Luong 7 3 trieu Oan cho cong nhan EVNLuong 7,3 trieu: Oan cho cong nhan EVN
Luong cong nhan nganh dien thuc te thap hon nhieu muc binh quan 7,3 trieu dong/thang
Rat nhieu cong nhan nganh dien giat minh khi nghe muc luong trung binh cua nganh minh len toi 7,3 trieu dong/thang/nguoi nhu tuyen bo cua Tong giam doc EVN Pham Le Thanh. Boi thuc te, muc binh quan ay co duoc nho su “san se” tu phan luong "khung" cua lanh dao bu dap cho muc luong “let det” cua cong nhan trong nganh.

“Dao dau ra muc luong tren 7 trieu dong/thang”

Ong Duong Quang Thanh, Pho tong giam doc Tap doan dien luc VN khang dinh, luong cong nhan nganh dien khoang 3-4 trieu dong/thang, luong ky su nhieu don vi trong nganh khoang 5-6 trieu dong/thang.

Theo tim hieu, bang tinh luong nam 2011 cua Cong ty dien luc Thuong Tin (truc thuoc Tong cong ty dien luc Ha Noi), ngoai khoan chi tra theo he so nha nuoc, cong them quy luong cua cong ty, luong ky su dien bac 3 trong nganh moi dat 4,7 trieu dong/thang. Anh H., truong ca dieu hanh luoi dien tai Dien luc Dan Phuong (Ha Noi) cho biet, voi tham nien 3 nam trong nganh, luong anh dang o muc xap xi 3 trieu dong/thang.

Mot can bo cua mot cong ty dien luc o mien Tay Nam bo (xin khong neu ten), cung thot len: "O cong ty toi, lam gi dat duoc muc trung binh do. Toi la truong phong ma thu nhap chua toi 6 trieu dong/thang”. Ong cho biet, nhan vien van phong va cong nhan ky thuat o day thu nhap binh quan khoang 3,5 trieu dong/thang. Thu nhap do bao gom luong co ban nhan voi he so luong theo quy dinh, cong voi tien an giua ca, tien xang dau (co noi phat phieu). Rieng cong nhan ky thuat, tuy theo linh vuc co the con co them phu cap doc hai (nhu cong nhan van hanh cac nha may dien, luoi dien cao the), tien lam ngoai gio; can bo quan ly thi co them tien dien thoai hang thang, khoang vai tram nghin dong.

Luong 7,3 trieu: Oan cho cong nhan EVN, Tin tuc trong ngay, luong nhan vien evn, cong nhan evn, tap doan dien luc viet nam, luong 7,3 trieu, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Luong cong nhan nganh dien thuc te thap hon nhieu muc binh quan 7,3 trieu dong/thang

Luong lanh dao phai tang thap hon nang suat binh quan

Theo du thao “De an doi moi quan ly tien luong, tien thuong trong tap doan, tong cong ty nha nuoc va che do tien luong, tien thuong doi voi nguoi quan ly phan von nha nuoc tai cac doanh nghiep co von nha nuoc” do Bo LD-TB-XH soan thao, muc tang tien luong binh quan cua vien chuc quan ly se phai thap hon toc do tang nang suat lao dong binh quan va toi da bang muc tang luong binh quan cua nguoi lao dong trong doanh nghiep. Tren co so quy tien luong, hang thang vien chuc quan ly duoc tam ung 70% tien luong tinh theo thang, 30% con lai duoc chi tra vao cuoi nam theo quyet dinh cua chu so huu (nha nuoc) danh gia muc do hoan thanh nhiem vu duoc giao.

Nhieu nhan vien dang lam viec tai Tong cong ty dien luc TP.HCM (EVN HCMC - truc thuoc Tap doan dien luc Viet Nam) khang dinh, muc luong cua minh thuc te khong toi con so tren 7 trieu dong/thang. Tham chi, thap hon kha nhieu. Anh Dinh, da co tren 20 nam lam viec trong nganh dien, hien la nhan vien cat dien (truc tiep di hien truong) tai Dien luc Sai Gon cho biet, muc thu nhap ma co quan tra cho anh hien khoang 6 trieu dong/thang. Day la muc kha cao so voi nhieu dong nghiep cua anh. Trong khi do, chi Cam Tu, lam viec tai Van phong Dien luc Sai Gon da 3 nam, nhung cong tat ca cac khoan cung chi 3,2 trieu dong/thang. Nhung nguoi moi vao, luong chi tren 1 trieu dong/thang. Theo chi Tu, o co quan chi co nhieu muc luong khac nhau, phu thuoc vao cong viec cu the cua moi nguoi. Muc luong con phu thuoc vao trinh do hoc van, bang cap chuyen mon cua tung nguoi nhung “dao dau ra muc luong tren 7 trieu dong/thang”.

Do la ly do nhieu cong nhan, ky su, tham chi can bo cua nganh dien cam thay oan uong khi ong Tong giam doc EVN cong bo muc luong binh quan nganh dien nam 2009 la 7,3 trieu dong, nam 2010 khoang 7 trieu dong/thang. So di co muc chenh lech giua thuc te luong va binh quan luong theo khang dinh cua lanh dao EVN la do luong cong nhan nganh dien khong cao, nhung thu nhap lanh dao thuoc hang “khung”. Truoc cau hoi cua PV ve luong lanh dao nganh dien cao gap chuc lan luong nhan vien hay khong, ong Duong Quang Thanh tu choi cung cap thong tin.

