Go vuong thu tuc cap phep xay dungPho giam doc So Xay dung TP.HCM Quach Hong Tuyen (dung) cung cac chuyen vien so tra loi nhung van de ban doc TT quan tam trong buoi giao luu truc tuyen - Anh: N.C.T.
Hon 300 cau hoi cua ban doc da gui den tham gia buoi giao luu truc tuyen “Go vuong thu tuc cap phep xay dung - hoan cong” do bao TT va So Xay dung TP.HCM phoi hop to chuc sang 20-9 tai toa soan bao TT.

Ben canh nhung thac mac, nhieu ban doc con phan anh nhung buc xuc va da nhan duoc cau tra loi kha thang than tu pho giam doc So Xay dung Quach Hong Tuyen va cac can bo tham gia.

15m2 van duoc cap phep xay dung

Nhieu ban doc co chung cau hoi: xin giay phep xay dung bao lau, thu tuc, chi phi? Dai dien So Xay dung thong tin: Thoi han cap giay phep xay dung voi nha o rieng le la 15 ngay lam viec. Ho so gom: don xin phep xay dung, ban ve thiet ke, giay to hop phap ve chu quyen nha dat. Le phi giay phep xay dung nha rieng le la 100.000 dong.

“Nha dai 27m, khi lam thu tuc cap chu quyen chi duoc hop thuc hoa 10,5m do lo gioi quy dinh la 60m. Nay lo gioi dieu chinh con 20m, can nha tren khong con nam trong lo gioi nua thi co duoc hop thuc het phan con lai (16,5m) khong?” - mot ban doc hoi. Dai dien So Xay dung cho biet neu tuyen duong tren da dieu chinh quy hoach lo gioi thi can nha tren duoc hop thuc hoa phan dien tich doi du va thuc hien cac nghia vu tai chinh doi voi Nha nuoc (neu co).

Mot nguoi dan o quan Thu Duc gui den thac mac ma nhieu nguoi khac dang vuong: dien tich dat bao nhieu thi duoc cap phep xay dung? Theo dai dien So Xay dung, truong hop xay dung tai cac khu moi thi dat tho cu phai co dien tich toi thieu 36m2 va chieu rong mat tien, chieu sau so voi chi gioi xay dung khong nho hon 3m.

Ban doc khac hoi tiep: nha dien tich 35m2, duoc xay cao bao nhieu? Dai dien So Xay dung cho biet voi khu dan cu hien huu co hai truong hop: Neu lo dat nam o mat tien, co dien tich tu 15m2 den duoi 36m2 duoc xay dung toi da hai tang (co the bo tri tang lung tai tret va mai che cau thang tai san thuong), cao khong qua 13,4m. Truong hop lo dat o trong hem, co dien tich tu 15m2 den duoi 36m2 duoc xay dung toi da ba tang (co the bo tri tang lung tai tret va mai che cau thang tai san thuong), cao khong qua 15,6m.

Ban doc Huynh Van Phuoc (quan 9, TP.HCM) neu thuc trang: nha anh nam tren tuyen lo gioi den 30m nhung chua thuc hien theo quy hoach, cung chua co quyet dinh thu hoi dat, vay co duoc xay dung, duoc cap so nha? Theo ong Quach Hong Tuyen, chi cap giay phep xay dung tam cho nhung khu vuc da co quy hoach chi tiet ti le 1/2.000 hoac 1/500 duoc duyet va cong bo nhung chua co quyet dinh thu hoi dat cua co quan tham quyen. Neu can nha tren co chu quyen hop le, thuoc khu vuc da phe duyet quy hoach lo gioi nhung chua co quyet dinh thu hoi dat thi duoc cap giay phep xay dung tam voi quy mo ban kien co hai tang (tret, gac go hay bang vat lieu lap ghep, tuong gach mai ton). Khi cap phep co quan co tham quyen se ghi hieu luc cua giay phep va duoc cap so nha.

“Nhan chuyen nhuong quyen su dung dat tu chu cu, da co giay phep xay dung, vay co can phai xin lai giay phep xay dung moi? Muon doi lai thiet ke giay phep xay dung hien co duoc khong?”, dai dien So Xay dung tra loi: Khi nhan chuyen nhuong quyen su dung dat thi phai xin giay phep xay dung lai. Neu muon thay doi lai thiet ke thi phai lam thu tuc xin phep, ho so gom don xin phep thay doi thiet ke, giay phep xay dung va ban ve cap phep xay dung da duoc duyet (ban chinh).

Nha xay da lau, nay duoc hoan cong?

Xin giay phep xay dung mot tret, mot lau nhung do thieu tien nen chi xay duoc tang tret, vay co duoc hoan cong? Theo So Xay dung, van duoc phep hoan cong theo quy dinh. “Toi mua lai nha do Nha nuoc dinh gia, xay dung nam 2002 nhung khong dung voi giay phep va chua hoan cong. Phai lam cac thu tuc nhu the nao de hoan cong va sang ten can nha?”, ban doc Pham Thi Dieu Hang hoi. Dai dien So Xay dung cho biet viec xay dung sai phep phai chiu xu phat vi pham hanh chinh. Sau khi hoan tat cac yeu cau trong quyet dinh xu ly vi pham cua co quan tham quyen, can nha se duoc xem xet cap giay chu quyen, luc do duoc sang ten.

Ban doc Pham Duy neu tinh huong khac: Nha da xay dung xong nhung so do dang the chap ngan hang, vay lam sao hoan cong, co quy dinh nha xay dung duoc bao lau phai hoan cong? Pho giam doc Quach Hong Tuyen giai thich chu dau tu, nha thau xay dung va nha thau tu van thiet ke phai to chuc nghiem thu va lap bien ban nghiem thu hoan thanh cong trinh xay dung truoc khi dua cong trinh vao khai thac su dung va dang ky quyen so huu. Trong thoi han 12 thang sau khi xay dung hoan thanh cong trinh, chu dau tu phai lap thu tuc de dang ky quyen so huu cong trinh.

