10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

Buoi tu van se duoc to chuc tren Thanhnien Online danh cho thi sinh hai khoi A, D ky thi tuyen sinh DH-CD 2006. Khach moi la tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong; thac si Hua Minh Tuan, Truong phong Quan ly dao tao Truong DH ban cong Marketing; thac si Le Tan Phat, Truong phong Dao tao Truong DH Ngan hang TP.HCM; thac si Nguyen Thi Hieu, Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM); thac si Nguyen Van Duong, Pho truong phong Dao tao Truong DH kinh te TP.HCM. Chuong trinh se tra loi nhung thac mac cua phu huynh, thi sinh ve cac thong tin moi nhat lien quan den tuyen sinh 2006, dac biet chu y den cac nganh cua khoi A va D.


Em duoc biet la co hai truong ngan hang, mot la hoc vien ngan hang con lai la truong dai hoc ngan hang, vay thi hai truong se lay diem chuan nhu the nao va diem chuan cua hai truong nay la bao nhieu, co khac nhau khong?
(tritan, 17 tuoi, Nu, dalat, hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Hai truong khac nhau, diem chuan khac nhau. Hoc vien Ngan hang la o Ha Noi, con truong DH Ngan hang la o TP.HCM. Diem chuan nam 2005 cua Truong DH Ngan hang TP.HCM: nganh Tai chinh ngan hang va Quan tri la 20,5; nganh He thong thong tin kinh te va nganh Tieng Anh la 20.

Dai hoc Ngan Hang TP.HCM co nganh tieng Anh thuong mai khoi D1 hoc xong ra truong thi minh lam nhung viec nhu the nao? Cho em hoi them cac nganh kinh te cua truong Dai hoc nao tuyen sinh khoi D1. Nganh kinh te cong cong ra lam nhung viec nhu the nao?


(Anh Tu, 19 tuoi, Nam, Binh Thanh, Tp.HCM, Hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Nganh Tieng Anh khi ra truong co the lam bien, phien dich tai cac ngan hang thuong mai hoac co the kiem luon cong viec cua mot nhan vien ngan hang. Nganh Kinh te cua khoa Kinh te DH Quoc gia co thi khoi D1.

Chau xin hoi Thac si Nguyen Van Duong mot cau hoi: "Truong DH Kinh te thanh pho HCM tuyen sinh he chinh quy DH la bao nhieu chi tieu? Nam nay truong co nhung nganh Dao tao moi nao khong a? Lieu muc diem trung tuyen vao truong la bao nhieu diem doi voi tung khoi thi". Chau xin cam on!
(Dinh Duy vu, 18 tuoi, Nam, 12a3 - THPT Chu Se - Huyen Chu Se - Tinh Gia Lai, Hoc Sinh)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Chi tieu tuyen sinh cua truong DH Kinh te TP.HCM nam 2006 la 5.000. Tat ca cac nganh co chung mot diem chuan, diem chuan nam 2005 la 19,5 diem cho hoc sinh PTTH KV3. Hien truong co 23 nganh va chuyen nganh dao tao.

Toi co dua em nam nay thi dai hoc vao truong dai hoc Ngan hang thanh pho HCM, lieu co the cho biet diem chuan nganh tai chinh ngan hang nam vua roi lay vao la bao nhieu va chi tieu tuyen sinh nam nay vao nganh do la bao nhieu?
(toan, 20 tuoi, Nam, khoa xay dung thuy loi thuy dien dai hoc bach khoa da nang, sinh vien)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Nganh Tai chinh ngan hang nam 2005 co diem chuan la 20,5; chi tieu nam 2006 la 900.

Em muon thi khoi D truong Cao dang Ngan hang TP.HCM, xin cho biet diem chuan thap nhat, cao nhat cua truong nay nam 2005. Co mo them nganh moi nao trong nam nay khong?
(tuong vy, 17 tuoi, Nu, tp Hue, hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: He CD cua truong DH Ngan hang TP.HCM chi xet NV2 cua khoi A. Diem chuan nam 2005 la 17 (khu vuc 3, doi tuong 10), moi khu vuc cach nhau 0,5 diem, moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem. Nam 2006 truong du kien mo them nganh Ke toan (con cho quyet dinh cua Bo).

CHO EM HOI TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP TP.HCM VA DAI HOC MARKETING CO TO CHUC THI CAO DANG KHONG?
(LE DUC QUANG, 18 tuoi, Nam, QUANG NAM, HOC SINH)

Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Chi xet tuyen tu ket qua thi dai hoc vao truong va xet NV2 cua DH khi truong con thieu chi tieu.

