Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang

Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ban tin moi nhat do Trung tam du bao KTTV TU phat luc 21h30 cho biet, tam bao con cach bo bien Ninh Thuan - Binh Thuan khoang 90 km voi suc gio o vung gan tam bao manh cap 10, cap 11 (tuc la tu 89 den 117 km/h), giat tren cap 11.

Tin moi nhat ve dien bien con bao so 9

Ban tin do Trung tam Du bao Khi tuong Thuy van TU phat luc 21h30 cho biet, hoi 19 gio toi nay (4/12), vi tri tam bao o vao khoang 11,0 do vi bac, 109,5 do kinh dong, cach bo bien cac tinh tu Ninh Thuan den Binh Thuan khoang 90km ve phia dong. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 9, cap 10 (tuc la tu 75 den 102 km mot gio), giat tren cap 10.

Bao dang do vao bo bien Nam Trung Bo -
( Anh chup qua Ve tinh luc 20 :00 ngay 4/12 cua TT DBKTTV TU)

Du bao trong 24 gio toi, bao di chuyen theo huong tay tay nam, moi gio di duoc khoang 15 km. Tinh tu tam bao, vung gio manh nguy hiem tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 200 - 250 km.

Nhu vay, bao tiep tuc anh huong truc tiep den cac tinh ven bien tu Phu Yen den Soc Trang. Khoang sang 5/12, vung tam bao co kha nang di vao dia phan cac tinh tu Binh Thuan den Tra Vinh. Den 19 gio ngay 5/12 vi tri tam bao o vao khoang 10,1 do vi bac; 106,2 do kinh dong, tren dia phan cac tinh dong bang Nam Bo.

Trong 24 den 48 gio toi, bao di chuyen theo huong tay, moi gio di duoc khoang 15 km, di sau vao dat lien qua cac tinh mien tay Nam Bo va tro thanh ap thap nhiet doi tren khu vuc vinh Thai Lan.

Do anh huong cua bao, vung bien cac tinh tu Khanh Hoa den Soc Trang co gio bao manh cap 8, vung gan tam bao cap 9, cap 10, giat tren cap 10, song bien cao tu 6 den 8 met. Bien dong rat manh. Cac tinh ven bien tu Phu yen den Soc Trang co gio manh cap 6, cap 7, sau tang len cap 8, vung gan tam bao cap 9, cap 10, giat tren cap 10.

Tu sang 5/12, cac tinh dong bang Nam Bo, gio se manh dan len cap 6, cap 7, vung gan tam bao cap 8, giat tren cap 8. O cac tinh tu Thua Thien Hue den Binh Thuan, phia nam Tay Nguyen, Nam Bo va vung bien tu Ca Mau den Kien Giang co mua vua, mua to, co noi mua rat to, can de phong loc xoay. Vung ven bien cac tinh tu Phu Yen den Soc Trang can de phong nuoc dang cao do bao ket hop voi thuy trieu cao tu 3 - 4 met va song bien cao tu 5 - 7 met.

Ngoai ra, do anh huong cua khong khi lanh tang cuong, vinh Bac Bo va ngoai khoi Trung Trung Bo co gio dong bac manh cap 6 - 7, giat tren cap 7. Bien dong manh. Khu vuc bac Bien Dong co gio dong bac manh cap 7, cap 8, giat tren cap 8. Bien dong rat manh.

(Tin phat luc 21h30")

Binh Thuan: 1.200 ho trong vung nguy hiem da duoc di doi

Chang chong nha cua cho bao so 9.
Anh: Duc Tuan

Den 12h ngay hom nay, 4/12, Ban Chi huy phong chong lut bao tinh Ninh Thuan da ket hop voi So Giao thong- Van tai huy dong 15 xe khach, 12 xe tai cung voi cac dia phuong di doi kip thoi gan 1.200 ho dan (1/5 so ho trong vung nguy hiem) di tranh bao; dong thoi tiep tuc chi dao cho cac dia phuong tiep tuc to chuc di doi dan o cac vung ven song, suoi, ven bien, vung trung... o cac huyen Bac Ai, Ninh Hai, Ninh Phuoc ve noi tru an an toan.

