Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II

Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ky II: Dieu hanh chien tranh tren bau troi
> Ky truoc

Tran danh khong quan lon nhat trong chien tranh Viet Nam va co the la lon nhat trong lich su khong chien cua khong luc Hoa Ky la tran dai tien cong Ha Noi cuoi nam 1972.

Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II
Dai tuong Vo Nguyen Giap

Cac “con chu bai” sieu phao dai bay B52 va cac may bay cuong kich hien dai “canh cup canh xoe” F111 o at tien cong lien tuc bau troi Ha Noi va quanh Ha Noi.

Cuoc dai tien cong cua khong quan My dien ra dung nhu Chu tich Ho Chi Minh da du doan trong mot buoi toi Nguoi truc tiep gap rieng Pho Tong tham muu truong Phung The Tai.

Ngay tu nam 1967, Tong tu lenh Vo Nguyen Giap va Tong tham muu truong Van Tien Dung da lan luot gop y kien voi Pho Tong tham muu truong Phung The Tai ve phuong an tong the va phuong an tung khu vuc danh khong quan My, nhat la danh B52, tren bau troi Ha Noi va Hai Phong.

Can nhan manh o day mot dieu: Tat ca cac loai phuong an, nhat la phuong an tren bau troi Ha Noi, deu ghi ro yeu cau cua Bo Chinh tri do dong chi Le Duan dung dau va cua Quan uy Trung uong do Tong tu lenh Vo Nguyen Giap dung dau la: trong bat cu tinh huong nao, cac don vi Phong khong - Khong quan cua Ha Noi cung phai bao ve tuyet doi su toan ven cua Hoi truong Ba Dinh va toan bo biet khu Ba Dinh.

Cac phuong an nay, sau do, khoang cuoi nam 1967, duoc Pho tong tham muu truong Phung The Tai trinh bay truoc Bo Chinh tri voi su co mat cua Bac Ho, Bi thu thu nhat Le Duan, cac anh Truong Chinh, Pham Van Dong, Vo Nguyen Giap cung cac Uy vien Bo Chinh tri khac.

Buoi toi cung ngay hom do, Ho Chi Minh cho goi anh Phung The Tai len nha san trong Phu Chu tich gap rieng Nguoi ve van de B52. Cuoi cuoc gap, Nguoi du doan: Som muon the nao My cung se dua B52 den danh Ha Noi, roi co thua moi chiu thua. My nhat dinh thua nhung chi chiu thua sau khi thua o day, Thu do Ha Noi.

Nguoi tiep tuc mot lan nua can dan anh Phung The Tai phai cung Bo Tu lenh quan chung chu trong dac biet nhiem vu tap trung luc luong Phong khong – Khong quan de danh thang cac cuoc tien cong cua may bay chien luoc B52 va bao ve tuyet doi Thu do Ha Noi, nhat la biet khu Ba Dinh va Hoi truong Ba Dinh, trong bat cu tinh huong nao.

Ngay tu nhung nam 1965, 1966, 1967, 1968, Bac Ho da nhieu lan nhac nho va ban luan voi anh Vo Nguyen Giap ve van de bao ve vung troi Thu do noi chung va van de B 52 noi rieng.

Truoc khi xay ra tran danh lon nhat tren bau troi Ha Noi, anh Vo Nguyen Giap da co nhieu buoi lam viec voi Bo Tong tham muu, voi Tu lenh va cac Pho Tu lenh quan chung Phong khong – Khong quan, dong thoi gop y kien ve cach danh. Ngoai ra, Tong Tu lenh con truc tiep kiem tra cong tac chuan bi tai So chi huy Quan chung.

Tu 1966 den 1972, giua Thanh uy, Uy ban Nhan dan Ha Noi voi cac co quan chi dao quan su Trung uong va Ha Noi, moi khi cung hop ban ve van de bao ve Thu do, tat ca deu luon luon nhat tri phai phoi hop voi nhau that chat che va that nhip nhang de bao ve bang duoc su toan ven cua biet khu Ba Dinh, nhat la cua Hoi truong Ba Dinh. Trong giai doan do, tren noc Hoi truong Ba Dinh bao gio cung co phao phong khong.

Thuc ra, tu 1965 den 1967, khong quan My da nhieu lan danh pha Ha Noi va da bi ten lua va khong quan ta ban roi nhieu may bay, bat song nhieu phi cong. Nhung nhung lan do deu dien ra voi quy mo nho va trong mot thoi gian ngan. Lan nay, cuoi 1972, khac han.

