Khong an toan thi phai di doi dan

Khong an toan thi phai di doi dan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khong an toan thi phai di doi dan

Thoi gian qua, o mot so dia phuong co duong dien cao ap 500kV, 220kV, 110kV di qua, nguoi dan khieu nai rang cuoc song cua ho dang bi anh huong nghiem trong boi hien tuong “nhiem dien” cua moi truong: di but thu dien vao dau cung thay do, nguoi luc nao cung met moi, kho ngu, tinh than bat an... Nhieu y kien cho rang neu con nguoi song lau trong moi truong nay thi se phat sinh cac benh nan y nhu ung thu, nao...

Chung toi da trao doi voi lanh dao Bo va chuyen gia ky thuat cua Bo Cong Thuong ve van de nay.

Ky su Tran Phung Thach-chuyen vien Cuc Ky thuat an toan (KTAT)-Bo Cong Thuong:
Thu pham la dien tu truong

- Thua dong chi, nhieu nguoi dan thac mac ve nhung hien tuong khac thuong khi song duoi duong day tai dien cao ap, do la hien tuong gi?

- Hien tuong "phong dien" hay "nhiem dien" ma nguoi dan van goi la do dien tu truong duoi duong day dien cao ap. Dien tu truong la cum tu chi hai dai luong vat ly co don vi do va cach tinh rieng biet la dien truong va tu truong.

Cac vat dung nhu mai ton, mai xoi, day phoi, day ang-ten& gan duong day cao ap thi tren vat do se xuat hien mot dien the goi la cam ung tinh dien (nguoi dan goi do la nhiem dien). Khi dung but thu dien cham vao nhung vat nay thi but thu dien do. Neu nguoi vo tinh cham vao cac vat nay thi co cam giac bi dien giat. Dong dien nay gay cam giac dau don, dac biet la vao thoi diem bat dau tiep xuc, doi khi co the co tia lua phong dien kem theo.

Nhung cung xin luu y la hien nay tren thi truong co loai but thu dien thong mach. Nho do nhay cao nen ta cu "di" vao nguoi la but sang. Mang but den gan man hinh ti-vi but da phat sang roi... Dieu nay gay nham lan, khien nhieu nguoi lam tuong moi truong quanh ho da bi nhiem dien nang.

Dien ap cam ung trong hien tuong cam ung tinh dien tuong doi cao nhung dong dien thuc te tuong doi nho. Thuong dong dien nay khong du gay tai nan chet nguoi nhung gay tam ly hoang mang, lo so va kho chiu trong nhan dan.

- Song lau duoi anh huong cua dien tu truong se bi ung thu?

- Xung quanh ta luon co dien truong, nhat la trong thoi hien dai voi cac do dien dan dung. Chung ta dang song trong mot moi truong day dien truong. Cac nha khoa hoc da lam thi nghiem va thay rang cuong do dien truong tu mot vi tri gan cai tu lanh cung manh tuong duong cuong do dien truong (trong dieu kien an toan) tai vi tri nha dan duoi duong day cao ap.

Gia thuyet cho rang dien tu truong co the gay ung thu, mau trang, vo sinh... khong du co so chung minh va khong duoc To chuc Y te the gioi (WHO) cong nhan.

- Nhung ho cho biet luon cam thay met moi, mat ngu. Nhu vay chac chan se anh huong toi suc khoe...?

- Dung la khi phai song hoac sinh hoat, lam viec lau dai trong vung anh huong cua dien tu truong vuot qua gioi han cho phep thi suc khoe cua nhung nguoi dan bi giam sut. Truong hop nhe thi cam thay kho chiu, met moi, ue oai, kho ngu. Truong hop nang, roi loan chuc nang cua he thong than kinh trung uong, cua he tim mach dan den dau dau, dau nhoi o vung tim, gia tang su met moi va lam bien doi huyet ap, roi loan nhip tim.

Chinh vi muon han che den thap nhat nhung tac hai nay ma phai de ra tieu chuan ky thuat, hanh lang an toan luoi dien. De bao dam an toan khoang cach tu diem bat ky cua nha o, cong trinh den day dan dien gan nhat phai lon hon hoac bang 3m, 4m, 6m, 7m ung voi cap dien ap 35kV; 110kV; 220kV, 500kV.

Mai lop va tuong bao phai lam bang vat lieu khong chay. Mai nha (mai ton), khung nha, vat lieu bang kim loai phai duoc noi dat; cong trinh xay dung khong gay can tro duong ra vao de kiem tra, bao duong, sua chua cong trinh dien. Duong day phai duoc tang cuong an toan ve dien va ve xay dung. Neu khong thoa man duoc mot trong cac dieu kien tren thi phai cai tao, hoac di doi ra ngoai hanh lang.

