Diem chuan mot so truong DH CDDiem chuan mot so truong DH CD
Xem diem thi tai DH Xay dung. Anh: Anh Tuan

DH Cong doan, DH Giao thong van tai, DH dan lap ngoai ngu tin hoc TP HCM, DH dan lap Lac Hong, DH Ngoai thuong (co so 2), DH Can Tho, CD Tai chinh ke toan IV, DH Nong lam TP HCM...

DH Cong doan: khoi A: NV1: 15, NV2: 18; khoi C: NV1: 20,5, NV2: 23,5; khoi D: NV1: 17,5, NV2: 20,5.

DH Giao thong van tai Ha Noi: NV 1: 20,5, NV 2: 21,5.

DH dan lap ngoai ngu tin hoc TP HCM: Cong nghe thong tin: 10; Quan tri kinh doanh quoc te: 12; Quan tri du lich khach san: 12; Trung Quoc hoc: 11; Nhat Ban hoc: 12; Han Quoc hoc: 12; Tieng Anh: 13; Tieng Phap: 12; Tieng Trung: 11; Tieng Duc: 12.

DH dan lap Lac Hong: 9

DH Ngoai thuong (co so 2): NV1: 22, NV2: 25.

Hoc vien Canh sat nhan dan: khoi C: 21, khoi A: 24,5.

DH Can Tho: SP toan: 17,5; 19. SP vat ly: 14,5; 16. SP toan - tin hoc: 16,5; 18. SP vat ly - tin hoc: 15; 18. Co khi: 12,5; 14. Thuy cong dong bang, cong trinh nong thon: 11; 12. Tin hoc: 12; 14. Ky thuat moi truong: 11, 13. Dien tu 12,5; 15,5. Ky thuat dien: 12,5; 14. Xay dung dan dung va cong nghiep: 14; 15. Khai thac thuy san: 11; 12. SP tieu hoc: 13,5; 14,5. Cong nghe thuc pham: 13,5; 14,5. SP hoa hoc: 17,5; 18,5. Cong nghe hoa hoc: 14; 15. Hoa hoc: 11, 13. SP sinh vat: 16,5, 19,5. Trong trot: 11; 14. Chan nuoi - thu y: 13; 14,5. Nuoi trong thuy san: 14,5; 17. Nong hoc: 12,5; 15. Moi truong: 14; 16,5. Cong nghe sinh hoc: 16,5; 19,5. Thu y: 13,5; 16,5. SP sinh - ky thuat NN: 13,5; 14,5. Ke toan tong hop: 11,5; 12,5. Tai chinh tin dung: 13; 14,5. Quan tri kinh doanh: 11; 13. Nong nghiep va Phat trien nong thon: 11; 12. Ngoai thuong: 11; 12. Quan ly dat dai: 12,5; 14,5. Luat: 12,5; 14. SP Ngu van: 17,5; 18,5. SP Lich su: 16,5; 17,5. SP Dia ly: 16,5; 18,5. Ngu van: 14; 16. SP Giao duc cong dan: 14,5; 16,5. SP Anh van: 18; 19. SP Phap van: 13; 14. Anh van: 15,5; 17. Cao dang tin hoc: 8; 9. Diem xet tuyen KV3 (thi sinh ngoai KV DBSCL) cao hon KV2 1 diem. Truong chon nhung thi sinh thuoc nhom uu tien 1 vao hoc du bi DH mot so nganh, diem xet tuyen nhu sau: SP Vat ly: 10. SP Toan - Tin hoc: 12. SP Vat ly - Tin hoc: 10,5. Co khi: 8. Cong trinh nong thon; 6,5. Nong nghiep va Phat trien nong thon: 6,5. Chan nuoi thu y: 8,5. Nuoi

