tranh duoc gian lan, do met moi cho thi sinh. (Tuan, 40 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Hien nay Bo Giao duc va Dao tao da thanh lap Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong. Cuc dang tich cuc chuan bi de sau vai nam nua co the to chuc thi trac nghiem. Bo Giao duc va Dao tao cung danh gia cao ve phuong phap thi nay, nhung phai chuan bi ky, dac biet la chat luong cua ngan hang de thi ma hien nay Cuc dang tich cuc chuan bi. Hon nua cung phai cho hoc sinh cua chung ta lam quen voi cach thi nay vi no lien quan den khoang 1 trieu thi sinh tham gia du thi dai hoc.

- Toi tot nghiep nam 2003 loai gioi voi muc diem trung binh la 8,3 thi trong ky thi nam nay toi co duoc cong 1 diem khong? (Nguyen Tran Thanh Quan, U, 19 tuoi, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Khong. Vi theo quy dinh viec cong diem thuong cho hoc sinh tot nghiep loai gioi chi thuc hien dung nam hoc sinh tot nghiep.

- Thua ong Long, nhu ong vua tra loi, truoc day KV1-MN duoc uu tien 4 diem so voi KV3, nhung hien nay chi duoc uu tien 2,5 diem. Nhu the co phai co hoi di hoc DH doi voi hoc sinh mien nui ngay cang it di khong? (Nguyen Dinh Thanh, 27 tuoi, Lang Son)

- Ong Banh Tien Long: Khong phai nhu vay, boi vi nam nay duoc Chinh phu tang chi tieu cu tuyen va du bi vao DH len khoang 30%, nhung thi sinh o KV1- MN trong dien cu tuyen hoac du bi deu co co hoi xet tuyen vao DH. Day la cach uu tien tich cuc. Ngoai ra, de dam bao chat luong dao tao, cac co quan cua Nha nuoc, cac truong DH, CD da thong nhat muc diem chenh lech giua cac khu vuc quy dinh trong quy che la hoan toan hop ly.

- Xin giao su Banh Tien Long cho biet nam nay, Bo Giao duc va Dao tao co quy dinh moi gi ve gioi han do tuoi tham gia du thi vao cac truong dai hoc va cao dang hay khong? Va nguyen vong hoc 2 truong, 2 khoa cung mot truong duoc quy dinh nhu the nao? (Le Truong Thang, 24 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Nam nay Bo Giao duc va Dao tao khong quy dinh gioi han tuoi tuyen sinh vao dai hoc, tru mot so truong dai hoc thuoc Bo Quoc phong, Bo Cong an hoac cac truong nang khieu. Nhung quy dinh nay duoc cac bo thong bao rong rai. Viec quy dinh hoc hai truong hoac hai khoa cung mot luc thi co quy che rieng do Vu Cong tac hoc sinh, sinh vien huong dan, nhung phai phu thuoc vao ket qua hoc tap nam thu nhat. Em co the lien he truc tiep de biet cu the hon.

- Chau chao chu Long va chu Du, chau nghe noi la hoc sinh doat loai gioi hoac kha tu 5 hoc ky tro len cua 3 nam hoc moi duoc thi dai hoc. Dieu do co dung khong va khi nao moi ban hanh? (Quynh Hoa, 17 tuoi, Khanh Hoa)

- Ong Do Duy Du: Dieu nay la khong dung va chua he co quy dinh nao nhu vay. Chi can em tot nghiep trung hoc pho thong hoac tuong duong la duoc quyen du thi dai hoc - cao dang.

- Neu diem thi cua toi khong du vao nguyen vong 1 (truong dang ky du tuyen) nhung lai du diem vao nguyen vong 2. Nhung truong dang ky nguyen vong 2 da lay du so sinh vien, toi co duoc xet nguyen vong 2 nua khong. (Nguyen Thi Diu, 26 tuoi, Hai Duong)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Trong truong hop khong duoc xet nguyen vong 2 vi truong do da tuyen du chi tieu, em phai su dung giay chung nhan ket qua thi so 2 de nop ho so xet tuyen nguyen vong 3 vao nhung truong con chi tieu trong thoi han tu 15/9 den het 30/9.