Mot thu do, voi su co mat cua may chuc vi dai su cac nuoc, bi khong quan chien luoc cua mot sieu cuong, sieu cuong so 1, ngang nhien tan cong ao at va lien tiep suot 12 ngay dem.

Thu do do chinh la Ha Noi.

Ca the gioi lo ngai cho su mat con cua Thu do Ha Noi. Khong it ban be lo lang rang Ha Noi se tan nat duoi nhung tran mua bom, Ha Noi se that thu. Neu Ha Noi mat thi cach mang mien Nam se bi cat dut nguon chi vien vi dai ve nguoi, ve cua, ve vu khi!

Su lo ngai ay chan thanh va chinh dang. Nhung Ha Noi da giap chien ngay tuc khac voi khong quan chien luoc Hoa Ky!

Vo Nguyen Giap, trong Thanh co cua Thu do Ha Noi, truc tiep chi dao tung gio tung phut cuoc khong chien cua cac don vi Phong khong- Khong quan Ha Noi chong lai cuoc tien cong lon nhat cua khong quan chien luoc sieu cuong ay!

Giua tieng bom vang ren tu troi cao doi xuong, giua tieng phao gam thet va tieng ten lua vun vut tu mat dat phong len, Tong tu lenh, tu Thanh co Ha Noi, nhieu lan dien dam voi Tu lenh hoac cac pho tu lenh Quan chung Phong khong – Khong quan va Su doan ten lua Can Ve Do Ha Noi.

Ong khong hai long ve viec mot ai do da ra lenh dieu dong mot so ten lua doi Thu do vao mien Trung lam anh huong den suc manh chien dau cua Su doan ten lua Can Ve Do.

Trong 12 ngay dem do, mot so lan, Bi thu Thu nhat Le Duan va cac nha lanh dao Truong Chinh, Pham Van Dong, v.v... co mat trong Thanh co Ha Noi cung Tong tu lenh Vo Nguyen Giap theo doi tinh hinh chien dau.

Tren the gioi xua nay, chua mot thu do nao, trong vong mot the ky (tu 1873 den cuoi 1972) lai bi tien cong nhieu lan nhu Ha Noi: Tam lan! Ba lan truoc: bang bo binh va phao binh (Phap, hai lan cuoi the ky 19 va mot lan giua the ky 20).

Nam lan sau (bon, nam, sau, bay, tam): bang khong quan (My, tu cuoi 1965 den cuoi 1972). Nhung lan thu tam, tuc lan cuoi cung (cuoi 1972), tran lon nhat, Viet Nam nhanh chong thang lon, khong thua nhu hai lan cuoi the ky 19 va khong phai tam rut lui!

Trong tran chien dau 12 ngay dem ay, ta da ban roi 81 may bay chien dau trong do co 34 “con chu bai” phao dai bay B52, 5 may bay cuong kich hien dai “canh cup canh xoe” F111, bat song 44 phi cong xuat sac cua khong quan My!!!.

Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II
Cao xa va ten lua tan cong lu giac troi thang 12/1972. Anh Tu lieu (Pham Yen chup lai)

Trong dai thang Dien Bien Phu bau troi, cong lao lon nhat thuoc ve cac chien si Quan chung Phong khong – Khong quan, roi den cac don vi dan quan – tu ve Thu do va nhan dan noi ngoai thanh Ha Noi. Ve mat chi huy, noi bat la cac Chinh uy, Tu lenh, Pho tu lenh, can bo tham muu, v.v... cac cap tu quan chung tro xuong! Nhung khong the thieu duoc vai tro cua Tong tu lenh.

Trong dip ky niem 30 nam tran Dien Bien Phu tren khong (1972 - 2002), Thuong tuong Phung The Tai da noi: Danh gia dai thang Dien Bien Phu tren khong, chung ta can ghi nhan vai tro to lon cua Dai tuong Tong tu lenh Vo Nguyen Giap, nguoi da nhieu nam day cong, theo dung cac chi thi nhin xa trong rong cua Ho Chi Minh, chi dao Quan chung Phong khong – Khong quan tu khau chuan bi cho den khau tac chien.

Dien Bien Phu bau troi 1972, tuc Dien Bien Phu tren khong 1972, lam noi bat BON y nghia dac biet:

1. Gop phan rat lon vao viec khang dinh ban chat quyet thang cua Quan doi Nhan dan Viet Nam do Vo Nguyen Giap chi dao duoi anh sang duong loi chien tranh nhan dan Ho Chi Minh.