DH Nong lam TP HCM: co khi bao quan che bien nong san thuc pham: NV1: 14, NV2: 15; nganh co khi nong lam: NV 1: 14, NV2: 15; nganh che bien lam san: NV1: 14, NV2: 15; nganh cong nghe giay va bot giay: NV1: 15, NV2: 18; nganh cong nghe thong tin: NV1: 15, NV2: 18; nganh quan ly dat dai: NV1: 14, NV2: 16; Chan nuoi: NV1: 14 (A) va 16 (B), NV2: 16 (A) va 18 (B); nganh thu y: NV1: 16 (A) va 18 (B), NV2: 19 (A) va 21 (B); nganh nong hoc: NV1: 14 (A) va 16 (B), NV2: 17 (A) va 18 (B); nganh lam nghiep: NV1: 14 (A) va 15 (B); NV2: 16 (A) va 17 (B); nganh nuoi trong thuy san: NV1: 16 (A) va 19 (B), NV2: 19 (A) va 22 (B); nganh che bien bao quan nong san thuc pham: NV1: 16 (A) va 19 (B), NV2: 19 (A) va 22 (B); nganh cong nghe sinh hoc: NV1: 17 (A) va 20 (B), NV2: 20 (A) va 23 (B); nganh ky thuat moi truong: NV1: 16 (A) va 18 (B); NV2: 19 (A) va 21 (B), nganh che bien thuy san: NV1: 16 (A) va 18 (B), NV2: 19 (A) va 21 (B); nganh su pham ky thuat nong nghiep: NV1: 14 (A) va 16 (B), NV2: 17 (A) va 19 (B); nganh canh quan ky thuat hoa vien: NV1: 14 (A) va 15 (B), NV2: 17 (A) va 18 (B). Cac nganh tuyen hai khoi A va D1 co chuan nhu sau: nganh kinh te: NV1: 14 (A) va 15 (D1). NV2: 17 (A) va 18 (D1); nganh quan ly thi truong bat dong san: NV1: 15 (A) va 17 (D1). NV2: 18 (A) va 20 (D1); nganh phat trien nong thon va khuyen nong: NV1 cho ca hai khoi la 14 . NV2 la 16 ; nganh quan tri kinh doanh: NV1: 14 (A) va 16 (D1). NV2: 17 (A) va 19 (D1); nganh ke toan: NV1: 14 (A) va 17 (D1). NV2: 17 (A) va 20 (D1); nganh tieng Anh tuyen khoi D1 co chuan NV1 la 21 va NV2 la 24 .

DH Giao thong van tai TP HCM: nganh dieu khien tau bien: NV1: 13 , NV2: 16 ; nganh khai thac may tau thuy, nganh dien va tu dong tau thuy NV1: 12 , NV2: 13 ; nganh dien tu vien thong NV1: 17,5 , NV2: 20,5; nganh tu dong hoa cong nghiep NV1: 15,5 , NV2: 18,5 ; nganh thiet ke than tau thuy NV1: 12,5 , NV2: 15,5 ; nganh co gioi hoa xep do NV1: 13 , NV2: 16 ; nganh xay dung cong trinh thuy NV1: 14,5 , NV2: 17,5 ; bao dam an toan hang hai NV1: 12, NV2: 13; nganh xay dung cau duong NV1: 19,5 , NV2: 22,5; nganh cong nghe thong tin NV1: 17, NV2: 20; nganh co khi oto NV1: 15, NV2: 18; nganh may xay dung NV1: 12 . NV2: 14; nganh kinh te van tai bien NV1: 13,5. NV2: 16,5; nganh kinh te xay dung NV1: 16, NV2: 19.

Hoc vien An ninh nhan dan: khoi C: 16, khoi A: 15,5.

CD Giao thong van tai 3: xay dung cau duong: 23,5; ke toan: 19,5; tin hoc, co khi chuyen dung: 22; xay dung dan dung va cong nghiep: 24,5; kinh te xay dung: 20.

CD Van hoa TP HCM: nganh thu vien thong tin: 20,5 , bao ton bao tang: 18; van hoa du lich: 21,5; phat hanh xuat ban pham: 19; am nhac: 27 (dieu kien: mon thi thu ba da nhan he so 2 phai dat tu 15 tro len): san khau: 20 (dieu kien: mon thi thu ba da nhan he so 2 phai dat tu 10 tro len); thong tin co dong quang cao: 20 (dieu kien: mon thi thu hai da nhan he so 2 phai dat tu 10 tro len); quan ly van hoa: 19. Diem chuan NV2 cua tat ca cac nganh cao hon 2 diem so voi NV1.

Cao dang Cong nghiep 4: Cong nghe thong tin va dien tu: 24, Dien: 21, Hoa: 22; cac nganh: dien lanh, co khi, o-to, kinh te, may thoi trang diem chuan la 20.

Trung tam dao tao can bo Y te TP HCM: NV1: 22, NV2: 24.

Cao dang Tai chinh ke toan IV: cong bo diem chuan trung tuyen danh cho HSPT - KV3 o tat ca cac nganh la 25 diem, moi khu vuc va doi tuong uu tien cach nhau 1 diem.

Theo dong su kien:
Them 4 truong phia Nam cong bo diem chuan (17/08/2003)
Them 9 truong DH phia Bac cong bo diem chuan (16/08/2003)
9 dai hoc dau tien cua phia Nam cong bo diem chuan (16/08/2003)
Them 5 truong DH cong bo diem chuan (15/08/2003)
Mot so truong DH cong bo diem chuan (15/08/2003)
Xem tiep»
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: TP HCM, DH Nong, DH Can Tho, DH Ngoai, Lac Hong, DH Giao thong van tai, CD Tai chinh Ke toan, DH Cong Doan, nganh che bien, diem chuan, cong nghe, xay dung, dan lap, mot so, 14

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn một số trường ĐH, CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn một số trường ĐH, CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan mot so truong DH CD

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan mot so truong DH CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan mot so truong DH CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0