- Thua ong Long, trong khi da so cac nuoc tren the gioi deu khong con thi tuyen, tai sao VN van ap dung? Neu co cung ve hoc thi cu day, chu yeu quan ly chat luong qua cac ky thi trong qua trinh hoc chang le khong duoc (khoang tren 30 mon hoc)? Chi can yeu cau TOEFL 500 hay IELTS 5 diem la co the hoc dai hoc. (Nguyen Hai Duc, 20 tuoi, Australia)

- Ong Banh Tien Long: Noi nhu vay cung chua phai la hoan toan chinh xac boi vi nhieu truong DH cua cac nuoc tren the gioi van phai thi tuyen sinh, vi du nhu Han Quoc, Trung Quoc, Nhat Ban... Den nay, o nuoc ta chi tieu tuyen sinh do Nha nuoc giao so voi so hoc sinh tot nghiep THPT hang nam chiem khoang 15-20%, hon nua, do yeu cau cua chat luong dao tao nguon nhan luc voi chi tieu tuyen sinh it nhu vay thi chi co the lua chon nhung thi sinh hoc gioi, hoc kha vao DH bang phuong thuc thi tuyen sinh. Di nhien, cung co the co cach lam khac tang quy mo cho cac truong va phai sang loc trong qua trinh dao tao, nhung dieu kien cua cac truong DH, CD chua co kha nang dam nhiem duoc viec do. Trong de an Cai tien tuyen sinh (nam 2001) bao cao Chinh phu, Bo GD DT cung da de cap den phuong an tien toi 1 ky thi duy nhat cho ca tot nghiep THPT va tuyen sinh DH. Phuong an nay se duoc thuc hien khi co du dieu kien thich hop va duoc Chinh phu cho phep.

- Thua giao su, trong quy che khong neu ro hoc sinh co duoc tham gia 2 khoi thi hay khong. Neu duoc trong truong hop trung tuyen ca hai truong thi hoc sinh duoc quyen lua chon truong nhu the nao? (Tran Quoc Tuan, 18 tuoi, Ha noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Trong quy che khong quy dinh cho nen thi sinh co the duoc tham gia hai khoi thi va neu em trung tuyen ca hai truong, hai khoi thi chi co the lua chon mot truong de hoc, tuy thuoc vao em.

- Nam nay, em muon thi vao truong dai hoc chi xet tuyen, khong to chuc thi, em phai lam thu tuc nhu the nao? (Nguyen Thi Thu, 18 tuoi, Nghe An)

- Ong Do Duy Du: Neu em chi co nguyen vong hoc tai truong dai hoc hoac cao dang khong to chuc thi (chi xet tuyen), em van phai du thi tai mot truong dai hoc co cung khoi thi. Truoc 15/4, em can gui don cho truong ma em co nguyen vong hoc, noi ro nganh muon hoc va truong dai hoc em se du thi. Truong du thi se gui ket qua thi cua em cho truong khong to chuc thi. Neu ket qua thi cua em bang hoac cao hon diem san do Bo GD&DT quy dinh em se duoc cap 2 giay chung nhan diem de tham gia xet tuyen vao truong khong to chuc thi hoac cac truong khac. Trong truong hop nay, em khong duoc quyen xet tuyen vao truong da du thi. Nhung doi voi truong xet tuyen thi em thuoc nguyen vong 1.

- Em dang hoc cao dang. Nam nay em muon thi them vao mot truong dai hoc duoc khong? (Nguyen Thu Ha, 21 tuoi, Khuong Thuong)

- Ong Do Duy Du: Duoc, neu truong cao dang em dang hoc cho phep em dang ky du thi.

- Xin cam on ong da tra loi cau hoi cua chung toi. Nhung theo chung toi hieu thi chi tieu vao du bi vao DH va cu tuyen chi danh cho nguoi dan toc, trong khi co rat nhieu nguoi dan toc Kinh o mien nui. Chung toi hieu co dung khong, thua ong? (Nguyen Dinh Thanh, 27 tuoi, Lang Son)

- Ong Do Duy Du: Chi tieu du bi dai hoc va cu tuyen danh cho ca hoc sinh dan toc thieu so va cho ca nguoi Kinh.

Viec xet tuyen vao du bi dai hoc chi tien hanh doi voi thi sinh da du thi dai hoc va do hoi dong tuyen sinh cac truong xem xet. Con viec cu tuyen chi thuc hien doi voi thi sinh co ho khau thuong tru tai nhung vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan (theo quy dinh cua Chinh phu), va do hoi dong tuyen sinh cua cac tinh xem xet.