Em muon hoi truong dai hoc ban cong Marketing co nhan sinh vien thi khoi D3 khong?
(thanhtam, 19 tuoi, Nu, 223, sinh vien)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Truong to chuc thi va xet tuyen khoi D1 (Toan, Van, Anh van).

Em muon hoi CD Hoa Sen hoc nganh quan tri mang may nam? Nam 2006, truong co chuyen thanh dai hoc tu thuc khong? Nganh CD tin hoc cua truong DH Khoa Hoc Tu Nhien xet tuyen hay thi tuyen?
(Truong, 19 tuoi, Nam, 414/66 No Trang Long, Hoc Sinh)

- Co Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nganh CD Tin hoc cua Truong DH Khoa hoc tu nhien la xet tuyen (khoi A) theo NV 2.

PV Trong Phuoc: Truong CD Hoa Sen neu dao tao he cao dang van la 3 nam. Nam 2006, truong co ke hoach chuyen thanh dai hoc tu thuc, tuy nhien con cho quyen dinh cua Chinh phu.Nam nay truong DH Ngan Hang lieu co tuyen sinh ca 2 khoi A & D khong? Tong so chi tieu Dai Hoc chinh quy la bao nhieu? Va muc diem trung tuyen du doan la bao nhieu diem?
(Dinh Duy vu, 18 tuoi, Nam, 12a3 - THPT Chu Se - Huyen Chu Se - Tinh Gia Lai, Hoc Sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Truong DH Ngan hang TP.HCM nam nay tuyen sinh 2 khoi A va D. Khoi A gom 3 nganh: Tai chinh ngan hang, chi tieu: 900; Quan tri, chi tieu: 150; He thong thong tin: 100. Khoi D1 co nganh Tieng Anh, chi tieu: 150. Du doan diem chuan nam 2006 se dao dong trong khoang 19-21 diem (khu vuc 3, doi tuong 10).

Em hoc tot ban A, thich Vat ly, muon hoc Dien tu - Vien thong, nhung la nu, lieu co gi tro ngai khi xin viec lam sau nay?
(Le Nu Han Binh , 18 tuoi, Nu, 57 Hai Phong- Da nang, HS)

- Co Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Truong DH Khoa hoc Tu nhien co nganh Dien tu - vien thong, tuyen sinh ca nam lan nu. Day la nganh hoc moi tu nam 2005.

Em la mot thi sinh tu do, vay khi nop ho so em phai nop o dau? DH Ngan hang khi vao thi hoc o dau?
(Han Thieu Gia, 18 tuoi, Nam, 1330 Lac Long Quan F11 QTan Binh, hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Neu em dang o TP.HCM, em co the nop ho so truc tiep tai truong - so 36 Ton That Dam, Q.1, TP.HCM trong thoi gian tu 10-17/4/2006. Truong hien co 2 co so dao tao: 36 Ton That Dam, Q.1 danh cho SV co ho khau thanh pho Ho Chi Minh; 56 Hoang Dieu, Thu Duc danh cho SV tinh.

Co nhieu nguoi noi rang cac nam gan day, DH Kinh Te TP.HCM khong xet tuyen nguyen vong 2 tu cac truong khac chuyen sang, dac biet la tu DH Bach Khoa TP.HCM. Xin cho em hoi dieu nay co dung khong?
(Phan Phung Nghi, 18 tuoi, Nu, 8A cu xa Phu Hoa, Lac Long Quan, P5, Q11, Hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong: Viec xet tuyen NV2 can cu vao ket qua tuyen sinh va theo quy dinh cua Bo GD-DT.NAM NAY EM CO DUA EM MUON THI VAO TRUONG DAI HOC BAN CONG MAKETING CHO HOI NGANH NAO CUA TRUONG LA CAO NHAT VA SO DIEM LA BAO NHIEU CUA KY THI NAM NGOAI? RA TRUONG NGANH NAY XIN VIEC DE KHONG? CHU TOI THUONG THAY RA TRUONG DAI DA SO SINH VIEN HAY THAT NGHIEP XIN THAC SI CHO TOI LOI GIAI DAP
(BUIMINHTINH, 23 tuoi, Nam, 16/60LETONGTAN PHUONG TAY THANH QUAN TAN PHU TPHCM, NHAN VIEN KY THUAT )

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Cac nganh chuyen nganh cua truong trong nam 2005 xet tuyen theo dung diem san cua Bo GD DT, nhung nganh chuyen ngang nay cua truong sau khi sinh vien ra truong hau het deu co viec lam. Diem san nam 2005 la: Khoi A: 14, khoi D1: 15.

