Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien

Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dung 8:30 sang nay 18/12, Dai hoi IX Doan TNCS Ho Chi Minh da khai mac tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia (Ha Noi). Tong Bi thu Nong Duc Manh da trao buc truong tang Doan TNCS Ho Chi Minh.

Tong Bi thu tang Doan TNCS Ho Chi Minh buc truong "Tuoi tre Viet Nam xay hoai bao lon, doan ket, sang tao, xung kich trong xay dung va bao ve To quoc

Tu rat som cac dai bieu voi khuon mat rang ro da co mat o hoi truong. Tat ca deu ky vong vao mot Dai hoi cua tri tue, sang tao va thanh cong.

Video clip: Khai mac DH Doan toan quoc lan thu IX.

8 gio. Khong khi trong hoi truong nhu nong len boi nhung buoc chan ron ra cua cac dai bieu ve du dai hoi. Co, hoa, nhung nu cuoi, nhung cai bat tay xiet chat…

Cac Dai bieu tham du DH Doan toan quoc lan thu IX.

Trao doi nhanh voi phong vien TPO truoc gio dien ra Dai hoi, ban Dinh Xuan Phuong - Huyen Doan Phu Quoc (Kien Giang) - cho biet day la lan dau tien ban duoc du Dai hoi cap T.U, cam thay tu hao va vui mung. "Mang theo rat nhieu ky vong cua tuoi tre Phu Quoc, toi hy vong Dai hoi se thanh cong tot dep va mo ra nhung con duong moi cho phong trao thanh nien Viet Nam" - Phuong tam su.

Cac dai bieu tham du DH Doan toan quoc lan thu IX.

“Chi con may phut nua la dien ra Dai hoi, toi rat phan khoi va hoi hop. Hy vong sau Dai hoi nhung giai phap thiet thuc nhat cho phong trao Doan cac cap se duoc dat ra, gop phan dua phong trao Doan cang vung manh” - Chi Nguyen Thi Thu Lan, Bi thu Tinh Doan Quang Nam, tam su.

Theo quan sat cua chung toi, hien trong hoi truong co cac vi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, cac vi lao thanh cach mang, Ba me Viet Nam Anh hung, dai dien cac bo, ban, nganh cua Dang va Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam, cac vi nguyen Bi thu thu nhat, Bi thu T.U Doan qua cac thoi ky... cung 1.033 dai bieu chinh thuc cua DH.

Doan Chu tich Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

Dung 8 gio 30. Chuong trinh van nghe Ban hung ca tuoi tre, do cac nghe si Nha hat Tuoi tre Viet Nam, Trung tam Van hoa nghe thuat Quan khu 2 va Trung tam Thieu nhi Ba Dinh Ha Noi trinh dien, mo dau phien khai mac Dai hoi.

Chuong trinh da diem lai hanh trinh dau tranh de gianh lai doc lap cua thanh nien Viet Nam voi phan mo dau la hinh anh nguoi thanh nien uu tu Nguyen Ai Quoc ra di tim duong cuu nuoc.

Tiep den la hinh anh thanh nien Viet Nam chien dau gianh doc lap cho nuoc nha, trong cuoc khang chien chong Phap, chong My: Ly Tu Trong voi "con duong cua thanh nien chi co the la con duong cach mang"; Nguoi con gai dat do Vo Thi Sau "chien dau voi bao niem tin, du chet van khong lui buoc"; nhung co gai nga ba Dong Loc "hon trong nhu suoi" lam song day ca mot thoi lich su hao hung…

Theo loi Bac, tuoi tre Viet Nam quyet dua nuoc nha giau manh

8 gio 45. Chuong trinh ca nhac do chinh cac doan vien, thanh nien bieu dien da on lai ca mot chang duong dai dau tranh gianh doc lap cua thanh nien Viet Nam. Do la nhung bai hoc hao sang khong the nao quen cua the he tre Viet Nam. Trong hoi truong, nhung trang vo tay ren vang khong dut.

Cac dai bieu, dai dien cho nhung thanh nien uu tu cua dat nuoc, duoc song lai trong khong khi cua nhung nam thang chong My cuu nuoc hao hung cua dan toc. Da co nhung giot nuoc mat lan tren khuon mat mot so dai bieu…

9 gio. chuong trinh ca nhac chao mung Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX khep lai. Dai hoi buoc vao phan lam viec chinh thuc...

