Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

Tags: Nguyen Van Thuan, Tran Quoc Tuan, Truong Khoa Ke, Truong DH Mo TP, TTCK Viet Nam, Viet Nam, Tai chinh - ngan hang, co tuc bang co phieu, trung tam dao tao, giam doc chi nhanh, cong ty chung khoan, nha dau tu, cua cong ty, nhu the nao, trong tuong lai, tien si, TP.HCM
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

Thi truong chung khoan Viet Nam dang co nhung dien bien kho luong. Vay chi so VN-Index se xoay quanh cot moc nao? Giao dich khop lenh lien tuc co lam anh huong den thi truong hay khong? Su dung cac loai lenh trong giao dich khop lenh lien tuc nhu the nao cho hieu qua nhat? Nha dau tu ca nhan co can thiet phai mua ban trong phien khop lenh lien tuc hay khong?... Tat ca nhung thac mac cua nha dau tu se duoc giai dap tai buoi giao luu truc tuyen dien ra vao luc 14 gio 30 ngay 13.8. Bam vao day de dat cau hoi tham gia chuong trinh.

Khach moi cua chuong trinh lan nay la Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan-Tai chinh-Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM), Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM.

Chuong trinh duoc tai tro boi:

Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam


Lieu co nen mo room cho ngan hang tu 30->49% de kich thich thi truong?
(nguyen, 21 tuoi, Nam, Ha noi, sinh vien)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Hien nay do chien luoc phat trien cua he thong ngan hang thuong mai Viet Nam cua ngan hang nha nuoc nen truoc mat viec mo room cho NDT nuoc ngoai doi voi CP ngan hang la chua phu hop. Trong dai han dieu nay co the nen thuc hien de kich thich phat trien he thong ngan hang thuong mai Viet Nam nham canh tranh voi cac ngan hang nuoc ngoai khong chi o Viet Nam ma ca tren thi truong tai chinh quoc te.

De kich thich thi truong thi nha nuoc nen mo room cho NDT nuoc ngoai doi voi cac cong ty hoat dong san xuat kinh doanh o mot so nganh nghe nhat dinh. Room co the duoc mo len den 100%. Dieu do se co tac dong lam cho cong ty hoat dong hieu qua hon, TTCK se phat trien manh me hon.Xin cho hoi Khi khop lenh lien tuc, nen su dung lenh nao la hieu qua nhat ?
(Nguyen Thi Lan, 37 tuoi, Nu, 16 Nguyen Dinh Chieu, CNV)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Hien nay, trong phien khop lenh lien tuc (phien 2) tai So GDCK TP.HCM chi cho phep su dung mot loai lenh duy nhat la lenh gioi han nen cac NDT khong co chon lua nao khac. Theo du kien vao dau nam 2008 thi se cho phep su dung lenh thi truong (MP) khi do NDT can phai can nhac giua lenh gioi han va lenh thi truong.

Lenh thi truong khi su dung can phai biet ro tac dung cua no vi neu lenh thi truong khong khop se chuyen thanh lenh gioi han voi mot muc gia cao hon hay thap hon mot buoc gia. Doi voi NDT chua nam ro thi chi nen su dung lenh gioi han se an toan hon.Lenh ATO, ATO co duoc tinh khi xac dinh gia khong? Neu co thi co nghia la co the hieu lenh ATO va ATC nhu lenh mua tran va ban san phai khong (khac la duoc uu tien khop truoc)
(ngoc lien, 34 tuoi, Nu, ha noi, nha dau tu)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Lenh ATO va ATC van duoc dua vao de xac dinh gia khop lenh va duoc uu tien hon so voi lenh gioi han. Dieu do cung co the hieu nhu la gia mua tran va gia ban san. Cach hieu cua ban la hoan toan dung.

Toi la Nha dau Tu bi thiet hai lon do thi truong giam manh trong hon thang vua roi, nen rat hoang mang , de nghi cho biet thi truong co the tro lai nhu hoi thang 3/07 de Toi do bi lo lon?
(nguyen thi Ly, 45 tuoi, Nam, 49 Cao Thang, Cu nhan kinh te)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Voi nhung du bao cua nen Kinh te va nhung chu truong quyet liet hien nay cua chinh phu nham dam bao toc do tang truong cua nen kinh te va viec kim ham lam phat, dong thoi voi ket qua kinh doanh tot trong quy 2 nam 2007 cua hang loat cong ty cho thay du bao TTCK Viet Nam se phat trien tot trong dai han la phu hop.

