DH Su pham ky thuat TPHCM cong bo chi tieu nganhDH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo chi tieu nganh
Cac hoc sinh den tham du Ngay mo tim hieu cac nganh dao tao tai Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM nam 2011.
Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM vua cong bo chi tieu nganh trong ky thi tuyen sinh DH, CD va TCCN nam 2011.

Theo do, tong chi tieu tuyen sinh o bac DH nam nay cua truong la 3.300, bac CD 300 chi tieu. Tuyen sinh cac khoi A, B, V va D (ky thi ngay 4 va 5-7); khoi V mon ve trang tri mau nuoc he so 2, thi sinh khu vuc dong bang song Cuu Long va mien Trung dang ky thi khoi V tai truong o TP.HCM; khoi D mon Anh van he so 2.

Chi tieu cac nganh bac DH:

STT

NGANH (CHUONG TRINH) DAO TAO

MA NGANH

KHOI THI

CHI TIEU

1

Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong (ky thuat dien – dien tu, cong nghe dien tu vien thong)

101

A

330

(190,140)

2

Su pham ky thuat dien tu, truyen thong

901

A

50

3

Cong nghe ky thuat dien, dien tu (dien cong nghiep)

102

A

190

4

Su pham ky thuat dien, dien tu

902

A

50

5

Cong nghe che tao may (co khi che tao may, thiet ke may)

103

A

250

(190, 60)

6

Su pham ky thuat co khi

903

A

50

7

Ky thuat cong nghiep

104

A

110

8

Su pham ky thuat cong nghiep

904

A

40

9

Cong nghe ky thuat co dien tu (co dien tu, co tin ky thuat)

105

A

200

(140, 60)

10

Su pham ky thuat co dien tu

105

A

40

11

Cong nghe ky thuat co khi (cong nghe tu dong)

106

A

140

12

Cong nghe ky thuat oto (co khi dong luc)

109

A

190

13

Su pham ky thuat oto

909

A

40

14

Cong nghe ky thuat nhiet (ky thuat nhiet – dien lanh)

110

A

80

15

Su pham ky thuat nhiet

910

A

40

16

Cong nghe in (ky thuat in)

111

A

110

17

Cong nghe thong tin

112

A

190

18

Su pham ky thuat CNTT

912

A

40

19

Cong nghe may

113

A

110

20

Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung (xay dung dan dung va cong nghiep)

114

A

190

21

Su pham ky thuat xay dung

914

A

50

22

Cong nghe ky thuat moi truong (cong nghe moi truong)

115

A

80

23

Cong nghe ky thuat may tinh

117

A

110

24

Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa (cong nghe dien tu dong)

118

A

110

25

Quan ly cong nghiep

119

A

120

26

Cong nghe thuc pham

200

A

80

27

Ke toan

201

A

100

28

Kinh te gia dinh (ky thuat nu cong)

301

A, B

50

29

Thiet ke thoi trang

303

V

60

30

Su pham tieng Anh (tieng Anh)

701

D

100

Cac thi sinh dang ky du thi cac chuong trinh dao tao su pham ky thuat (giao vien ky thuat) khi trung tuyen se duoc huong chinh sach uu tien theo quy dinh hien hanh cua Bo GD-DT. Doi voi cac nganh co tu hai chuong trinh dao tao tro len, cac thi sinh sau khi trung tuyen va hoc het hoc ky 3, nha truong to chuc phan chia sinh vien vao cac chuong trinh dao tao cu the can cu vao nguyen vong cua sinh vien va ket qua hoc tap cua ba hoc ky dau.

Xet tuyen cac lop chat luong cao

Trong chi tieu tuyen sinh cac nganh dao tao ky su cong nghe nam 2011, truong se xet tuyen cac lop chat luong cao, moi lop 30 sinh vien, cua cac chuong trinh dao tao: ky thuat dien dien tu, dien cong nghiep, co khi che tao may, co dien tu, cong nghe tu dong, xay dung dan dung va cong nghiep, co khi dong luc, cong nghe thong tin, ke toan, quan ly cong nghiep, cong nghe dien tu vien thong.

Dieu kien xet tuyen lop chat luong cao: cac thi sinh da trung tuyen nguyen vong 1 vao cac nganh tuong ung cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM; thi sinh du thi khoi A cua cac truong trong ca nuoc co tong diem (bao gom ca diem uu tien) bang hoac lon hon diem trung tuyen nguyen vong 1 cac nganh neu tren cua Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM.

Thoi gian xet tuyen cac lop chat luong cao tu ngay 25-8 den 15-9-2011.

Chi tieu bac CD:

DH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo chi tieu nganh, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, thi sinh, chi tieu, diem thi, truong dai hoc

Bac CD xet tuyen thi sinh thi DH khoi A, khong du diem vao DH nhung dat diem vao CD. Nha truong se co thong bao xet tuyen ngay khi co diem chuan tuyen sinh DH.