- Thi sinh o nhung quan moi thanh lap co duoc huong uu tien khu vuc? Nha toi o quan Hoang Mai, vay con toi co duoc huong uu tien khong? (Bui Thu Nga, 51 tuoi, Quan Hoang Mai, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Nam nay, quan Long Bien va quan Hoang Mai cua thanh pho Ha Noi van thuoc khu vuc 2 nhung tu nam 2006 se thuoc khu vuc 3, tuc la tu 2006 moi khong duoc huong uu tien khu vuc.

- Thua ong Long, tai sao cac truong dan lap lai co chi tieu tuyen sinh cao hon truong cong lap, trong khi co so vat chat cua ho thieu thon hon. Ong cho biet quan diem cua ong ve chat luong dao tao DH hien tai o VN? Xin cam on ong! (Mai Thi Thu Hai, 25 tuoi, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Viec quy dinh cac chi tieu tuyen sinh cua cac truong dan lap dua tren nhieu yeu to trong do lam sao dam bao duoc nguon thu tu hoc phi de cac truong dan lap co du dieu kien hoat dong, vi ho khong duoc ho tro tu ngan sach Nha nuoc. Chi tieu la do bo phan ke hoach cua Bo phoi hop voi cac Vu chuc nang khac de xuat tren co so da neu. Sau mot so nam hoat dong, cac truong dan lap phai dam bao nhung dieu kien co ban ve chat luong dao tao. Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong dang xay dung bo Tieu chi de danh gia chat luong cua cac truong DH, trong do cac truong dai hoc dan lap cung phai dam bao cac tieu chi do. Khi danh gia chat luong giao duc DH Viet Nam, cung can phai co cac to chuc khao sat va danh gia mot cach tuong doi chinh xac tren co so bo Tieu chi duoc xac dinh. Giao duc DH la phai phan tang. Tat nhien, chung ta co rat nhieu viec phai lam de chat luong nen giao duc DH hoi nhap duoc voi cac nuoc trong khu vuc tren the gioi.

- Chao thay giao! Em co ho khau thuong tru tai Hai Phong, nhung nay em dang on thi tren Ha Noi. Vay em co the nop ho so du thi truc tiep tai truong tren HN duoc khong? Neu duoc thi thoi han nop ho so nhu the nao? Xin cam on thay giao. (Nguyen Thu Hien, 19 tuoi, Hai Phong)

- Ong Do Duy Du: Em co the nop ho so truc tiep tai HN, va thoi han tu 16/4 den het 22/4/2004.

- Tai sao nhung nam truoc moi thi sinh duoc chon 2 nguyen vong, nhung nam nay lai chi duoc chon 1 nguyen vong? Tuan, 18 tuoi, TP HCM)

- Ong Do Duy Du: Nam nay moi thi sinh van co 3 nguyen vong xet tuyen vao cac truong DH, cao dang. Nguyen vong 1 la nguyen vong xet tuyen vao truong thi sinh du thi, con nguyen vong 2 va 3 la nguyen vong xet tuyen vao cac truong khong to chuc thi hoac tuyen chua du chi tieu.

- Thua GS Tieu chuan duoc cong diem thuong chi phu thuoc vao diem thi tot nghiep ma khong phu thuoc vao hoc luc trong nam cua hoc sinh? (Tran Thao Linh, 18 tuoi, Ha noi)

- Ong Do Duy Du: Viec cong diem thuong chi thuc hien doi voi hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi ngay trong nam hoc sinh tot nghiep. Tieu chuan tot nghiep THPT loai gioi da bao gom ca diem hoc luc, diem thi tot nghiep.

- Thua ong Long, sinh vien hoc o cac truong DH o Ha Noi va TP HCM, moi thang phai chi phi hoc phi, tien an, tien thue nha, giao trinh va nhung sinh hoat toi thieu khac khoang 600.000 den 700.000 dong. Nhung khi ra truong, may man tro thanh cong chuc thi luong chi khoang 500.000 dong. Theo ong o day la su bat hop ly trong che do thu hoc phi hay su bat hop ly trong che do tien luong. (Vu Hoan Nguyen, 18 tuoi, HN)

- Ong Banh Tien Long: Chac chan khong phai la su bat hop ly trong che do thu hoc phi boi vi so voi chi phi dao tao mot sinh vien o cac nuoc thi cao hon o nuoc ta hang chuc lan. Vi du o My chi phi dao tao mot nam cho mot sinh vien la khoang 10 cho den 15 nghin USD tuy theo chat luong cua tung truong; Singapore tu 7 den 10 nghin USD; Thai Lan khoang 5 nghin USD. O Viet Nam moi sinh vien dong hoc phi mot nam khoang 150-200 USD, ngan sach nha nuoc cung cap khoang 200-300 USD/nam/sinh vien.

