Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan

Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cuoc doi thoai tap trung vao cac van de lon nhu tien do va chat luong cua cac cong trinh giao thong; giam thieu tai nan va un tac giao thong, dac biet la o 2 thanh pho lon la Ha Noi, Ho Chi Minh; viec di lai cua nhan dan trong dip Tet Nguyen dan sap toi; phi luu hanh phuong tien giao thong...

Gan 2 gio dong ho, Bo truong Bo GTVT Dinh La Thang da tra loi truc tiep nhieu cau hoi cua ban doc va nhan dan ca nuoc qua Cong TTDT Chinh phu.

So luong cau hoi duoc chuyen den Bo truong qua 1g45 phut len toi hang ngan cau, dieu nay the hien do “nong” cua van de va su quan tam rat lon cua nguoi dan doi voi Bo truong Dinh La Thang.

Bo truong giai thich nhu the nao ve khoan phi luu hanh phuong tien ma Bo GTVT da de xuat?

Bo truong Dinh La Thang: Day khong phai la de an moi cua Bo GTVT. Tat ca nhung viec nay da duoc Chinh phu, Quoc hoi de ra. Bo GTVT chi trien khai de giam thieu tai nan va un tac giao thong. Mot van de ma nhan dan ca nuoc deu buc xuc, tran tro.

--------------- 

Tai sao lai thu phi theo cung mot muc ma khong phan biet cac xe da su dung voi xe moi?

Bo truong Dinh La Thang: Chung toi da tinh toan ky khi xay dung. Chung toi khong cao bang ma co tham khao kinh nghiem cac nuoc va tinh hinh thuc tien cua nguoi dan. Doi voi xe may muc binh thuong la 500 nghin dong 1 nam, muc nhu vay la co the chap nhan duoc. Doi voi o to duoi 2000 phan khoi du kien la 20 trieu/ nam nhu vay cung khong phai la cao.

--------------- 

Mot doc gia hoi neu Bo thu phi luu hanh va phi giai quyet un tac ma tinh trang UTGT tai cac do thi lon ko giam thi bo truong co tinh den chuyen tra lai cho nguoi dan cac khoan phi da dong khong?

Bo truong Dinh La Thang: Muc tieu cua khoan phi nay khong chi la giam UTGT ma con tao ra mot nguon thu de xay dung co so ha tang. Khoan phi nay mang tinh tuong trung chi 500 nghin/ nam no the hien trach nhiem khi tham gia giao thong.

Voi nhung nguoi o vung sau vung xa, bien gioi hai dao, nhung dong gop cua ho la khong tinh het duoc, khi ho su dung ha tang ho bi thiet thoi. Vi the, khong co khoan phi nay thi chung ta khong co kinh phi de dau tu cho giao thong nong thon, bien gioi hai dao vay thi ai se bao ve dat nuoc. Muc tieu cua chung ta la giam UTGT con giam nhu the nao con phu thuoc vao chinh chung ta.

Nu cuoi tuoi cua Bo truong Dinh La Thang du phai tra loi truc tuyen hang ngan cau hoi
Nu cuoi tuoi cua Bo truong Dinh La Thang du phai tra loi truc tuyen hang ngan cau hoi

Ket qua thuc hien 3 van de Bo truong da neu khi nham chuc?

Bo truong Dinh La Thang: Do la nhung van de lon doi hoi su vao cuoc cua ca he thong chinh tri va cua toan dan. Sau 5 thang nham chuc hang ngay toi nhan duoc nhieu y kien dong tinh tu nhan dan (cung co y kien phan doi). Thach thuc rat lon, nhiem vu nang ne. Day cung la thoi co de Bo GTVT hoan thanh nhiem vu.

--------------- 

Co y kien cho rang viec Bo truong tram tuong. Bo truong da bat dac di phai lam thay nhiem vu cua cac vu truong. Phai chang bo may lanh dao dang co van de?

Bo truong Dinh La Thang: Bo truong la nguoi dung dau mot Bo. Co trach nhiem xu ly cac van de dot bien, van de phat sinh. Bo truong khong chi lam viec lon, chinh khach, Bo truong con phai lam duoc ca nhung viec nho nhat.

--------------- 

Dau tu ket cau ha tang giao thong dang thieu hut rat lon nguon von. Bo truong co giai phap gi de giai quyet tinh trang nay?

