Mien Trung vao tran chien chong bao so 2

Mien Trung vao tran chien chong bao so 2

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>BCH Phong chong lut bao va Bo doi bien phong tai cac tinh duyen hai mien Trung dang no luc lien lac voi hang tram tau thuyen ngoai khoi, keu goi chu phuong tien nhanh chong ve bo hoac tim noi tru bao.

Da Nang: Tau thuyen vung nguy hiem da co noi tru an

Tau thuyen cua ngu dan Da Nang dang khan truong vao bo tranh bao so 2. Anh: HC
Tau thuyen cua ngu dan Da Nang dang khan truong vao bo tranh bao so 2. Anh: HC

Do anh huong cua bao so 2, tu dem qua den sang nay 4/8, Da Nang da co mua to. Nhieu khu dan cu, duong pho bi ngap ung cuc bo.

Theo BCH Phong chong lut bao Da Nang, den trua 4/8, TP con 262 tau thuyen voi 2.103 lao dong dang danh bat ngoai bien; trong do co 55 tau voi 1.173 lao dong dang o khu vuc quan dao Hoang Sa va Truong Sa, 207 tau voi 903 lao dong hoat dong tren vung bien tu Quang Binh den Da Nang.

Den trua 4/8, Don Bien phong 248 da lien lac duoc voi 14 nhom tau thuyen cua cac dia phuong co nhieu tau thuyen danh bat xa bo nhu phuong Xuan Ha, Thanh Khe Dong, Thanh Khe. Thong tin luc nay cho biet, con 51 tau voi 985 lao dong dang o tren bien, mot so tau dang tren duong vao bo, so khac dang tranh bao tai cac dao thuoc quan dao Hoang Sa va Truong Sa.


16h cung ngay, Da Nang con 211 tau thuyen voi 1.851 lao dong tren bien; trong do co 53 tau voi 1.026 lao dong hanh nghe cau muc dang nam trong vung bien Hoang Sa va Tr
uong Sa; con lai 158 tau/825 lao dong hanh nghe luoi gia, luoi quet tren vung bien tu Quang Binh den Da Nang.Vao thoi diem nay, 8 tau cua ngu dan Da Nang voi 182 lao dong o khu vuc quan dao Truong Sa da tim duoc noi tru an an toan; 45 tau voi 1.026 lao dong dang hoat dong tai khu vuc Hoang Sa duoc phia Trung Quoc ho tro, giup do nen cung da co cho neo dau tranh bao.

Truoc do, ngay sau khi ap thap nhiet doi chuyen thanh bao so 2, BCH Phong chong lut bao TP Da Nang da ra cong dien nghiem cam tau thuyen ra khoi; to chuc neo dau tau thuyen; thong bao tinh hinh bao so 2 cho nhan dan va yeu cau cac nganh, dia phuong tuc truc 24/24 de phong chong bao. Trong do, dac biet luu y cac dia phuong huy dong luc luong cong an, bo doi giup nguoi dan chen chong nha cua, gia co 2 dap chua nuoc lon la Hoa Trung va Dong Nghe.

Theo ghi nhan cua PV VietNamNet, chieu 4/8, tai cac khu vuc ven bien nhu phuong Tho Quang (quan Son Tra), Thanh Khe Dong, Thanh Khe Tay, Xuan Ha (Thanh Khe), nguoi dan da chu dong to chuc chen chong nha cua, dung bao cat gia co mai nha. Ghe thuyen cung dang duoc Bo doi Bien phong giup nguoi dan dua len bo an toan.

Ngu dan Da Nang giup nhau dua tau thuyen vao bo tranh bao so 2 Anh: HC
Ngu dan Da Nang giup nhau dua tau thuyen vao bo tranh bao so 2 Anh: HC

Dai ta Duong De Dung - Pho chi huy truong Bo doi Bien phong Da Nang cho biet da chi dao tat ca cac don vi, 5 dai truc canh cung nhu cac phuong tien cua Bo doi Bien phong TP nam chac so luong, vi tri tau thuyen cua ngu dan. Yeu cau ba con tim noi tru tranh hoac di chuyen de phong tranh bao. Mac khac, nhac nho cac phuong tien dang hoat dong gan bo khan truong vao bo va nghiem cam tau thuyen ra khoi.

Trung ta Nguyen Dinh Lien, Don truong Don Bien phong 248 cho hay: “Don vi thuong xuyen lien lac voi cac tau dang hoat dong tren bien, lien lac voi tung nhom truong (dai dien 3-4 tau) de nam tinh hinh tung khu vuc!”.