Dong bao nhieu noi chu quan khong chiu di doi, buoc chinh quyen dia phuong phai ap dung cac bien phap cuong che va ho tro cac ho dan di doi den noi an toan; dong thoi chi dao cac co quan, cong so va nhan dan thuc hien chang chong nha cua bao dam an toan truoc khi xay ra bao lu. Tinh da cap phat hon 25.000 bao bo de cac dia phuong san sang dung dat, cat bo tro cho de, ke khi co su co va huong dan nhan dan chang chong nha cua. Cung ngay, cac vi lanh dao dia phuong da chia nhau xuong cac dia ban trong yeu de kiem tra phuong an phong chong bao.

Truoc do, sang 4/12, cac dia phuong trong tinh Phu Yen da hoan thanh viec keu goi va huong dan, sap xep tau thuyen vao noi tru bao, ke ca 52 chiec tau voi 482 lao dong hoat dong tai toa do tu 7 - 8 vi do bac va 110 - 111 kinh do dong. Tinh co ban di doi 1.066 ho dan voi 3.991 khau o nhung vung xung yeu thuoc huyen Song Cau, Tuy An, Son Hoa, Tay Hoa, Dong Hoa va TP.Tuy Hoa den noi an toan.

Mot so noi ven bien nhu My Quang, Hoi Son, Vung Ro, Long Thuy…nhieu ho dan van dang khan truong dung bao cat chang chong mai nha, gia co tuong rao…de co the giam bot thiet hai neu bao so 9 tran vao day.

Bo doi Bien phong tinh giup do ngu dan dua gan 2.800 phuong tien vao tranh tru bao, keo len bo 19 chiec thuyen, xuong may; gia co gan 500m de bao Long Thuy, chang chong 30 phong hoc cung 67 nha dan; dieu dong 35 can bo,chien si cung 2 cano, 4 oto tuc truc tai thi tran Song Cau va xa Xuan Phuong de giup do dan di doi cac long, be nuoi tom hum….

Hien nay, muc nuoc cac ho, dap chua nuoc con o muc thap nhung Phu Yen van to chuc luc luong kiem tra thuong xuyen, truong hop neu luong mua tren 200 mm se tien hanh dieu xa nuoc phu hop de tranh anh huong den cac vung lan can. Cac nha may, xi nghiep tren dia ban tinh da thuc hien nghiem tuc viec kiem tra, dung bao cat chang chong mai tole cac nha xuong, kho tang va bo tri nguoi truc 24/24h.

Ninh Thuan: Hang tram ngu dan khong chiu len bo tranh bao

Theo TTXVN, chieu 4/12, tren dia ban tinh Ninh Thuan da xuat hien mua tren dien rong va theo Trung tam du bao khi tuong thuy van tinh: cac huyen Bac Ai, Thuan Bac se co luong mua trung binh tu 120mm-150mm.

Toi cung ngay, da co 526 chiec tau thuyen voi 2.512 lao dong cua cac tinh Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Phu Yen da vao cac ben cang tinh Ninh Thuan neo dau tranh bao nhung hang tram lao dong van o lai thuyen, khong chiu len bo.

Nhung nguoi nay nhat quyet doi o lai tren tau de giu tai san va cung nhau cheo chong tranh de hong tau khi bao lu xay ra. Mot so thuyen nho, thung chai khac con len khai thac ven bo. Hien, nganh thuy san cung cac don vi Bo doi Bien phong va chinh quyen dia phuong dang tich cuc tuyen truyen, van dong va cuong che so lao dong tren cac tau vao bo, dua toan bo so thuyen, thung len bo nhung gap nhieu kho khan. Da so cac lao dong khong tu giac vao bo, hoac chi chap hanh vao bo khi co luc luong kiem tra.

Tinh den toi 4/12, Ninh Thuan da di doi duoc hon gan 1.900 ho dan, voi hon 8.000 khau (chu yeu la dan o 19 xa ven bien va mot so ho dan o cac vung co nguy co lu quet tai cac huyen mien nui); ho tro mot phan luong thuc cho nhung ho dan di doi; cap phat 29.500 bao cat cho cac don vi va nhan dan de chang chong nha va bao ve tai san; nghiem cam tau thuyen nho neo dau tai cac bai ngang va trien khai phuong an bao ve 5 tau thuyen tai ben ca My Tan va 2 tau thuyen tai bai ngang Tay Giang...Cac luc luong tham gia cuu ho cung da chuan bi nhan luc, phuong tien, thiet bi, vat tu san sang doi pho voi moi tinh huong khi bao den.