Tuy nhien, moi cong ty co nhung dinh huong phat trien khac nhau nhat la trong dot tang von vua qua. Vi vay viec chon lua CP nao de nam giu hay ban la can thiet doi voi cac NDT. Cac NDT phai biet dieu chinh danh muc cua minh sao cho rui ro thap nhat khi thi truong giam manh nhu hien nay. Theo toi, ve dai han ban co the yen tam nhung ban cung nen xem lai cac ma CK ban dang nam la nhung CK nao de co su dieu chinh phu hop.Tai sao Nha nuoc khong co bien phap can thiet de giup cho nha dau tu do lo nang trong thoi gian qua?
(nguyen thi Ly, 45 tuoi, Nam, 49 Cao Thang, Cu nhan kinh te)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Viec TTCK len xuong la do cung cau quyet dinh, nha nuoc khong the co cac bien phap hanh chinh de can thiep duoc. Thoi gian vua qua nha nuoc cung da co nhung bien phap kinh te de giup TTCK binh on va phat trien nhu: giam thue de binh on gia ca hang hoa, co khuynh huong dan cac dot IPO cua cac cong ty nha nuoc lon nham giam luong cung nhat thoi tren thi truong,...

Nha nuoc co bien phap gi de giup cho Nha dau tu nho le nhu chung toi do bi lo nang trong nam nay khong? Tai sao chua thay Nha nuoc xu phat cac hanh vi lam gia cua cac Dai gia, hanh vi gian alan ve thong tin nnoi bo?
(Nguyen Van Ninh, 45 tuoi, Nam, 49 Cao Thang, Sinh vien )

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Thoi gian vua qua UBCKNN cung da xu phat hanh chinh mot so NDT trong viec lam gia. Tuy nhien, viec xu phat do chua phan anh duoc nhung hoat dong tieu cuc cua TTCK.

UBCKNN can kien quyet hon trong viec phat hien viec lam gia va su dung thong tin noi bo de truc loi ca nhan. Theo toi, de phat hien nhung van de nay thi khong kho doi voi ban giam sat thi truong vi ho co nhung quyen han nhat dinh de tham nhap vao he thong giao dich. Mot van de khac la muc xu phat can nghiem khac hon, co tinh ran de hon, so tien phat co the gap 5-10 lan so tien thu loi bat chinh hoac co the chiu trach nhiem hinh su.Thi truong CK cua nuoc ta con moi me, NN co bien phap gi de quan ly tot nhat de khi cac nha kinh te ngoai nuoc co von lon dau tu vao de lam anh huong toi TT CK nuoc ta.
(Tran Ngoc Thanh, 32 tuoi, Nam, ly thuong kiet P9 TB, CC)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): TTCK trong thoi ky hoi nhap la san choi binh dang giua cac NDT trong nuoc va nuoc ngoai, NDT nuoc ngoai co loi the hon vi ho co von dai han, kien thuc chuyen mon tot va nhieu kinh nghiem dau tu hon. Vi vay voi mot TTCK non tre va moi phat trien cua Viet Nam se la manh dat mau mo cho NDT nuoc ngoai. Viec gioi han room doi voi NDT nuoc ngoai cung la mot bien phap bao ve NDT trong nuoc Tuy nhien, trong tuong lai dieu nay co the khong con nua.

Thi truong chung khoan ngay cang the hien la mot thi truong nang dong, day suc hut doi voi cac nha dau tu, nhung no cung day nhung rui ro . Chung ta se lam gi de han che nhung rui ro do va khi nao thi chung ta moi ap dung cac cac cong cu phai sinh de phong ngua (nhu option chung khoan) nhu cac nuoc khac tren the gioi da lam?
(Tran Ngoc Thanh, 32 tuoi, Nam, ly thuong kiet P9 TB, CC)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Chac chan trong tuong lai viec su dung cong cu phat sinh o TTCK Viet Nam se duoc ap dung nhung hien nay thi con qua som. Vi so luong CK con it, quy mo thi truong be, kien thuc chuyen mon cua NDT con han che. Mot so nghiep vu cua TTCK nhu: mua chiu va ban khong van chua duoc ap dung.