2. Phat trien thanh qua to lon cua ba chien dich trong nam 1972 (chien dich Dac To - Tan Canh, chien dich Tay Nguyen va chien dich Quang Tri), tao ra buoc ngoat co ban trong cuoc khang chien chong My. Buoc ngoat do la:

Buoc My phai ky Hiep dinh Pa-ri 1973 thuc hien khong dieu kien viec rut het quan My ra khoi Nam Viet Nam; cham dut chien tranh, lap lai hoa binh khong dieu kien o Viet Nam.

Buoc My phai cham dut khong dieu kien cuoc can thiep quan su keo dai vaoViet Nam voi quy mo khong lo (53 van tuong si My do bo vao Viet Nam, cac luc luong chien luoc cua khong quan va hai quan My tham gia chien dau o Viet Nam suot nhieu nam, chi phi cho chien tranh Viet Nam tren ba tram ty dola My, v.v…).

3. Lam cho chinh quyen va quan doi Sai Gon mat chu, mat han cho dua ve chinh tri, quan su, ngoai giao va kinh te; suy yeu nhanh chong ve moi mat, tien toi tieu tan nhanh chong y chi chien dau tren linh vuc quan su. Chinh Tong thong Nguyen Van Thieu trong dien van tu chuc da cay dang va uat uc noi: Ngay ca 50 van quan My cung con bi Viet Cong danh thua thi quan doi Viet Nam Cong hoa lam sao ma tu minh dich noi suc manh vu bao cua quan doi Viet Cong!

4. Tao dieu kien co ban thuan loi cho cac luc luong vu trang Viet Nam, dac biet la cac don vi chu luc tu mien Bac tien vao mien Nam, mo nhung cuoc tien cong tham do o mien Nam va nhanh chong chuyen sang nhung cuoc dai tien cong than toc tieu diet tung phan, tien toi tieu diet toan bo hai, luc va khong quan cua quan doi Sai Gon, gianh toan thang vao ngay 30/4/1975.

Tom lai, khong co Dien Bien Phu tren bau troi Ha Noi (tuc Dien Bien Phu tren khong) cuoi 1972 thi khong the co Hiep dinh Pa-ri 1973 voi nhung dieu kien do chung ta dua ra. Nhung dieu kien do la: My phai rut quan toan bo va khong dieu kien ra khoi Viet Nam dong thoi cham dut hoan toan va khong dieu kien tat ca cac hinh thuc chien tranh tren dat nuoc Viet Nam.

Da co Hiep dinh Pa-ri 1973 thi som muon at phai co ngay “danh cho nguy nhao” giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc nhu du doan va chi thi cua Ho Chi Minh.

Vi vay, goi dai thang tren bau troi Ha Noi 1972 la Dien Bien Phu bau troi, Dien Bien Phu tren khong la hoan toan dung va hoan toan chinh xac.

Dien Bien Phu bau troi, Dien Bien Phu tren khong da quet sach cac luc luong vien chinh tinh nhue My ra khoi bo coi, quan dan ta da thuc hien toan thang chi thi cua Ho Chi Minh: “danh cho My cut”.

Dien Bien Phu tren khong, Dien Bien Phu bau troi da chung minh hung hon du doan thien tai cua Ho Chi Minh: Som muon the nao My cung dua B52 den danh Ha Noi, roi co thua thi moi chiu thua. My nhat dinh thua nhung chi chiu thua sau khi thua o day, Thu do Ha Noi.

Ha Noi, dau thang 12/2007

Nguyen Van Tran
Nguyen Bi thu Xu uy Bac Ky, nguyen Bi thu Thanh uy Ha Noi ke
(Nhat Hoa Khanh ghi)

Viet Bao
Comment :Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
General Vo Nguyen Giap and twice the capital protection - States II
Hanoi, Vo Nguyen Giap, Ho Chi Minh City, Ky II, the United States, Le Duan, Air Defense - Air Force, Dien Bien the air, Deputy Chief of General Staff, the Vietnam War, the Ba Dinh Hall, commander of U.S. spy, commander in chief, Phung The Tai, unconditionally, the sky, 197
Battle of the largest air force in war Vietnam War and possibly the largest in the history of aerial combat of the U.S. Air Force is to attack Hanoi Break In late 1972 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai lần bảo vệ Thủ đô - Kỳ II

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai lần bảo vệ Thủ đô - Kỳ II bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II

Nhan xet, hay lien he ve tin Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dai tuong Vo Nguyen Giap va hai lan bao ve Thu do Ky II de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0