Ban doc Doan Van Tuan cho biet khi xay dung nha, anh chi giao nha thau thi cong con vat lieu tu mua, vay khi hoan cong phai kem theo chung tu hoa don mua vat lieu xay dung khong? “Thu tuc hoan cong nha khong can phai co hoa don chung tu. Sau khi xay dung xong, chi can lap bien ban hoan cong giua cac ben (chu dau tu, don vi thi cong, don vi tu van thiet ke giam sat...) dam bao cong trinh xay dung dung giay phep, sau do lien he voi UBND quan huyen de lam thu tuc dang bo” - dai dien So Xay dung cho biet.

“Tai sao o xa Phong Phu (huyen Binh Chanh) trong khi mot so ho bi xem la xay dung trai phep thi mot so nha khac vua san lap, len vuon xong la xay duoc nha. Xin cho biet tai dia diem tren co cam xay dung khong?” - ban doc co dia chi thu dien tu Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó phan anh. Lanh dao So Xay dung cho rang tham quyen cua UBND xa trong viec cap giay phep xay dung quy dinh theo quyet dinh so 04 cua UBND TP: UBND xa cap giay phep xay dung nha o rieng le o nhung diem dan cu nong thon da co quy hoach duoc duyet, thuoc dia gioi hanh chinh do xa quan ly theo quy dinh cua UBND huyen. Viec UBND xa thuc hien khong dung tham quyen da quy dinh, de nghi phan anh su viec tren den UBND huyen Binh Chanh de duoc xem xet, chan chinh kip thoi va giai quyet theo dung quy dinh.

Chinh quyen lam sai, dan lung tung

Ban doc Vu Tien Bo, mot nguoi dan da bi “hanh” vi thu tuc cap phep xay dung, giai bay: giua nam 2007, ong duoc cap phep xay dung tai mot khu dan cu thuoc Q.Binh Thanh voi quy mo mot tret, mot lung, hai lau. Do gia ca vat lieu tang qua cao nen ong khong xay nha duoc. Den giua nam 2008, giay phep het han, ong xin gia han thi duoc Phong Quan ly do thi Q.Binh Thanh tra loi: cho xin y kien chi dao. “Tai sao chi gia han giay phep xay dung ma phai keo dai toi may thang?”- ong hoi. Pho giam doc So Xay dung Quach Hong Tuyen cho biet theo quy dinh, trong vong mot nam ke tu ngay duoc cap giay phep xay dung ma chu dau tu chua khoi cong thi phai xin gia han, thoi gian giai quyet khong qua nam ngay lam viec. “Viec Phong Quan ly do thi Q.Binh Thanh tra loi phai cho xin y kien chi dao va keo dai thoi gian giai quyet may thang la khong dung voi quy dinh” - ong Tuyen tra loi.

Ban doc Nguyen Thi Mai cho biet: “Toi dang thi cong xay dung nha cap 2, dien tich 64m2. Khi xin giay phep xay dung, UBND phuong co yeu cau toi ky vao giay cam ket giu lai so tien cua ben thau xay dung de dong thue thi phuong moi ky van ban cho lam thu tuc xin cap giay phep xay dung. Neu giu tien lai nop cho phuong la toi vi pham hop dong xay dung vi trong do yeu cau toi phai giao tien day du khi xong nha. Neu khong nop cho phuong, can bo cu den nha bao: chu thau khong nop thi gia dinh phai nop. Toi xin hoi do la thue gi va neu chu thau khong nop thi bat gia dinh co phai nop khong?”. Ong Tuyen khang dinh: quy dinh ve thu tuc xin cap phep xay dung khong yeu cau phai giay cam ket giu lai so tien cua ben thau xay dung de dong thue.

PHUC HUY

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Đứng tim vì màn dọa ma ghê rợn nhất thế giới
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Phân loại đô thị: Cả người dân và chính quyền đều được hưởng lợi

Việc phân loại đô thị theo KTS Trần Ngọc Chính sẽ tạo nên cơ hội để các địa phương cạnh tranh nhau, chính quyền đô thị phải đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chăm lo bộ máy quản lý tốt lên…

Bất động sản đang bị đẩy giá từ hợp đồng góp vốn

Chỉ với 20% sản phẩm được ưu ái bán khi chưa xong móng, mỗi căn hộ đã được đẩy giá qua nhiều cầu khác nhau khiến người mua nhà khó tiếp cận được giá gốc từ chủ đầu tư.

Bất động sản TP. HCM: Rục rịch hướng về khu Nam

Sau khu Đông, nhiều nhà đầu tư bất động sản đang chuyển hướng về khu Nam Sài Gòn, nơi được TP. HCM lên kế hoạch xây dựng một đặc khu kinh tế. Theo dự báo của giới chuyên môn, thị trường bất động sản khu Nam sắp tới sẽ có sự đột phá mới.

Những bức tường bạc tỷ và 'cuộc chiến' không hồi kết

Cứ mỗi tuyến đường mới mở lại xuất hiện thêm những mẩu đất, những bức tường mà cả mấy bên liên quan đều căng ra thỏa thuận vẫn không xong. Phải chăng, vấn đề ở đây là sự thiếu tầm nhìn và gắn kết trong quy hoạch đô thị?

Tìm hiểu: Quach Hong Tuyen, Binh Thanh, giay phep xay dung, so xay dung, cap giay phep, xin giay phep, chu dau tu, ban doc, hoan cong, dai dien, cho biet, dien tich, thiet ke, hop
Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0