De dam bao an toan cho tau thuyen dang o cac vung bien nguy hiem, Bo chi huy Bo doi Bien phong Da Nang cung lien tuc thong tin ve bao so 2 cho gia dinh cac chu phuong tien va su dung 5 may Icom huong dan cho tau thuyen cac bien phap tranh bao.

Quang Tri: Chan 77 phuong tien ra khoi trong bao

Truoc nhung dien bien phuc tap cua con bao so 2, mot so ngu dan van cho phuong tien tau thuyen ra khoi danh ca.

Tinh den 16h ngay 4/8, luc luong Bo doi Bien phong tinh Quang Tri da kien quyet ngan chan 77 phuong tien voi 535 nguoi khong cho ra bien hoat dong ma phai quay vao bo cap ben.

Ben canh do, da sap xep cho 115 tau thuyen vao noi neo dau tru tranh an toan, trong do co 49 tau ngoai tinh gom Quang Binh 5 tau voi 38 nguoi, Da Nang 3 tau voi 9 nguoi, Quang Ngai 41 tau voi 334 nguoi dang neo dau tai cang Cua Viet va Cua Tung.

TT-Hue: Ban phao hieu goi tau thuyen vao bo

c
Thuyen van do Hue da duoc chang ky tren song.
Theo Bo Chi huy Bien phong tinh TT-Hue, 7h sang nay 4/8 so tau thuyen con ngoai khoi la 68 voi 432 nguoi chua vao bo. Bo Chi huy Quan su va bo doi bien phong da cho ban phao hieu keu goi cac phuong tien vao bo.

Den 10h45 cung ngay, con 38 tau thuyen voi 225 lao dong chua vao noi tru an an toan.

Hien nay, Bo doi bien phong TT-Hue dang tiep tuc tim moi cach lien lac de dua tau thuyen vao bo tru bao an toan.

Tai cac vung xung yeu: Cua bien Thuan An, Tu Hien, Cang Chan May luc luong ung cuu cua Bo chi huy Quan su tinh, bo doi bien phong da bo tri san sang ung pho khi bao anh huong truc tiep.

Tai TP. Hue, hang tram thuyen chai tren song Huong da duoc di chuyen den noi neo dau an toan. Nhung vung trung da len phuong an di dan neu nuoc song Huong dang cao trong bao.

Bat dau tu trua nay, tai TT-Hue da co mua vua va mua to tren dien rong. Tai TP. Hue la 79mm, Nam Dong 72 va Thuong Nhat la 78mm. Nuoc song Huong da bat dau dang. Theo du bao cua Trung tam Khi tuong Thuy van tai Hue, chieu toi nay nuoc song Huong se tiep tuc dang len muc bao dong.

Chieu qua, 3/8, UBND tinh TT-Hue da co cong dien gui cac dia phuong yeu cau: “Khong cho tau thuyen tiep tuc ra khoi, trien khai cac bien phap de phong dong, to, loc cuc bo, dam bao an toan luoi dien; to chuc so tan nhan dan ra khoi vung nguy hiem; co phuong an cu the de bao ve cac cong trinh dang thi cong dang do tranh thiet hai ve nguoi va cua”.

Phu Yen: Gio bao qua manh, 3 tau mac ket ngoai khoi

Bo chi huy Quan su Phu Yen trien khai phuong an chong bao. Anh: Trinh Ke
Bo chi huy Quan su Phu Yen trien khai phuong an chong bao. Anh: Trinh Ke

Voi Phu Yen, van de dat len hang dau la tim cach lien lac keu goi tau thuyen dang danh ca ngoai khoi tim noi tru an an toan.

Den 9h30 sang nay 4/8, Bo doi bien phong Phu Yen da thong bao goi them duoc 20 tau voi 154 ngu dan hoat dong tren bien vao bo an toan. Hien tai Phu Yen con 85 tau voi 692 ngu dan dang tren bien.

Trong do, co 32 tau voi 270 ngu dan dang hanh nghe cau muc tu 6-7 do vi bac 110 den 114 do kinh dong , 53 tau voi 422 ngu dan dang hanh nghe cau ca ngu dai duong hoat dong o toa do 10-11 do vi bac, 110 den 112 do kinh dong. Tat ca dang tren duong vao bo.