- Nam nay chi tieu thi sinh trung tuyen la 40%. Lieu con so nay nhung nam sau co giam tiep con 20 hoac 30% hay khong?(Thai Huynh Ngoc Hieu, 17 tuoi, Saigon)

- Ong Do Duy Du: Theo thong ke cua nhieu nam thi chi co khoang 1/5 thi sinh du thi duoc xet trung tuyen. Dieu nay hoan toan phu thuoc vao chi tieu tuyen moi vao DH, cao dang do Nha nuoc quy dinh. Vi du: nam 2004 chi tieu tuyen moi la 200.000 trong khi do so thi sinh du thi uoc khoang 1 trieu. Theo quy dinh, chi tieu tuyen moi hang nam duoc phep tang 5% so voi nam truoc, boi vay, ty le thi sinh trung tuyen so voi thi sinh du thi hang nam co the khong giong nhau ma tuy thuoc o chi tieu tuyen moi va so luong thi sinh du thi.

- Em muon hoi rang co phai dieu kien de thi vao cac truong cua quan doi la phai co hoc luc kha tro len phai khong? (Nguyen Thanh Dat, 17 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Bo Quoc phong khong quy dinh dieu kien de thi vao cac truong quan doi la phai co hoc luc kha tro len. Ban chi can tot nghiep THPT hoac tuong duong la duoc quyen du thi.

- Viec dang ky xet tuyen nguyen vong 2, 3 nhu the nao? Bo co yeu cau cac truong khong duoc tuyen 100% chi tieu nguyen vong 1 khong? (Hoang Thi Ha, 20 tuoi, Thanh Hoa)

- Ong Banh Tien Long: Viec dang ky xet tuyen nguyen vong 2 va 3 duoc thuc hien nhu sau: Thi sinh se nhan duoc 2 giay bao diem so 1 va so 2 neu em khong trung tuyen vao truong dang ky du thi va co diem thi 3 mon cao hon diem san. Thi sinh dung giay so 1 de dang ky xet tuyen lan thu 2, dung giay so 2 de xet tuyen lan thu 3. Bo khong yeu cau cac truong khong duoc xet tuyen 100% chi tieu nguyen vong 1, dac biet la doi voi cac truong co diem chuan trung tuyen nguyen vong 1 cao. Tuy nhien, Bo khuyen nghi cac truong danh mot ty le thich hop den don nhan nhung thi sinh co diem thi cao ma khong do vao cac truong da du thi. Trong quy che cung quy dinh, doi voi nhung truong co diem chuan dau vao thap va chi tuyen duoc 1 nguyen vong thi phai bao cao Bo truong Bo GDDT. Bo se cung cac truong nay trao doi de danh mot ty le thich hop cho thi sinh nguyen vong 2 va 3.

- Thua thay, em thuoc doi tuong KV1, neu em thi vao DH Xay dung HN (VD: diem chuan la 23 doi voi hoc sinh pho thong KV3) thi em phai dat diem bao nhieu thi do? (Phan Trung Hoa, 18 tuoi, Con Cuong, Tinh Nghe An)

- Ong Do Duy Du: Neu em tot nghiep THPT hoac tuong duong tai KV vuc 1, em se huong diem xet tuyen thap hon so voi KV 3 la 1,5 diem.

- Theo Phieu dang ky du thi so 1, Muc 8 yeu cau thi sinh phai dien ma truong PTTH, vay thong tin do co the tim o dau? Co quan nao se thong bao ma hieu nay? (Nguyen Thanh Hai, 19 tuoi, HN)

- Ong Do Duy Du: Ma truong do cac So GDDT quy dinh vi vay truoc khi khai ho so em can hoi ky truong THPT noi em dang hoc hoac hoi So GDDT dia phuong.

- Cho em hoi Bo co chinh sach gi de ngan chan tieu cuc o nguyen vong 2 va 3 khong? (Nguyen Vu Hoang Ha, 20 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Nam nay trong quy che tuyen sinh cung quy dinh nhung truong xet thi sinh trung tuyen nguyen vong 2 va 3 phai gui danh sach ve cac truong cham thi de xac nhan diem thi va gui mot bo ho so ve Bo Giao duc va Dao tao de kiem tra.