Cho em hoi trong truong DH Ngan Hang co khoa Thanh toan Quoc te khong? Sao trong cuon nhung dieu can biet nam 2004-2005 khong thay co khoa nay? Em muon thi vao khoa TTQT cua truong NH thi phai dang ky khoa nao, va khi ra truong thi ngoai lam viec o ngan hang em con co the lam viec o nhung noi nao khac?
(Quynh Anh , 19 tuoi, Nu, To Hien Thanh - TPHCM, Hoc sinh )

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Thanh toan quoc te la mot trong 4 chuyen nganh cua nganh Tai chinh ngan hang. Vi vay muon hoc TTQT, em phai thi vao nganh Tai chinh ngan hang, sau 1 nam ruoi (3 hoc ky), truong se xet vao 4 chuyen nganh do theo ket qua hoc tap. Hoc TTQT, ngoai ngan hang thuong mai, SV co the lam viec trong cac cong ty xuat nhap khau.

Vi o vung sau vung xa nen thong tin ve tuyen sinh rat han che? Xin Quy thay co giup em tu van ro cho em biet ve truong hop cua em cung nhu cac ban dong canh ngo nhu sau: Tui em chon thi khoi A DHKT TP.HCM - Khoa Ke toan - Tai chinh. Vay em ghi ho so nhu the nao? Em muon ghi them nguyen vong vao cac truong nhu Ngan Hang... Em duoc bao nhieu nguyen vong, thu tu uu tien nhu the nao? Thi bao nhieu lan? Thi o dau? Thu tu chon lua hay biet ket qua la nhu the nao?
(Van Ha, 30 tuoi, Nam, Tra Van Quang, TB, Kinh Doanh)

- Thac si Nguyen Van Duong: Truong DH Kinh te TP.HCM thi khoi A vao dot 1 (4-5/7/2006). Tat ca cac nganh va chuyen nganh cua truong deu thi cung mot khoi, cung mot diem chuan, sau thoi gian hoc dai cuong (1,5 nam), can cu vao ket qua hoc tap, nguyen vong, chi tieu cua truong ma cac em se duoc phan nganh.

Trong ho so DKDT, ghi ma truong la KSA, dia diem thi theo quy dinh cua Bo tuy theo noi em hoc va tot nghiep PTTH (3 cum thi: TP.HCM, Can Tho, Quy Nhon).

Thi mot lan va chi co mot nguyen vong, NV2-NV3 chi lam sau khi co diem san cua Bo.Em dang hoc truong DH Ngan hang nam nay em muon thi lai vao truong DH Ngoai Thuong vay em phai lam nhung thu tuc gi? Neu thi khong duoc em van co the hoc lai tai truong NH khong? Nam ngoai em thi duoc 29.5 diem, dau nam hoc toi em co the chuyen sang de hoc luon nam 2 tai truong Ngoai Thuong duoc khong?
(Quynh Anh , 19 tuoi, Nu, To Hien Thanh - TPHCM, Hoc sinh )

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Theo quy che, sau nam hoc thu nhat, SV duoc phep chuyen sang cac truong khac cung khoi nganh. Thu tuc cu the em hay lien he tai Phong dao tao cua Truong DH Ngan hang.

Thua thac si Le Tan Phat, em co vao trang web cua DH Ngan Hang nhung khoa ngoai ngu lai khong co thong tin, vay xin cho em hoi nganh tieng anh tai chinh ngan hang hoc nhung mon gi? Chi tieu tuyen sinh va ra truong co the lam gi?
(Ai Nhu, 17 tuoi, Nu, Nguyen Tri Phuong P12 Q10, Hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Do khoa Ngoai ngu moi tuyen sinh nam 2005 nen nhung thong tin tren web con han che so voi nhung khoa khac. Nganh Tieng Anh - tai chinh ngan hang chu yeu hoc ve ky nang tieng Anh va mot phan nghiep vu ngan hang. Chi tieu nganh nay nam 2006 la 150. SV hoc nganh nay ra truong co the lam cong tac bien, phien dich hoac nghiep vu tai cac ngan hang thuong mai.