Tuy nhien, dem qua khi thong tin voi gia dinh, 3 tau cau ca ngu dai duong cua phuong 6 gom thuyen ong Pham Vinh so hieu PY 90251, Pham Ngoc Hung so tau 92602 va Nguyen Ngoc Hung chu tau 90909 dang tren duong vao bo tai vi do 6- vi do 7 bi gio manh, tau khong the di chuyen duoc, buoc phai tha ngam giu tau va cam cu voi suc gio cap 6, cap 7.

Den 9h20 sang nay, tram kiem soat Da Rang da co gang lien lac voi cac tau nay nhung luc duoc luc khong, do tin hieu qua xau va cac tau khong mo may.

Mot kho khan khac: hom nay dung vao ngay nuoc trieu kiet, cua song Da Rang (phuong 6, TP. Tuy Hoa) can, hang ngan tau thuyen dang neo dau rat kho khan trong viec co dong tranh bao. Cac don vi bien phong khu vuc cua Da Rang va chinh quyen dia phuong dang tim moi giai phap de thong bao cho ngu dan huong di chuyen vao Vung Ro hay chay ra Song Cau tranh tru.

Luc luong cuu ho, cuu nan cua BCHQS tinh Phu Yen cung da trien khai nhanh cac phuong an ung cuu giup do nguoi va tai san nhan trong truong hop xau xay ra tai cac dia phuong.

Quang Nam: Da san sang don bao!

Tau thuyen o Quang Nam da duoc neo dau an toan! Anh: Vu Trung
Tau thuyen o Quang Nam da duoc neo dau an toan! Anh: Vu Trung

11h30 ngay 4/8 Dai ta Le Thanh Tung, chi huy truong Bo Chi huy Bo doi bien phong Quang Nam khang dinh voi PV TS: Quang Nam co 152 phuong tien hoat dong danh bat vung bien sau da vao bo tim noi tru an an toan.


Ngoai ra, con co 45 tau danh bat xa bo voi 946 lao dong danh bat ngoai khoi tai vung bien con bao di qua cung da lien lac duoc voi dat lien. Trung tam tim kiem cuu nan da huong dan cac tau thuyen tren tim noi tru an. Den thoi diem nay, qua thong tin lien lac voicac tau danh bat ngoai khoi toan bo da duoc an toan.

Tuy nhien, hien con 7 tau ca voi 189 lao dong dang hoat dong o vung bien Philippines va quan dao Hoang Sa. Qua thong tin voi Trung tam Tim kiem cuu nan, toan bo tau danh bat nay nam ngoai vung anh huong cua con bao.

Tai au thuyen dao Cu Lao Cham, xa dao Tam Hiep - Hoi An, UBND tinh Quang Nam va luc luong bien phong da bat buoc 31 tau van tai va tau danh bat cua cac tinh thanh mien Trung phai vao neo dau tranh bao.

Chu tich UBND tinh Quang Nam Nguyen Duc Hai da chi dao dia phuong va cac co quan chuc nang giu lien lac thuong xuyen voi cac tau; kiem tra lai viec neo dau, tranh va dap khi bao xay ra; dong thoi quan ly cac ben do ngang, cac phuong tien di lai tren song, de phong mua to va gio loc.

Toan bo luc luong bo doi bien phong tai cac don ven bien da duoc huy dong giup nhan dan. Neu chieu nay co gio to, mua lon se to chuc di chuyen toan bo so dan tai cac vung ngap lut den noi an toan.

  • Hai Chau - Trinh Ke - Vu Trung - Ky Nhan - Quang Hung
Viet Bao

Comment :Mien Trung vao tran chien chong bao so 2
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mien Trung vao tran chien chong bao so 2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mien Trung vao tran chien chong bao so 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mien Trung vao tran chien chong bao so 2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Central to the "battle" against the storm of 2
Da Nang, Central Vietnam, Quang Nam, Phu Yen, Changsha, Executive Office, the Border Guard, the Paracel Islands, shelter, contact communicate with, the headquarters, is active, boats, labor and means, to
Executive Committee for Flood and Storm and the border guards in the central coastal province is trying to communicate with hundreds of boats out off, call for rapid shore facilities or find out where a storm shelter. Da Nang: Boats danger zone where residents have ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Miền Trung vào "trận chiến" chống bão số 2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Miền Trung vào "trận chiến" chống bão số 2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mien Trung vao tran chien chong bao so 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Mien Trung vao tran chien chong bao so 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mien Trung vao tran chien chong bao so 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0