350 chi tieu khoi K

Ky thi ngay 1 va 2-8, nha truong tuyen sinh DH khoi K (350 chi tieu), thi sinh du thi phai thuoc 1 trong 2 dieu kien sau: co bang TCCN hoac trung cap nghe dung voi nganh du thi, da tot nghiep THCS, da hoc du khoi luong kien thuc va thi tot nghiep cac mon van hoa THPT dat yeu cau theo quy dinh cua Bo GD-DT; co bang tu tai dong thoi co bang nghe bac 3/7 cua cac nghe thuoc nganh du thi, cu the: nganh cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong (cac nghe: dien tu dan dung, dien tu cong nghiep, phat thanh truyen hinh, buu chinh vien thong); nganh cong nghe ky thuat dien, dien tu (cac nganh: dien cong nghiep, dien dan dung, xay lap duong day va tram, dien lanh, co dien, dien tau thuy); nganh cong nghe che tao may (cac nghe: co khi may, co khi cat got, nguoi, ren, go, han, duc, co khi det, co dien); nganh cong nghe ky thuat oto (cac nghe: co khi oto, dien oto, may nong nghiep, may tau, may no, may xay dung, tang - thiet giap); nganh cong nghe may (cac nghe: may, thoi trang); nganh cong nghe ky thuat nhiet (cac nghe: dien lanh, van hanh may lanh, van hanh bom quat may nen, van hanh lo hoi, van hanh tuabin khi, van hanh tuabin hoi, sua chua lo hoi, tua bin).

Thoi gian dao tao bac DH khoi K la 4 nam. Thi sinh thi tuyen theo phuong thuc tu luan, thi 3 mon: mon 1: toan; mon 2: vat ly va mon ky thuat dien (voi nganh cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong va nganh cong nghe ky thuat dien, dien tu), ve ky thuat (voi nganh cong nghe che tao may), nguyen ly dong co dot trong (voi nganh cong nghe ky thuat oto), ky thuat may (voi nganh cong nghe may), ky thuat nhiet (voi nganh cong nghe ky thuat nhiet).

Nhan ho so dang ky du thi tai phong cong tac hoc sinh sinh vien (so 1 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM) den het ngay 1-7-2011.

Chi tieu cac nganh khoi K:

DH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo chi tieu nganh, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, thi sinh, chi tieu, diem thi, truong dai hoc

Ngoai ra, nha truong con dao tao chuyen tiep tu CD len DH voi 300 chi tieu danh cho cac doi tuong tot nghiep CD he chinh quy dung voi nganh dao tao, thoi gian dao tao trong 1,5 nam.

Nhung sinh vien tot nghiep CD loai gioi va xuat sac se duoc tuyen thang, cac sinh vien tot nghiep CD loai kha va trung binh phai thi tuyen 3 mon (chuong trinh bac CD): mon 1: toan cao cap; mon 2: vat ly dai cuong; mon 3: ly thuyet mach (voi nganh cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong), cung cap dien (voi nganh cong nghe ky thuat dien, dien tu), co so cong nghe che tao may (voi nganh cong nghe che tao may), ly thuyet oto (voi nganh cong nghe ky thuat oto), cong nghe may (voi nganh cong nghe may).

Chi tieu chuyen tiep CD len DH:

DH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo chi tieu nganh, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, thi sinh, chi tieu, diem thi, truong dai hoc

O bac TCCN nam nay nha truong danh 500 chi tieu, xet tuyen hoc sinh tot nghiep THPT, can cu vao tong diem hai mon toan va vat ly (hoac hoa hoc) trong ky thi tot nghiep THPT hoac thi tuyen sinh DH, CD.

Ho so xet tuyen gom: don xin xet tuyen do hoc sinh tu viet trong do ghi ro ten nganh, ma nganh xin xet tuyen, diem thi tot nghiep THPT cac mon toan, vat ly hoac toan, hoa hoc; ban sao giay chung nhan tot nghiep THPT tam thoi hoac ban sao bang tot nghiep THPT; mot phong bi co dan tem va ghi ro dia chi nguoi nhan; le phi theo quy dinh.

Nha truong nhan ho so den het ngay 5-9 tai phong dao tao Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM (so 1 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc, TP.HCM), phong dao tao Truong trung hoc Ky thuat thuc hanh (484 Le Van Viet, P.Tang Nhon Phu A, Q.9, TP.HCM)

Chi tieu bac TCCN:

DH Su pham ky thuat TP.HCM cong bo chi tieu nganh, Tin tuc trong ngay, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, thi sinh, chi tieu, diem thi, truong dai hoc

Theo Tran Huynh (Tuoi tre)
Viet Bao

Video nổi bật

Cuộc sống của "người rừng" Hồ Văn Lang bây giờ ra sao ?
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: DH Su Pham Ky Thuat TP.HCM, Cong nghe ky thuat dien, cong nghe che tao may, Truong DH Su pham, ky thuat dien tu, ky thi tuyen sinh, ky thuat nhiet, thi tot nghiep, theo quy dinh, chat luong cao, chi tieu, co khi, cong nghiep, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố chỉ tiêu ngành

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố chỉ tiêu ngành bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Su pham ky thuat TPHCM cong bo chi tieu nganh

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Su pham ky thuat TPHCM cong bo chi tieu nganh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Su pham ky thuat TPHCM cong bo chi tieu nganh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0