- Xin Vu truong cho biet viec ra de thi se van bam sat chuong trinh SGK va lieu co nhung cau hoi de phan loai thi sinh khong? (Pham Minh Duc, 19 tuoi, HN)

- Ong Banh Tien Long: Se co cac cau hoi de phan loai thi sinh theo tung muc. Chac chan se co nhung cau danh cho nhung thi sinh co hoc luc gioi hoac kha.

- Em duoc biet, nam nay sau 2/3 thoi gian thi, thi sinh co the ra ngoai khu vuc thi? Nhu vay co the lo de khong? (Hoang Tuan, 33 tuoi, Can Tho)

- Ong Do Duy Du: Nam nay, sau 2/3 thoi gian lam bai, thi sinh duoc quyen ra khoi phong thi va khu vuc thi sau khi da nop bai lam va de thi cho can bo coi thi. Vi da nop de thi nen khong co kha nang lo.

- Thua ong Long, nam nay, diem cua thi sinh duoc cong bo ngay sau khi cham xong, sau do moi xac dinh diem trung tuyen. Lieu co xay ra tieu cuc trong viec xac dinh diem chuan khong vi chi tieu cua cac truong co the xe dich doi chut? (Nguyen Ngoc Huyen, 45 tuoi, TP HCM)

- Ong Banh Tien Long: Nam nay quy dinh cac truong cong bo diem thi truoc ngay 15/8. Neu truong nao chuan bi kip thi co the cong bo diem xet tuyen va diem thi cung mot luc truoc ngay 15/8. Viec cong bo diem thi khong the xay ra tieu cuc boi vi hoi dong tuyen sinh cua cac truong xac dinh diem trung tuyen mot cach cong khai va theo quy trinh cua quy che. Phu huynh khong phai lo lang ve van de nay ma viec cong bo diem trung tuyen som tao tam ly cho thi sinh va trach nhiem cho cac truong.

- Em dang ky NV1 vao khoa cong nghe thong tin cua truong Hoc vien cong nghe buu chinh vien thong, sau nay em dang ki NV2 vao khoa quan tri kinh doanh buu chinh vien thong thi co bi cong diem chenh lech giua hai nguyen vong khong? (Nam, 19 tuoi, Ba Vi-Ha Tay)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Theo quy dinh thi diem xet tuyen nguyen vong 2 khong thap hon diem xet tuyen nguyen vong 1. Diem xet tuyen nguyen vong 3 khong thap hon diem xet tuyen nguyen vong 3. Muc chenh lech diem trung tuyen cu the giua cac nguyen vong do cac truong quy dinh va cong bo cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung. Do vay viec co bi cong diem chenh lech khong la tuy thuoc vao quy dinh diem cua tung truong.

- Con toi nam nay thi dai hoc, luc hoc cua chau trung binh kha, Ong co the cho toi mot loi khuyen chau nen thi truong nao (chau thi khoi D)? Xin chan thanh cam on! (Le Cong Tan, 37 tuoi, Yen Bai)

- Ong Banh Tien Long: Neu chau co hoc luc vao loai trung binh kha thi chau co the thi vao mot so truong sau day: cac truong CD trung uong, cac truong CD dia phuong, mot so truong DH Dan lap.

- Thua ong, ong co the cho biet thoi han va thu tuc khao bai thi? Nhung nguoi da cham dot truoc co duoc cham phuc khao ko? (Hoang Thi Lan, 19 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Hoi dong tuyen sinh cac truong nhan don phuc khao cac mon van hoa trong thoi han 15 ngay, ke tu ngay cong bo diem thi. Truong se tra loi duong su cham nhat la 15 ngay ke tu ngay het han nhan don.

Nhung giao vien da tham gia cham so khao bai thi nao thi khong duoc tham gia cham phuc khao bai thi do.