Viec han che rui ro trong dau tu hien nay co the su dung bang cach xay dung cac danh muc dau tu sao cho phu hop voi muc tieu cua moi NDT. Vi du: 2 danh muc co muc loi nhuan nhu nhau nhung muc do rui ro lai khac nhau. Vi vay NDT can co ky nang xay dung danh muc dau tu hieu qua.Em rat muon tham gia thi truong chung khoan day moi me nay. Nhung em khong biet phai bat dau tu dau. Bao Thanh Nien co the chi cho em phai can nhung gi va chuan bi nhung gi de co the tham gia duoc.
(Tran Ngoc Thanh, 32 tuoi, Nam, ly thuong kiet P9 TB, CC)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Truoc tien em nen tham gia mot khoa hoc co ban ve CK va TTCK tai cac trung tam dao tao. Sau do em co the mo mot TK tai mot cong ty CK, tai day nhan vien moi gioi se co nhung tu van can thiet cho cac NDT moi.

Em cung nen thuong xuyen tim hieu, bo sung kien thuc va tim kiem thong tin ve TTCK thong qua mot so website tren thi truong hien nay nhu: www.vse.org.vn , www.ssi.com.vn , www.hsc.com.vn ...Ke tu khi cong ty phat hanh co phieu den khi dua len san giao dich la bao nhieu nam? Thoi diem len san OTC la bao lau?
(hanhphtg, 30 tuoi, Nam, tphcm, nv)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Thoi gian giua phat hanh CP va dua CP len san la khong xac dinh. Viec CP niem yet tren san giao dich la do nguyen vong cua cong ty co phan nhung phai dap ung duoc nhung yeu cau nhat dinh. Neu mot cong ty co phan co mot lo trinh niem yet CP cu the thi CP OTC nay co the tin tuong va dau tu duoc. Ban khong nen nghe noi la CP sap len san ma can phai co nhung thong tin len san cu the truoc khi dau tu.

Dung duoi goc do la mot nguoi giang day ve chung khoan, Tien si Nguyen Van Thuan co nhung loi khuyen nao cho nhung NDT ngay thoi diem hien tai nay? Ngoai ra, tien si co nhung nhan dinh nhu the nao ve chi so VN-Index hien nay?
(Trung Dung, 28 tuoi, Nam, Hai Phong, Giam doc DN)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Theo kinh nghiem giang day va dau tu cua toi thi luc nay la luc ma toi dang can nhac de mua vao mot so ma CK. Vi vay cac NDT can phai co mot tam ly vung vang hon doi voi nhung dot bien dong cua TTCK.

Hien nay, nhieu NDT ky vong qua nhieu vao viec lam giau nhanh tu TTCK nen co mot tam ly bat an doi voi thi truong hien nay. Viec kiem loi nhuan hien nay tren TTCK khong giong nhu thoi ky cuoi nam 2006 dau nam 2007. NDT cung nen xac dinh muc tieu cua minh la dau tu ngan han hay dai han de tu do co mot tam ly tot hon khi thi truong bien dong.

