Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien

Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien

Tags: Thai Binh, Ha Noi, Chau Doc, Cat Tien, Tan Chau, He thong song Hong, gay thiet hai, duong giao thong, ban chi huy, co kha nang, tiep tuc, bi ngap, muc nuoc, khac phuc, phong chong, lu
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien
Cho Long Bien, Ha Noi ngap trong nuoc lu. Anh Xuan Thu.

Mac du lu tren he thong song Hong va Thai Binh bat dau rut, nhung con so thiet hai van tiep tuc tang. Hom qua, lai co them 2 nguoi chet, nhieu tuyen duong giao thong bi ach tac do ngap va sat lo. Cac dia phuong dang khan truong khac phuc hau qua.

Lao Cai: Do mua lon tren dien rong, muc nuoc cac song Hong, Chay len cao, nen da xay ra lu lon lam 12 nha sap, do hoac troi. Tong thiet hai vat chat uoc tinh 7 ty dong. Ban Chi huy phong chong lut bao tinh da co cong dien chi dao cac huyen tang cuong cong tac kiem tra, don doc dia phuong chu dong di dan o noi bi ngap, sat lo dat. Hien da di chuyen duoc 181 nha trong vung bi ngap toi noi an toan, quoc lo 4D da xu ly 3 tren tong so 4 diem sat lo. Con 1 diem sat tai Km180, xa Thanh Binh dang thi cong, den 21h ngay 19/8 da tam thoi thong xe.

Duong Bac Ngam - Bac Ha da khac phuc xong cac vi tri sat lo va da thong xe. Duong Hoang Lien Son 2 (Cao Son), duong Pha Long hien chua thong duoc xe do van bi ngap, sat lo. Cac tuyen giao thong trong huyen Muong Khuong, Sa Pa hau het bi sat lo voi khoi luong lon, chua the khac phuc duoc.

Theo Trung tam quoc gia du bao khi tuong thuy van, dem qua, bao da do bo vao dong bac ban dao Loi Chau (Trung Quoc). 1h sang nay, vi tri tam bao o vao khoang 23 do vi bac; 109,9 do kinh dong, o sau tren dat lien thuoc dia phan tinh Quang Dong.

Suc gio vung gan tam bao manh cap 8 (tuc moi gio di duoc 62-74 km). Hom nay, bao so 3 tiep tuc di chuyen theo huong bac tay bac, di sau vao dat lien, suy yeu nhanh va khong con kha nang anh huong den Viet Nam.

Yen Bai: Theo bao cao nhanh cua Ban Chi huy Phong chong lut bao va tim kiem cuu nan tinh Yen Bai, den 19/8, mua lu da lam 1 nguoi chet, 472 can nha, 913 ha lua bi ngap, trong do co 80 ha mat trang. Duong Yen Bai - Khe Sang co 5 doan bi ngap sau 1 m voi tong chieu dai 1.650 m. Duong Van Chan - Tram Tau bi sut ta luy 20 diem, khoi luong khoang 1.000 m3, duong Khanh Hoa - Luc Yen ngap sau toi 1,5 met. Pha Trai Hut bi tac hoan toan. Hien nay, dia phuong dang to chuc chong lu va khac phuc hau qua.

Cac tinh mien Trung: Theo bao cao cua Van phong dai dien Mien Trung va Ban Quan ly du an 408, luc 18h ngay 19/8, nuoc song Vu Gia da chay qua cua tran dap Dai Cuong. Khi muc nuoc o cao trinh +5.8 co hien tuong sat lo mai ha luu doan lap lach song Quang Hue. Hien nay, do nuoc cao, cac don vi khong the theo doi duoc tinh trang sat lo.

Dap Duy Thanh dang thi cong do dang, nuoc lu chay xiet gay xoi lo bo ta. Tai vi tri mo cau xoi sau vao trong bai 20 m, neu lu con keo dai kha nang gay xoi lo se con lon hon. Hien nay Ban quan ly Du an 408 va don vi thi cong dang tiep tuc theo doi, cho nuoc rut se kiem tra lai. Ban de nghi Bo xem xet chi dao cac don vi di kiem tra thuc dia de khan truong co phuong an xu ly.

