Hoat dong cong doan khong chi la be noiLau nay, nhieu nguoi thuong co suy nghi rang cac hoat dong cong doan chi la be noi, la su “the hien”… Tuy nhien tren thuc te, hoat dong cong doan co kha nang dong gop het suc thiet thuc doi voi hieu qua san xuat kinh doanh. Do la nhung vi du thuc te tai mot so don vi cua VNPT.

Trong 5 nam qua, cong tac tham gia quan ly, thuc hien dan chu cua cac cap cong doan da co su chu dong, tich cuc thuc su dong hanh voi chuyen mon trong qua trinh doi moi to chuc san xuat kinh doanh theo mo hinh moi cua Tap doan de on dinh to chuc.

Tai VNPT Hai Phong, nam 2012, vuot qua nhieu thu thach, don vi da dat duoc nhung ket qua dang khich le khi dung thu 4 toan Tap doan ve chenh lech thu chi. Hieu qua do duoc danh gia la co phan het suc quan trong cua cac phong trao cong doan trien khai den tung nguoi lao dong.

Anh Nguyen Van Lang, cong nhan dai vien thong Thuy Nguyen nhan xet, trong nam qua, voi viec doi moi cach nghi, cach lam, huong ung chu de doi moi chat luong, hieu qua, cac hoat dong cong doan luon gan voi cac hoat dong san xuat kinh doanh cua don vi. Cac phong trao duoc cu the hoa bang cac con so chu khong thien ve be noi, nhu phong trao Chat luong VNPT, nu cuoi VNPT, nguoi VNPT su dung dich vu VNPT, di tim VNPT Star, Dai ta dua tai, phong trao tiet giam chi phi, phong trao den tan ngo, go tan cua…

Anh minh hoa

Anh Nguyen Van Lang, cong nhan dai vien thong Thuy Nguyen: Cac phong trao duoc cu the hoa bang cac con so chu khong thien ve be noi


Voi viec thi dua noi bo, thi dua nang cao chat luong hon cac doi thu, cac hoat dong tai Cong doan VNPT Hai Phong da di vao chieu sau, cac cuoc thi dua deu chung minh bang nhung ket qua thuc te. Viec thi dua giua cac ca nhan nguoi lao dong, cac to, dai san xuat rat ro rang va co muc tieu cu the. Cac con so rieng le gop lai da chung minh duoc cac dong gop cua ca nhan, tap the doi voi viec hoan thanh nhiem vu san xuat kinh doanh cua don vi, dong nghia voi viec dam bao thu nhap cua nguoi lao dong.

Anh Lang mong muon, trong nam 2013, cac hoat dong phong trao, dac biet la phong trao den tan ngo, go tan cua tro thanh hoat dong thuong xuyen tai don vi, se tiep tuc duoc phat huy. “Dac biet can chu trong cac sang kien ve ban hang va cham soc khach hang, phat huy phong trao moi can bo cong nhan vien cua don vi la mot dai dien cho VNPT de kip thoi tu van cham soc cho ba con tai cac ngo xom, vung sau vung xa, tro thanh dia chi tin cay de ba con su dung dich vu…

Duoc biet, trong nam 2013 nay, cong doan VNPT Hai Phong da chon phuong cham hanh dong la nam nang dong, chuyen nghiep, hieu qua.

Cong doan Vien thong TP. Ho Chi Minh la cong doan cap tren co so truc thuoc Cong doan Buu dien Viet Nam. Voi muc tieu khong chi dat va vuot san luong, chat luong doanh thu nam ke hoach cua don vi, ma con quan trong hon la vi muc tieu chiem linh thi phan, trong niem tu hao cua mot don vi khai thac kinh doanh dich vu vien thong cong nghe thong tin hang dau tren dia ban TP. Ho Chi Minh. Ben canh do, cac cong trinh, de tai sang kien dac biet duoc cong doan quan tam, tao duoc su sang tao, cong hien cua moi cong doan vien.

Anh minh hoa

Chi Nguyen Thi Thuy Kieu, Chu tich Cong doan Cong ty Dien thoai Dong Thanh pho


Chi Nguyen Thi Thuy Kieu, Chu tich Cong doan Cong ty Dien thoai Dong Thanh pho cho biet, tu cuoi nam 2008, dung truoc tinh hinh san xuat gap nhieu kho khan, chi duoc giao du quy tien luong neu hoan thanh doanh thu, san luong… chi trong 31 ngay cuoi nam, duoc su ung ho dong tinh cua toan the can bo cong nhan vien, san luong cua don vi da dat duoc gap 3 lan san luong cua thang ma cong doan chua phat dong. Day la thang loi dau tien cua viec cong doan dong hanh cung chuyen mon. Moi nam, co khoang 150 cong trinh huong ung phong trao cua cong doan, tap trung vao tang doanh thu, tiep thi, phat trien may…

