Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van

Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tai phien chat van cua Hoi dong nhan dan thanh pho Da Nang, Giam doc So Xay dung Pham Viet Hung da bi Chu tich HDND TP Da Nang Nguyen Ba Thanh truy van rat quyet liet…

Khong chi tai ky hop thu 4 HDND TP Da Nang khoa VIII vua dien ra ma hau nhu o bat cu ky hop nao cua HDND TP thi cac giam doc so cung deu "toat mo hoi hot" truoc chat van cua cac dai bieu, dac biet la cua Chu tich HDND TP Nguyen Ba Thanh.

De ban doc co the hieu them khong khi chat van tai cac ky hop HDND TP Da Nang va chat luong dieu hanh cong viec cua cac giam doc so, xin trich gioi thieu mot phan cuoc "truy tan goc, bat tan ngon" giua cac dai bieu HDND va Chu tich HDND TP Da Nang Nguyen Ba Thanh voi Giam doc So Xay dung Pham Viet Hung trong phien chat van hom 4/7 cua ky hop thu 4 HDND TP Da Nang khoa VIII:

Anh minh hoa

Ky hop thu 4 HDND TP Da Nang khoa VIII vua dien ra trong hai ngay 3 - 4/7

Do trach nhiem

Dai bieu Truong Phuoc Anh: Khu tai dinh cu (TDC) phia Nam duong Nguyen Tat Thanh noi dai va khu TDC Hoa Lien 3 da thi cong xong phan san nen, giao thong, thoat nuoc nhung chua co dien, nuoc sinh hoat. Khi nao thi co dien, nuoc cho dan?

Ong Pham Viet Hung: Khu TDC phia Nam duong Nguyen Tat Thanh hien da co 400 lo dat, khu TDC Hoa Lien da co 350 lo dat. Doi voi khu vuc da co dat thuc te thi he thong cap nuoc da hoan thanh va san sang phuc vu. Rieng ve cap dien cho khu TDC phia Nam duong Nguyen Tat Thanh do Cong ty Dien luc Da Nang dau tu. So Xay dung Da Nang da chi dao Cong ty Xay dung va Phat trien ha tang Da Nang (don vi dieu hanh du an - PV) co cong van don doc Dien luc Da Nang trien khai cap dien sinh hoat cho nhan dan o khu vuc da co dat thuc te. Hien Dien luc Da Nang da dung tru va keo day nhung chua co dien la do vi tri bo tri tram bien ap 250kV con vuong giai toa 17 ho thuoc xa Hoa Lien...


Ong Nguyen Ba Thanh cat loi: Nguoi ta hoi rat cu the, ong ke le lam chi? Bua ni la thang 7, ong tra loi di, thang may xong? Nguoi dan dang cho ma ong lai ke le dong dai Xuan Ha Thu Dong!

Ong Pham Viet Hung: Nganh dien cam ket nhan dan den nhan dat lam nha den dau thi se cung cap dien den do.

Ong Nguyen Ba Thanh: Khong phai!

Ong Pham Viet Hung: Neu can thiet thi nganh dien se keo dien tam de cho nguoi dan.

Ong Nguyen Ba Thanh: Neu can thiet rang nua? Nguoi ta dang can ma ong con noi neu can thiet!

Ong Pham Viet Hung: Bao cao anh, hien nay Cong ty Dien luc dang trong tru, keo day

Ong Nguyen Ba Thanh: Bao gio xong?

Ong Pham Viet Hung: Dang con vuong may ho...

Ong Nguyen Ba Thanh: Toi la nguoi dan toi khong biet ong vuong cai chi. Ong vuong 17 ho hay 9 ho, 10 ho toi dau can quan tam. Toi hoi bao gio co dien thi tra loi, the thoi. Tra loi noi khong?

Ong Pham Viet Hung: Bao cao anh la de... So Xay dung xin tra loi sau!

Ong Nguyen Ba Thanh: The la ong khong nam duoc van de!