Bo truong Dinh La Thang: Nhiem vu so mot cua Bo GTVT la dot pha xay dung ket cau ha tang giao thong. Tuy nhien trong giai doan khung hoang kinh te hien nay, von dau tu bi that chat vi vay chung ta phai huy dong tu nhieu nguon, von trai phieu, von ODA, von huy dong tu nguoi dan...

Nganh GTVT cung phai ra soat cac the che chinh sach de su dung co hieu qua nguon von co duoc. Nhieu nguoi dan san sang dong cac khoan phi khac nhau nhung ho luon ban khoan von do duoc su dung nhu the nao, chung toi hieu duoc dieu do va co gang thuc hien co hieu qua nhat.

--------------- 

Toi dong tinh voi cac quan diem cua Bo truong. Nhung tai sao phi khong thu theo so lan luu thong ma lai thu theo dau phuong tien gay buc xuc cho nguoi dan. Tien thu phi se xu dung nhu the nao?

Bo truong Dinh La Thang: Co rat nhieu cach thu, chung ta phai de xuat cach thu phu hop. Khi ma chung ta hien dai hoa cong tac thu phi  thi se dam bao duoc su cong bang. Nhung bay gio chung ta van can phai thu de co nguon kinh phi. Ve su dung nguon thu, se nop hoan toan vao ngan sach nha nuoc. Viec chi nhu the nao khong phai do Bo GTVT quyet dinh.

--------------- 

Trong mot tong the dau tu va phat trien giao thong do thi chung ta danh bao nhieu % phuong tien cong cong cho nguoi khuyet tat va nguoi gia duoc tinh den?

Bo truong Dinh La Thang: Khong chi VN ma o My va nhieu nuoc tren the gioi deu da co quy dinh ve giao thong cho nguoi khuyet tat. Hien nay chung ta cung da dau tu nhung chua the khang dinh duoc la danh bao nhieu %, dieu do phu thuoc vao dieu kien va thoi gian va dieu kien xa hoi. Tuy nhien chung ta luon danh uu tien cho nguoi khuyet tat, nguoi gia.

Viec phat trien he thong duong sat do thi, duong sat toc do cao dang duoc thuc hien nhu the nao?

Bo truong Dinh La Thang: Chinh phu da phe duyet quy hoach phat trien giao thong o HN va TP HCM den nam 2020, trong do co duong sat do thi. Duong sat do se gan voi duong sat Bac - Nam. Tuy nhien, suat dau tu cho no rat lon nen chung ta can co thoi gian va co them nguon luc. Ha Noi hien co 8 tuyen, TP HCM co 6 tuyen va chung ta dang trien khai tuyen Ha Noi- Ha Dong, tuyen Ben Thanh- Suoi Tien..

--------------- 

Trong giai quyet UTGT trach nhiem thuoc ve Bo GTVT nhung tham quyen xu ly lai thuoc ve Bo cong an. Bo GTVT se giai quyet nhu the nao?

Bo truong Dinh La Thang: Trach nhiem xu ly UTGT thuoc ve UBND cac tinh thanh pho, quyen xu ly vi pham thuoc ve Bo Cong an. Bo GTVT va cac dia phuong co trach nhiem phoi hop. Bo GTVT khong nhat thiet phai truc tiep xu phat  Bo quan ly ve the che, chinh sach phap luat, dung cong cu kiem tra giam sat cac hoat dong, nhung gi chua phu hop se cap nhat de xuat sua doi. Lau nay chung ta van hieu nham vai tro cua Bo GTVT trong giai quyet UTGT va TNGT.

--------------- 

Nam 2012 Bo truong co ke hoach nhu the nao de giai quyet UTGT o TP HCM?

Bo truong Dinh La Thang: Giai phap dot pha la xay dung ket cau ha tang giao thong. Bo da lam viec voi TP HCM ve van de nay. Chung ta da ban nhieu ma khong thuc hien nen chung ta phai hanh dong. Dat danh cho giao thong do thi la 26%, van de nhap cu, van de phuong tien ca nhan... Do la tong the cac giai phap.

--------------- 

Bo GTVT se chuyen dia diem va dia diem cu o Tran Hung Dao se duoc su dung de xay dung nha cao tang. Dieu do co mau thuan voi giai phap Bo truong da de xuat?

