Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN

Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo doi cu Ho - Bieu tuong van hoa cua QDNDVN
Mot nguoi dan ben canh hinh anh Anh bo doi Cu Ho trong niem vui chien thang.

Quan doi ta ngay tu nhung ngay dau da duoc nhan dan tin tuong, yeu men va goi voi cai ten triu men "Bo doi Cu Ho". Bo doi Cu Ho la nhung chien si duoc mang ten cua lanh tu dan toc minh Chu tich Ho Chi Minh vi dai. Tren the gioi chua co doi quan nao duoc mang ten mot danh nhan van hoa nhu Quan doi Nhan dan Viet Nam.Hon nua the ky qua, Quan doi Nhan dan Viet Nam da duoc toi luyen qua khoi lua chien tranh ac liet, da dung vung trong bao tap chinh tri, la doi quan that su cua dan va vi dan. "Bo doi Cu Ho" la hien than cua chu nghia nhan van Ho Chi Minh. Nhan cach "Bo doi Cu Ho" la bieu hien cao dep cua truyen thong "viec binh la viec nhan nghia".

"Bo doi Cu Ho" - doi quan kieu moi cua giai cap cong nhan va cua dan toc Viet Nam, duoi su lanh dao cua Dang, su cham soc cua nhan dan da danh bai cac doi quan xam luoc tinh nhue cua cac de quoc to, lam nen ky tich cua the ky XX.

Nam 1944, Doi Viet Nam Tuyen truyen Giai phong Quan vua thanh lap, sau 3 ngay da danh thang hai tran Phai Khat-Na Ngan, mo dau truyen thong chien thang tran dau cua quan doi ta.

Nam 1945, khi moi 1 tuoi, quan doi ta da lam nong cot cho cuoc khoi nghia toan dan toc, cuop chinh quyen tu tay phat xit Nhat, thanh lap nha nuoc cong-nong dau tien o Dong Nam A - Viet Nam Dan chu Cong hoa.

Nam 1964, Quan doi Nhan dan Viet Nam tron 20 tuoi. Sau khi da danh thang thuc dan Phap va dang danh duoi de quoc My, Quan doi ta duoc Bac Ho khen ngoi: "Quan doi ta trung voi Dang, hieu voi dan, san sang chien dau hy sinh vi doc lap tu do cua To quoc, vi chu nghia xa hoi. Nhiem vu nao cung hoan thanh, kho khan nao cung vuot qua, ke thu nao cung danh thang".

Nam 1975, sau khi ket thuc cuoc khang chien chong My cuu nuoc, Dai hoi Dang toan quoc lan thu IV da "tuyen duong can bo, chien si cac luc luong vu trang nhan dan anh hung, suot may chuc nam rong da chien dau cuc ky anh dung, tu gay tam vong, sung kip da lon len thanh nhung binh doan hung manh, danh thang nhung ke thu hung ac, lap duoc nhung chien cong oanh liet tu Chien thang Dien Bien Phu den Chien dich Ho Chi Minh, lam rang ro truyen thong ve vang cua quan doi ta, cung voi toan dan viet nen ban anh hung ca ky dieu cua chien tranh cach mang Viet Nam".

Nhan dan lao dong 54 dan toc trong cong dong cac dan toc Viet Nam tu Bac toi Nam, tu mien xuoi den mien nguoc deu la cha me cua bo doi, deu gop cong gop suc xay dung hinh tuong cao dep "Bo doi Cu Ho" tro thanh hinh mau cua con nguoi moi Viet Nam. Do la nhung nguoi linh duoc giac ngo ly tuong cach mang, chien dau vi chan ly cua dan toc va thoi dai "khong co gi quy hon doc lap tu do", "tha hy sinh tat ca chu nhat dinh khong chiu mat nuoc, khong chiu lam no le".