Sau phan gioi thieu cac vi khach quy, cac lanh dao Dang, Nha nuoc tham du Dai hoi, anh Le Manh Hung - Bi thu Thuong truc T.U Doan - cho biet do ban cong tac, cac dong chi: Nguyen Minh Triet - Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam, Le Kha Phieu - Nguyen Tong Bi thu, Tran Duc Luong - Nguyen Chu tich nuoc da gui lang hoa chuc mung Dai hoi.

9 gio 10. Anh Le Manh Hung doc dien van khai mac Dai hoi cho biet: Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra vao khi toan Dang, toan dan, toan quan ta dang ra suc thi dua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu 10 voi muc tieu dua dat nuoc ra khoi tinh trang kem phat trien va yeu cau phat trien ben vung trong xu the hoi nhap ngay cang sau rong...

Thieu nhi chuc mung Dai hoi Doan toan quoc lan IX

9 gio 30. Thieu nhi ca nuoc gui toi tiet muc van nghe chao mung Dai hoi. Dai dien cho thieu nhi ca nuoc doc buc thu cua em Nguyen Hong Quan - Hoc sinh lop 5C Truong Tieu hoc Hoa Long (Bac Ninh) gui nhung loi chuc, nhung ky vong toi Dai hoi.

Kinh thua cac bac lanh dao Dang, Nha nuoc, cac co chu, anh chi dai bieu.

Em xin gui toi Dai hoi loi chuc tran trong nhat, chuc Dai hoi thanh cong tot dep.

Em sinh ra va lon len tren que huong quan ho ben dong song Cau tuoi dep, dong song Nhu Nguyet anh hung. Xa Hoa Long que em la xa anh hung trong thoi ky khang chien chong My cuu nuoc em rat tu hao ve dieu do.

Em cung rat vinh du duoc deo tren vai chiec khan quang do tham, duoc thay co day do, duoc cac anh chi doan vien diu dat an can trong hoc tap, trong phan dau ren luyen, duoc tham gia nhieu hoat dong bo ich nhu: Den on dap nghia; Vong tay be ban; Nghin viec tot; Tham gia tong ve sinh duong lang ngo xom…..

Dac biet, Doan doi da tao ra cho em chung em nhieu san choi bo ich nhu thi an toan giao thong, thi net dep doi vien trong hoc tap cung nhu sinh hoat hang ngay em luon hoc tap, ren luyen, tu duong de xung dang la con Rong chau Tien. Chinh vi the 4 nam lien em dat hoc sinh gioi, Giai vo sach chu dep cap tinh, giai Nhat cuoc thi Tin hoc tre khong chuyen cap huyen …

Em thay Doan Thanh nien la luc luong tien phong trong moi linh vuc cua doi song xa hoi voi khau hieu hanh dong tuoi tre Viet Nam doan ket, sang tao, xung kich tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc…

Doan da tich cuc van dong cac luc luong xa hoi tham gia bao ve cham soc va giao duc thieu nien nhi dong. Dieu nay khien chung em rat kham phuc va cang them yeu to chuc Doan.

Hang ngay tren cac nga tu duong pho cac anh chi DVTN tham gia giu gin trat tu an toan giao thong, lam ve sinh moi truong, tinh nguyen di den vung sau, vung xa, vung kho khan giup do dong bao, thieu nhi.

Em luon uoc ao duoc som dung trong hang ngu cua Doan, de duoc deo chiec huy hieu Doan lap lanh tren nguc, som lam mot thanh nien tinh nguyen nho cung cac anh chi phat huy tai nang suc tre, tri tue cua minh phuc vu To quoc men yeu.

Thua cac anh chi, thua Dai hoi,

Em biet Dai hoi lan nay se ban va quyet dinh nhieu viec trong dai cua tuoi tre Viet Nam trong do co viec cham lo, giao duc, boi duong cho thieu nien nhi dong chung em - nhung man non dang can duoc cham lo de duoc truong thanh.

Em xin duoc bay to voi Dai hoi mot vai nguyen vong nho cua em: Que em la vung nong thon ngheo, kho khan. Vi ngheo nen chua xay duoc nha thieu nhi cho cac em co noi vui choi sinh hoat, hoc tap cho chung em ngoai gio len lop. Do la mot thiet thoi so voi cac dia phuong khac. Em mong T.U Doan quan tam giup do nhung vung nong thon nhu que em. Giup chung em co nha thieu nhi.

