Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thanh lap ngay luc luong bao ve dac biet de bao ve, on dinh trat tu khu vuc cho, khong cho nguoi dan vao trong vi cho Quang Ngai co the sap bat cu luc nao. Do la chi dao cua chu tich UBND tinh Quang Ngai Cao Khoa sau khi su co chay cho Quang Ngai vao sang 9-2.

Chieu ngay 9-2, UBND tinh Quang Ngai da to chuc cuoc hop khan cap nham nam lai tinh hinh thiet hai thiet hai va trien khai cac nhiem vu khac phuc hau qua vu chay cho Quang Ngai xay ra vao rang sang cung ngay.

Theo bao cao cua UBND tinh, cho Quang Ngai hien tai co 424 ho kinh doanh voi 682 lo sap. Vu chay xay ra da thieu rui hoan toan 617 tan hang hoa, uoc tinh thiet hai gan 150 ty dong.

Dai dien Cong ty CP Nong san thuc pham Quang Ngai da kien nghi xay dung cho tam, tai khu vuc duong Pham Van Dong rong chung 1,5ha, du kien sau 2,5 thang se dua vao su dung.

Cong ty cung nhanh chong ho tro 3 trieu dong/ho/thang, trong thoi gian 3 thang cho tieu thuong bi thiet hai.

Rieng UBND thanh pho Quang Ngai trich tu ngan sach ho tro 5 trieu dong/nguoi/thang, trong 3 thang. 

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Hoang tan, do nat ben trong cho, thiet hai uoc tinh 150 ti dong

Ong Nguyen Tang Binh- Chu tich UBND TP.Quang Ngai de xuat, UBND tinh can phoi hop voi Sieu thi Co.op Mart Quang Ngai tien hanh binh on gia ca hang hoa, khong de thi truong trong tinh bien dong manh do cho Quang Ngai tam dong cua.

Tai cuoc hop, dai dien cac so, nganh cung da thao luan nhieu bien phap khac phuc thiet hai, ho tro cho tieu thuong.

Ong Nguyen Minh Tuan- Chu tich Uy ban MTTQ Viet Nam tinh de xuat dung nguon quy ho tro thien tai lu lut cua Uy ban MTTQ Viet Nam tinh de ho tro cac tieu thuong, giup ho co kinh phi mua hang tiep tuc buon ban.

Bi thu Tinh uy Vo Van Thuong cho rang cac cap can ho tro tat ca cac tieu thuong dang buon ban trong cho, ke ca tieu thuong thue lai sap cua nguoi khac. Yeu cau Uy ban MTTQVN tinh, Hoi Phu nu tinh gap go, dong vien nguoi bi thiet hai kip thoi.

Cong ty CP Nong san thuc pham Quang Ngai can khan truong xay dung cho moi (voi phuong an xay dung tren nen cho cu hay noi khac). Cac co quan can to chuc rut kinh nghiem trong cong tac PCCC. Trong thoi gian som nhat, UBND tinh can to chuc hop bao thong tin toan bo su viec...

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
4 cay cot lon cua cho Quang Ngai nut nhieu duong

Chu tich UBND tinh Cao Khoa da yeu cau UBND TP.Quang Ngai phoi hop voi cac hoi, doan the lam cong tac tran an tu tuong cho nhan dan, nhat la cac tieu thuong trong cho; thanh lap ngay luc luong bao ve dac biet de bao ve, on dinh trat tu khu vuc cho vi cho Quang Ngai co the sap bat cu luc nao.

Dong thoi, thanh lap can thanh lap Ban chi dao de to chuc thong ke, danh gia thiet hai, de xuat cac phuong an ho tro nguoi dan trong thoi gian tiep theo. Cac cap can theo doi thao go kho khan cho nguoi dan bi thiet hai. 

Cong ty CP Nong san thuc pham Quang Ngai va UBND TP.Quang Ngai can danh gia sat sao cac thiet hai, de ho tro cho nguoi dan duoc hop ly.

Uy ban MTTQ Viet Nam tinh can keu goi cac nha hao tam ho tro them cho tieu thuong. Cac co quan lien quan nghien cuu, tham muu, de xuat cu the cho UBND tinh biet cac phuong an ho tro tin dung, chinh sach thue.

Chu tich UBND tinh cung da dong y de xuat cua Cong ty CP Nong san thuc pham Quang Ngai ve phuong an xay dung cho tam.