Lam Dong: Den 16h chieu qua, tai huyen Cat Tien co 1 nguoi chet, 4.000 nha bi ngap, trong do co 1.050 nha ngap sau 2-3 m. Dien tich lua, hoa mau, dau tam… bi ngap la 2.070 ha, trong do co 1.260 ha lua he thu sap thu hoach. Luong thuc vua thu hoach bi hu hai: 500 tan. Dien tich ao ca bi ngap la 100 ha, tren 20.000 con gia suc, gia cam bi cuon troi. 107 phong hoc, 4.000 gieng nuoc sinh hoat, 5 tram xa bi ngap sau. Cac bac sy phai dung duoi nuoc lu de tien hanh mot so ca mo cap cuu. Mot so benh nhu dau mat do, tieu chay, sot ret da xuat hien.

Ve giao thong, co 2 cau bi sap, tinh lo 721 ngap 15 km, nhieu doan duong lien huyen bi dut, gay ach tac va co lap huyen voi nhieu xa. Duong giao thong lien xa ngap gan nhu toan bo (112 km). 38 km kenh muong bi hu hong nang, 9 cong trinh thuy loi nho bi thiet hai hoan toan. Tong thiet hai uoc tinh so bo 85 ty dong. Ban chi huy phong chong lut bao huyen Cat Tien cho biet, tinh trang ngap lut co the keo dai hon 20-30 ngay nua. Do do muc do thiet hai se con tang them.

Huyen Cat Tien da xuat hon 130 trieu dong bo sung cho cac xa, thi tran phuc vu cong tac phong chong lu, lut. Benh vien huyen cung da cap cac loai thuoc chua benh, vien loc nuoc, phen chua cho dong bao, bo tri phuong tien de san sang cap cuu va chuyen benh nhan len tuyen tren. Truoc mat, Cat Tien can 1,7 ty dong de mua 30.000 m bat che mua, 100 tan gao, 20 tan nhien lieu, 8.000 lit dau lua thap sang, 50.000 goi mi tom, 5 tan muoi i ot, 5 tan ca kho de cuu tro dan; xu ly tam thoi 2 cau bi lu cuon va chi cho cong cac cuu ho, cuu nan, thue xuong, truc ban phong chong lut bao. Tuy nhien, ngan sach huyen hien chi con 130 trieu dong.

Tai Da Teh, co 4.000 ho bi ngap, gan 200 nha bi xieu veo va sap. 22 phong hoc, 6.000 ha lua, hoa mau, dau tam bi ngap, trong do, dien tich bi hu hai nang la 2.700 ha. 1.300 ho dan nuoi tam bi thiet hai hoan toan. Ve giao thong, 19 cau bi troi, tinh lo 721va 725 ngap nhieu doan, gay ach tac. Duong giao thong lien xa ngap, hu hong la 27 km.

Ngay khi lu ve, ban chi huy phong chong lut bao huyen da kip thoi thong bao cho nhan dan; huy dong toan bo luc luong bo doi, cong an dia phuong, thanh nien xung phong va trung dung moi phuong tien hien co cua cac co quan va nhan dan nhu: xe o to, thuyen may, xuong, be mang di doi dan va tai san ve cac vi tri cao an toan, khong de xay ra thiet hai ve nguoi. Huyen da to chuc cuu tro cho cac ho bi ngap, ho phai di doi nha cua, kho khan: 5.000 goi mi tom va 15 tan gao va da cap het ngan sach phong chong lut bao cua huyen hien co (276 trieu dong) de phuc vu cong tac di doi, cuu tro.

De khac phuc hau qua do lu lut, Da Teh de nghi tinh va trung uong giup 300 ho vung ngap sau, 100 ho vung thuong xuyen ngap lut ven song Dong Nai duoc vay tien voi lai suat thap (khoang 5 trieu dong/1ho) de ton cao nen nha tranh lu.