"Bo doi Cu Ho" trong qua trinh chien dau da the hien ban chat cach mang va truyen thong cach mang cua minh voi nhung dac trung noi bat:

Song co ly tuong, co muc dich, trung thanh vo han voi To quoc, voi Dang, Nha nuoc va nhan dan. Trung voi nuoc, trung voi Dang, hieu voi dan la pham chat cao quy nhat cua "Anh bo doi Cu Ho". Day la cai goc cua ca cuoc doi hoat dong cach mang cua nguoi chien si quan doi. Khi thuan loi cung nhu luc kho khan, du phai duong dau voi nhung doi quan xam luoc lon manh, hung han den dau, quan doi ta van luon luon vung vang, kien dinh muc tieu ly tuong, xung dang la cong cu tin cay cua Dang va Nha nuoc, san sang xa than vi doc lap tu do cua To quoc, vi hanh phuc cua nhan dan. "Bo doi Cu Ho" xung dang voi loi khen cua Bac: “Trung voi nuoc, hieu voi dan, san sang chien dau hy sinh vi doc lap tu do cua To quoc, vi chu nghia xa hoi".

Bo doi Cu Ho chien dau dung cam va muu tri, dam danh, biet danh va biet thang. Tinh than quyet chien quyet thang da tro thanh cot cach cua nguoi chien si quan doi qua cac cuoc chien tranh. Tinh than qua cam, gan da, tri thong minh va tai sang tao cua "Bo doi Cu Ho" da xay dung nen cach danh doc dao cua chien tranh nhan dan Viet Nam trong thoi dai Ho Chi Minh. "Bo doi Cu Ho" khong chi co long dung cam vo song ma con co tri tue, nam duoc quy luat va hanh dong theo quy luat. Mo dau cuoc khang chien, quan ta chi co "bao gao, sung truong", "chan dat mu nan", da dam dung bom ba cang chay bo don duong, dung luu dan de pha xe tang dich. Den cuoi cuoc chien tranh, nguoi linh da biet lai may bay phan luc, dieu khien ten lua, lai xe tang danh giac.

Ke thua truyen thong quan su quy bau cua to tien, tu tuong va nghe thuat quan su cua quan doi ta la lay nhan nghia thang bao tan, lay nho thang lon, lay it dich nhieu, lay chat luong cao thang quan dich co so luong dong, lay yeu chong manh ve vat chat ky thuat, lay trang bi it hon va kem hien dai hon thang vu khi ky thuat toi tan cua quan dich. Quan doi ta luon luon de cao yeu to con nguoi, "Nguoi truoc sung sau", "khong chu quan khinh dich", "thang khong kieu, bai khong nan". Nghe thuat quan su tien tien cua Quan doi Nhan dan Viet Nam, cua "Bo doi Cu Ho" la mot sang tao lon cua quan va dan ta.

"Bo doi Cu Ho" co truyen thong gan bo mau thit voi nhan dan, quan voi dan mot y chi. Moi nguoi linh du o hoan canh nao cung thuc hien loi Bac day: "Phai lam cho dan tin, dan phuc, dan yeu. Khi minh chua den thi dan trong mong, khi minh den thi dan giup do, khi minh di noi khac thi dan luyen tiec". Nguoi coi moi quan he quan dan nhu ca voi nuoc. Trong khang chien chong Phap, tai Hoi nghi chien tranh du kich, Bac noi: "Bo doi chu luc, bo doi dia phuong va dan quan du kich deu phai bam sat lay dan..., phai bao ve, giup do, giao duc va van dong nhan dan". Trong chien tranh, "Bo doi Cu Ho" hy sinh than minh de bao ve dan, trong hoa binh thi giup do nhan dan xoa doi giam ngheo.

Moi don vi quan doi du dong quan o dau cung tro thanh nhung diem sang van hoa, tro thanh "truong hoc" cua thanh thieu nien dia phuong.

Trai qua hon 30 nam khang chien chong thuc dan Phap va de quoc My, moi ngon nui dong song, moi duong pho xom lang deu ngoi sang chien cong, moi lang que thon xom tren khap dat nuoc Viet Nam deu co nhung nguoi con tro thanh "Bo doi Cu Ho", deu co nhung anh hung, liet si hy sinh cho que huong...