Bo truong Dinh La Thang: Theo chu truong cua Quoc hoi va Chinh phu, cac don vi hanh chinh se chuyen ra ngoai thanh. Sau khi chuyen, mat bang se giao lai cho UBND thanh pho xu ly. Toi khang dinh khong co chuyen tien hau bat nhat. UBND thanh pho co trach nhiem lam viec voi don vi su dung dat sao cho hop ly.

--------------- 

Mot ban doc hoi, Bo truong len nhan chuc 5 thang da thuc hien nhieu giai phap quyet liet, Bo truong co so bi cach chuc khong?

Bo truong Dinh La Thang: Toi mung vi nhung giai phap dua ra duoc su dong thuan cua nhan dan, xa hoi. Day khong phai la nhung giai phap moi, ban than toi cung chua co sang kien gi moi ma chi thuc hien quyet liet cac giai phap da duoc dua ra truoc do. Con ban than toi co so mat chuc khong thi toi khang dinh la khong. Co mot doc gia da gui thu noi rang, ho ung ho viec lam cua toi, neu mot ngay Bo truong mat chuc, chung toi xin moi Bo truong ve voi chung toi ...

--------------- 

Yeu cau chon nhan luc bo sung vao Bo GTVT vua qua doi hoi 5 nam kinh nghiem nhu vay co bo sot nguoi tai, bo sot nhung nguoi da duoc dao tao o nuoc ngoai nhung lai thieu kinh nghiem thuc tien?

Bo truong Dinh La Thang: Viec chon lua nay dua vao tung vi tri tuyen dung. Tuy nhien, chung toi se xem xet lai cho phu hop de khong bo sot nguoi tai, nhat la cac ban tre khi moi ra truong cung co co hoi duoc thu suc. Toi se dieu chinh ngay tieu chi nay va san sang moi cac ban co nang luc, kien thuc ve cong tac tai Bo GTVT.

--------------- 

Duoc biet Bo truong vua co chuyen cong tac dai ngay tai mot so nuoc, Bo truong co hoc duoc kinh nghiem gi de phat trien nganh GTVT hay khong?

Bo truong Dinh La Thang: Toi da sang Bi, Anh da di Lao, Cammpuchia...da hoc duoc cach quy hoach do thi, quy hoach GTVT, cach to chuc quan ly phuong tien, he thong giao thong cong cong. Ngay nhu sang Lao chung toi hoc hoi duoc y thuc tham gia giao thong cua nguoi Lao. Don cu nhu ho rat it su dung coi, dieu nay o Ha Noi va TP HCM chua lam duoc. Hay viec quan ly giao thong bang hinh anh, nop tien qua he thong, se han che tieu cuc...

--------------- 

San bay Da Nang vua hoan thanh da dot, mot so cong trinh da tang toc, nhung con nhieu cong trinh nho, Bo truong khong the di kiem tra het, vay Bo truong co gi de khac phuc?

Bo truong Dinh La Thang: San bay Da Nang cham tien do 2 nam chu khong phai dam bao tien do ma van dot. Thiet ke cang hang khong Da Nang la cua nuoc ngoai, chua phu hop voi tap quan cua nguoi Viet Nam ( dua don nguoi than nhieu) vi vay, chu dau tu da phai dieu chinh va lap mai che. Phan mai che dot khong phai la hang muc chinh cua nha ga. Bo GTVT da chi dao khac phuc xong truoc 15-1-2012.

Van de tien do va chat luong cong trinh dang la van de nhuc nhoi. Chung toi dang hoan thien he the che, chinh sach quan ly, tang cuong phan cap quan ly giam sat. Ngoai ra nhan dan va bao chi cung la mot kenh giam sat hieu qua.

--------------- 

Ong co cam thay bi lam phien khi cac phong vien san don de lay thong tin?

Bo truong Dinh La Thang: Voi phong vien toi luon coi mo, san sang cung cap thong tin. Tuy nhien, cung co truong hop toi cam thay buc xuc. Nhu cau chuyen "Bo truong  khong the di xe buyt", phong vien phan anh khong day du, sai su that. Toi thua nhan chat luong xe buyt chua dap ung duoc yeu cau nhung khong phai "toi khong the di duoc xe buyt ", ma do dac thu cong viec phai di hop, di cong tac nuoc ngoai nen khong the di xe buyt thuong xuyen. Viec nha bao thong tin khong dung noi dung cuoc noi chuyen va cach dua tin mot chieu dan den viec cong chung hieu nham. Chinh vi the, toi de nghi cac phong vien, nha bao can phai can nhac khi dang tai thong tin.