Ngoai ra khi duong tai dien qua khu dan cu cung phai tuan thu quy dinh nhu: cot phai la cot be tong, kim loai; khoang cach tu diem thap nhat cua day den mat dat tu nhien khong duoc nho hon 11m; 12m; 13m ung voi cap dien ap den 35kV; 110kV; 220kV...

- Quy chuan nay cua chung ta lieu da "chuan", de bao dam neu thuc hien tot thi nguoi dan song duoi luoi dien se an toan?

- Quy dinh cua ta tuong duong cac nuoc tren the gioi, tham chi tot hon nhieu nuoc tien tien. No da duoc tinh toan de tai noi duoi

Ket qua nghien cuu, thi nghiem cua nhieu nuoc tren the gioi ve anh huong cua dien tu truong tren co the song deu cho cung mot nhan xet la khong co bang chung nao cho thay dien tu truong tan so 50Hz anh huong co hai den co the song khi cuong do dien truong nho hon hoac bang 5kV/m va cuong do tu truong nho hon hoac bang 100T.

Quy dinh cua chung ta con cu the la: cuong do dien truong ben trong nha phai nho hon hoac bang 5kV/m, ngoai nha phai nho hon hoac bang 1kV/m.

- Thuc te o cac vi tri duoi cac cong trinh day cao ap o Viet Nam co dat duoc chi so an toan nay?

- Cuc KTAT da chu tri kiem tra, giam sat viec do cuong do dien truong tai 400 diem doc theo hanh lang luoi dien 500kV va khoang 100 diem doc hanh lang luoi dien 220kV. Ket qua cho thay doi voi luoi 220kV tro xuong, cuong do dien truong luon co gia tri nho hon gioi han quy dinh. Chi co 3% so diem do thuoc khu vuc hanh lang luoi 500kV co so do lon hon tieu chuan cho phep.

- Vay la co hien tuong cam ung tinh dien gay "giat" khi nguoi dan song gan duong dien cao the cham tay vao vat kim loai. Hien tuong nay nam o yeu to ky thuat, chac da duoc biet toi truoc khi cong trinh dien duoc thi cong. Vay chung ta khong de ra bien phap phong chong nao sao?

- Theo ky thuat, de triet tieu dong dien cam ung doi voi nha o, cong trinh, nguoi ta phai noi nhung ket cau kim loai cua mai nha, vi keo, day phoi, mang soi... voi coc tiep dat. Day la bien phap ky thuat don gian va duoc ap dung rong rai tren the gioi.

Ngay 12-4-1994, Bo truong Bo Nang luong (nay la Bo Cong Thuong) da ky Quyet dinh so 183/NL-KHCN ve viec ban hanh tieu chuan nganh, theo do doi voi nha o, cong trinh cua nhan dan va don vi, co quan da co truoc khi xay dung duong day thi chu dau tu cong trinh dien phai chiu kinh phi va to chuc tiep dat tat ca cac ket cau kim loai cua nha o, cong trinh cach duong day 220kV den 50m va cach duong day 500kV den 100m. Quy dinh nay hien van con nguyen gia tri.

- Nhung no da khong duoc don vi thi cong, o day la EVN tuan thu?

- Qua kiem tra thuc te, chung toi thay, o mot vai noi EVN chua to chuc tiep dat cho cac cong trinh theo dung quy dinh. Co the trong luc du tru kinh phi, EVN da co thieu sot. Nhung cung phai nhin nhan mot thuc te khac la nhieu cong trinh duoc xay dung trai phep trong hanh lang an toan sau khi da co dong dien cao ap chay qua. Theo quy dinh thi moi hoat dong xay dung trong hanh lang an toan luoi dien phai co su thoa thuan va kiem tra, giam sat cua don vi quan ly luoi dien cao ap co tham quyen.

- O nhung noi bi anh huong dien tu truong, bien phap khac phuc la gi?

- Truoc tien la EVN phai kiem tra, cai tao bang nhieu bien phap trong do co nang cao cot. Neu khong the cai tao duoc thi phai di doi cho dan.

- Khi cac ho dan nam ngoai hanh lang an toan nhung van bi anh huong vi dien tu truong thi sao?

- Nha o, cong trinh cua to chuc, ca nhan tuy da nam ngoai hanh lang 500kV nhung neu cuong do dien truong trong nha lon hon 1kV/m; ngoai nha lon hon 5kV/m, tuc la khong du dieu kien an toan ma khong the khac phuc duoc thi chu dau tu cong trinh luoi dien phai boi thuong de di doi cac ho nay ra ngoai khu vuc dang bi anh huong.