Bo doi Cu Ho luon doan ket, can bo, chien si binh dang ve quyen loi va nghia vu, thuong yeu giup do nhau, tren duoi dong long thong nhat y chi va hanh dong. Voi dong doi, dong chi, bo doi Cu Ho doan ket thuong yeu nhu ruot thit, dong cam cong kho, chia ngot se bui. Tinh doan ket trong noi bo quan doi duoc xay dung tren tinh thuong yeu giai cap, tinh dong chi, dong doi, cung chung ly tuong va muc dich chien dau. Do la tinh cam "Phu tu chi binh", tren duoi mot long, song chet co nhau, vui buon co nhau, doan ket hiep dong, lap cong tap the. Can bo cham lo moi mat cho chien si; cap duoi ton trong, phuc tung menh lenh cap tren, chien si tin cay, bao ve can bo. Tren duoi dong long, toan quan thanh mot khoi vung chac thong nhat y chi va hanh dong vi muc dich chung cua cach mang, cua quan doi, cua don vi va su tien bo cua moi nguoi.

Bo doi Cu Ho co truyen thong tot dep la ky luat tu giac nghiem minh. Truyen thong do duoc the hien o tinh tu giac cao trong thuc hien nhiem vu, chuc trach cua moi quan nhan, trong chap hanh chi thi, menh lenh cua cap tren o bat ky dieu kien nao. Quan doi ta da ren luyen, xay dung duoc nep song co ky luat, tro thanh thoi quen khi thuc hien nhiem vu va y thuc dau tranh kien quyet de chong moi hanh vi vo to chuc, vo ky luat. Dieu do tro thanh loi song cao dep cua bo doi Cu Ho.

Bo doi Cu Ho luon co tinh than doc lap tu chu, tu luc, tu cuong, can kiem xay dung quan doi, xay dung dat nuoc, ton trong va bao ve cua cong. Tu khi ra doi voi “gay tam vong, sung kip”, bo doi Cu Ho da vuot qua moi kho khan, gian kho, vua chien dau, vua xay dung, khong ngung lon manh va truong thanh. Do la tinh than chat chiu, can kiem, thuc hien “moi vien dan mot quan thu”, “cuop sung giac giet giac”, coi vu khi trang bi co so vat chat ky thuat cua Nha nuoc, cua quan doi nhu tai san cua chinh minh; tich cuc lao dong, tang gia san xuat, xay dung kinh te nang cao doi song; lao dong sang tao, co ky thuat, co ky luat, dat nang suat, chat luong, hieu qua cao; co y thuc ton trong, bao ve cua cong, tiet kiem suc nguoi, suc cua, kien quyet chong tham o, lang phi, chong tham nhung. Ngay nay, truyen thong do cang duoc phat huy trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Loi song trong sach, lanh manh, co van hoa, trung thuc, khiem ton, gian di, lac quan cua Bo doi Cu Ho la duoc ke thua tu nhung duc tinh cao dep cua dan toc, xuat phat tu ban chat, dao duc cach mang cua giai cap cong nhan.

Loi song do duoc the hien trong sinh hoat, hoc tap, lao dong va chien dau. Mot nep song voi tinh than tu giac cao, khan truong, chinh xac linh hoat co ky luat, co to chuc, chap hanh nghiem menh lenh, ky luat cua quan doi va phap luat cua Nha nuoc; luon song trung thuc, khiem ton, gian di, quy trong cong suc lao dong va moi thanh qua lao dong; song co van hoa, biet tu trong, phan ro dung sai, ton trong va bao ve le phai, dung cam dau tranh voi nhung thoi hu tat xau; lac quan, tin tuong vung chac vao su lanh dao cua Dang, vao muc tieu chien dau vao thang loi tat yeu cua cach mang.

