Hang loat vu an oan sai tai Can Tho

Hang loat vu an oan sai tai Can Tho

Tags: Can Tho, VKSND TP, VKSND Toi, TAND Toi, Duong Thanh Bieu, Pho Vien, Kiem Sat Xet Xu, tien hanh kiem tra, Vu An Hinh Su, kiem sat vien, toa phuc tham, co hieu luc, phat hien ra, pham toi, ho so, tuyen


Pho Vien truong Vien Kiem sat nhan nhan (VKSND) Toi cao Duong Thanh Bieu vua qua da co ket luan sau khi tien hanh kiem tra 7 ho so vu an tai VKSND TP. Can Tho, phat hien ra nhieu thieu sot trong giai doan khoi to, dieu tra, truy to va kiem sat xet xu. Trong qua trinh giai quyet cac vu an hinh su con de xay ra mot so vu an ma VKS truy to, toa an tuyen bi cao khong pham toi. Trong do, co 6 vu an da co hieu luc phap luat, 1 vu dang duoc dieu tra lai.

Doan kiem tra do Pho Vu truong Vu 3, Ha Nhu Khue lam truong doan da tien hanh kiem tra 7 ho so vu an phat hien ra nhieu thieu sot trong giai doan khoi to, dieu tra, truy to va kiem sat xet xu.

Phien toa phuc tham dinh chi xet xu ong Chien vi dai dien VKSND toi cao rut khang nghi, an so tham tuyen ong Chien vo toi co hieu luc tu ngay 10/7/2006. (Anh:TPO)

Phien toa phuc tham dinh chi xet xu ong Nguyen Dinh Chien vi dai dien VKSND toi cao rut khang nghi, an so tham tuyen ong Chien vo toi co hieu luc tu ngay 10/7/2006. (Anh:TPO)

Ket luan cua VKSND Toi cao danh gia: qua nghien cuu 7 ho so kiem sat va kiem tra, nghien cuu so hop cua Uy ban kiem sat tai VKSND TP. Can Tho cho thay, trong giai doan truy to va kiem sat xet xu, viec chap hanh che do bao cao an con co nhung thieu sot. Viec luu giu tai lieu, van ban chi dao cua VKS cap tren trong ho so kiem sat cung chua duoc the hien day du.

Trong 7 ho so da nghien cuu, chi co 4 ho so kiem sat vien co bao cao bang van ban, con lai khong thay the hien bao cao trong ho so. Noi dung cac ban bao cao con so sai, chua neu day du ly lich bi cao, noi dung vu an, ve chung cu buoc toi…

Ve viec xay dung cao trang, hau het cac ban cao trang con sao chep gan nhu y nguyen ket luan dieu tra. Noi dung ban cao trang chua neu ro duoc thu doan, muc dich, dong co pham toi va nhung chung cu xac dinh toi trang cua bi can. Trong 7 ho so kiem sat da nghien cuu, chi co 3 ho so kiem sat vien da chuan bi de cuong xet hoi, con lai la khong co de cuong. Mac du, ca 7 vu an deu la nhung vu an phuc tap, chung cu co nhieu mau thuan, loi khai cua bi can, nhan chung… khong thong nhat.

Ngoai ra, cong tac kiem sat hoi cung, lay loi khai, doi chat, phuc cung con nhieu vi pham. Co 4 vu, viec doi chat chua duoc cac dieu tra vien va kiem sat vien thuc hien dung theo quy dinh cua phap luat. Co truong hop co quan dieu tra cho bi can, nhan chung doi chat nhung dieu tra vien lai lam bien ban doi chat truoc khi bi can co mat roi dan bi can vao ky bien ban doi chat.

TIN LIEN QUAN
Trong 7 vu an VKS truy to, toa an tuyen bi cao khong pham toi, co den 4 vu kiem sat vien da phuc cung nhung chat luong chua dat yeu cau, ban phuc cung chua giai quyet nhung mau thuan trong ho so cung nhu xac dinh ro chung cu buoc toi, chung cu go toi. Dong thoi, co quan dieu tra va VKS chua chu trong giai quyet, lam ro nhung mau thuan trong loi khai cua bi can, bi hai, nhan chung trong suot qua trinh dieu tra.

Ho so chuyen sang VKS thi viec cung co chung cu, lam ro va giai quyet nhung mau thuan cung chua duoc triet de, nen viec truy cuu trach nhiem hinh su chua dam bao tinh khach quan, toan dien.

Cong tac thuc nghiem dieu tra chua duoc coi trong. Khi tien hanh thuc nghiem dieu tra, dung lai hien truong, viec ghi chep, lap bien ban da co nhung vi pham. Nhu vu an Ha Van Day co hai bien ban thuc nghiem dieu tra duoc lap cung ngay, cung gio, cung mot hoi dong do co quan dieu tra va VKS tham gia, nhung noi dung ghi lai co ket qua khac nhau.

Truoc nhung thieu sot tren, VKSND toi cao khang dinh trong ban ket luan rang: Cac kiem sat vien duoc giao nhiem vu nghien cuu, giai quyet vu an chua lam het trach nhiem, nghien cuu ho so khong ky… Viec danh gia, tong hop chung cu va van dung cac quy dinh cua phap luat ve dinh toi chua chinh xac. Nang luc cua kiem sat vien trong kiem sat viec khoi to, kham nghiem hien truong, kiem sat hoat dong dieu tra con yeu. Do vay, hau het cac vu an ho so deu phai tra di tra lai nhieu lan de bo sung chung cu.

