Chu tich tinh Binh Phuoc xin thoi chucSau khi Uy ban Kiem tra Trung uong de nghi cach chuc Chu tich UBND tinh Binh Phuoc Truong Tan Thieu, ong Thieu da nop don xin thoi chuc vi ly do suc khoe.

Anh minh hoa

Ong Truong Tan Thieu (trai) trong mot lan di trao qua. Anh: Bao Binh Phuoc.

Theo Bi thu Tinh uy Binh Phuoc ong Nguyen Tan Hung, Co quan dieu tra dang xem xet cac dau hieu sai pham de khoi to vu an lien quan. Tai ky hop HDND tinh Binh Phuoc vao thang 12 sap toi, HDND se bo phieu ve viec bai mien chuc danh chu tich UBND tinh cua ong Truong Tan Thieu.

Ngay 23/11, ong Nguyen Tan Hung, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Binh Phuoc, cho biet: “Lien quan den cac dau hieu sai pham ma Uy ban Kiem tra Trung uong (UBKTTW) de nghi lam ro, hien co quan dieu tra dang xac minh xem xet de neu co can cu se khoi to vu an. Hien cong an van chua khoi to vu an vi co quan dieu tra chua co ket luan cu the, dang lam ro”.

Chua the ket luan sai pham

Thua ong, nhu vay la chua the ket luan sai pham cu the lien quan den trach nhiem cua chu tich tinh va cac ca nhan trong Ban Can su dang UBND tinh?

Ong Nguyen Tan Hung, Bi thu Tinh uy Binh Phuoc (anh): Toi khang dinh la hien nay chua khoi to vu an nao lien quan den cac sai pham cua chu tich tinh. Vu viec van dang do co quan dieu tra lam ro. Bao chi dang tin toi tra loi da khoi to cac vu an de lam ro trach nhiem cua chu tich tinh lam du luan hieu nham. Toi khong phat ngon thieu can cu nhu vay. Chieu 23-11, hop Ban Thuong vu toi phai dinh chinh viec nay. Chu tich tinh co khuyet diem la vi pham nguyen tac tap trung dan chu, khi co vu viec theo quy che phai xin y kien Thuong truc va Thuong vu Tinh uy nhung anh ay da thieu sot. Anh ay da xin thoi chuc vi suc khoe kem (bi viem gan).

Ong Thieu da chu dong xin thoi chuc vi nhan thay co sai pham?

Anh ay da nhan khuyet diem, nop don xin thoi chuc truoc khi Ban Chap hanh Dang bo, Ban Thuong vu Tinh uy xem xet de nghi ky luat canh cao ve mat dang va chinh quyen.

Cu the, cai sai cua anh ay la da giao Tram thu phi so 2 cho nha dau tu (thuc hien du an BOT doan Dong Xoai - Cay Chanh) truoc khi Chinh phu dong y. Viec nay gay du luan khong tot, vi Chinh phu dong y giao cho UBND tinh quan ly nhung phai giao cho don vi nha nuoc thu phi de kiem soat viec thu phi chu khong the giao cho mot don vi tu nhan, viec nay se dan den viec quan ly long leo tien phi thu duoc va cong an dang lam ro viec that thoat. Ngoai ra, viec thieu kiem tra don doc don vi thi cong quoc lo 14 dan den tien do cham, gay buc xuc du luan…

Co can bo bang mat nhung chua bang long

Thua ong, co du luan cho rang co bieu hien thieu doan ket noi bo trong lanh dao nen dan den nhieu sai pham ma UBKTTW da ket luan?

Toi khang dinh la Ban Thuong vu Tinh uy luon doan ket, lam viec theo nguyen tac tap trung dan chu, viec gi cung dua ra ban bac voi cac thanh vien. Tuy nhien, voi Ban Can su dang UBND tinh thi doi luc co anh bang mat nhung khong bang long, dan den co sai sot va sai pham chu yeu la trong viec giao dat rung. Cu the la nhieu quyet dinh chua dung chu truong, quy che vi khong thong qua Ban Thuong vu Tinh uy, Thuong truc Tinh uy. Viec nay sau do Tinh uy cung da de nghi UBND tinh khan truong thu hoi dat va co quan dieu tra dang xem xet cac vi pham. Phai cho ket luan cua co quan dieu tra thi moi co the noi la sai pham, that thu ngan sach cu the ra sao.

Ve nhung dau hieu lien quan den sai pham trong dau gia 323 ha cao su, ban hon 6.200m2, ap gia cay rung hien nay gay that thoat ngan sach, hien co ket luan gi chua, thua ong?

Viec nay phai co thoi gian va co quan dieu tra dang khan truong lam ro, khong de keo dai.

Ben cong an da bao cao Ban Thuong vu Tinh uy de de nghi co quan chuc nang cua trung uong giam dinh thiet hai trong cac vu viec cho khach quan. Hien co quan dieu tra dang cho y kien cua trung uong nen chua co ket luan cu the ve thiet hai nhu the nao. Ve cac dau hieu sai pham ma bao Phap Luat TP.HCM da phan anh, Ban Thuong vu Tinh uy cung da co y kien la phai lam ro, chat che dung theo quy dinh phap luat de lam can cu xu ly.