Truong marketing nam nay co nganh gi moi khong, em thi khoi D thi em phai thi vao nganh gi?
(ta ngoc hieu, 20 tuoi, Nam, 94/12A phan van han, phuong 17 quan binh thanh, hoc sinh )

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Truong nam nay ngoai nhung nganh, chuyen nganh cua nam 2005. Trong nam 2006, truong co cac nganh moi nhu sau: Nganh Tai chinh-Ngan hang (chuyen nganh Tai chinh doanh nghiep), co 3 chuyen nganh moi: Kinh doanh bat dong san, Kinh doanh quoc te, Du lich lu hanh. Em thi khoi D1 thi chi tru nganh He thong thong tin kinh te (chuyen nganh tin hoc quan li) chi thi khoi A, cac nganh, chuyen nganh khac cua truong deu to chuc thi khoi A, D1.

Kinh thua Thac si Nguyen Thi Hieu, xin cho em hoi em muon thi vao khoi A cua truong dai hoc quoc gia thanh pho HCM va truoc kia em hoc song chuyen vien cong nghe thong tin va em co duoc xet tuyen vao dai hoc khong hay em phai thi vao va co thi thi em thi khoi A nhu cac ban khac phai khong?
(huynh trung lap, 21 tuoi, Nam, 280 vo van ngan thu duc tp hcm, sinh vien )

- Co Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Theo quy che, muon vao hoc nganh Cong nghe thong tin cua truong DH Khoa hoc tu nhien, tat ca thi sinh phai du thi tuyen sinh dau vao theo khoi A.

Nghe noi moi day NXB Thanh Nien moi xuat ban cuon sach "Cam nang tu van tuyen sinh dai hoc" vay cho hoi mua cuon sach do o dau va gia bao nhieu?
(long, 20 tuoi, Nam, gia lai, sinh vien)

- Nha bao Vinh Thang: Bat dau tu chieu 25/2/2006, Cam nang tu van mua thi 2006 duoc chinh thuc phat hanh. Ban co the tim mua tai phong phat hanh cua bao Thanh Nien hoac nha sach Hoa Hong 46 Nguyen Thi Minh Khai Q.1 voi gia 10.000 dong/cuon. Sach gom co 3 phan:

1/ Nhung thong tin moi nhat ve mua thi 2006 do Thu truong Banh Tien Long viet rieng cho ban doc Cam nang 2006

2/ Toan canh ve diem chuan, ty so choi cua cac truong cung de thi va dap an nam 2005

3/ Kinh nghiem on thi va lam bai thi cac mon Van, Toan, Hoa, Sinh, Ngoai ngu do cac thay co noi tieng hien nay huong dan.Thua thay Hua Minh Tuan, o truong maketing co khoa nao day hoan toan bang tieng anh khong, em muon hoc mot khoa ve tai chinh ngan hang, nhung bang tieng anh?
(long, 18 tuoi, Nam, tan binh, hoc sinh)

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Hien nay tai truong co khoa tieng Anh, de day tieng Anh cho sinh vien cac khoa hoac sinh vien chuyen nganh tieng Anh Marketing. Hien nay, chi co cac truong DH quoc te hoac nhung truong co chuong trinh lien ket thi moi to chuc day toan bo chuong trinh bang tieng Anh.

Em muon biet ve cac nganh do truong DH Ngan hang dao tao, xin hay chi ro cho em biet ro tung nganh va neu em thi tai chinh tin dung thi sau nay em se lam nhung viec gi va em co the lam viec o nhung dau? Xin thay cho em biet ve muc diem chuan cua tung nganh ma truong lay nam 2005, nam nay diem chuan tung nganh co cao hon nam 2005 khong?
(NGUYEN THI HIEN, 20 tuoi, Nu, THU DUC , TPHCM, HOC SINH)

- Thac si Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Truong DH Ngan hang TP.HCM co 4 nganh dao tao: Khoi A gom 3 nganh: Tai chinh ngan hang, chi tieu: 900, diem chuan nam 2005: 20,5; Quan tri, chi tieu: 150, diem chuan nam 2005: 20,5; He thong thong tin: 100, diem chuan nam 2005: 20. Khoi D1 co nganh Tieng Anh, chi tieu: 150, diem chuan nam 2005: 20. SV hoc nganh Tai chinh tin dung khi ra truong co the lam viec tai cac ngan hang thuong mai.

Cho toi hoi hien truong DH Merketing co nganh nao lien quan den xuat nhap khau khong? Neu khong thi toi phai lien lac nhu the nao de biet thi va hoc o truong nao, thi nganh gi, mon gi, va cong viec ra truong co kha quan khong?
(Ly", 24 tuoi, Nam, binhdinh, nhan vien)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Hien nay truong co nganh dao tao lien quan den linh vuc xuat nhap khau do la: chuyen nganh thuong mai quoc te (ngoai thuong). Chuyen nganh nay se du thi khoi A va khoi D1.

