Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo

Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo

Nhu cau tu thuc tien, tu cai cach hanh chinh, roi nhu cau chong chong cheo giua cac bo voi nhau, giua cac bo voi cac ban cua Dang dat ra bai toan phai tinh gon bo may nha nuoc.

Tu hieu qua va chuc nang cua mot so bo hien nay, TS Tran Xuan Gia (nguyen truong Ban nghien cuu cua Thu tuong Chinh phu, nguyen bo truong Bo Ke hoach - dau tu) neu y kien:

- Hien nay toi chua muon neu van de bo A, bo B phai giai the hay sap nhap vao mot bo khac ma chi neu len nhung van de thuoc nguyen tac to chuc de tranh chong cheo. Ngay xua, Lien Xo chia bo theo chuyen nganh hep, nen co den hon 104 bo va co quan ngang bo.

Den nay, khong con nuoc nao to chuc bo may nha nuoc theo cach do nua. Nuoc CHND Trung Hoa rat to, nhung dia phuong cua ho it, so bo cung chi tuong duong VN. Nen cong nghiep cua ho phat trien manh me den nhu vay nhung ho khong co bo vong nghiep. Hay nhu bo ke hoach - dau tu mot thoi toi lam bo truong, nhieu nuoc cung khong co.

Mac du Trung Quoc da phat trien theo ke hoach nhung ho cung khong co bo ke hoach - dau tu. Bai toan hien nay cua chung ta la chong chong cheo trong bo may nha nuoc. Ma chong chong cheo o day la co ca giua bo voi bo, giua bo voi ban cua Dang, giua cac vu cua cac bo voi nhau, roi giua cac vu trong mot bo... Doi khi co van de can hoi y kien cua cac vu trong mot bo thoi da nhieu khe khong kem gi su nhieu khe khi co mot bo hoi y kien cac bo khac.

+ Ve nguyen tac, khong phai cu co mot nganh nao do la phai tao mot bo de quan ly no?

- Khong can nhu the. Quan ly nha nuoc nen quay ve ba viec: thu nhat la chuan bi co che chinh sach, bao gom ke hoach, qui hoach phat trien. Thu hai la to chuc trien khai chinh sach. Thu ba la kiem tra su thuc hien. Trong viec hoach dinh chinh sach thi khong chinh sach phat trien nao lai be den muc chi ap dung cho mot nganh, mot linh vuc rat hep.

Cung khong can thiet tao ra roi do tien vao nuoi mot bo chi de lam chinh sach, lap chien luoc cho mot nganh hep. Qui che thi co the co, nhung chinh sach thi nen dua vao chinh sach chung. Nhat la trong thoi buoi hien nay, khi xu huong tuong tac ngay cang manh thi can nhung chinh sach dua tren qui hoach da nganh rong de khong tao dieu kien cho anh nay nhung vo tinh lai lam ton hai anh kia hoac ton hai moi truong.

+ Nhung ro rang hien nay, nhieu bo cua ta dang ton tai de quan mot linh vuc hep nhu xay dung, giao thong van tai, hay thuy san?

- Neu tach duoc quan ly nha nuoc ra khoi quan ly san xuat kinh doanh nhu da neu trong nhieu van kien cua Dang va Nha nuoc ta, thi co the tinh giam cac bo. Toi lay vi du nhu Bo Xay dung, neu ta lam cai viec da noi tu lau la tach cac tong cong ty xay dung, cac don vi kinh te ra theo co che khong con bo nganh chu quan, thi Bo Xay dung se duoc bot di so luong ghe gom cong viec ma hien nay dang lam.

Trong chung muc do co nen de ton tai Bo Xay dung hay khong ro rang la mot van de dat ra. Hoac nhu voi Bo Giao thong van tai, su chong cheo, trung lap de thay o day la co nhieu cong ty xay dung thuoc Bo Xay dung, mot so thuoc Bo Giao thong van tai, mot so khac thi lai thuoc Bo Cong nghiep... Neu co qui dinh quan ly hoat dong xay dung thoi, dang ra chi mot nguoi lam, o day lai la ba nguoi lam. Chi xet Bo Giao thong van tai, neu tach cac cong ty truc thuoc ra, chi rieng viec lam chinh sach xay dung cau duong thi co nen de rieng mot bo hay khong hay no thuoc linh vuc xay dung.