Rieng 2 nam gan day, ngoai viec tang doanh thu va san luong, Vien thong Thanh pho da giao chi tieu chenh lech thu chi. Muon dat hieu qua cua chi tieu nay thi dong thoi voi tang doanh thu la giam chi phi. Nam 2012, co nhung cong trinh sang kien di tu nhung dieu nho nhat nhu tiet giam dien, nuoc, nhien lieu, van phong pham…

Nam 2012, nhung cong trinh do da di vao nhung noi dung mang tinh xung kich cung chuyen mon nhu: thu hoi no cuoc, thu hoi cap, xay dung dinh muc cho thiet bi lap dat cho khach hang… Thuc tien hon nua la cong trinh thu hoi no cuoc Mega VNN hoac cong trinh van dong toan the can bo, doan vien cong doan dang ky khong nhan giay bao cuoc va thanh toan cuoc cac dich vu vien thong qua tai khoan ATM cua ca nhan hoac qua cac diem giao dich cua cong ty.

Ket qua, sau khi Cong doan phat dong phong trao, da co 76% can bo cong nhan vien, doan vien tham gia dang ky khong nhan giay bao cuoc cua 1862 dich vu.

Trong giai doan 2008 – 2012, voi tren 2500 cong trinh, de tai, giai phap, sang kien cai tien ky thuat, hop ly hoa san xuat duoc trien khai thuc hien, dat duoc nhieu giai thuong cap Thanh pho, Tap doan, Tong lien doan Lao dong Viet Nam, trong do co nhung cong trinh tiet kiem hang chuc ty dong, nhieu ca nhan tap the duoc khen thuong va ton vinh.

Con tai VNPT Ha Noi, cong doan da tham gia voi chuyen mon xay dung, bo sung, sua doi nhieu co che chinh sach, co che phan phoi thu nhap, tien luong, cac co che co lien quan den quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong. Dac biet, voi viec thuc hien tra luong cho nguoi lao dong theo chuc danh cong viec, gan tien luong voi ket qua cong viec, ket qua san xuat kinh doanh, thuc hien co che giao khoan cong viec cu the den tung don vi tap the, cac phong, ban khoi quan ly, giup nang cao hon nua hieu qua cua nguoi lao dong, dong vien kip thoi cac nhan to tich cuc.

Anh Nguyen Van Sang, doan vien Cong doan Trung tam Vien thong Soc Son chia se: tai don vi, Cong doan da phat dong nhieu phong trao nhu Nu cuoi VNPT; Sang tao VNPT; tiet kiem, chong lang phi trong san xuat kinh doanh… vi vay, cac doan vien cong doan da nang cao duoc chat luong phuc vu khach hang, xay dung phong cach ung xu khi giao tiep voi khach hang cung nhu xay dung duoc mot doi ngu can bo cong nhan vien vua co dao duc tot, vua co ky nang de cham soc khach hang tot hon…

Tren day chi la mot so it nhung ket qua noi bat cua cong tac cong doan gop phan thiet thuc vao viec hoan thanh thang loi cac nhiem vu kinh doanh cua Tap doan VNPT. Voi nhung thanh tich da dat duoc, lien tuc trong 5 nam qua, Cong doan Buu dien Viet Nam da duoc Chinh phu tang co thi dua xuat sac va duoc Dang, Nha nuoc trao tang phan thuong cao quy: Huan chuong Lao dong hang nhat.

Tai Dai hoi XIV Cong doan Buu dien Viet Nam (nhiem ky 2013 - 2018) vua qua, Dai hoi da thong nhat xay dung trien khai Cuoc van dong "xay dung van hoa doanh nghiep - VNPT" voi 5 chuong trinh hanh dong:

1. Nang cao Nang suat - Chat luong - Hieu qua san xuat kinh doanh
2. Xay dung con nguoi VNPT chuyen nghiep
3. Tham gia xay dung co che, chinh sach, tap trung moi nguon luc xay dung Tap doan VNPT phat trien nhanh, vuot troi va ben vung
4. Nu CNVC - LD - VNPT chu dong hoc tap, lao dong sang tao, kinh doanh hieu qua, gia dinh hanh phuc
5. Nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cua doi ngu can bo cong doan

Tue Khanh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Ho Chi Minh, VNPT Hai Phong, Chi Nguyen Thi Thuy Kieu, Anh Nguyen Van Lang, Dong Thanh, Thuy Nguyen, Tong Lien Doan Lao Dong Viet Nam, chat luong phuc vu khach hang, hop ly hoa san xuat, hoat dong cong doan, doan vien cong doan, Buu dien Viet Nam, nguoi lao dong, cac

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hoạt động công đoàn không chỉ là bề nổi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hoạt động công đoàn không chỉ là bề nổi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoat dong cong doan khong chi la be noi

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoat dong cong doan khong chi la be noi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoat dong cong doan khong chi la be noi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0