Chuyen nganh nay khi ra truong em co the lam viec tai phong kinh doanh, phong nghiep vu xuat nhap khau tai cac don vi cong ty thuong mai-tai chinh-dau tu, tai van phong cua cac co quan quan ly nha nuoc ve kinh doanh, cac cong ty nuoc ngoai, cac dai ly van tai tau bien hang khong, bao hiem.Khoa Kinh te hoc cua truong DH Kinh Te, sau khi tot nghiep se duoc nhan vao lam viec o cac co quan nao?
(Pham My Dung, 30 tuoi, Nu, 372 Nguyen Thai Son GV, Nhan vien van phong)

- Thac si Nguyen Van Duong: Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Kinh te hoc co the: lam nghien cuu vien trong cac Vien nghien cuu kinh te, trong cac co quan quan ly nha nuoc tu T.U den dai phuong, trong cac doanh nghiep tu nhan va nha nuoc, lam giang vien trong cac truong DH, CD va THCN.Nam nay em se du tuyen vao nganh CNTT cua truong DH Khoa Hoc Tu Nhien, em xin hoi ve chi tieu cua truong ve nganh nay, nam nay se nhan bao nhieu sinh vien a?
(Tran Nguyen Duc Uy, 22 tuoi, Nam, 18 Tang Bat Ho, Hoc sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Khoi nganh Cong nghe thong tin co 4 nganh lon: Cong nghe thong tin, chi tieu nam 2006 la 250; Khoa hoc may tinh, chi tieu: 100; Ky thuat phan mem, chi tieu: 100; He thong thong tin, chi tieu: 100.

Xin cho biet SV tot nghiep truong DH Marketing co duoc chuyen tiep len hoc Cao hoc khong?
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Khi tot nghiep dai hoc cua truong sinh vien duoc quyen hoc tiep len bac hoc cao hon (cao hoc, nghien cuu sinh) theo dung quy dinh cua Bo GD DT cua tat ca cac truong DH trong ca nuoc.

CHO EM HOI, NGANH MARKETING LAM NHUNG CONG VIEC GI?CO DE TIM VIEC LAM KHONG? O TP.HCM CO TRUONG DAI HOC CONG LAP NAO TUYEN NGANH NAY KHONG?
(DUNG, 19 tuoi, Nam, DAK LAK, HOC SINH)

Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Sinh vien hoc nganh Marketing khi tot nghiep ra truong se lam cac cong viec sau o tat ca cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te: Nghien cuu thi truong, nghien cuu khach hang de lap ke hoach Marketing, lap va thuc hien ke hoach phan phoi, phat trien truong hieu, dinh gia, quang cao, khuyen mai, chao hang, dich vu khach hang cho cac doanh nghiep. Ngoai truong DH Marketing tai TPHCM co truong DH Kinh te TPHCM.Kinh gui thac si Nguyen Van Duong cho em duoc hoi em muon du thi Khoa kinh te doi ngoai cua Khoa Kinh te DHQG TP.HCM nhung em khong biet cong viec se lam sau nay khi tot nghiep se la gi? Xin Thac si tra loi giup em. Em xin cam on!
(Nguyen Tien Hai, 18 tuoi, Nam, Thanh pho -Thanh Hoa, Hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong: Muon hoc nganh Ngoai thuong, Kinh doanh quoc te em co the dang ky du thi vao truong DH Kinh te TP.HCM hoac DH Ngoai thuong, Khoa Kinh te DH Quoc gia... Khi tot nghiep, em co the lam viec cho cac doanh nghiep kinh doanh XNK, cac cong ty lien doanh, cac KCX, cac khu Cong nghe cao... cung nhu cac co quan quan ly nha nuoc, cac to chuc hop tac quoc te trong linh vuc thuong mai quoc te va quan he doi ngoai.Xin cho em biet la truong Dai hoc Kinh te TP.HCM cac nganh Tai chinh-Ngan hang-Ke toan-Kiem toan deu o tren mot co so tren duong Nguyen Tri Phuong phai khong a?
(Tran Dang Bao, 19 tuoi, Nam, C59 Khu tai dinh cu phuong Buu LongTP-Bien Hoa(061-951856), Hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong: Truong DH Kinh te TP.HCM co 6 co so dao tao, cac co so nay dong tren cac quan 1, 3, 10, Phu Nhuan. Cac nganh hoc Tai Chinh, Ngan hang, Ke toan cac nam hoc giai doan chuyen nganh thuong hoc tai co so tren duong Nguyen Tri Phuong.Truong DH Ban cong Marketing tuyen sinh khoi A nhung nganh nao?
(thu huong, 18 tuoi, Nu, Phu Yen, hoc sinh)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Tat ca cac nganh, chuyen nganh cua truong deu tuyen khoi A tru nganh tieng Anh kinh doanh.