Dien loi thap, luong cao


Chuyen can doi giua loi nhuan/lo cua nganh dien voi muc luong chi tra cung co van de neu so sanh tuong quan voi cac nganh khac. Cu the, nam 2009 la nam EVN dat loi nhuan tren 2.000 ti dong, muc luong chi tra cho khoang 90.000 can bo cong nhan vien binh quan la 7,3 trieu dong/nguoi/thang.

Trong khi do, Tap doan Than khoang san VN (Vinacomin) nam 2009 loi nhuan khoang 3.000 ti dong, muc thu nhap binh quan dau nguoi chi dat 5,4 trieu dong/thang, chia cho 126.000 lao dong trong nganh.

Voi loi nhuan 1.200 ti dong, nam 2009, thu nhap binh quan cua nguoi lao dong tai Tong cong ty xang dau VN (Petrolimex) cung chi 4,5 trieu dong/nguoi/thang.

Nam 2010, nganh dien tuyen bo lo nang toi 10.162 ti dong, nhung luong binh quan van la 7 trieu dong/nguoi/thang. Trong khi do, Vinacomin thu 6.000 ti dong loi nhuan, nhung thu nhap binh quan cua 132 ngan can bo cong nhan van kem nganh dien voi 6,2 trieu dong/thang.

Mot chuyen gia trong nganh cho rang, can xem xet lai quy luong thuong cua EVN, dat trong boi canh hieu qua dau tu thap va nhu cau von rat lon cua nganh nay. Dieu nay hoan toan hop ly neu nhin lai nam 2008, EVN tung bi du luan len an khi doi trich 1.000 ti dong cho quy phuc loi xa hoi, trong khi chi dinh danh 1.400 ti dong loi nhuan cho dau tu.

Ba Tong Thi Minh, Vu truong Vu Lao dong - Tien luong (Bo LD-TB-XH) cho biet quan ly tien luong duoc xay dung theo co che thi truong, doanh nghiep tu chu trong viec xac dinh chi phi tien luong, khong han che muc thu nhap toi da doi voi lao dong ky thuat cao, quan ly tai nang. Cu the voi EVN, luong cua cac cong ty con do cong ty me chiu trach nhiem quan ly. Do dac thu nganh dien chu yeu la lao dong ky thuat, lao dong nang nhoc doc hai va nguy hiem, neu khong xay dung muc luong thoa dang thi kho co the thu hut lao dong lam viec.

Tuy nhien, truoc chenh lech luong thuc te cua cong nhan va lanh dao trong muc luong binh quan 7,3 trieu dong/nguoi/thang, ba Minh cho biet da yeu cau EVN co van ban bao cao gui Bo LD-TB-XH trong vai ngay toi.

Thu nhap cua lanh dao it duoc cong khai

Trao doi voi PV, ong Bui Quoc Viet, Giam doc Trung tam thong tin va quan he cong chung, thuoc Tap doan buu chinh - vien thong (VNPT), cho biet hien nay thu nhap trung binh cua can bo, cong nhan vien VNPT dat muc khoang 6 trieu dong/nguoi/thang. Nhung giua linh vuc buu chinh va vien thong co su chenh lech kha lon. Sau khi chia tach thanh hai khoi rieng biet, thu nhap binh quan linh vuc buu chinh o muc khoang 4 trieu dong/nguoi, trong khi do o khoi vien thong con so nay la khoang 7 trieu dong/nguoi/thang. Thu nhap trung binh cua cac cap lanh dao thi dat gap 3 - 4 lan muc trung binh hoac cao hon tuy theo quy mo, cap lanh dao. Tuy nhien, tren thuc te thu nhap cua lanh dao cap cao VNPT cung nhu nhieu tap doan khac hau nhu khong duoc cong khai. Mot nguon tin cua PV tu VNPT cho rang muc chenh lech cua lanh dao cap cao va muc trung binh o VNPT co the dao dong tu 10 - 20 lan.

Tuong tu, thu nhap binh quan cua cong nhan nganh than hien la 6,2 trieu dong/nguoi/thang, voi mot ty le rat nho cong nhan bac cao truc tiep lam ham mo, muc luong co the xap xi 10 trieu dong/thang, con lai pho bien la tu 5-6 trieu dong/nguoi/thang, bat chap moi truong lam viec doc hai. Trong khi do, nguon tin cua PV cung cho biet, luong lanh dao cap cao va trung binh tai cac don vi truc thuoc cung nhu trong Tap doan than khoang san VN dao dong gap 10 - 20 lan muc luong trung binh nganh.
Viet Bao
Theo Thanh Nien (Thanh Nien)

Video nổi bật

CA Bắc Cạn chỉ đạo làm rõ clip "công an cầm dao đuổi tài xế"
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Bo LD, EVN Pham Le Thanh, thu nhap binh quan, cong ty dien luc, tong giam doc, cua cong nhan, tong cong ty, muc trung binh, muc luong, nganh dien, lanh dao, lao dong, thuc te, quan ly, nam
Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0