So Cong thuong can thu hoi 28 ti dong binh on gia trong dip Tet Nham Thin 2012 ho tro cho cac sieu thi, doanh nghiep de ho tro cho tieu thuong; thuong xuyen kiem tra gia ca hang hoa tren thi truong.12 gio 45 phut, luc luong chua chay da tiep can duoc sau them 10 m khu vuc chay, khoang 50% dam chay da duoc khong che.

Tuy nhien, khu vuc giua cho van con chay am i, nhieu tru cot, tuong bi nut, viec tiep can dam chay gap nhieu kho khan, nguy hiem.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Ong Cao Khoa (bia trai) dang chi dao chua chay

Co mat tai hien truong vu chay cho kinh hoang, ong Cao Khoa, Chu tich UBND tinh Quang Ngai quyet liet chi dao cong tac chua chay.

Ong Cao Khoa yeu cau tat ca cac luc luong tap trung khan truong dap tat lua, phun nuoc giu nguoi de bao ve toa nha khong bi sup do; giu khong cho bat cu nguoi dan nao vao toa nha de tranh thuong vong; on dinh tu tuong cho tieu thuong bi thiet hai. Du kien, moi tieu thuong bi thiet hai se duoc ho tro 5 trieu dong/truong hop.

Ngoai ra, ong Khoa yeu cau cac luc luong chuc nang tim ngay dia diem, chuan bi phuong an xay dung cho tam trong khu vuc noi do TP de bao dam viec mua ban cua nguoi dan khong bi dinh tre.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
Ngon lua ben chinh giua cho van am i chay chua the dap tat duoc

Truoc do, luc 11 gio, khu vuc hanh lang cho co ban da dap duoc lua. Tuy nhien, o khu vuc giua cho, lua van con rung ruc, nhieu tieng no kinh hoang phat ra, kinh vo vang tung toe khap noi.

Nguy hiem hon, 4 tru cot be tong chinh cua cho bi nut va co nguy co sup do, hau qua that kho luong.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
Den 11 gio, lua van con chay du doi o khu vuc giua cho

Toan bo phuong tien va khoang 500 nguoi thuoc luc luong PCCC cua Cong an tinh Quang Ngai, quan doi, Nha may loc dau Dung Quat… duoc huy dong toi da den de  dap lua. Hien luc luong PPCC tinh Quang Nam cung da duoc huy dong den de ho tro chua chay.

Bao quanh khu nha long cho Quang Ngai la khu cho tam ban do tuoi song voi hon 1.000 quay hang nen cong tac tiep can dam chay het suc kho khan.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Da khong che duoc lua o khu vuc hanh lang cho

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do


Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
Toan bo luc luong duoc huy dong chua chay

Theo ong Nguyen Duc Vinh, Pho giam doc kiem Doi truong Doi Bao ve cho Quang Ngai, nguyen nhan vu chay co the do chap dien. Khu vuc xuat phat chay lai gan noi kinh doanh giay dep, la cac vat lieu de bat lua nen toc do chay lan rat du doi.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Hien cho Quang Ngai van con chay lon 

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do


Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Vu chay bat dau vao luc rang sang ngay 9-2. Nguoi dau tien phat hien vu chay la ba Tran Thi Hoa (60 tuoi, mua ban hoa tuoi). Khoang 4 gio cung ngay, ba den cho lay hoa thi nghe thay mui khet let boc len, nhin vao ben trong tang tret cua cho thi thay tai cac moi day dien, tia lua ban len sang loa.

“Biet co chuyen chang lanh, toi tuc toc chay den phong bao ve dap cua, keu ho day keo cau dao”.

Kip bao ve truc dem do co 7 nguoi. Nghe ba Hoa bao, bao ve Luu Cong Hoang lap tuc chay den cat cau dao. Tuy nhien, luc nay ngon lua da bung len cao 1 m, trai rong 3 m, o mot quay may giay dep, gan cau thang so 3.

Cac binh chua chay duoc cac bao ve mang ra dap lua nhung danh bat luc vi lua da lan rong, bung len du doi.


Hang ngan nguoi hieu ky khap noi un un keo ve xem khien cho cac nga duong quanh cho Quang Ngai dong nghet.

Tu ben ngoai trung tam TP Quang Ngai nhin ve huong cho Quang Ngai, mot cot khoi cao hang chuc met bao trum mot mau den kit .