Em thich hoc nganh Quan tri kinh doanh du lich khach san, vay o truong dai hoc kinh te co nganh dao tao do khong va diem chuan la bao nhieu?
(Duong Thoai Chau, 17 tuoi, Nu, 55/10 Phan dinh Phung p17 qpn, hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong: Em thich lam trong linh vuc kinh doanh du lich va khach san co the thi va hoc nganh Kinh te Du lich thuoc khoa QTKD cua truong, nganh nay truong DH Kinh te TP.HCM dao tao tu nam 1990, diem chuan chung.Em muon thi vao khoi A truong DH Khoa Hoc Tu Nhien - Nganh CNTT, em xin hoi ve diem chuan va chi tieu nam nay?
(Tran Nguyen Duc Uy, 22 tuoi, Nam, 18 Tang Bat Ho, Hoc sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nganh CNTT nam 2006 co tong chi tieu cua 4 nganh la 550. Dac biet nam 2006 co 3 nganh moi la: Khoa hoc may tinh, Ky thuat phan mem va He thong thong tin. Diem chuan nam 2005 cua nganh nay la 22 diem; nam 2006 thi con phu thuoc vao ket qua diem thi.

Truong DH-CD nao co nganh kinh doanh bat dong san?
(ha, 21 tuoi, Nam, tphcm, sinhvien)

Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Day la chuyen nganh moi mo trong nam 2006 cua truong. Ngoai ra, mot nganh hoc khac co lien quan mat thiet voi nganh kinh doanh bat dong san la nganh tham dinh gia. Hien nay, sinh vien hoc nganh tham dinh gia sau khi ra truong deu co viec lam tai cac cong ty kinh doanh bat dong san.

Em xin hoi thac si Hua Minh Tuan, truong thay co xet mien giam hoc phi doi voi che do chinh sach khong?
(nguyen ha khoa, 23 tuoi, Nam, tp hcm, sinh vien)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Truong thuc hien day du cac chinh sach ve hoc bong, mien giam hoc phi cho sinh vien theo dung quy dinh cua Bo GD DT.

Em duoc biet Truong Dai hoc Ban Cong Maketing co mo them 4 nganh moi, xin cho em biet chi tiet ve nhung nganh nay? Hoc phi cua truong la bao nhieu? Diem chuan cua truong nam 2005 la bao nhieu?
(hoang ky, 20 tuoi, Nam, ngason thanhhoa, hoc sinh)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Trong nam 2006, truong tuyen sinh 4 nganh, chuyen nganh moi:

1/ Nganh tai chinh-ngan hang (chuyen nganh tai chinh doanh nghiep)

2/ Nganh quan tri kinh doanh: Co 3 chuyen nganh moi (kinh doanh bat dong san, kinh doanh quoc te, du lich lu hanh)

Hoc phi cua truong doi voi bac DH 2005 la 3.500.000 dong/nam. Sinh vien co the nop lam 2 dot (2 hoc ky). Diem chuan cua truong nam 2005: Khoi A: 14, khoi D1: 15.Xin Thac si Nguyen Thi Hieu gioi thieu cho em biet ro hon ve cac lop Cu nhan tai nang va Chuong trinh tien tien cua truong.
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nam 2006, Truong DH Khoa hoc tu nhien co tuyen sinh he Cu nhan tai nang cua 4 nganh: Toan - Tin (chi tieu 20), CNTT (chi tieu 30), Vat ly (chi tieu 20), Hoa (chi tieu 20). Hinh thuc xet tuyen: Chon tu nhung SV trung tuyen vao hoc cac nganh tuong ung. Nam 2006, Truong DH Khoa hoc tu nhien co dao tao chuong trinh tien tien cua nganh CNTT. Hinh thuc tuyen: chon nhung SV trung tuyen vao hoc, co nguyen vong, co trinh do tieng Anh theo yeu cau.

