Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam

Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam

Tags: Da Nang, DB Nguyen Ba Thanh, Son La, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, du thao luat, ve van de, viec tiet kiem, quy dinh, su dung, thao luan, xu ly, nha nuoc, de nghi, lam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI:

Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam
Sau phan thao luan ve du thao Luat chong tham nhung , phien hop Quoc hoi chieu 25-10 tiep tuc voi thao luan ve du thao Luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi. Chong lang phi, thuc hanh tiet kiem the nao, quy dinh khung ra sao... la nhung van de nong trong nghi truong.

Mo dau phien lam viec buoi chieu, Chu nhiem Uy ban Kinh te - Ngan sach cua Quoc hoi Nguyen Duc Kien doc bao cao giai trinh cua Uy ban thuong vu Quoc hoi va du thao Luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi.

Ve ten goi, Uy ban thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) cho rang Luat thuc hanh tiet kiem vua chong lang phi nen de nghi su dung ten luat nhu Du thao do la Luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi.

Ve pham vi dieu chinh: khong chi tien hanh trong khu vuc Nha nuoc ma tien hanh ca trong tung CB, CNV, tung nguoi dan. Trong do, se huong nhan dan tiet kiem trong san xuat va tieu dung.

Ve doi tuong ap dung: cong dan va to chuc khong thuoc quy dinh tai khoan 1, nguoi nuoc ngoai khuyen khich tieu dung nen khong quy dinh trong dieu nay.

Ve muc dich thuc hanh tiet kiem chong lang phi: can quy dinh de xac dinh phuong huong cho moi hoat dong.

Ve ban hanh dinh muc: ban hanh dinh muc, dieu chinh che do de lam can cu de to chuc thuc hien tiet kiem chong lang phi.

Viec su dung phuong tien di lai: bo quy dinh su dung phuong tien cong phai tra tien, ban hanh quy dinh moi su dung theo dung dinh muc tieu hao.

Ve "hoa hong": nhung nguoi duoc co quan, to chuc giao mua sam phuong tien di lai, phuong tien, thiet bi lam viec, tai san khac hoac thanh toan dich vu, neu co khoan “hoa hong” thi phai ke khai, nop lai co quan, to chuc de quan ly, su dung cho hoat dong chung. Viec quan ly, su dung cac khoan “hoa hong” tu mua sam, thanh toan dich vu phai cong khai, minh bach. Nghiem cam giu lai khoan “hoa hong” de su dung sai muc dich.

Chong lang phi, thuc hanh tiet kiem: Nha nuoc va nhan dan cung lam

Buoc vao phan thao luan, DB Nguyen Thi Hong Vy (Son La) cho rang, dua trach nhiem cua nguoi dung dau bo, nganh trong cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi vao Luat la khong hop ly. Boi thuc te, nguoi dung dau bo, nganh khong the va khong co thoi gian de quan ly van de nay, cung khong sau sat va de co quyet dinh sai.

Ve van de tiet kiem, DB Hong Vy chia se: "Tap trung vao dung pham vi, bien che, chuyen mon, nghiep vu. Tiet kiem khong phai la gap viec dang chi ma khong chi, gap viec dang lam ma khong lam". Ve lang phi trong su dung tai nguyen con nguoi, DB Hong Vy dua ra vi du mot tien si o truong DH Xay Dung co luan an duoc dong nghiep quoc te danh gia xuat sac, duoc dem ra ung dung thuc te o nuoc ngoai nhung khi ve nuoc lai duoc giao nhiem vu theo doi chuyen "di muon, ve som", trong khi bo mon cua ong thieu nguoi. DB Vy de nghi trong truong hop khong su dung dung tai nguyen con nguoi thi cung nen co hinh thuc xu ly thu truong co quan, don vi.

DB Pham The Duyet (Hai Duong) rat mong som dua Luat phong chong tham nhung va Luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi vao cuoc song vi hai luat nay co lien quan voi nhau. Rat quan tam den chong lang phi trong khu vuc Nha nuoc, DB Duyet cho rang day la cong tac phai duoc tien hanh thuong xuyen. Ong cung de nghi rang Ban phong chong tham nhung cung nen giam sat va chi dao va thuc hanh viec tiet kiem chong lang phi.

Ong Duyet cho rang de thuc hien hieu qua Luat can phai co nhung quy che, quy dinh that cu the, chi tiet thi moi duy tri, khuyen khich duoc cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

DB Nguyen Nghiem (Binh Phuoc) ban khoan ve tin

O Da Nang hang nam phai bu lo khoang 300-400 trieu dong cho viec in tho; 3 ty dong cho cac co quan, ban nganh di hoc tieng Anh, de roi khoan tieng Anh do cung chang bao gio duoc su dung va sach tho cung chi de bieu nhau, vay ma khi thanh pho cat nhung khoan chi phi tren thi lai bi phan ung quyet liet. Nhung khi thuc hanh va phat huy thuc hanh tiet kiem trong viec to chuc don nhan huy chuong mot tich cuc lai khong duoc khen, bieu duong. 8 nam cong bo khong co bao cao de cho thay don vi nao tiet kiem nhat... "Khong binh luan trung uong hay dia phuong lang phi nhieu hay it nhung kinh nghiem thuc tien chi ra la noi phai di doi voi lam. Trung uong guong mau lam truoc thi dia phuong lam sau. Cu lam cho nghiem tuc tu tren thi dan se lam theo".