- Thua Vu truong, tai sao nam nay dot 1 chi to chuc thi khoi A, khong to chuc ca hai khoi A, B nhu nam ngoai? Nhu vay mot so thi sinh co the trung tuyen ca hai khoi thi sao? Neu ho theo hoc ca hai truong o hai khoi co duoc khong? (Nguyen Van Hoang, 47 tuoi, TP HCM)

- Ong Banh Tien Long: Nam 2003 khoi A thi rieng mot dot, khoi B, C, D thi rieng mot dot. Nam nay cung the. So di nhu vay la vi 3 nam nay viec phan bo khoi thi nhu tren da on dinh. So luong thi sinh du thi tren toan quoc tai hai dot thi la tuong duong nhau. Dung la thi sinh co the trung tuyen ca hai khoi, song ho chi duoc lua chon mot truong trong hai khoi de hoc.

- Tai sao chung ta khong to chuc thi dai hoc theo kieu trac nghiem, thoi gian lam bai it, tranh duoc gian lan, do met moi cho thi sinh. (Do Long Tien, 22 tuoi, HCM)

- Ong Banh Tien Long: De thi theo phuong phap trac nghiem co nhieu uu diem song cung co nhieu nhuoc diem. De ap dung phuong phap thi trac nghiem can phai chuan bi mot cach het suc cong phu va ky luong. Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong cua Bo GDDT da co ke hoach xuc tien xay dung ngan hang de thi trac nghiem de ap dung vao ky thi trong nhung nam gan day.

- Theo Bo giao duc dao tao, de thi dai hoc khong qua kho, vay tai sao co su chenh lenh giua ket qua thi dai hoc va THPT. Nam nay, lieu co bao nhieu thi sinh diem duoi trung binh? (Le Van Cuong, 52 tuoi, Hoa Binh)

- Ong Banh Tien Long: Viec so sanh su chenh lech ket qua thi DH va THPT cung chua phai hoan toan la hop ly vi so mon thi cua hai ky thi khac nhau, va lai thi tuyen sinh DH la de tuyen chon chi 15-20% so thi sinh du thi vao DH cho nen de thi can phai co su phan loai tot de tuyen chon duoc nhung hoc sinh thuc su hoc gioi va kha.

- Xin thay cho biet trong ky thi tot nghiep THPT nam nay diem liet cua moi mon la bao nhieu? (Le Hoai Anh, 18 tuoi, Vinh - Nghe An)

- Ong Banh Tien Long: Em lien he voi Vu Trung hoc pho thong de biet chi tiet.

- Thua giao su, em dang hoc o truong quoc te Phap (Giang Vo, Ha Noi). Em muon dang ky thi dai hoc trong nuoc co duoc khong? Bo co chap nhan bang tot nghiep THPT o nguoc ngoai thi dai hoc trong nuoc khong? Neu duoc, thi khoi nao thuan loi hon? Xin cam on giao su. (Thanh Trung, 18 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Bo GD&DT chap nhan cho thi sinh tot nghiep THPT o nuoc ngoai duoc du thi dai hoc - cao dang trong nuoc (trong do co ca truong Quoc te Phap). Tuy kha nang hoc luc, em thich hop voi khoi thi nao thi dang ky du thi theo khoi thi do. Khoi A thi Toan, Ly, Hoa. Khoi B: Toan, Hoa, Sinh. Khoi C: Van, Su, Dia. Khoi D: Toan, Van, Ngoai ngu. Ngoai ra con co cac khoi thi nang khieu nhu Nhac, Hoa, the duc the thao...

- Toi co ho khau o mien nui, truoc day duoc uu tien 3 diem, nhung 3 nam PTTH toi hoc o thanh pho, vay nam nay toi co duoc diem uu tien khong? Va duoc bao nhieu? (Vu Nhat Nam, 18 tuoi, TP Vinh - Nghe An)

- Ong Do Duy Du: Nam nay, uu tien khu vuc se can cu vao noi hoc va tot nghiep THPT hoac tuong duong chu khong can cu vao ho khau thuong tru. Neu em tot nghiep THPT o thanh pho Vinh thi em thuoc khu vuc 2. Diem xet tuyen cua khu vuc 2 se thap hon diem xet tuyen o khu vuc 3 la 0,5 diem.