Em muon hoi Nganh Ke toan va Nganh Ke toan - Kiem toan o cac truong khac nhau nhu the nao? Nganh nao sau khi ra truong co the lam kiem toan ngay?
(Nguyen Tuan Minh, 26 tuoi, Nam, TpHCM, KS Xay dung)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Hien tai, o cac truong co nganh Ke toan, khong co nganh Ke toan va Kiem toan. Phan lon chuong trinh dao tao theo khung chuong trinh cua Bo, muon lam cong tac kiem toan can co kinh nghiem thuc te va bo sung kien thuc moi co the lam tot duoc.Xin Thay Phat cho biet nganh He thong thong tin kinh te hoc gi, ra truong lam o dau, muon hoc len cao co duoc khong?
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Nganh He thong thong tin kinh te hoc, phan lon cac mon hoc co lien quan den CNTT va mot so mon hoc ho tro lien quan den nghiep vu ngan hang. SV hoc nganh nay ra truong co the tham gia bo phan CNTT o cac ngan hang thuong mai. Hien Truong Ngan hang chua co he dao tao cao cua nganh nay, nhung neu muon SV co the theo hoc len cao tai cac truong DH khac.

Truong DH Kinh te co tuyen sinh theo chuyen nganh khong? Neu khong thi khi nao moi duoc hoc chuyen nganh? Truong co tuyen sinh he Cao dang khong? Co to chuc hoc lien thong khong?
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Truong DH Kinh te TP.HCM khong to chuc thi tuyen theo chuyen nganh ma lay chung mot diem chuan sau giai doan hoc dai cuong (1,5 nam) moi phan nganh. Tu nam tuyen sinh 2004 truong khong tuyen sinh he Cao dang. Truong co to chuc hoc Hoan chinh dai hoc cho cac ban da tot nghiep Cao dang khoi nganh Kinh te va QTKD, thoi gian hoc la 1,5 nam.Khoa cong nghe thong tin cua dai hoc khoa hoc tu nhien TP.HCM nam nay tuyen them nhung nganh moi nao?
(nguyen anh tuan , 18 tuoi, Nam, nha trang-khanh hoa , sinh vien)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nam 2006 Truong DH Khoa hoc tu nhien tuyen them 3 nganh moi trong khoi nganh CNTT: Khoa hoc may tinh (chi tieu 100); Ky thuat phan mem (100); He thong thong tin (100) va nganh CNTT (nganh cu) co chi tieu 250.

Em thuoc khu vuc 2-NT, ba cua em la thuong binh hang 3/4. Vay em thuoc nhung doi tuong uu tien nao?
(Ngo Phi Cong, 19 tuoi, Nam, quang nam, sinh vien)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Em thuoc doi tuong uu tien 2.Cho em hoi la ho so du thi vao DH Kinh te co can ghi nganh hoc cu the hay khong? Hay chi ghi DH Kinh te la duoc roi?
(Phan Phung Nghi, 18 tuoi, Nu, Tp Ho Chi Minh, Hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Em chi can ghi ky hieu cua truong, co the ghi hoac khong ghi ma nganh vi truong co chung mot diem chuan.Em hien la mot sinh vien nam hai, nhung em khong thich hoc nganh nay (nganh cong nghe thong tin). Em muon thi lai vao mot nganh kinh te chuyen ve ben nghien cuu thi truong, chung khoan... vay em co the thi vao truong nao? Nganh gi? Em co xin phep truong em dang hoc nhung khong duoc chap nhan, em phai lam gi?
(hoang ky, 20 tuoi, Nam, ngason thanhhoa, hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Truong DH Kinh te TP.HCM co dao tao cac chuyen nganh ve Maketing, Ngan hang.Em muon thi vao dai hoc cong nghe thong tin. Nhung khong biet la co can hoc mon tin hoc truoc khi vao hoc dai hoc hay khong?
(Le Tat Anh Huy, 17 tuoi, Nam, 27 Tran Ke Xuong - Da Nang, Hoc sinh)

- Co Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: SV hoc nganh CNTT neu co kien thuc tin hoc truoc khi dau vao truong thi se co rat nhieu thuan loi trong hoc tap. Tuy nhien, TS khong bat buoc phai co kien thuc tin hoc khi dang ky thi vao nganh nay.

Cho em hoi truong DH Kinh te TP.HCM co chuyen nganh quan tri du lich danh cho khoi D3 khong? Neu co thi diem chuan lay bao nhieu?
(chi giang, 18 tuoi, Nu, nha trang, hoc sinh)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Cac nganh tuyen sinh cua truong DH Kinh te TP.HCM deu thi khoi A, mot diem chuan cho tat ca cac nganh (19,5).Em khong co nguoi quen o TP.HCM, neu dau vao truong DH Ngan Hang thi co duoc o Ky tuc xa khong?
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Truong DH Ngan hang chi co KTX cho SV hoc tai co so 56 Hoang Dieu, Thu Duc. Hien KTX cua truong bo tri 1 phong 8 SV, dieu kien phuc vu o KTX du dap ung yeu cau hoc tap va sinh hoat cua SV.