Hang ngan nguoi dan TP Quang Ngai hoang loan khi phat hien cho Quang Ngai chay. Theo nhieu nguoi dan song gan cho, ngon lua bung phat o khu vuc shop giay dep o tang tret va sau do lan nhanh, bung phat chay du doi, lan len tang tren ban quan ao khien cho cong tac chua chay gap rat nhieu kho khan.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
Tu xa da thay cot khoi boc cao

Ngay sau do, bon cong chinh cua cho da duoc mo rong. Tuy nhien khong mot ai dam vao ben trong do ngon lua chay qua du doi.

Anh Tuan song gan ke khu vuc cho tam cho biet: “Toi day di ve sinh thi phat hien khoi ua vao nha minh. Tuong dau trong nha chap dien, toi voi chay len mo cua tren de kiem tra thi phat hien khoi tu cho Quang Ngai bay ra va la len de moi nguoi cung dap lua. Nhung khong mot ai dam vao ben trong du luc do nguoi dan deu co binh cuu hoa gia dinh. Chi trong choc lat, lua da phu toan cho. Phai cho mot luc sau luc luong cuu hoa moi tiep can duoc hien truong nhung cong tac cuu hoa rat kho khan”- anh Tuan ke.

Ngay sau khi vu chay xay ra luc luong cuu hoa, cong an, quan doi duoc huy dong toi da nguon nhan luc vao cuoc. Tuy nhien moi bien phap cuu hoa chi la dung voi rong phun nuoc tu duong Nguyen Nghiem vao, nen khong the ngan duoc ngon lua bung phat.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Khoi bui phu day cac nga duong quanh cho Quang Ngai
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Luc luong phong chay chua chay co gang tiep can hien truong dap tat ngon lua

Hang tram tieu thuong buon ban tai cho Quang Ngai un un keo ve hi vong vot vat duoc chut tai san cua minh, nhung danh bat luc. Nhieu tieu thuong khoc nuc no, co nguoi ngat xiu ben le duong khi nhin ngon lua thieu rui tai san trong cho. 

Chi Le Thi Nhan, kinh doanh mat hang quan ao dung ben le duong Nguyen Nghiem khoc nuc no, chi bao moi nhap lo hang quan ao gan 100 trieu dong chieu hom truoc thi gio moi thu thanh tro. “Quan ao khong noi ma giay to, so sach va gan 200 trieu dong chieu qua toi chu quan vi o cho co bao ve an toan nen de lai trong cua hang, nao ngo…” – chi Nhan khoc ngat.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do  

Nhieu tieu thuong pho phac khi tai san da bi ngon lua thieu rui   


Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Mot tieu thuong khoc nuc no vua dien thoai cho gia dinh
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Duoc biet, 20 nam truoc, nam 1992, cho Quang Ngai cung xay ra hoa hoan, thiet hai kha nang ne.

Hien nay, day la cho dau moi trung tam cua tinh Quang Ngai. Cho con dang trong qua trinh hoan thanh not nhung hang muc cuoi cung truoc khi ban giao lai cho cac tieu thuong tiep tuc kinh doanh.

Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do 
Hang chuc xe cuu hoa, xe chuyen cho nuoc cua cong ty moi truong do thi Quang Ngai cung duoc huy dong tiep nuoc cuu cho
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Moi nga duong ve cho Quang Ngai dong nghet nguoi
 
Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Ngon lua bao trum cho Quang Ngai nhin tu cua chinh cua cho duong Nguyen Nghiem
Tin lien quan: 

  »  Cho Quang Ngai chay, thiet hai khoang 200 ty dong

  »  Hang tram tieu thuong dieu dung vi chay cho

  »  "Chay cho dau moi la tham hoa cua Quang Ngai"

Viet Bao (Theo NLD)


Comment :Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Chairman of Quang Ngai to Quang Ngai not crash!
CP Agriculture, Vietnam Fatherland Front, MPC, Quang Ngai High Technology, stability and order, agricultural products, at any time, Quang Ngai Province, to protect victims, in time, small businesses, regional support, customers
immediately establish a special security force to protect and stabilize the market area and order, not because people in Quang Ngai market could collapse at any time. That is the direction of the Chairman of Quang Ngai High Science Fair after the fire incident in Quang Ngai ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ tịch Quảng Ngãi: Không để chợ Quảng Ngãi sụp đổ!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ tịch Quảng Ngãi: Không để chợ Quảng Ngãi sụp đổ! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu tich Quang Ngai Khong de cho Quang Ngai sup do de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0