Bo doi Cu Ho luon neu cao tinh than ham hoc, cau tien bo, nhay cam, tinh te trong cuoc song. Hoc tap, ren luyen vua la nghia vu, vua la trach nhiem duoc hinh thanh phat trien tren tinh than ham hoc hoi, cau tien bo, mot duc tinh tot dep cua con nguoi Viet Nam, la truyen thong tot dep cua Bo doi Cu Ho. No tham sau vao moi quan nhan va tro thanh cach nghi va hanh dong trong cuoc song cua moi nguoi. Thoi chien cung nhu thoi binh, thuan loi cung nhu kho khan, Bo doi Cu Ho luon khac phuc moi thieu thon, su dung moi thoi gian, tranh thu moi dieu kien de hoc tap, ren luyen voi tinh than ben bi, kien tri, cau tien bo, bai tru, phe phan cai lac hau, tro ngai, khong ngung nang cao pham chat chinh tri, ban linh chien dau, nang luc cong tac, hoan thanh thang loi moi nhiem vu duoc giao.

Voi ban be quoc te, Bo doi Cu Ho doan ket, thuy chung son sat, chi nghia chi tinh. Trong thoi ky khang chien chong Phap va de quoc My xam luoc, quan doi ta luon neu cao tinh than quoc te vo san, doan ket chat che voi nhan dan va quan doi cac nuoc anh em, voi cac dan toc bi ap buc, cac luc luong tien bo tren the gioi. Ban chat va truyen thong quy bau nay hinh thanh va phat trien trong qua trinh thuc hien nhiem vu dan toc ve vang va nghia vu quoc te.

Khi dat nuoc khong con chien tranh, ngay nay, o tat ca cac co quan Dang va Nha nuoc, o hau khap cac nganh kinh te xa hoi deu co nhung can bo, nhan vien tung mac quan phuc, tung vinh du la "Bo doi Cu Ho". O khap noi, nhung anh "Bo doi Cu Ho" sau khi tro ve thanh mot nguoi dan binh thuong van giu vung va phat huy truyen thong tot dep cua quan doi, van la hat nhan doan ket trong cong dong cac dan toc Viet Nam.

"Bo doi Cu Ho" khong chi la mot luc luong vu trang lanh manh, ma con tro thanh luc luong chinh tri tin cay cua Dang, cua nhan dan, co du uy tin va nang luc xu ly cac tinh huong chinh tri-xa hoi phuc tap nhu trong sua sai cai cach ruong dat, trong dau tranh chong bon phan dong, pha hoai truoc day, va trong cuoc dau tranh voi nhung quan diem lech lac, sai trai hien nay. Cac can bo, chien si san sang den nhung noi mua bao, lu lut de cuu giup nhan dan, den dinh cu o nhung vung xa hoi, heo lanh de mo mang cac nong truong, lam truong, gop phan xay dung kinh te, ket hop voi cung co quoc phong an ninh. Do la nhung nguoi linh biet hy sinh chien dau vi nghia vu quoc te vo tu, trong sang, thuc hien loi can dan cua Chu tich Ho Chi Minh "giup ban la tu giup minh".

Ban chat va truyen thong "Bo doi Cu Ho" truoc kia, ngay nay cung nhu sau nay khong the thay doi, vi quan doi ta bao gio cung la quan doi nhan dan, do Dang cua giai cap cong nhan lanh dao; quan doi tu nhan dan ma ra, vi nhan dan ma chien dau. Quan doi do da duoc Bac Ho truc tiep to chuc, lanh dao, xay dung, giao duc va ren luyen. Co the noi "Bo doi Cu Ho" la mot net van hoa quan su noi bat trong nen van hoa dan toc, la mot bieu tuong cao dep cua Quan doi Nhan dan Viet Nam./.

[Nguon:Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam, Vien lich su Quan su Viet Nam, TTXVN]

Viet Bao
Comment :Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
uncle Ho - Symbol text of the VPA
Tools u0026 quot Ho, Ho Chi Minh, Vietnam People's Army, uncle Ho, perform tasks, the military, American Empire, Vietnamese people, struggle, tradition, culture construction, become, people
Army since the early days it was the people trust, love, and affectionately known as the "uncle Ho" ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ đội cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa của QĐNDVN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ đội cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa của QĐNDVN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo doi cu Ho Bieu tuong van hoa cua QDNDVN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0