9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan

9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan

Tags: PMU My Thuan, Nippon Koei, Ban My Thuan, Vinh Thinh, Cuu Long, My Thuan Duong Tuan Minh, Su co sap nhip dan cau Can Tho, ban quan ly du an, thiet ke ky thuat, tong giam doc, chu dau tu, cong trinh cau, theo hop dong, nha thau, tu van, 9
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 6/10, tai hien truong xay ra su co sap nhip dan cau Can Tho, Tong giam doc Ban quan ly du an (PMU) My Thuan Duong Tuan Minh da giai dap 9 van de lien quan den nguyen nhan va trach nhiem de xay ra tham hoa nghiem trong nay.

1. Ve thong tin cho rang 5 trong 10 ky su giam sat vien Viet Nam cung cap theo hop dong cho Lien danh Tu van giam sat Nippon Koei-Chodai, la “nguoi cua Ban My Thuan”, ong Minh giai bay:

Truoc het, Trung tam tu van Cuu Long la mot DN thuoc Hoi cau duong cua Ban quan ly Du an My Thuan, truc thuoc Hoi Cau Duong Viet Nam. Trung tam duoc Bo Khoa hoc-Cong nghe cap phep giay phep hanh nghe trong cac linh vuc tu van KHCN, dich vu ky thuat xay dung.

Trung tam nay co giam doc dau tien la ong Pham Ngoc Thach, nguyen Cuc truong Cuc duong bo (Bo GTVT); thang 9/2004 ban giao cho ong Le Long Dinh, nguyen TGD PMU My Thuan, lam giam doc. Khi trien khai thuc hien du an cau Can Tho, lien danh Tu van giam sat (TVGS) Nippon Koei-Chodai rat thieu giam sat vien (GSV) tai cong trinh, ca ve so va chat luong nen ho de nghi PMU My Thuan cho dang bao tuyen dung thong qua mot Trung tam tu van o Can Tho.

9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan
Ong Duong Tuan Minh dang giai thich voi PV. Anh: H. Binh

“Viec tuyen dung GSV la cuc ky kho khan”, ong Minh noi tiep, vi nguoi ky su giam sat phai thoa man 3 yeu cau: thanh thao tieng Anh, co kinh nghiem lam viec voi du an co von ODA va phai hieu trinh tu cong viec phai lam.

Luc do, PMU My Thuan co luc luong ky su GSV sap ket thuc cong viec o cong trinh duong xuyen A nen Ban My Thuan da gioi thieu voi Nippon Koei-Chodai. Ho can toi 12 GSV nhung Tong Cong ty Tu van Cong triin GTVT (TEDI) moi cung cap duoc 5 nguoi va ho cung da “biet tieng” Hoi cau duong Ban My Thuan nen muon “tap trung dau moi” de tuyen dung GSV.

Cac ky su ung vien GSV tu Hoi cau duong Ban My Thuan duoc Trung tam tu van Cuu Long cung cap danh sach, ly lich va cac thong tin can thiet de ong Enomoto, Tu van truong toan bo cong trinh cau (Nippon Koei-Chodai) moi len phong van, danh gia duoc hay khong roi trinh cho dai dien chu dau tu (PMU My Thuan).

Lanh dao PMU My Thuan cho kiem tra lai ket qua cua TVGS va dong y truong hop nao thi TVGS moi ky hop dong voi Trung tam tu van Cuu Long. Hoat dong cua cac GSV nguoi Viet do Giam sat truong phan cong, ho nhu la nguoi lam thue trong phan viec cu the.

2. Ve nha thau phu, ong Minh giai thich: VSL la Cong ty da quoc gia co tru so tai Thuy Si, chuyen thi cong loai dam hop be tong du ung luc noi tieng the gioi.

Lan dau ho vao VN tham gia xay dung cau Phu Luong (Hai Duong) nam 1992; qua do, ho chuyen giao cong nghe duc dam hop theo phuong phap duc hang cho nhieu can bo, cong nhan cau VN.

Thoi gian sau, ho thanh lap cong ty lien doanh voi VN tu do co VSL Viet Nam, duoc Bo KH-DT cap giay phep hoat dong va tham gia xay dung cau Binh (Hai Phong), roi chuyen vao cong trinh cau Can Tho lam thau phu cho TKN.

Dung la VSL khong co ten trong danh sach thau phu cua TKN nhung khi TKN can chon, co bao cao voi TVGS ve VSL va duoc kiem tra, tham dinh nang luc. TVGS trinh ket qua len PMU My Thuan, duoc Phong quan ly du an (PMU My Thuan) kiem tra lai, sau do lanh dao PMU My Thuan ra van ban chap thuan thi TVGS moi thuan cho TKN chon VSL lam thau phu.

3. Viec VSL ky hop dong voi Vinh Thinh, Thang Long ve tiep nhan nhan cong, ong Duong Tuan Minh giai thich:

Theo hop dong chinh (Chu dau tu ky voi TVGS va TKN) thi viec ky hop dong do, TKN khong can bao cao voi PMU My Thuan ma do TKN tu quyet va tu chiu trach nhiem.