- Thua Vu truong Banh Tien Long, tai sao ky thi dai hoc nam nao cung cang thang? Lieu trong tuong lai Bo co giai phap gi de giam ap luc nay khong? Co nen mo rong he thong truong dai hoc dan lap, tu thuc? (Quoc Trung, 19 tuoi, Quang Ninh)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Ky thi tuyen sinh DH nam nao cung la mot ap luc lon boi vi chi co the tuyen duoc tu 15-20% so thi sinh so voi so tot nghiep THPT. Van de giam ap luc thi tuyen sinh co the duoc thuc hien bang nhieu bien phap, vi du thi bang trac nghiem, phan luong de thi sinh vao hoc cac loai hinh dao tao khac nhau nhu hoc nghe, hoc THCN, CD, DH. Hien nay, Bo GD DT tich cuc chuan bi quy che truong DH tu thuc de bao cao Chinh phu. Mang luoi truong DH trong do co cac truong DH dan lap va tu thuc ngay cang phat trien cung la mot giai phap de cung cap nguon nhan luc khoa hoc cong nghe cho dat nuoc, la mot giai phap de giam bot ap luc cho cac ky thi tuyen sinh.

- Kinh thua vu truong. Neu mot thi sinh da thi truot 3 nam roi thi co duoc thi tiep nua khong? (Tranthithuthuy, 18 tuoi, Ba don quang trach quang binh)

- Ong Banh Tien Long: Van duoc thi tiep binh thuong, nhung thi sinh da thi 3 nam khong do dai hoc thi nen tim co hoi hoc tap khac. Sau nay dieu kien thuan loi thi co the hoc lien thong len dai hoc.

- Trong truong hop thi sinh truot nguyen vong 1, muon dang ky xet tuyen nguyen vong 2, cac truong con chi tieu xet tuyen sinh nguyen vong 2 co cong khai tren cac phuong tien thong tin kip thoi de thi sinh co nguyen vong 2 tiep tuc dang ky hay khong? (Th. Phuong, 22 tuoi, Hue)

- Ong Do Duy Du: Moi thong tin lien quan den viec xet tuyen NV1, NV2, NV3 deu duoc cac truong cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung va tren mang Internet. Truoc ngay 20/8/2004, cac truong cong bo diem trung tuyen NV1. Tu 25/8/2004 den 10/9/2004, cac truong nhan ho so xet tuyen NV2, va cong bo ket qua xet tuyen NV2 truoc 15/9/2004. Tu 15/9/2004 den 30/9/2004, cac truong nhan ho so xet tuyen NV3 va cong bo ket qua xet tuyen truoc 5/10/2004.

- Thua cac thay, em dang hoc lop 11, muon du thi dai hoc de thu suc co duoc khong? (Pham Thi Phuong, 17 tuoi, HN)

- Ong Banh Tien Long: Em phai tot nghiep THPT thi moi duoc du thi dai hoc. Tat nhien em co the thu suc minh qua cac de thi do cac ban cung cap.

- Thi sinh duoc dem nhung gi vao phong thi? Em co the dem may tinh vao phong thi khong? (Quoc Trung, 19 tuoi, Quang Ninh)

- Ong Do Duy Du: Thi sinh chi duoc mang vao phong thi: but viet, but chi, compa, tay, thuoc ke, thuoc tinh, may tinh dien tu khong co the nho va khong soan thao duoc van ban, giay tham chua dung, giay nhap.

- Em muon hoi nhung truong cao dang khong to chuc thi ma lay ket qua thi dai hoc de xet tuyen, neu muon xet tuyen vao cac truong nay, em co phai lam ho so dang ky voi truong do tu truoc khi thi khong? Va co tinh la mot nguyen vong xet tuyen khong? (Do Long Tien, 22 tuoi, HCM)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Hien nay, co 43 truong DH va CD khong to chuc thi, trong do co tren 30 truong CD. Muon xet tuyen vao cac truong CD nay thi em khong can lam ho so xet tuyen truoc vao cac truong nay neu day la nguyen vong 2 hoac 3 cua em. Neu day la nguyen vong 1 cua em thi em van phai du thi tai mot truong DH nao do, dong thoi gui mot don xin hoc nguyen vong 1 tai cac truong CD ma em muon xet tuyen. Cac truong to chuc thi se cap giay chung nhan diem thi cho em va se loai danh sach cua em ra khoi truong do. Duong nhien duoc tinh la 1 nguyen vong cua em.

- Toi co the nop ho so vao cac truong khac nhau roi moi chon thi truong nao co duoc khong? (France, 17 tuoi, Ha Noi)

- Ong Banh Tien Long: Em co the gui ho so vao cac truong khac nhau, sau do moi chon mot truong de thi. Nhung thay khuyen em khong nen lam nhu vay de tranh ton kem. Em phai can nhac ky truoc khi nop ho so vao mot truong de du thi thoi.