Ca Mau, Bac Lieu: Van tiep tuc goi ngu dan tro ve dat lien

Tinh Ca Mau hien con 70 chiec tau danh ca voi gan 700 ngu dan dang tren duong tro ve dat lien. Ngay sang nay (4/12), chap hanh Chi thi cua Chu tich UBND tinh, Bo doi Bien phong da cu 5 chiec tau ra khoi keu goi ho nhanh chong vao bo, du kien den 18h chieu nay 4/12, toan bo so tau nay se vao den noi tap ket tranh bao.

Tinh se cu cac to cong tac xuong nhung dia diem xung yeu nham kiem tra dia phuong thuc hien cac bien phap chong bao, tuyet doi khong cho bat cu phuong tien nao ra khoi; co quan, cong so, xi nghiep...cu nguoi truc 24/24h de kip thoi ung pho voi tinh huong xau; chuan bi cac dieu kien can thiet de cuu nan, cuu ho. Tinh chi dao cac don vi, co quan chuc nang tap trung luc luong chi vien cho cac dia diem xung yeu nhu cua bien Song Doc va Khanh Hoi; vi day la noi hien co hang ngan chiec tau dang neo dau.

Duong day nong nhan tin bao

Sang 4/12, van con 100 tau voi 883 thuyen vien cua tinh Bac Lieu chua chiu vao bo tranh bao so 9. Mac du van duoc giu lien lac, nhung da so chu thuyen cho rang bao so 9 khong anh huong den kh u vuc nay. Vi the, chi huy PCLB&TKCN tinh Bac Lieu tiep tuc chi dao Bo chi huy Bo doi bien phong va Chi cuc Bao ve nguon loi thuy san, chinh quyen dia phuong keu goi bat buoc den 15 gio chieu 4/12: tat ca so tau thuyen nay phai vao bo tim noi an tru an toan.

Bac Lieu hien co 754 tau thuyen dang hoat dong voi 4.072 thuyen vien, ngoai so tau chua chiu vao bo tru bao, so con lai da da tuan thu, chap hanh tot lenh goi vao bo tranh bao an toan. Bac lieu da chi dao cac huyen ven bien Dong Hai, Hoa Binh, thi xa Bac Lieu, cac khu vuc dong dan cu song ven cua bien... gia co lai truong hoc, tram y te, nha dan, cac cong trinh cong cong, to chuc di dan doi voi ho song khong an toan tren tuyen de bien Bac Lieu; dong thoi tam cho nghi hoc doi voi hoc sinh cac truong man non, nha tre cac xa, thi tran ven bien; chuan bi thuoc men, phuong tien, lap doi cuu ho tren bien, thuong tat tren dat lien; kien quyet va nghiem cam khong cho ra khoi hoat dong, ke ca so tau danh bat gan bo; tang cuong thong tin tuyen truyen tren cac phuong tien thong tin dai chung; cac dia phuong tam thoi ngung cac hoat dong hoi, hop tap trung phong chong bao so 9.

Long An: So tan xong gan 5.000 dan khoi vung nguy hiem

Theo bao cao toi 4/12 cua BCH PCLB&TKCN tinh Long An, nhan dan cac huyen deu da chang chong nha cua, di dan khoi nhung noi xung yeu, nguy hiem, sat lo.

Tai huyen Can Duoc, den 14h ngay 4/12 da di doi xong 804 ho dan voi 3.288 nguoi (gan 1.000 nguoi trong do la nguoi gia benh tat, phu nu co thai va con nho) thuoc 3 xa ven song lon la Long Huu Dong, Long Huu Tay, Tan Lan. Cac xa con lai da trien khai va se thuc hien di doi khi co lenh khan cap.

Tai huyen Can Giuoc, chinh quyen va cac ban nganh chuc nang da chuan bi luc luong cuu ho, phuong tien va thong bao cho dan cac diem nha kien co tap ket an toan khi can thiet, se dua dan ve thi tran trong tinh huong xau nhat. Du kien khoang 1.200 nguoi gia va tre em se di doi truoc. Da dieu dong 12 xe lon tu 25 - 50 cho ngoi va 14 ghe 15 - 20 tan lam phuong tien di doi dan.