DB Nguyen Ba Thanh (Da Nang)

h kha thi cua pham vi dieu chinh, boi theo ong Nghiem, rat kho thuc hien duoc nhung yeu cau tiet kiem trong le tang, le cuoi hoi o nhung vung xa, vung sau, mien nui. Cung chia se voi DB Pham The Duyet, DB Nghiem cho rang nhung dieu ve thuc hanh tiet kiem duoc quy dinh trong luat rat kho thuc hien, boi khong co che tai.

Noi ve van de lang phi, DB Nguyen Ba Thanh (Da Nang) noi lang phi lon nhat cua chung ta la lang phi co hoi, thoi gian, con nguoi, lang phi tien bac va tai nguyen: co mot so truong hop dao tao DH ra lai cho di danh may chu, dao tao bac si lai cho di ban thuoc, sach giao khoa thay doi xoanh xoach... Tuy nhien, can xem lai mot so dinh muc tiet kiem khong con phu hop de dieu chinh cho phu hop.

DB Ly Kim Khanh (Ca Mau) de nghi can quy dinh ro hon vai tro cua quan chung va bao chi trong tuyen truyen, van dong, thuc hien tiet kiem, chong lang phi. Theo ba khong nen dua viec tiet kiem chong lang phi trong tieu dung cua nhan dan vao luat, ma chi nen khuyen khich, phat dong phong trao, keu goi nhan dan thuc hanh tiet kiem.

Gay lang phi lon phai xu ly hinh su

DB Dinh Thi Ninh (Son La) de nghi can phai coi gay lang phi la vi pham phap luat. Muc do nao thi xu ly, muc do nao thi ky luat. Gay lang phi thi phai boi thuong, gay lang phi voi thiet hai lon thi xep vao hinh su. Tuy nhien, trong van de nay cung phai coi viec lang phi gay muc do thiet hai nhu the nao de co bien phap xu ly, che tai phu hop.

Cung quan diem voi DB Ninh, DB Nguyen Ba Thanh (Da Nang) chia se cac dieu khoan cua du thao luat chi dua ra hinh thuc xu ly che tai ma khong noi den xu ly hinh su, chi co dieu 85 noi den xu ly hinh su nhung chi khi co dau hieu toi pham. "Cu da nay thi se co nhung nha may duong, nhung ho thuy loi khong phat huy duoc cong suat gay lang phi hang nghin ty dong cua nhan dan", DB Thanh noi.

DB Le Xuan Than (Khanh Hoa) thi di vao phan tich va de nghi xem xet viec giam sat thuc hien Luat can di doi voi xu ly nghiem minh, ben canh do, can bo sung them trach nhiem cua nguoi dung dau co quan nha nuoc trong thuc hanh tiet kiem, cho

Mot van de ben ngoai thao luan, DB Nguyen Thi Sau (Tuyen Quang) chi biet rat hieu cu tri de nghi duoc phat khong tu 1 den 2 van ban luat.
ng lang phi. Ong Thai con de nghi can co quy dinh chi tiet hon ve viec ca nhan, to chuc phai boi thuong khi gay lang phi cho nha nuoc de khi Luat di vao thuc hien duoc thuan loi.

Cung ve van de xu ly vi pham, DB Nguyen Thi Sau (Tuyen Quang ) dat van de nen chang trong cung mot doi tuong ap dung thuc hanh tiet kiem chong lang phi co khung xu ly rieng cho tung doi tuong. Dong thoi nen ban hanh kip thoi cac van ban quy pham phap luat.

Mot so van de khac nhu hoa hong, xe cong, lang phi trong xay dung cung duoc dua ra thao luan tai nghi truong. Ve van de "hoa hong", du thao quy dinh phai ke khai, nop lai cac khoan hoa hong ma minh nhan duoc rat kho kha thi vi khong may nguoi chiu ke khai hoa hong ma minh nhan duoc.

Rieng ve quy dinh xe cong cho can bo, DB Nguyen Thi Hong Vy (Son La) de nghi dua them chi tiet "chuc danh chuc vu ket hop voi dia ban dan cu". DB Nguyen Van Phat (Thanh Hoa) thi de nghi trong cong khai cac khoan chi thu, chi thu dung muc dich cung can quy dinh ro hon va quan trong la phai co che tai. DB Phat nay to y khong tin tuong viec tiet kiem se duoc thuc hien tot, khi cu to chuc hoi thao, hoi nghi tran lan nhu hien nay, ma trong do, co nhieu hoi nghi cha mang lai hieu qua thuc te gi ca va tieu ton biet bao kinh phi. DB Nguyen Thac Nhuong (Bac Ninh) thi dong tinh voi quy dinh nguoi su dung phuong tien di lai cua co quan, to chuc vao viec rieng phai tra tien. Theo ong Nhuong, viec lam nay la “phu hop voi thuc te o nuoc ta”, co quan quan ly xe se thu lai duoc nhung chi phi ma tu truoc toi nay chua thu duoc.

Ngay mai (26-10), Quoc hoi se thao luan ve du an Luat thanh nien va du an Luat bao ve moi truong (sua doi).

VI THAO (ghi)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Da Nang, DB Nguyen Ba Thanh, Son La, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, du thao luat, ve van de, viec tiet kiem, quy dinh, su dung, thao luan, xu ly, nha nuoc, de nghi, lam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chống lãng phí: Nhà nước và nhân dân cùng làm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chống lãng phí: Nhà nước và nhân dân cùng làm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam

Nhan xet, hay lien he ve tin Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chong lang phi Nha nuoc va nhan dan cung lam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0