- Cho chau hoi ky thi tuyen lien thong cao dang len dai hoc co cung voi ky thi tuyen sinh dai hoc khong a? (Hoang Nga, 21 tuoi, Hanoi)

- Ong Banh Tien Long: Ky thi nay khong cung voi ky thi tuyen sinh DH.

- Em giai nhi quoc gia hoa vay co duoc tuyen thang vao lop ky su chat luong cao cua dai hoc quoc gia thanh pho HCM khong? (Giang, 18 tuoi, Tien Giang)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Do Duy Du: Em duoc nop ho so xet tuyen vao lop ky su chat luong cao cua DH QG TP. HCM, tuy nhien, neu co nhieu ho so tuong tu thi se phai xet duyet tu cao xuong thap. Chi tiet ve van de em quan tam co the xem o trang 115 - 117 cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2004.

- O ngay canh Bo GD&DT co mot so trung tam luyen thi mo dich vu thi thu, chung em co the tin cay chat luong cac dot thi nay khong? Tai sao Bo khong xuat ban cuon on thi dai hoc danh cho cac khoi de chung em co the tu hoc? (Quoc Anh, 19 tuoi, Ha Noi)

- Ong Do Duy Du: Noi dung de thi tuyen sinh nam 2004 ve co ban nhu nam 2003. Nghia la se bam sat chuong trinh va SGK THPT chu yeu lop 12, khong qua dai, khong danh do va co kha nang phan loai. Thi sinh can on tap rat co ban theo SGK. Ban khong can phai tham gia cac lop luyen thi cap toc.

- Dua tren co so nao de Bo Giao duc va Dai hoc ra duoc khung diem san cho tung khoi thi A, B, C... (Nguyen Thi Nga, 40 tuoi, Ha noi)

- Ong Banh Tien Long: Sau khi co thong ke diem thi tren toan quoc, mot hoi dong xac dinh diem san do Bo Giao duc va Dao tao thanh lap se xac dinh diem san xet tuyen cho tung khoi A, B, C, D.

- Xin chao vu truong Banh Tien Long va ong Do Duy Du, nam nay toi muon Thi vao truong DH Canh Sat Nhan Dan, nhung ho khau thuong tru o Hai Dao, vay toi co duoc cong diem trong ky thi sap den khong (Tran Quoc Hung, 19 tuoi, Quang Nam)

- Ong Do Duy Du: Em duoc huong uu tien khu vuc 1, tuc la huong diem xet tuyen thap hon so voi khu vuc 3 la 1,5 diem.

- Em thi DH khoi D o Da Nang, em muon hoi con truong cao dang nao thi de rieng khoi D o Da Nang va TP HCM hay khong? (Vy, 18 tuoi, Da Nang)

- Ong Do Duy Du: Tai Da Nang co truong Cao dang dan lap kinh te ky thuat Dong Du tuyen khoi D vao nganh ke toan va quan tri kinh doanh.

- Toi co con nam nay thi dai hoc. Vay toi muon hoi xem de thi se chiem khoang bao nhieu phan tram kien thuc lop 10 va 11. Xin cam on! (Nguyen Kim Hien, 45 tuoi, Ha Noi)

Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

- Ong Banh Tien Long: Viec xac dinh khoi luong kien thuc cua lop 10, lop 11 hay lop 12 phuc vu cho de thi se do Hoi dong ra de thi quyet dinh. Ve nguyen tac, de thi se nam trong chuong trinh THPT, chu yeu la lop 12. De nghi phu huynh cho cac chau hoc that vung nhung kien thuc co ban va khi lam bai phai co tinh sang tao, co kha nang tong hop, chu khong phai chi hoc thuoc long. Chuc cac em may man trong ky thi.

Viet Bao

Comment :Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Interview online college admissions
Mr. Do Duy Du, Hanoi, Mr. Banh Tien Long, Ho Chi Minh City, Ha Noi, Quang Binh, the education and training, mass media, college enrollment, successful examinees, irrationality, universities, colleges, how, in the case, their ambitions, I
"These exchanges like this are useful and help them better understand the regulation on college and have good decision in choosing the school. Wish me luck in the exam to ", Director University and the University Banh Tien Long Standing Committee for ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phỏng vấn trực tuyến về tuyển sinh đại học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phỏng vấn trực tuyến về tuyển sinh đại học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phong van truc tuyen ve tuyen sinh dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0