Tai huyen Tan Tru, Chau Thanh: da hop trien khai va den tung xa kiem tra cac doan de bao, chi dao chang chong nha cua, bo tri luc luong quan doi truc o cac dia ban xung yeu, chuan bi day du cac phuong tien so tan dan khi can. Rieng huyen Tan Tru co 100 ha tom o ngoai de dang khan truong gia co.

Van phong truong truc Ban chi huy PCLB & TKCN tinh dang truc 24/24, thuong xuyen nam bat thong tin va chi dao cac dien bien cua bao de kip thoi doi pho voi bao so 9, dong thoi thong tin kip thoi cac dien bien cua bao so 9 den cac huyen. Cac dai phat thanh phat hinh trong tinh lien tuc phat tin dien bien cua bao den nhan dan.

Vao luc 11h ngay cung ngay BCH PCLB &TKCN tinh da ra cong dien khan so 1625/PCLB.TKCN thong bao tinh hinh bao va trien khai cac cong tac den cac huyen chi dao chang chong nha cua, di doi dan len cac dia diem tru an an toan, cam cac tau thuyen ra khoi va nhung cua song lon. Kiem tra lai cong trinh thuy loi, kho tang nha cua dam bao an toan tai san va tinh mang cho nhan dan truoc 18 gio cung ngay.

Van phong truong truc Ban chi huy PCLB & TKCN thuong xuyen chuyen dien chi dao cua cap tren ve cac huyen nham kip thoi trien khai cac bien phap cap bach de doi pho voi bao so 9, dong thoi thong tin kip thoi cac dien bien cua bao so 9 den cac huyen. Cac dai phat thanh phat hinh trong tinh lien tuc phat tin dien bien cua bao den nhan dan.

Truoc do, ngay 3/12 nhieu doan cong tac cua BCH Phong chong lut bao & TKCN tinnh Long An da di kiem tra don doc cac huyen chuan bi doi pho voi bao so 9.

Phu Yen: Dan vao noi tru an tu toi qua

Ngay 3/12, ong Nguyen Ba Loc, Truong Ban chi huy PCBL-TKCN tinh Phu Yen cho biet: Du bao tai nhieu vung bien Phu Yen, song lon co the cao den 9 -10 m, vi the, luc luong ung cuu tai cho da duoc huy dong, cac diem dan cu vung trieu cuong da hoan thanh di doi truoc 16h ngay 3/12.

Tai huyen Tuy An, co quan chuc nang da to chuc di doi 166 ho dan voi 144 khau cua 6 xa ra khoi vung trieu cuong, nguy co sat lo sut dat.

Luc luong chuc nang cam nghiem ngat tat ca cac do ngang do doc - ghe thuyen ra vao vung cua song - cua bien. Viec chang chong, tim noi tru dau tau be da duoc cac dia phuong tien hanh rao riet; khi nao co lenh thi tat ca nguoi dan phai roi tau len bo.

Tai huyen Song Cau, trong ngay 3/12, luc luong vu trang da ho tro nguoi dan di chuyen tren 1.800 long be nuoi hai san den cac vung vinh kin gio; mot so long be khac duoc nhan sau, neo chat xuong day bien. Tren 1.000 ngu dan song tren cac be tom hum-ca mu doc bien Song Cau da duoc to chuc dua toan bo len bo truoc dem 3/12. So GD-DT Phu Yen cung da co cong van chi dao khan tat ca cac truong hoc sinh-sinh vien trong tinh duoc nghi hoc trong ngay 4/12, tham chi co the vao cac ngay sau tuy tinh hinh.