Ve chi so VN-index hien nay theo toi kho co the giam thap hon nen cac NDT cung dung nen lo lang qua.Cho den khi nao thi sinh vien chung em moi duoc dang ky tham gia vao cac khoa hoc dao tao hanh nghe kinh doanh chung khoan cua UBCKNN? Boi vi moi lan len lien he tai trung tam nghien cuu va DTCK, thi em deu nhan duoc cau tra loi la chua co lop. Len dau thang thi nhan vien hen cuoi thang, len cuoi thang thi ho lai hen den dau thang sau va khong bao gio cho ngay khai giàng cac lop moi 1 cach cu the?!
(Le Thien Binh, 22 tuoi, Nam, 453/1KD Le VAn Si, P12, Q3, Sinh vien)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Hien nay, UBCKNN da cho phep nhieu don vi nhu DH Kinh Te, DH Ngan hang tai TP.HCM duoc dao tao ve CK. Sau do se gui den trung tam dao tao chung khoan de sat hach lai chung chi chuyen mon. Vi vay, cac ban sinh vien co the lien he truc tiep tai cac don vi tren. Ly do ma trung tam nghien cuu va DTCK thuong rat kho dang ky boi vi cac cong ty chung khoan, cong ty quan ly quy, cac to chuc tai chinh ngan hang dang thieu nhan luc tram trong.Tai sao truoc day khi gia co phieu tang qua nong, khi hoi thi duoc tra loi la do thi truong danh gia lai gia tri co phan cua nha nuoc bi danh gia thap nay giam thi giai thich the nao?
(hoang, 38 tuoi, Nam, 383 ben chuong duong quan 1 tphcm, luat su)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Gia tri cua Co phieu VN hien nay la do cung cau quyet dinh. Vi du: CP cua Cong ty Cap treo Tay Ninh cong nghe thi cu, nang luc tai chinh binh thuong nhung gia lai tang rat nhieu lan, vuot qua gia tri thuc. Dieu nay la do cung cau quyet dinh.Thoi gian qua phan nhieu cac doanh nghiep tra co tuc bang co phieu. Theo thuc te thi viec tra loi tuc nay NDT bi thiet vi thuc te la lay gia tri cua NDT tra cho nha dau tu co chang nha dau tu chi duoc them so luong co phieu ma tong gia tri thuc bi mat. Tien si co nhan dinh gi ve viec nay. Trong tuong lai thi truong con ton tai hinh thuc nay lieu thi truong co on dinh khong thua tien si?
(Le van hung, 42 tuoi, Nam, Ha noi, T­u do)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Viec tra co tuc bang co phieu la lay nguon tu loi nhuan de lai cua cong ty nhu vay von chu so huu cua cong ty khong doi, von dieu le tang va loi nhuan de lai giam tuong ung. Thuc chat cua viec tra co tuc bang co phieu la hien tuong tach co phieu, lam cho so luong co phieu tren thi truong tang, gia tham chieu co phieu giam tuong ung nhung tong gia tri von dau tu cua co dong la khong doi nen quyen loi cua NDT khong bi anh huong.

Viec nay khong nhu em nghi ma nguoc lai khi so luong co phieu tang gia tham chieu giam se tao dieu kien giao dich co phieu do tot hon, tinh thanh khoan co phieu tang. Trong tuong lai viec tra co tuc bang co phieu hay tach co phieu cung khong lam anh huong gi den thi truong, do chi la mot bien phap tai chinh cua cong ty co phan.Xin duoc hoi Tien si Nguyen Van Thuan: Chu ky T+3 lam vong quay giao dich chung khoan tai san TP.HCM cham lai 3 ngay. Theo ong co kha nang xay ra chu ky T+1 trong tuong lai duoc ap dung khong?
(Ngoc Diem, 29 tuoi, Nu, Nha Trang, Sinh vien)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Tren thuc te vao nhung luc TTCK soi dong khoi luong va gia tri giao dich hon 1.000 ty dong. Viec thanh toan T+3 doi khi tro thanh T+5. Xay ra dieu nay la do quy trinh thanh toan hien nay cua chung ta con ban thu cong nghia la co nhung lenh thanh toan chung ta phai lam bang tay va viec luan chuyen von cung con ton dong nhieu duoi hinh thuc tien mat.

Trong tuong lai khi he thong thanh toan duoc thuc hien tu dong hoan toan thi moi co kha nang thanh toan mot khoi luong lon TK trong thoi gian ngan. Khi do hy vong thoi gian thanh toan la T+1.Neu so sanh chi so P/E cua CK Viet Nam va cac nuoc khac thi o Viet Nam cao hon nhieu. Vay tai sao NDT nuoc ngoai lai tiep tuc do tien vao chung khoan VN. Ho can cu vao dau de dau tu?
(Huu Thuan, 36 tuoi, Nam, TP.HCM, CNV)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Cac nha dau tu nuoc ngoai van tiep tuc do tien vao chung khoan VN vi nhung ly do nhu sau:

  • Ve vi mo la do moi truong dau tu cua VN.
  • Hoat dong nganh cua nhung cong ty co tiem nang, muc tang truong tot.
  • Nang luc tai chinh cua cong ty.