Viec doi dap tranh tung con lung tung, khong linh hoat va luon bi dong, cuoi cung dan den khong bao ve duoc cao trang. Co vu, ca hoi dong xet xu va kiem sat vien deu vi pham nghiem trong phap luat to tung hinh su trong viec kiem sat vien khong doc cao trang, khong tham gia tranh luan, nhung toa van tuyen. Viec nghien cuu tong hop va de xuat cua kiem sat vien trong giai quyet vu an con yeu.

Doi voi trach nhiem cua lanh dao trong 7 ho so kiem sat thi co 4 ho so chua thay the hien ro quan diem cua lanh dao phong, lanh dao VKS ke ca doi voi cac vu an phuc tap.

Dong thoi, VKSND toi cao con kien nghi voi VKSND TP. Can Tho can phai nhanh chong to chuc hop rut kinh nghiem trong toan don vi ve nhung thieu sot da neu. Chu trong xay dung quy trinh giai quyet an de dam bao cac vu an duoc giai quyet dung phap luat, han che den muc thap nhat viec VKS truy to toa an tuyen bi cao khong pham toi.

7 vu an VKSND TP. Can Tho truy to, toa an tuyen bi cao khong pham toi:

Vu an Vuong Ngoc Diep pham toi “gia mao giay chung nhan tai lieu cua co quan nha nuoc, to chuc xa hoi”. Toa phuc tham TAND Toi cao tuyen khong pham toi ngay 25/7/2002.

Vu Nguyen Thi Ngoc Diem, pham toi “to chuc danh bac”. VKS rut truy to toa an cap so tham tuyen khong pham toi ngay 15/1/2003.

Vu Mai Than, pham toi “hiep dam tre em”. Toa phuc tham TAND Toi cao tuyen khong pham toi ngay 24/10/2005.

Vu Nguyen Van Phat, pham toi “hiep dam”. Cap so tham tuyen bi cao khong pham toi, VKS khang nghi phuc tham ngay 19/9/2006. Toa phuc tham xu huy an so tham de dieu tra lai va dang duoc dieu tra lai.

Vu Nguyen Dinh Chien, pham toi “lam dung tin nhiem chiem doat tai san”. Ban an so tham tuyen bi cao khong pham toi. VKSND TP. Can Tho khang nghi phuc tham theo huong co toi. Tai phien toa phuc tham, Vien Thuc hanh quyen cong to va kiem sat xet xu phuc tham tai TP.HCM rut khang nghi cua VKSND TP. Can Tho. Toa phuc tham TAND Toi cao tai TP.HCM dinh chi xet xu vu an. Vu an nay VKS dia phuong de nghi giam doc tham theo huong huy an so tham, phuc tham de dieu tra xet xu lai co toi. UB Kiem sat, VKSND Toi cao da thao luan va thay vu an nay khong co can cu khang nghi giam doc tham.

Vu Dang Van Hieu va Ha Van Day, pham toi “hiep dam”. TAND TP. Can Tho ngay 27/9/2006 va an phuc tham TAND toi cao ngay 20/3/2007 tuyen bi cao Day khong pham toi. Vu an nay VKSND TP. Can Tho de nghi VKSND Toi cao khang nghi giam doc tham theo huong huy an so tham de dieu tra lai. Vu an nay da duoc lanh dao VKSND toi cao nghe va ket luan khong co can cu khang nghi giam doc tham.

Vu Pham Minh Hieu, pham toi “mua ban trai phep chat ma tuy”. An so tham cua TAND TP. Can Tho tuyen bi cao khong pham toi ngay 21/3/2007. VKSND TP. Can Tho khang nghi phuc tham. Toa phuc tham TAND toi cao xet xu phuc tham ngay 26/6/2007 tuyen bi cao khong pham toi. VKSND TP. Can Tho va Vien Phuc tham, VKSND Toi cao tai TP.HCM co van ban de nghi giam doc tham, Vu 3 dang rut ho so xem xet lai.

  • Huynh Anh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những cách thoát hiểm khi chung cư bạn ở đang cháy

Khi những tòa nhà chung cư cao tầng xảy ra cháy nổ, nếu trong trường hợp lính cứu hỏa không tiếp cận được vị trí người bị nạn, thì những phương án thoát hiểm cá nhân sẽ có thể cứu sống nhiều người.

"Gửi" bố mẹ cho osin bệnh viện, chỉ đến thăm "thu hoạch" phong bì

Làm nghề osin bệnh viện vất vả đã đành nhưng nhiều khi chứng kiến những cảnh đời rơi nước mắt. Có những đứa con chỉ đến thăm bố mẹ khi có khách đến thăm để ôm phong bì về, có người thì bắt cho bố mẹ họ ăn thật ít cho các cụ “đi” cho nhanh…

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 04/10 - 10/10/2015

Đề xuất cấm tự do phá thai trên 12 tuần tuổi; Hà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực; Trẻ mầm non bị bạo hành; Lao động nữ sắp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Những vụ giáo viên mầm non hành hạ trẻ dã man

Nhốt vào trong thang máy, dùng thước đánh tím mặt, trói chân tay, nhét giẻ vào miệng, nhốt trẻ ngoài sân để trẻ nhặt rác ăn... là những “chiêu” mà một số giáo viên mầm non đã áp dụng để dạy dỗ những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo.

Tìm hiểu: Can Tho, VKSND TP, VKSND Toi, TAND Toi, Duong Thanh Bieu, Pho Vien, Kiem Sat Xet Xu, tien hanh kiem tra, Vu An Hinh Su, kiem sat vien, toa phuc tham, co hieu luc, phat hien ra, pham toi, ho so, tuyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hàng loạt vụ án oan sai tại Cần Thơ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hàng loạt vụ án oan sai tại Cần Thơ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hang loat vu an oan sai tai Can Tho

Nhan xet, hay lien he ve tin Hang loat vu an oan sai tai Can Tho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hang loat vu an oan sai tai Can Tho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0