Que em con co nhung ban mo coi, nhung ban co hoan canh kho khan. Em duoc biet o nhieu mien que khac cung co hoan canh tuong tu nhu cac ban nho que em. Em rat mong cac anh chi hay danh su quan tam giup do, tao dieu kien cho chung em.

Em cung khao khat duoc cac anh chi tao nhieu san choi moi hap dan, ly thu hon nua cho chung em tham gia, duoc giao luu hoc hoi ban be.

Tren day la nhung mong uoc va de nghi nho be cua em. Em mong duoc cac anh chi quan tam.

Em xin duoc thuc hien tot 5 nam dieu Bac Ho day tich cuc tham gia phong trao do Doi va Doan to chuc, phan dau ren luyen de xung dang la con ngoan tro gioi, doi vien tot chau ngoan Bac Ho, phan dau tro thanh doan vien TNCS Ho Chi Minh de tiep buoc truyen thong vinh quang cua Doan, gop phan xay dung dat nuoc Viet Nam giau manh va phat trien. Mot lan nua em xin gui toi Dai hoi loi chao tran trong va loi chuc tot dep.

9 gio 37. Anh Vo Van Thuong - Uy vien du khuyet T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan - doc Bao cao tom tat cua Ban Chap hanh T.U Doan khoa VIII voi tua de "Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mnag, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc". Bao cao tap trung vao 2 phong trao lon cua Doan trong thoi gian toi.

4 dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep
1. Dong hanh voi thanh nien trong hoc tap, nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu;
2. Dong hanh voi thah nien trong huong nghiep, day nghe va giai quyet viec lam;
3. Dong hanh voi thanh nien trong nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than;
Dong hanh voi thanh nien trong viec nang cao kien thuc va ky nang xa hoi.

5 xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc
1. Xung kich lao dong sang tao phat trien kinh te - xa hoi;
2. Xung kich, tinh nguyen vi cuoc song cong dong;
3. Xung kich bao ve To quoc; giu gin an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi;
4. Xung kich thuc hien cai cach hanh chinh;
5. Xung kich trong hoi nhap kinh te quoc te.

Toan van Bao cao tom tat co the download tai day

Anh Vo Van Thuong trinh bay Bao cao cua Ban chap hang T.U Doan khoa VIII

10 gio 05. Dong chi Nong Duc Manh - Tong Bi thu Ban Chap hanh T.U Dang Cong san Viet Nam - phat bieu tai Dai hoi.

Bai phat bieu cua Tong Bi thu danh gia cao nhung thanh tuu cua tuoi tre va Doan TNCS Ho Chi Minh, chi ra nhung thach thuc cua Doan va tuoi tre ca nuoc trong thoi ky moi; yeu cau cac cap bo Dang, chinh quyen cham lo den viec giao duc, boi duong the he tre, tao dieu kien cho to chuc Doan phat trien.

Dac biet, dong chi Tong Bi thu da nhan manh Doan phai thuong xuyen coi trong cong tac giao duc chinh tri, tu tuong; gan hoat dong cua minh voi cac nhiem vu chung cua dat nuoc; la nong cot trong phong trao xay dung toan xa hoi hoc tap; ra suc xay dung Doan va cac to chuc cua thanh nien vung manh toan dien; to chuc giao duc va ren luyen cac em thieu nien va nhi dong, neu guong tot cho cac em noi theo.

Dong chi Nong Duc Manh phat bieu tai Dai hoi

10 gio 20. Tong Bi thu tang Doan TNCS Ho Chi Minh buc truong "Tuoi tre Viet Nam xay hoai bao lon, doan ket, sang tao, xung kich trong xay dung va bao ve To quoc".

10 gio 22. Anh Vo Van Thuong thay mat Doan Chu tich tiep thu y kien chi dao cua dong chi Nong Duc Manh - Tong Bi thu Ban chap hanh T.U Dang.

10 gio 25, Dai hoi nghi giai lao. Cac dai bieu chup anh luu niem.

Doan chu tich chup cung cac dai bieu ve du DH Doan toan quoc lan IX

11 gio 05. Anh Le Manh Hung doc Bao cao tong hop y kien dong gop cua can bo doan vien thanh nien, cac tang lop xa hoi vao van kien Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX.

11 gio 50. Phien khai mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX ket thuc.