Neu muon hieu sau, cu the thi ban can co nhung kien thuc ve phan tich va dinh gia.Voi cac co phieu da het room, cac lenh mua cua NDT nuoc ngoai co duoc nhap vao he thong khong?
(nguyen Ngoc Lien, 33 tuoi, Nu, ha Noi, nha dau tu)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Khi cac co phieu da het room, cac lenh mua cua NDT nuoc ngoai van duoc nhap vao he thong. Nhung nguoi dau tu do phai khac phuc theo thoi han ma phap ly cho phep neu khong se bi xu phat theo nghi dinh.TTCK cua VN co anh huong lon tu TT CK My khong? Du doan khi nao TTCK nong tro lai?
(Lam Hong Hai, 31 tuoi, Nam, Q.4, Tp.HCM, kinh doanh)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: TTCK VN chi moi hoat dong 7 nam, la mot thi truong moi noi nen it chiu su anh huong tu TTCK My. Thi truong muon nong tro lai thi cung tuan theo quy luat. Co tang truong, on dinh va suy thoai.Cac ong nghi gi ve hien tuong rat nhieu cong ty phat hanh them co phieu? Dieu nay anh huong the nao toi TTCK Viet Nam?
(Kelvin Hiep, 34 tuoi, Nam, 319 Vuon lai, Buon ban)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Viec cong ty phat hanh them CP de tang von la muc dich chinh cua TTCK. Tuy nhien, khong phai cong ty nao tang von deu su dung von moi co hieu qua. De danh gia dieu nay can phai xem xet tinh kha thi cua cac du an dau tu cua cong ty.

- Neu la cac du an dau tu vao cac nganh nghe, san pham truyen thong thi kha nang thanh cong lon va rui ro thap. Neu la cac du an dau tu vao cac linh vuc moi thi rui ro se cao.

- Vua qua cung co hien tuong nhieu cong ty tang von lai dau tu vao linh vuc bat dong san va tai chinh. Day la 2 linh vuc co do rui ro rat cao.

Viec phat hanh them CP duong nhien co anh huong den TTCK Viet Nam. Luong von moi tang them neu tao ra gia tri gia tang cho nen kinh te thi TTCK se phat trien tot va ben vung, neu khong ket qua se nguoc lai.Trong khi cac to chuc nuoc ngoai lien tuc dua ra cac bao cao khong tot ve thi truong CK Viet Nam, trach nhiem cua Uy ban CK va Bo tai chinh o dau tai sao khong thay ho dua ra bat ky mot thong diep nao de lam yen long nha dau tu.
(nguyen xuan ke, 40 tuoi, Nu, 298/20 ngoc lam, ha noi, tu do)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Viec cac to chuc nuoc ngoai lien tuc dua ra cac bao cao la quyen tu do thong tin (co tinh tham khao) cua ho. Con viec lua chon, tham dinh thong tin la do chinh cac nha dau tu quyet dinh.Mot cong ty khi niem yet tren san thi gia chao san se duoc xac dinh nhu the nao?
(nguyen quoc khanh, 30 tuoi, Nam, ha noi, ke toan)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Mot cong ty khi niem yet tren san thi gia chao san se duoc xac dinh theo gia tham chieu cung cau cua thi truong tai thoi diem cong ty niem yet.Xin hoi khop lenh lien tuc dem lai dieu gi cho nha dau tu khi su dung trong giao dich.
(pham ngoc hien , 21 tuoi, Nam, da nang, sinh vien)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Phuong thuc khop lenh lien tuc co uu diem la: se han che duoc viec lam gia CP tren thi truong, doi hoi NDT phai nang dong hon, hieu biet ve thi truong hon; de mua va de ban CP hon... Nhung lai co nhuoc diem la co nhieu muc gia khop khac nhau trong mot phien giao dich nen gia khop khong dai dien duoc cho thi truong ma chi la mot muc gia dien hinh ma thoi.