De phong chong thiet hai cua con bao Durian (bao so 9) ,tinh Khanh Hoa da chu dong huy dong moi luc luong tren dia ban nham lam giam thieu thiet hai do bao gay ra nhu: goi cac tau thuyen vao bo neo dau an toan, keu goi va cuong che nhung nguoi nuoi tom, ca tren bien dua long be len bo , thao do leu quan ven bien, buoc, chen chong nha cua...Trong anh: Luc luong hai quan vung D va bo chi huy bo doi bien phong tinh Khanh Hoa phoi hop kiem tra dam bao an toan cho ngu dan va tau thuyen vung ven bien tinh Khanh Hoa vao rang sang ngay 4-12-2006.Anh: Anh Tuan-TTXVN

Nghe phong van ve chong bao so 9

Ong Nguyen Quang Ngat - GD So Thuong mai Phu Yen va ong Vo Thanh Tien - Pho BCH PCLB tinh Binh Dinh

Binh Dinh: Hon 6.400 dan vung nguy hiem da vao noi tru an

BCH Phong chong bao lut - tim kiem cuu nan tinh Binh Dinh da khan truong trien khai viec di doi dan o cac vung ven bien co nguy co sat lo, trieu cuong nham tranh cac thiet hai dang tiec co the xay ra.

Den sang nay (4/12), cac huyen ven bien cua tinh da di doi duoc 1.442 ho dan voi hon 6.400 nguoi den noi an toan. Trong do nhieu nhat la huyen Tuy Phuoc 894 ho voi gan 3.600 nguoi; huyen Phu My 260 ho gan 1.400 nguoi; TP Quy Nhon 162 ho voi hon 600 nguoi; Phu Cat 113 ho, 560 nguoi…

Den chieu toi qua (3/12), UBND tinh Binh Dinh da dua 20 tan gao va mot so thuoc men, dung cu y te den xa dao Nhon Chau (Cu Lao Xanh) cua TP.Quy Nhon de de phong bao gay song lon chia cat xa dao voi trung tam thanh pho. Mot so bac si, y ta va ky thuat vien cung duoc tang cuong ra xa dao Nhon Chau de xu ly kip thoi mot khi nguoi dan o day bi tai nan trong luc gio bao manh.

UBND tinh chu truong: khi bao tien sat vao bo cung nhu khi vao dat lien, se co nhung bien phap ho tro tich cuc cho xa dao Nhon Chau, khong de nguoi nao bi thieu thuoc men khi dau om cung nhu thieu an trong nhung ngay gio bao. Hon 3.200 nguoi dan cua xa Nhon Chau song chu yeu bang nghe danh ca va khi xay ra gio bao, cuoc song cua ho gap rat nhieu kho khan.

Tu sang ngay 1/12 den nay, Cong ty cong vien cay xanh va dien chieu sang thanh pho Quy Nhon to chuc luc luong chat ha them mot so canh nhanh cua nhung cay xanh co tan la rong, nham han che do, nga khi co gio manh. Luc luong cong nhan cay xanh da chat tia canh nhanh o hon 10 tuyen duong trong thanh pho, dac biet tap trung chat tia bot canh mot so cay co thu o ba tuyen duong: Nguyen Hue, Hung Vuong va Le Hong Phong. So luong canh nhanh da chat duoc hon 40m3.

Theo y kien chi dao cua Chu tich UBND TP.Quy Nhon, trong ngay hom nay (4/12) hoc sinh o cac xa dao cua thanh pho Quy Nhon duoc nghi hoc de tranh tai nan khi co gio lon. Rieng hoc sinh o phuong noi thanh van di hoc binh thuong.

* Tiep tuc cap nhat...
Nhom PV TS - TTXVN - Huu Hien

Quy vi co thong tin ve bao so 9, hay cung cap cho TS tai day:

Viet Bao

Comment :Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Hurricanes are directly affected from Soc Trang, Khanh Hoa to
Phu Yen, Soc Trang and Ninh Thuan, Binh Thuan and Khanh Hoa, Bac Lieu, the border guard authorities local, Typhoon No. 9, the local, regional danger, the commander, the storm, force, direction and level
Latest News from Hydrometeorological Prediction Center said PRIVATE departs at 21h30, the storm left the coast of Ninh Thuan - Binh Thuan province with winds about 90 km near the strongest storm level 10, level 11 (ie from 89 to 117 km / h), pull on level 11 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bão đang ảnh hưởng trực tiếp từ Khánh Hòa đến Sóc Trăng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bão đang ảnh hưởng trực tiếp từ Khánh Hòa đến Sóc Trăng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao dang anh huong truc tiep tu Khanh Hoa den Soc Trang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0