Tu 14 - 17 gio 30 cac dai bieu thao luan tai 14 trung tam de gop y vao du thao Bao cao cua Ban Chap hanh T.U Doan toan quoc lan thu IX.

Chung toi mong muon

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da chinh thuc dien ra tu 17 - 21/12. Tham du co 1.033 dai bieu den tu cac tinh - thanh tren toan quoc. Moi dai bieu tham du deu dat rat nhieu ky vong vao Dai hoi va Ban lanh dao khoa IX.

Tran Quoc Bao
Tran Quoc Bao - Uy vien BTV Tinh Doan Quang Nam, Bi thu Thanh Doan TP Tam Ky: Co co che rieng doi voi van de doan ket thanh nien dia ban dan cu

Van de lon nhat cua Thanh Doan chung toi cung nhu hau het cac dia phuong khac tai Quang Nam la lam the nao de doan ket, tap hop, phat huy noi luc va suc manh cua thanh nien dia ban dan cu.

Vi the, toi mong muon Dai hoi IX se co nhung giai phap het suc thiet thuc cho cong tac doan ket thanh nien co so, can co nhung co che rieng, co su ho tro nguon luc tu Nha nuoc va chinh sach ket hop voi tung dia phuong mot cach phu hop nhat.

Do Thi Quynh Hoa
Do Thi Quynh Hoa - Hoc Thac sy DH Trung Son (Quang Chau, Trung Quoc): Gan ket phong trao Doan trong nuoc voi thanh nien Viet Nam o nuoc ngoai

Toi va cac ban luu hoc sinh ve tham du Dai hoi Doan lan nay voi nhieu tran tro. Mong muon cua chung toi la qua Dai hoi IX, Doan can xem xet va chu trong hon den viec tao su gan ket sau sat giua phong trao Doan trong nuoc voi thanh nien Viet Nam dang hoc tap o nuoc ngoai.

Dong thoi, Doan nen co hinh thuc thu hut, tap hop duoc thanh nien dang du hoc hoac lam viec tai cac nuoc tren the gioi, de chung toi co co hoi duoc dong gop kha nang cho phong trao Doan.

Nguyen Quang Du - Bi thu chi doan Cong an huyen Thuan Thanh (Bac Ninh): Can chu trong hon cong tac giu gin an ninh, bao ve To quoc

Toi mong muon Doan se dong hanh cung chung toi trong viec phat huy vai tro xung kich cua thanh nien trong cong tac bao ve To quoc va giu gin an ninh chinh tri, bao ve xa hoi. T.U Doan can chi dao sat sao hon nua Doan cap co so, thuc hien Nghi Quyet lien tich 32 giua Bo Cong an va Doan Thanh nien, thuc hien cong tac phong ngua toi pham vi pham phap luat trong lua tuoi thanh thieu nhi hoc sinh.

Nguyen Tuyet Trinh - Bi thu chi doan K2 (phuong 8, TP Ca Mau): Tao dieu kien cho thanh nien nong thon phat trien

Mong muon lon nhat cua toi khi tham du Dai hoi la Doan se dong hanh cung thanh nien trong cong tac tao viec lam, tao von (nhu cay trong, vat nuoi, tiep can khoa hoc cong nghe), tao nghe nghiep on dinh cho thanh nien cac tinh xa xoi nhu chung toi.

Vo Ngoc Kien - Pho bi thu Tinh Doan Hoa Binh: Dinh huong dung cho thanh nien

Ky vong cua toi va hau het dai bieu tinh Hoa Binh la Doan dong hanh cung thanh nien trong cong tac dinh huong, tu van cho thanh nien co kien thuc chon dung nghe nghiep, lam dung nganh nghe va phat huy duoc kha nang cua thanh nien.

Nhom phong vien TPO
Anh: Hong Vinh

Viet Bao
Comment :Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Union and the shock traveling with young
Vietnam, U Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Nong Duc Manh, University Union, Vo Van Thuong, the National Conference Center, economic development, general secretary, executive board, union president, in the hall, youth congresses, shock, hours
8:30 am right now 18/12, IX Congress of Ho Chi Minh Communist Youth Union has opened in China The National Convention Centre (Hanoi). General Secretary Nong Duc Manh has given the policy of pictures of Ho Chi Minh Communist Youth Union ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien

Nhan xet, hay lien he ve tin Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doan dong hanh va xung kich cung thanh nien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0