Muc co phieu dang nam giu la bao nhieu thi duoc phep du cac cuoc hop co dong lon?
(Nguyen Thi Thanh Tan, 47 tuoi, Nu, 102/28A KI P.Tam hiep TP.Bien Hoa, Ke toan)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Tuy theo dac thu quy mo hoat dong cua cong ty quy dinh ty le tham du dai hoi co dong. Tuy nhien, theo Luat Doanh nghiep thi nam giu 1 CP thuong se la 1 quyen bieu quyet.Gan day mot so to chuc tai chinh quoc te co cac bao cao nhan dinh chi so VN-index se xuong 900 vao cuoi nam. Tat ca deu phan ung voi bao cao nay va cho rang ho khong hieu TTCK Viet nam. Thuc te khong doi den cuoi nam ma trong thang 8 da xuong duoi 900 va ho da nhan dinh dung. Hien khong co dong luc nao cho thi truong di len, kha nang xuong den 800 diem la co the. Cac ong co loi khuyen gi cho cac nha dau tu nho le nhu chung toi kinh doanh trong thoi diem nay?
(Nguyen Van Hung, 40 tuoi, Nam, 374 Truong Chinh, F 13, Tan Binh, Kinh doanh)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Theo quan niem cua toi, thoi diem hien nay cua thi truong la gan diem day. Va day cung la co hoi de lua chon dau tu nhung CP tot cua nhung cong ty co tiem nang. Cac nha dau tu co the dau tu mua theo hinh thuc rai deu khi xuong den day.Neu hien tuong khop lenh lien tuc xay ra thi se anh huong nhu the nao den TTCK? Theo tien si Tran Quoc Tuan thi lieu co den mot thoi diem nao do thi truong se bao hoa? Theo quan diem cua rieng ong thi lieu hien tuong nay la tot hay xau, neu xau thi ong co the dua ra nhung bien phap chung nao cai thien khong?
(Ti Can, 28 tuoi, Nam, Dong Thap, Ky su)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Hien nay, hien tuong khop lenh lien tuc da chinh thuc dien ra tren TTCK VN. Hien tuong nay khong gay anh huong nhieu den thi truong ma chi tao them su thuan loi cho cac nha dau tu.

Theo quy luat, TTCK cung tuong duong voi quy luat kinh te: tang truong - on dinh - suy thoai. Theo toi, hien tuong nay la tot doi voi cac nha dau tu cho la thoi diem nay gan diem day. Day la co hoi mua vao de thi truong tang len. La xau doi voi nhung nha dau tu da mua vao voi gia rat cao nen hien gio dang lo nang.Thong thuong, den cuoi nam thi gia cac loai co phieu se gia tang. Tinh hinh nam nay se nhu vay khong?
(Ti, 35 tuoi, Nam, Sai Gon, Nhan vien)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Theo quan diem cua toi va theo quy luat kinh te gia CP giam den day thi se tang tro lai. Hy vong la den cuoi nam nay, gia CP se tang tro lai.Toi co nguoi quen duoc quyen mua co phieu cua mot Cty dang niem yet. Loai CP nay thuoc dang uu dai cho nhan vien. Hien nguoi nay muon chuyen nhuong lai cho toi mot phan. Hoi thu tuc se nhu the nao? Sau nay toi co ban lai duoc khong?
(Tran Ngoc Thanh, 32 tuoi, Nam, ly thuong kiet P9 TB, CC)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Neu la CP uu dai thi co may hinh thuc quy dinh thoi gian chuyen nhuong (tu 1-3 nam). Theo nguyen tac nay, neu muon giao dich ban chi thuc hien duoc bang giay tay. Voi hinh thuc nay, neu co su chung kien cua nguoi thu ba thi se thuan loi hon cho ban. Tuy nhien, tinh phap ly cua giay tay van khong day du, quan trong la su tin tuong cua hai ben mua ban.Giao dich khop lenh lien tuc co anh huong den thi truong hay khong? Lam sao nhan biet duoc nha dau tu dang lam gia?
(Ly Tan Hien , 37 tuoi, Nam, Thu Duc, Nganh dien)

Tien si Nguyen Van Thuan - Truong Khoa Ke toan - Tai chinh - Ngan hang (Truong DH Mo TP.HCM): Giao dich khop lenh lien tuc it nhieu anh huong den khoi luong giao dich it nhat la trong thoi ky dau cua san TP.HCM. Vi nhieu NDT van chua thuc su hieu ro phuong thuc khop lenh lien tuc nen ho it tham gia trong phien nay hoac tam ly so mua gia cao ban gia thap nen nhung NDT nay chi giao dich o cac phien khop lenh dinh ky.

Viec lam gia trong phien giao dich co the nhan biet duoc bang viec theo doi bang dien trong qua trinh giao dich. Khi co gia mua kich tran hoac gia ban kich san voi mot khoi luong khong lon (khoi luong lon hay nho tuy thuoc vao khoi luong giao dich hang ngay) nham muc dich kich thich tam ly NDT do xo mua vao hoac ban ra, khi do nguoi lam gia se ban ra hoac mua vao theo dung y do cua minh.