Xin Bo truong cho biet lo trinh khac phuc tinh trang o to, xe may chay no chua ro nguyen nhan?

Bo truong Dinh La Thang: Hien nay, Bo Khoa hoc cong nghe, Bo Cong an dang tien hanh dieu tra tim hieu nguyen nhan gay ra tinh trang chay xe. Khi tim duoc nguyen nhan cu the chung ta se xac dinh duoc don vi nao phai chiu trach nhiem. Tuy nhien, ve lau dai nganh GTVT voi trach nhiem quan ly nha nuoc ve GTVT, dang kiem phuong tien co gioi, chung toi da giao cho Cuc dang kiem nghien cuu de xuat sua doi bo sung cac van ban quy pham phap luat. Tu do, se quy duoc trach nhiem cu the tu viec san xuat. lap rap, bao duong...

--------------- 

Viec thay doi gio lam, han che phuong tien ca nhan, thu phi luu hanh phuong tien... la nhung giai phap gop phan giam tai nan va un tac giao thong, nhung bao gio he thong giao thong cong cong dap ung duoc nhu cau cua nguoi dan?

Bo truong Dinh La Thang: Nhung giai phap neu ra deu la nhung giai phap ma Chinh phu dang thuc hien de gop phan giam thieu UTGT va TNGT. Tuy nhien, khong phai cac giai phap da duoc dua ra co the lam giam ngay lap tuc tinh trang UTGT va TNGT, can co nhung giai phap dong bo va co lo trinh. Trong boi canh nhu cau cua nguoi dan ngay mot cao, kha nang dap ung co han, toi cung khong the tra loi den bao gio.

--------------- 

Quan diem va chi dao cua Bo truong the nao ve mot so con duong o dia phuong dang xuong cap, lau ngay khong duoc sua chua?

Bo truong DInh La Thang: Nguyen nhan dan den hu hong duong giao thong nong thon co nhieu. Mot trong so do la tien danh cho duy tu bao duong han che. Vi the, Bo GTVT de xuat thu phi bao tri duong bo, de duy tu bao duong dinh ky.  Cung voi do la viec nang cao cong tac quan ly, phan cap  bao duong, sua chua va can ca su giam sat cua nhan dan va bao chi.

---------------

Bo truong dang chi dao rat quyet liet, nhung cap duoi cua Bo truong lai cho phep cac phuong tien van tai " tra hinh" hoat dong, don cu nhu xe dua don CBCNV nhung lai di cho khach,  Bo truong co the kiem chung dieu nay o duong Nguyen Khoai?

Ve viec nay den bay gio toi moi biet. Toi xin tiep thu va se chi dao kiem tra, dong thoi se kien nghi voi cac co quan chuc nang co tham quyen xu ly nghiem va cong khai tren bao chi.

--------------- 

Truoc day khi o Tap doan Dau Khi Bo truong thuong an tet tai cong truong, nam nay Bo truong co y dinh se don tet tai cong truong nao?

Bo truong Dinh La Thang: Khong chi rieng o Tap doan Dau khi, ma tuoc day khi con o Tap doan Song Da, toi va cac dong chi lanh dao khac deu phan cong nhau don giao thua cung voi anh em cong nhan. Nganh GTVT dang trien khai nhieu du an, chung toi da phan cong lanh dao tham du le ra quan dau nam, di chuc tet cong nhan. Ca nhan toi, du kien se di chuc tet CSGT, VOV giao thong, Cang hang khong Phu Quoc... Tuy nhien, do moi la du dinh, ke hoach co the thay doi.

--------------- 

Bo truong nghi sao ve tinh trang cau duong dang bi pha hong do xe qua tai qua kho ?

Bo truong Dinh La Thang: Day la mot cau hoi hoan toan dung thuc te. Ban than toi cung thay buc xuc va xot ruot truoc van de nay. Vua roi chung toi da chi dao phan luong, phan lan, thiet lap he thong can tai trong. Xe nao qua tai trong kien quyet phai sang tai hoac phai van chuyen bang phuong tien khac nhu duong sat, duong thuy.

--------------- 

Tinh trang giao thong o xa Tra Mi, Quang Nam sua chua cham lam cho luong thuc, hang tet den nguoi dan kho khan, Bo truong se giai quyet the nao?