Theo thong bao luc 10h trua nay cua Trung tam quoc gia du bao khi tuong thuy van, lu ha luu song Hong dang xuong nhanh. Luc 7h sang nay, muc nuoc tai Ha Noi la 11,48 m. Du bao, lu tiep tuc xuong nhanh, den sang 22/8, tai Ha Noi co kha nang duoi bao dong 2.

Lu song Thai Binh cung dang xuong, 7h sang nay, muc nuoc tren song Thai Binh tai Pha Lai la 5,62 m, tren bao dong 3 la 12 cm; tren song Cau tai Dap Cau la 5,62 m; tren song Thuong tai Phu Lang Thuong la 5,59 m; tren song Luc Nam tai Luc Nam la 5,51 m, deu thap hon bao dong 3 tu 18 den 29 cm. Den chieu 21/8, muc nuoc tai Pha Lai co kha nang o muc 5,4 m, duoi bao dong 3 la 10 cm.

Tai Nam Bo, muc nuoc dau nguon song Cuu Long dang len rat nhanh, tai cac tram dau nguon song Tien va Hau len 10 cm/ngay, tai vung dau nguon thuoc cac tinh An Giang, Dong Thap, Long An len 5-10 cm/ngay. 7h sang nay, muc nuoc tai Tan Chau la 3,9 m, duoi bao dong 3 la 30 cm, tai Chau Doc la 3,31 m, duoi bao dong 3 la 19 cm, tuong duong voi lu cung ky nam ngoai.

Du bao, do anh huong cua lu song Mekong ket hop voi trieu cuong, lu dau nguon dong bang song Cuu Long se len nhanh voi cuong suat 5-10 cm/ngay. Den 23-24/8, muc nuoc tai Tan Chau la 4,2 m, tai Chau Doc la 3,6 m, sau do con tiep tuc len. Den cuoi thang 8, dau thang 9, muc nuoc tai Tan Chau co kha nang dat 4,4-4,5 m va tai Chau Doc dat 3,9-4 m (tren bao dong 3 khoang 30-50 cm) va con dien bien phuc tap. Muc nuoc vung Dong Thap Muoi va tu giac Long Xuyen tiep tuc len nhanh, can chu dong de phong lu lon.

Hom qua, Ban thuong truc Uy ban trung uong Mat tran to quoc Viet Nam da gui toi 4 tinh Lao Cai, Bac Kan, Tuyen Quang, Ha Giang moi tinh 20 trieu dong gop phan khac phuc hau qua lu lut.

Nhu Trang

Theo dong su kien:
Cu dan Ha Noi chong choi voi lu lon (20/08/2002)
Thu tuong Phan Van Khai: "Chat luong de ke con dang lo ngai" (19/08/2002)
Mua lu lam 26 nguoi chet (19/08/2002)
Ap thap nhiet doi manh len thanh bao so 3 (18/08/2002)
Ha Noi mo cong Dac Chin chong vo de bao song Hong (18/08/2002)
Xem tiep»
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Lũ 2002

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Muôn vàn nỗi khổ của chủ nhà trọ khi gặp sinh viên tinh quái

Nếu như nhiều người thuê trọ than vãn vì giá tiền thuê ngày một cao lại tỷ lệ nghịch với chất lượng phòng trọ thì cũng không ít chủ nhà trọ cũng phải "kêu trời" vì những thói quen, tật xấu của người thuê.

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Thai Binh, Ha Noi, Chau Doc, Cat Tien, Tan Chau, He thong song Hong, gay thiet hai, duong giao thong, ban chi huy, co kha nang, tiep tuc, bi ngap, muc nuoc, khac phuc, phong chong, lu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lũ tiếp tục gây thiệt hại ở cả ba miền

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lũ tiếp tục gây thiệt hại ở cả ba miền bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien

Nhan xet, hay lien he ve tin Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lu tiep tuc gay thiet hai o ca ba mien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0