Viec cong nhan Vinh Thinh lam viec tai mat cau duoi chan tru chinh bo Vinh Long la viec binh thuong, mien sao cac cong nhan cua Vinh Thinh thoa man yeu cau cua VSL va TKN.

Cong nhan VN mac ao Cong ty VN la do doi ben thoa thuan, khong co gi bat hop ly mien sao ho phai to chuc huong dan ky thuat cho cong nhan.

4. Day la cong trinh co von vay dac biet cua Chinh phu Nhat Ban, theo Hiep dinh vay, nha thau Nhat duoc tham gia voi vai tro thau chinh va tu van chinh. Phia VN chi co the luu y nha thau ve su uu tien su dung lao dong tai dia phuong (dieu nay duoc ghi trong Hiep dinh vay von).

Theo ong Minh, cac lao dong VN lam viec tai cong trinh cau Can Tho co the xem la mot dang xuat khau lao dong tai cho.

Viec xac nhan so luong cong nhan tren cong truong cau va so luong nguoi bi nan, TKN da ky cap nhat 3 lan.

Tuy nhien, ong Minh cung tan dong y kien nha bao khi duoc nhac lai cau tra loi cua ong Hayama Kanji, Chu tich tap doan Taisei tai cuoc hop bao chieu 29/9 “Khau tiep nhan cong nhan tu ban dau co dieu chua tot”.

5. Ve vai tro Giam doc du an cau Can Tho, ong TGD PMU My Thuan noi: theo hop dong chinh, tat ca moi viec deu phai thong qua TVGS, ta khong the “nhay bo vao” cac khau hoat dong tren cong truong, nhu cac hop dong trong nuoc.

Theo hop dong voi TVGS (Nippon Koei-Chodai), ho cung cap cho chu dau tu 28 dich vu tu bat dau trien khai den khi hoan thanh cong trinh cau. Trong do, quan trong nhat la chat luong, tien do xay dung va an toan lao dong.

6. Tra loi thac mac ve viec thiet ke tru tam “do chu dau tu hay nha thau chinh dua ra”, ong Minh cho hay:

Thiet ke ky thuat toan bo cong trinh (vinh cuu) cau da duoc Bo GTVT phe duyet, nha thau biet ro dieu nay; vi the moi su thay doi ve thiet ke ky thuat thi nha thau phai bao cao TVGS, TVGS bao lai voi chu dau tu khi co su chap thuan cua chu dau tu thi TVGS chi dao lai nha thau, luc do moi duoc thay doi hay khong. Viec thay doi ve gia ca trong cac cong doan cung vay.

7. Ve moi quan he voi dia phuong (quyen su dung dat tam thoi va vinh vien), PMU My Thuan lo toan bo cho nha thau. PMU My Thuan cung da mua bao hiem toan bo cong trinh. Nghia la nhung cong viec “vong ngoai” cong trinh thuoc ve PMU My Thuan.

8. Van hanh cac hoat dong trong qua trinh xay dung cong trinh nhu thiet ke ban ve thi cong, thiet ke to chuc thi cong… deu do nha thau TKN lap, trinh TVGS kiem tra, duyet/xac nhan va khi dua vao thuc hien, nha thau chiu moi trach nhiem.

Can noi ro them: Thiet ke ban ve thi cong la thiet ke chi tiet hoa ban thiet ke ky thuat. Cong viec nay do nha thau lap, TVGS duyet va khong can bao cho chu dau tu.

O day, viec thiet ke he da giao, van khuon de do be tong hai nhip dan cau (14 va 15 vua bi su co -PV), hoan toan thuoc ve trach nhiem cua TKN. Viec quan ly cong nhan lam viec hang ngay tren cong truong, theo nguyen tac, cung thuoc ve trach nhiem cua nha thau.

9. Khi duoc hoi ve tam tu, ong Duong Tuan Minh boc bach: ban than la mot ky su cau duong, toi suy nghi nhieu ve trach nhiem va danh du.

Trong hop dong da qui dinh ro trach nhiem, anh huong, ton that rat lon cua nguoi lao dong thi chu dau tu nhu chung toi khong phai chiu trach nhiem nhung la nguoi lam nghe nen co nhieu ban khoan ve dao duc nghe nghiep va uy tin to chuc.

Nhat la khi day la mot hop dong hoan toan tuan thu cac thong le quoc te, cac moi quan he trong do deu chiu su dieu tiet cua cac dieu khoan trong hop dong da ky va Hiep dinh vay von cua hai Chinh phu.

Nguon von vay ODA nay co su uu dai dac biet (thoi han vay 32 nam; lai suat 0,9%/nam; an han 8 nam) nen no can duoc quan tam dac biet.

Huy Binh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: PMU My Thuan, Nippon Koei, Ban My Thuan, Vinh Thinh, Cuu Long, My Thuan Duong Tuan Minh, Su co sap nhip dan cau Can Tho, ban quan ly du an, thiet ke ky thuat, tong giam doc, chu dau tu, cong trinh cau, theo hop dong, nha thau, tu van, 9

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 9 giải thích của Tổng giám đốc PMU Mỹ Thuận

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 9 giải thích của Tổng giám đốc PMU Mỹ Thuận bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan

Nhan xet, hay lien he ve tin 9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 9 giai thich cua Tong giam doc PMU My Thuan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0