Sau ket luan UBKTTW, cac can bo co lien quan den ket luan da nhan thay sai pham, khuyet diem cu the nhu the nao, thua ong?

Ban Thuong vu Tinh uy da de nghi cac ca nhan co lien quan phai nghiem khac nhan ro khuyet diem va tiep tuc khac phuc sai pham. Cac thanh vien Ban Can su dang UBND tinh cung da nghiem khac nhan khuyet diem. Ban Thuong vu Tinh uy cung vua tiep doan lanh dao UBKTTW ve lam viec don doc viec thuc hien ket luan cua UBKTTW.

"Toi xin nhan khuyet diem"

Thua ong, vay ngoai chu tich tinh, chua co nguoi nao bi ky luat ma moi chi nhan khuyet diem?

Cac ca nhan lien quan da nghiem khac nhan khuyet diem, sai sot cua minh roi. Tuy nhien, xu ly sai pham cu the sao phai cho ket luan tu phia co quan dieu tra. Viec xu ly phai theo quy dinh.

Nhung thua ong, theo ket luan cua UBKTTW, Ban Can su dang UBND tinh Binh Phuoc lam trai cac quy dinh cua phap luat trong viec giao dat doi voi mot so cac du an,… cung mot so sai pham khac gay hau qua nghiem trong, lam that thu nhieu ti dong, gay bat binh trong can bo, dang vien va quan chung nhan dan?

Mot pho chu tich da nhan khuyet diem trong tham muu, de chu tich ky nhung quyet dinh chua dung quy trinh, quy che.

Ong co the cho biet cu the vi pho chu tich nay?

Viec nay hien nay co quan chuc nang van dang xem xet cac dau hieu sai pham cua nhung ca nhan lien quan. Quan diem cua toi va Ban Thuong vu Tinh uy la ai sai den dau se xu ly den do. Viec xu ly phai than trong va dung nguoi, dung sai pham. Hien co quan dieu tra van dang khan truong thu thap va lam ro nen muon xu ly can bo phai cho ket luan cua cong an.

Thua ong, truoc viec chu tich tinh bi UBKTTW ky luat canh cao va de nghi thoi chuc, dong thoi tap the Ban Can su dang UBND tinh cung bi khien trach vi nhieu sai pham, voi vai tro la nguoi dung dau Dang bo, ong nhan trach nhiem nhu the nao?

Toi rat buon va dau long. Voi trach nhiem lanh dao Dang bo, toi nhan khuyet diem va trach nhiem truoc Dang va nhan dan. Ban than toi da thieu kiem tra giam sat, phat hien kip thoi (du anh em khong bao cao) cac bieu hien sai pham trong thuc thi nhiem vu ma nhan dan giao pho cho can bo. Toi xin nhan loi va rut kinh nghiem trong cong tac lanh dao.

Cong an dang lam ro sai pham cua cac can bo lien quan

Ngay 23/11, mot lanh dao Cong an tinh Binh Phuoc cho biet: Hien cac dau hieu sai pham cua cac can bo lien quan van dang duoc co quan dieu tra xem xet lam ro. Cu the, co quan dieu tra dang tien hanh giam dinh tu phap cac thiet hai trong viec ban 323 ha cao su. Lien quan den dau hieu gay that thu ngan sach, UBKTTW cung de nghi lam ro viec UBND tinh Binh Phuoc giao hon 6.275 m2 dat (sau dai truyen hinh tinh) cho Cong ty Xay dung Binh Phuoc ma khong thong qua dau gia quyen su dung dat, ban voi gia rat thap so voi gia UBND tinh ban hanh nam 2010… Viec ap gia cay rung sai, giao dat rung trai tham quyen co quan dieu tra van dang tiep tuc lam ro. Sau khi lam ro mot so dau hieu sai pham, co quan dieu tra se khoi to vu an, khoi to bi can cac ca nhan lien quan. Hien chua the ket luan cu the sai pham cung nhu thiet hai.

Mot nguon tin khac cho hay can bo mot so so, nganh co lien quan den sai pham cua lanh dao UBND tinh cung dang duoc co quan dieu tra lam ro.


(Phap luat TP HCM)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Binh Phuoc, Binh Phuoc Truong Tan Thieu, Co Quan Dieu Tra, thuong vu tinh uy, Ban Can Su Dang, ban thuong vu, lien quan den, nop don xin, nhu the nao, sai pham, lam ro, ket luan, xin thoi, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ tịch tỉnh Bình Phước xin thôi chức

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ tịch tỉnh Bình Phước xin thôi chức bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu tich tinh Binh Phuoc xin thoi chuc

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu tich tinh Binh Phuoc xin thoi chuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu tich tinh Binh Phuoc xin thoi chuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0