Ong Ngo Tan Cu, Pho Giam doc Cong ty Dien luc Da Nang dung day cho biet: Hien nay giao mat bang xay dung chua du. Giao mat bang den dau thi Dien luc Da Nang lam den day. Rieng cac ho den xay nha o khu TDC phia Nam duong Nguyen Tat Thanh, chung toi bao dam cho nhan dan vao o la co dien. Con khi nao So Xay dung, BQL du an ban giao mat bang thi chung toi se trien khai ngay viec cap dien!

Ong Nguyen Ba Thanh: Nhu vay la ong con "moc" theo cau khi nao BQL du an giao mat bang thi ong lam. Con ong nay (Giam doc So Xay dung - PV) khong biet cai chi het tron, cung khong biet hoi nao ong BQL xong. 17 ho khong biet bao gio xong. Uy ban (UBND TP Da Nang) cac anh nghe do thi biet. Ong ni dung cu coi nhu cai do o dau dau, khong biet.

Con 17 ho no ly do la... tai vi... nguoi ta chua di, cho nen so moi vo lam nha khong co dien. Khong co dien la do 17 ho khong di. Con tai sao khong di thi khong biet trach nhiem cua ai het. Quan ly nha nuoc yeu den nhu the do. Thoi ong khong biet thi tra loi qua chuyen khac di. Neu BQL du an thuoc So Xay dung thi Giam doc So phai chiu trach nhiem ve viec cham tre du an chu khong phai noi lo mo, do cho cho nay cho kia!

Dai bieu HDND TP Da Nang Nguyen Hoang Son chat van Giam doc So Xay dung Pham Viet Hung - Anh: HC

Khong sat thuc te, khong nam van de

Dai bieu Nguyen Hoang Son: Mua mua nam 2011, Da Nang co nhieu diem ngap ung, ach tac giao thong, gay kho khan cho cuoc song cua nguoi dan. De nghi cho biet den nay da khac phuc bao nhieu diem ngap ung va so diem chua khac phuc duoc la bao nhieu, ly do vi sao chua giai quyet. Dong thoi cho biet mua mua nam 2012 sap den co con ngap ung nhu nam 2011 nua khong? Truoc mat, co phuong an nao de han che toi da viec ngap ung tren dia ban TP?

Ong Pham Viet Hung: Hien tren dia ban TP co 91 diem ngap ung. Gom quan Hai Chau 9, Thanh Khe 16, Son Tra 21, Ngu Hanh Son 9, Lien Chieu 23, Cam Le 7 va Hoa Vang 6 diem. Den nay da xu ly duoc 11 diem ngap ung. Con lai 80 diem, So xay dung da bao cao UBND TP va de nghi bo tri kinh phi de xu ly, tong cong la 313,61 ti dong. Do tinh hinh kinh phi kho khan nen So Xay dung dang xin y kien UBND TP de phan ky, chon nhung diem ngap ung can co de xu ly truoc mat.


Ong Nguyen Ba Thanh:
Quan Hai Chau con 2 diem ngap nang nhat la o cho nao?

Ong Pham Viet Hung: O quan Hai Chau, hien con diem ngap nang tren duong Quang Trung.

Ong Nguyen Ba Thanh: O dau?

Ong Pham Viet Hung: Quang Trung. Quang Trung voi lai a... cho gan gan cho Tam Giac, cho cay xang, cho duong a... cay xang cho cho Dong Da, a cho Tam Giac!

Ong Nguyen Ba Thanh: Roi con cho nao nua?

Ong Pham Viet Hung: Noi chung la cac cai diem um... um...

Ong Nguyen Ba Thanh: Khong, noi rieng chu khong noi chung! (ca hoi truong bat cuoi)


Ong Pham Viet Hung: (ngac ngu)

Ong Nguyen Ba Thanh: O Hai Chau, diem ngap nang nhat o khu vuc Dam Rong (phuong Thuan Phuoc) da lam tram bom xong roi, mua mua nay se giai quyet duoc chuyen ngap. Con mot diem nua la o khu vuc duong Truong Chi Cuong (phuong Hoa Cuong). Day, ong phai lo xuc tien nhanh cac thu tuc di, hinh thanh tram bom o do moi giai quyet duoc ca tuyen cua khu vuc Hoa Cuong ra ngoai song kia kia. Thoi noi qua cai khac di. Ong khong nam duoc gi het!