- O cac nuoc co tinh trang khu dan cu ton tai duoi duong day cao ap khong?

- Hau het cac nuoc trong khu vuc deu co tinh trang nay do quy dat ngay cang hep. De "song chung voi lu", nhung nuoc nay cung quy dinh nghiem ngat cac dieu kien an toan.

- Xin cam on dong chi!

Dong chi Do Huu Hao- Thu truong Bo Cong Thuong: Di doi lien quan toi chinh sach lon, can than trong

- Thua dong chi, hien nay trong mot so khu vuc dan cu co duong dien cao ap cua EVN di qua, cuong do dien truong vuot qua quy dinh cho phep. Quan diem cua Bo Cong Thuong ve van de nay nhu the nao?

- EVN phai chap hanh tot nhung quy dinh ve bao dam an toan cho nguoi dan khu vuc co luoi dien di qua. Neu cuong do dien truong vuot qua quy dinh thi truoc het phai xem xet cai tao ky thuat de dua ve dung he so an toan. Trong truong hop khong the dua ve he so an toan thi phai tinh chuyen di doi dan ra khoi dia diem do.

- Theo quy dinh, don vi thi cong co trach nhiem thuc hien tiep dat toan bo phan kim loai cua nha dan nam trong hanh lang an toan duong dien cao ap. Nhung hien nay, dieu nay chua duoc EVN thuc hien day du. Bo Cong Thuong co chi dao gi ve van de nay?

- Bo da chi dao EVN phai co trach nhiem tiep dat (mien phi-PV) cho nhung nha nam trong hanh lang an toan. Neu nha nam ngoai hanh lang, nhung gan duong day tai dien va dan co khieu kien ve viec anh huong cua dong dien den doi song thi EVN cung phai co trach nhiem to chuc do dac, dua ra ket luan, neu thay anh huong phai co bien phap khac phuc.

- Neu nguoi dan kien quyet xin duoc di doi thi sao, thua dong chi?

- Viec di doi dan lien quan den chu truong lon cua Nha nuoc, can phai duoc tinh toan than trong. Vi rang duong dien cua chung ta keo dai doc ngang may nghin ki-lo-met khap dat nuoc, lien quan den khong phai chi vai chuc ho gia dinh ma la hang van ho gia dinh. Su xem xet mot cach than trong nay cung vi muon cong bang cho tat ca cac ho dan, tranh lang phi khong can thiet cho ngan sach Nha nuoc.

- Doi voi nhung ho dan nam trong khu vuc khong an toan, vi du la nam giua hai truc cao the 500kV, voi khoang cach giua hai duong day nho hon 60m thi co duoc ho tro di doi?

- Nha o, cong trinh ngoai hanh lang nhung bi kep giua hai duong day 500kV, neu khoang cach ngang giua hai duong day nay nho hon 60m thi chu ho duoc ho tro di doi tren nguyen tac tu nguyen. Chu ho lam don thong qua UBND cap xa chung nhan va gui den hoi dong den bu cap huyen de xem xet. Chu dau tu cong trinh luoi dien chiu trach nhiem ho tro kinh phi di doi theo quyet dinh phe duyet cua UBND cap tinh.

- Sap toi, hinh nhu Bo Cong Thuong se to chuc doan kiem tra di do cuong do dien truong tai mot so dia diem co khieu kien cua nguoi dan?

- Trach nhiem nay da duoc Chinh phu giao cho Bo Tai nguyen va Moi truong. Bo Cong Thuong voi chuc trach cua minh se phoi hop voi Bo Tai nguyen va Moi truong.

- Xin cam on dong chiI

(theo Quang Phuong,Thu Hien - QDND)

Viet Bao
Comment :Khong an toan thi phai di doi dan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khong an toan thi phai di doi dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong an toan thi phai di doi dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khong an toan thi phai di doi dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Insecure people must be removed!
Ministry of Industry and Trade, the electric field intensity, the safety corridor, less than or equal, magnetism, high voltage, electrical test pen, not safety, projects, transmission lines, regulations, people, influence , grid, moving
Last time, in some localities with high-voltage power lines 500 kV, 220kV, 110kV go through, people complain that their lives are seriously affected by the phenomenon of "electrified" of the environment: witty pen to try everywhere to see the red power, the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Không an toàn thì phải di dời dân!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Không an toàn thì phải di dời dân! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong an toan thi phai di doi dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong an toan thi phai di doi dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong an toan thi phai di doi dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0