Khop lenh lien tuc se han che duoc viec lam gia hon nhung van co the lam gia duoc vi trong phien giao dich gia cao nhat va gia thap nhat co the bang bien do quy dinh (5% hoac 10%). Vi vay NDT can phai co kien thuc cua cac phuong thuc khop lenh de nhan dien cac CP khi bi lam gia. Tuy nhien hien nay co nhung CP duoc lam gia tinh vi hon, cao cap hon. Viec lam gia khong phai xay ra trong mot phien ma nhieu phien. Cac NDT "luot song" can phai luu y den nhung hien tuong lam gia nay.Kenh chung khoan la 1 hinh thuc phat trien kinh te. Vay nha nuoc se lam gi de khuyen khich thi truong chung khoan phat trien chu nhu tinh hinh hien nay thi nha dau tu trong nuoc khong dam tham gia nhieu.
(Ti, 35 tuoi, Nam, Sai Gon, Nhan vien)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Dinh huong phat trien TTCK, Chinh phu phe duyet ke hoach tu 2005 -2010 la dat chi tieu: 5% GDP. Nhung ket qua hoat dong qua 7 nam, gia tri von hoa da tang tren 20% GDP dieu do da la the hien vai tro va ket qua hoat dong cua TTCK doi voi nen kinh te.Tai sao co nhieu nha dau tu bi thiet hai do loi cua cong ty chung khoan nhung lai bi cong ty do troi bo trach nhiem. Sao cong ty do khong bi xu ly. Ai bao ve quyen loi cua nha dau tu?
(tuan, 30 tuoi, Nam, Ha Long, tu do)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Neu loi thuoc ve cac cong ty chung khoan thi nha dau tu can xac dinh muc do vi pham do trong dieu khoan nao, cua thong tu, quyet dinh nao de lam don gui len co quan quan ly thi truong giai quyet. Ben canh do, ban thanh tra cua UBCKNN cung thuong xuyen kiem tra va da xu phat may truong hop. Tuy nhien, do muc xu phat con thap nen chua tao duoc tinh ran de cao.


Toi dang dau tu vao CP cua nganh dau khi, hien tai gia dang giam mot nua so voi luc mua. Vay theo chuyen gia dinh huong co nen nam giu tiep de dau tu dai han hay ban di trong luc thi truong that thuong nhu the nay?
(Van Nguyen, 45 tuoi, Nam, Ha Noi, IT)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Rat tiec la ban khong cho biet do la CP cua cong ty nao trong nganh dau khi nen khong the cho ban loi khuyen chinh xac.Dai ly cua cong ty chung khoan co du nang luc, phap nhan va quyen han nhu 1 cong ty chung khoan khong?
(nguyen dung, 45 tuoi, Nam, lam dong, cong nhan)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Dai ly cua cong ty chung khoan chi co mot so quyen han nhat dinh ma cong ty quy dinh. Vi du: dai ly khong duoc lam bao lanh phat hanh.Toi xin hoi vi sao NDT luon co tam ly "kinh ne" co phieu "blue-chip" va xem thuong "penny stock"? La nha dau tu co it tien nen chon dau tu vao co phieu nao?
(NGUYEN XUAN LOC, 24 tuoi, Nam, 492 XVNT P25-QBT-TPHCM, cong nhan vien)

Tien si Tran Quoc Tuan - Giam doc Chi nhanh Trung tam Dao tao Chung khoan cua UBCKNN tai TP.HCM: Theo quan diem ca nhan toi, hien nay tai VN chua co CP duoc goi la blue-chip boi vi ve nguyen ly: "CP blue-chip la CP cua nhung cong ty co qua trinh hoat dong on dinh va tang truong deu trong 10 nam, chua ke nhung tiem nang khac...".


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Nguyen Van Thuan, Tran Quoc Tuan, Truong Khoa Ke, Truong DH Mo TP, TTCK Viet Nam, Viet Nam, Tai chinh - ngan hang, co tuc bang co phieu, trung tam dao tao, giam doc chi nhanh, cong ty chung khoan, nha dau tu, cua cong ty, nhu the nao, trong tuong lai, tien si, TP.HCM

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao lưu trực tuyến về TTCK Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao lưu trực tuyến về TTCK Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao luu truc tuyen ve TTCK Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0