Bo truong Dinh La Thang: Hien nay tuyen duong nay dang bi anh huong boi du an thuy dien. Chung toi da hop, yeu cau chu dau tu, cac nha thau nhanh chong hoan tra lai duong phuc vu nhan dan di lai thuan loi trong dip tet.

--------------- 

Viec phan lan tren mot so tuyen pho o Ha Noi se  duoc thuc hien den khi nao va tai sao khong phan lan bang cac dai phan cach mem de gian thieu tai nan giao thong?

Bo truong Dinh La Thang: Tuy tung dieu kien cu the cua tung tuyen duong se co cach to chuc giao thong, cach phan lan, dat bien bao, bien chi dan hop ly. Dieu nay theo toi phai duoc thuc hien lau dai.

--------------- 

Lieu con tinh trang qua tai do thieu tam nhin trong quy hoach cang bien, cang hang khong thua Bo truong?

Bo truong Dinh La Thang: De dam bao nhu cau giao thong trong ca nuoc chung ta phai phat trien dong bo cac loai hinh giao thong. Ca nuoc co 39 cang bien, 22 cang hang khong. 100% cang bien va cang hang khong dang su dung het cong suat. Dieu nay chung to viec du bao, quy hoach chua tot. Nhieu cang hang khong dang duoc mo rong nhu T2 Noi Bai, Phu Bai, Cam Ranh; Cang Cai Mep, Thi Vai, Van Phong...

--------------- 

Xin Bo truong cho biet quy trinh quan ly dau thau cong trinh giao thong? Lam the nao de dam bao chat luong nha thau? chong that thoat von?

Bo truong Dinh La Thang: Quy trinh duoc quy dinh trong luat dau thau nhung da co nhieu bat cap can sua doi. Cac du an su dung nguon von ODA da han che cac doanh nghiep giao thong tham gia, vi the, cac nha thau nuoc ngoai trung thau. Chung toi dang tim nhung giai phap de cac nha thau trong nuoc co the tham gia thang thau va nang cao chat luong cong trinh.

--------------- 

Tinh trang xe khach chen ep khach, tuy tien tang gia ve trong dip tet, Bo truong co giai phap gi de khac phuc?

Bo truong Dinh La Thang: Chung toi da cho thanh kiem tra viec ban ve may bay, tau hoa, viec xe khach cho qua so nguoi quy dinh va da co van ban chan chinh. Dac biet da de nghi Bo Cong an xu ly nghiem nhung truong hop vi pham. De nghi nhan dan phai dau tranh voi lai phu xe, khong di xe qua tai, qua so nguoi quy dinh. Khong tiep tay cho hanh vi vi pham.

--------------- 

Ong cam thay the nao ve cuoc doi thoai hom nay? Ong co luong truoc duoc nhung van de ma doc gia dat ra khong?

Bo truong Dinh La Thang: Nhung ban khoan lo lang, buc xuc cua nguoi dan la chinh dang. Tinh hinh giao thong hien nay gay cho nguoi dan nhieu buc xuc. Nhieu cau hoi hom nay toi chua the tra loi het duoc, nhung  toi hy vong nhan dan se chia se va ung ho nganh GTVT. Toi xin nhan manh mot lan nua, nhung giai phap ma Bo GTVT dang thuc hien le ra phai duoc thuc hien tu 10 nam truoc.

Nhan dip nam moi Nham Thin - 2012, toi gui loi chuc khan thinh gia va nhan dan ca nuoc manh khoe, don nam moi hanh phuc va an toan. Dam bao TTATGT la trach nhiem cua moi nguoi dan.

Tin lien quan:

Bo Giao thong lam ro ly do thu them 2 loai phi

Bo truong Thang: "Neu toi la nguoi thu nhap thap..."

“Xin dung dua voi mieng com cua nguoi dan, thua Bo truong”

Viet Bao (Theo GTVT)
Comment :Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Dinh La Thang, Minister answered questions "hot" people
Dinh La Thang, Ministry of Transport, Hanoi, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Tet, public transport, transport, how free circulation, airports, the police, ministers, people, we, the
The dialogue focused on issues such as progress and quality of traffic works; reduce accidents and traffic jams, especially in two major cities including Hanoi, Ho Chi Minh City; the movement of people in the coming Lunar New Year ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời câu hỏi “nóng“ của người dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời câu hỏi “nóng“ của người dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong Dinh La Thang tra loi cau hoi nong cua nguoi dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0