Quan ly xay dung noi chung thi nen de o mot co quan nao do lam. Nhu vay rat can quan ly nha nuoc trong linh vuc xay dung nhung khong phai tao mot bo may de chi huy, can thiep qua sau vao cong viec san xuat kinh doanh lien quan den xay dung nhu hien nay. Dat ra van de do co the chi can mot noi ra cac chinh sach ve xay dung, va nhu vay co the sap nhap mot so bo voi nhau.

+ Neu tinh toan nhu vay thi rat nhieu bo co the da chong cheo chuc nang va co the sap nhap, nhu Bo Xay dung va Bo giao thong Van tai, Bo Thuong mai va Bo Cong nghiep, ca Bo Ke hoach - dau tu va Bo Tai chinh?

- Khi con la bo truong Bo Ke hoach - dau tu, co luc toi da kien nghi bo cua toi co the sap nhap voi bo khac thanh Bo Kinh te de chuc nang cua no duoc mo ra. Toi cung da duoc nghe nhieu y kien ma toi thay thich hop nhu dua toan bo phan chi ngan sach ve Bo Kinh te; Bo Tai chinh khong nen vua thu, vua chi, ma chi nen tap trung vao thu.

Hay co y kien cho rang khong nen tach thanh hai bo, mot bo cong nghiep chuyen quan ly nha nuoc ve san xuat va mot bo nhu Bo Thuong mai chuyen quan ly ve luu thong. Ve luu thong, san xuat quyet dinh tieu dung, nhung den luot no tieu dung co vai tro rat quyet dinh doi voi san xuat, de ra yeu cau ve so luong, chat luong, co cau cho san xuat. Nhu vay chuc nang hai bo van con nguyen nhung tich hop vao mot rat hop ly. Do do, cau hoi dat ra hien nay la co nhat thiet phai ton tai mot luc hai bo: Bo Cong nghiep va Bo Thuong mai khong?

+ Lich su de lai nhieu bo ra doi tren co so sap nhap nhieu bo tu thoi bao cap. Chung ta da tung sap nhap manh, nhung thoi gian khong dat ra chuyen sap nhap tiep nhu the tinh ra da la dai?

- Toi nghi nen tu duy bat dau tu nhiem vu, chuc nang quan ly cua Nha nuoc de dat ra cac co quan quan ly chu khong nen co co quan quan ly nha nuoc roi dat ra chuc nang cho no. Va khong nen nghi, dut khoat phai co mot bo de dua ong A day nang luc nao vao do. Nhieu bo thanh lap tren co so sap nhap cac bo tu thoi bao cap nen no nguoc voi tu duy tren, vi the chong cheo la kho tranh. Nen bat dau tu khoi luong cong viec can lam. Mot so linh vuc nao do von la mot khoi thong nhat ma ta chia nho ra quan ly thi ngoai viec chong cheo con tao ra su cat khuc, lam giam hieu luc quan ly vi mo cua Nha nuoc.

+ Su chong cheo cua cac bo it khi duoc thua nhan tren tam vi mo, vi moi bo co mot chuc nang khac nhau; nhung di tu thuc te doi song thi chong cheo kha nhieu?

- Theo toi, dieu do dung. Su chong cheo vi mo lai de thay o nhung dia ban hay dia diem vi mo nao do. Vi du voi mot tong cong ty cong nghiep lon thi Bo Tai chinh cung co phan trach nhiem, ngan hang cung co phan, Bo Ke hoach - dau tu co phan, roi tong cong ty do con truc thuoc mot bo, nganh cu the. Khi dong den viec gi, ho phai di xin nhieu nguoi, va chinh cai su “xin” nay la do phan cong cac bo khong ro rang gay ra.

Khi phan cong, can thong nhat tong so cong viec cua Chinh phu la cai co truoc, tren co so do chia ra cho cac bo chu khong phai nguoc lai. Nhung khi lam nghi dinh ve chuc nang, nhiem vu cua cac bo thi lai khong phai luc nao cung tuan theo nguyen tac do. Trong hoat dong thuc tien, doi khi co nhung viec A ma bo C nghi minh khong the khong giai quyet vi no co lien quan den cong viec cua bo minh, nen khi cac bo tu xay dung chuc nang nhiem vu de dem ra Chinh phu ban thi nhiem vu, quyen han mo rong hoi qua sang cac linh vuc khac. Roi ho mo them cac vu chuyen mon de quan, the la chong cheo voi vu cua bo khac.