Va doi pho

Dai bieu Thai Thanh Hung: Du an Ben xe lien tinh da dua vao su dung 5 nam. Tu do den nay, to 41 (Hoa My 6, phuong Hoa Minh, quan Lien Chieu) co 55 ho dan, dac biet la co 17 ho dan mua xuong nuoc ngap vao nha, co nha ngap 1 - 2m. Ly do la muong thoat nuoc nho, chay vong veo. Dan yeu cau lam cong thang ra duong cong chay quanh ben xe, dai khoang 25m la giai quyet duoc ngap. Nhung 5 nam nay nguoi dan de nghi khong ai giai quyet. Tai ky hop thu 3, toi da chat van Giam doc So Xay dung, song qua 6 thang cu tri van chua thay dong tinh gi. Vay bao gio moi giai quyet duoc?

Ong Pham Viet Hung: Van de tren So Xay dung da co bao cao tai cong van 2201 ngay 20/6/2012. Theo do, da de xuat va UBND TP da dong y tai cong van 4383 ngay 3/7/2012 cu the nhu sau: Nang cao trinh kiet, hem hien trang...

Ong Nguyen Ba Thanh cat ngang: Cai chi? Cai chi?

Ong Pham Viet Hung: Bao cao anh la van de nay So Xay dung da co bao cao va UBND TP da...

Ong Nguyen Ba Thanh: A, UBND TP moi dong y ngay hom qua ay ha? Dung roi. Do ky hop HDND ni cho nen cac ong doi pho.

Ong Pham Viet Hung: Kinh phi toi da la sau tram hai...

Ong Nguyen Ba Thanh lai cat ngang: Thoi khong can doc nua. Cai do nguoi ta chat van tu hoi ong Nguyen Ngoc Tuan con lam Giam doc So Xay dung kia, bay gio len den Pho Chu tich UBND TP roi ong Tuan oi. Ong mac no cai no ong di giai quyet di. Co may chuc met duong cong chu co phai ton tien ghe gom lam dau ma de noi toi, noi lui roi cac ong doi pho. Ngay hom qua day cac ong moi ky, chu nghe co ve cong van no, cong van kia, tuong mo hay lam. Thoi ong dung noi nua han ky. Ong lo giai quyet truoc mua mua, khong co noi u o gi het. Cho 60 ngay, giai quyet di, dung noi long vong nua!

Lam lon nguoc dau nen cong viec ach tac

Ket thuc phien thao luan, ong Nguyen Ba Thanh yeu cau cac giam doc so rut kinh nghiem de cac phien chat van chat luong hon. Muon chat luong hon chi co mot cach la... loi duoi co so. Hop hoi cung can nhung phai danh thoi gian di sau, di sat co so moi nam duoc van de, de hoi dau tra loi day.

"Minh la co quan chuyen mon, co quan tham muu thi phai sau hon lanh dao. Nhieu luc lanh dao TP lai sat hon giam doc so. Cu lam lon nguoc dau nhu the nen cong viec ach tac la phai. Minh phai chiu kho di moi quan xuyen duoc cong viec va di thang vo cau nguoi ta hoi. Phai nam duoc goc cua van de de biet cach xu ly va tra loi cho dan, chu dung "phinh" nguoi ta, noi theo kieu cho... uong thuoc an than!" - ong Nguyen Ba Thanh noi.


(theo bao Buu dien)

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Comment :Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Director of " sweating " because queries
Mr. Nguyen Ba Thanh , Vietnam Pham Hung , HCMC People's Committee , Pham Hung Vietnam , Da Nang City People's Council , Nguyen Tat Thanh , Da Nang City , the People's Assembly , utilities , office building , Nguyen Ba Thanh , sweating , if necessary , the director , question , flooded
At the session of the Council questioned the people of Da Nang , Director of construction Department Pham Vietnam was Hung Danang People's Council Chairman Nguyen Ba Thanh query fierce ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giám đốc Sở “toát mồ hôi” vì bị truy vấn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giám đốc Sở “toát mồ hôi” vì bị truy vấn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van

Nhan xet, hay lien he ve tin Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giam doc So toat mo hoi vi bi truy van de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0