+ Neu tu duy tu khoi luong cong viec moi tao ra cac bo thi theo ong, khoi luong cong viec cua Chinh phu ta hien nay co can toi 26 bo khong? Neu khong thi bao nhieu la du?

- Theo toi la khong can nhieu the. Khi chung ta chuyen sang co che thi truong, khoi luong cong viec khac thoi (bao cap) phai cam tay chi viec rat nhieu. Tuy theo yeu cau moi co the doi hoi phai lap mot bo moi de quan ly tot hon mot linh vuc dang phat trien nao do; nhung hien tai, can cu vao khoi luong cong viec thi so luong bo, ten cua bo phai thay doi. Nhieu nuoc tren the gioi da thay doi theo tung thoi ky, can cu vao cong viec cua Chinh phu. VN hien tai co the co nhieu phuong an khac nhau nhu giam 4-6 bo, hoac chi nen giam vai ba bo. Tuy thuoc buoc di va tuy thuoc su chuan bi ve nhan su (tuc la tao cho duoc mot doi ngu can bo hanh chinh that su chuyen nghiep), toi nghi truoc mat chi can 22-23 bo.

+ Chung ta da de ra nhieu du an de cai cach hanh chinh, nang cao nang luc bo may. Theo ong, neu giam mot so bo khong can thiet thi cai cach hanh chinh se co buoc dot pha ngay khong?

- Cai goc nam o do. Chung ta dat ra van de cai cach hanh chinh da duoc 14 nam roi. Noi dung cai cach hanh chinh luc bay gio la cai cach the che, cai cach bo may, cai cach can bo, va sau nay dat ra them cai cach hanh chinh cong. Nhung roi thay lam nhu vay thi lon qua, kho qua, toan dien qua, nen chung ta chon khau cai cach thu tuc lam khau dot pha.

Nhung den gio phut nay, ket qua 14 nam thuc hien cho thay cai cach hanh chinh chua thanh cong. Truoc day co thoi ky toi rat co gang cung to thi hanh Luat doanh nghiep nam 1999 bo giay phep con. Ban mai va bo duoc hon 200. Nhung gan day lai chui ra vo so giay phep con nua, con tinh vi hon. Nhu vay khong the giam thu tuc hanh chinh ma khong bat dau tu cai cach the che. Bo may dat ra van de mot cua, nhung no co qua nhieu cua con, qua chong cheo, khong giai quyet noi van de thu tuc hanh chinh. Tai sao cu tao ra nhieu cai cua roi yeu cau no phai mot cua lien thong? Tha khong co nhieu cai cua van hon!

+ Tu truoc den nay, khau cai cach nao cua ta cung kho vi dau dau nhat luon la van de: con nguoi?

- Bat ke cai cach vi mo nao cung deu dau. Nhung cac nha lanh dao phai xac dinh nen chiu dau mot lan hay chiu dau dai dang. Tu truoc den nay chung ta co chinh sach dai ngo khuyen khich nguoi ta di vao con duong quan chuc. Day la cai sai. Nen tao cho ho nhieu con duong, va con duong nao cung co the dat duoc vinh quang ca nhan. Nhieu can bo bay gio da bat dau thay trach nhiem qua nang ne, nen khong con thich con duong quan truong chat hep. Theo toi, neu theo huong do cai cach hanh chinh se thanh cong.

Cong viec cai cach bo may khong phai mot luc la xong, nhung khong nen de keo dai nam nay sang nam khac. Thoi diem hoi nhap hien nay la mot co hoi tot: no tao ap luc neu khong cai cach se kho vuon len, se thua ngay tren san nha, nhung no cung tao co hoi neu biet vuon len dung luc. Khong nen dat ra ly do nen giu lai Bo Thuy san vi bo nay xuat khau den 3 ti USD. Viec xuat khau 3 ti USD la dan lam day chu! Neu dat van de nhu vay thi nganh da giay, dau khi xuat khau con gap may lan nganh thuy san, chang le lai tao them mot bo da giay, mot bo dau khi nua...?

DAM VAN thuc hien

Viet Bao
Comment :Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Anti-overlapping story of the the
Ministry of Commerce, Ministry of Planning - Investment, Ministry of Transport, administrative reform, state management, workload, Ministry of Construction, the industry, corporations, and the overlap and the Ministry, as
Demand from practice, from administrative reform, and against the needs of the overlap between each other, between the party with the problem set out to streamline the state apparatus ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo

Nhan xet, hay lien he ve tin Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0