Em yeu thich hoc toan va tin hoc, vay em co the thi nhung nganh nao cua DH khoa hoc tu nhien, diem chuan nam 2005 cua nhung nganh nay?
(Phuong, 18 tuoi, Nam, Tp ho chi minh, hoc sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Em co the thi vao nganh Toan - Tin hoac nganh CNTT tai DH Khoa hoc tu nhien. Diem chuan nam 2005, nganh Toan - Tin: 17,5; CNTT: 22.

Em chua co CMND lieu co duoc di thi khong, em phai lam gi khi giam thi kiem CMND?
(doan trung dung, 18 tuoi, Nam, 21/13 tran xuan soan , f. tan hung , quan 7 , tp hcm , hoc sinh)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Theo quy dinh trong thoi gian hoc cap 3, hoc sinh duoc lam CMND tai dia phuong. Neu hien nay em chua co CMND thi em phai tranh thu thoi gian lien he cong an dia phuong de hoan tat, vi thoi gian thi tuyen sinh DH bat dau tu thang 7/2006.

Nam ngoai truong DH Maketing tuyen NV2 nganh Quan tri thuong mai la bao nhieu diem?
(nguyen minh hieu , 19 tuoi, Nu, ninh kieu -can tho, hoc sinh)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Nam 2005 truong tuyen nganh, chuyen nganh thuong mai quoc te khoi A: 14, khoi D1: 15.

Chau muon thi vao nganh cong nghe dien tu vien thong nhung ma chau chua ro nganh nay dao tao nhu the nao, va khi ra truong chau se lam gi? Chau xin cam on!
(XUAN DAO, 19 tuoi, Nam, HA TINH, HOC SING)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nganh Dien tu - Vien thong tai DH Khoa hoc tu nhien nam 2005 co diem chuan la 19. Nganh nay gom 3 chuyen nganh: Vi dien tu va dien tu nano, May tinh va mang, Vien thong. Sau khi tot nghiep ra truong co the giang day, nghien cuu ve kien truc vi xu ly, cau truc may tinh, phan mem he thong, giao tiep, thiet bi ngoai vi trong chuyen nganh may tinh va mang; lam viec o cac noi co lien quan den dien tu va tin hoc, truyen thong du lieu va truyen thong di dong.

Da thua Thay Duong. Em co cau hoi nay muon xin hoi thay. Hien tai thi em dang theo hoc o My. Em moi qua duoc gan 2 thang. Truoc khi qua day thi em da co hoc o Truong Kinh Te (Khoa 31) gan 3 thang. Nhung gan khi thi HK1 thi em nghi va sang day. Em xin hoi thay la em co the bao luu ket qua thi cua nam nay, va tham gia Khoa hoc vao nam sau duoc khong? Tuc la Khoa 32. Va em se can phai lam gi de co the bao luu? Em xin cam on thay rat nhieu.
(DUONG BINH, 19 tuoi, Nam, BINH DUONG, SINH VIEN)

Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH Kinh te TP.HCM: Theo quy che ve Cong tac quan ly sinh vien, em co the lam bao luu ket qua hoc tap va nop cho truong thong qua phong Quan ly dao tao cong tac sinh vien de duoc xem xet giai quyet.Cho em hoi, nganh Quan tri kinh doanh truong DH KINH TE dao tao nhu the nao va sau khi ra truong thi lam nhung cong viet gi?
(nguyen van long, 19 tuoi, Nam, go vap , hoc sinh )

Thac si Nguyen Van Duong: Nganh QTKD cua truong DH Kinh te TP.HCM dao tao cac cu nhan Kinh te co kha nang quan ly doanh nghiep o tam vi mo. Nganh nay cung cap cho sinh vien nhung kien thuc can thiet ve quan ly, co the lam viec o tat ca cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te, thoi gian dao tao la 4 nam.Cho em hoi co the xin xac nhan cua cong an phuong noi em dang ki tam tru trong ho so dang ki du thi co hop le ko vi em dang o TP.HCM
(Binh Tuyen, 22 tuoi, Nam, Phu Yen, sv)

Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Em co the dang ky ho so du thi tai noi tam tru (KT3).

Ho khau cua em o tinh Quang Binh. Nam nay em du dinh thi vao Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM. Vay em co duoc thi o TP.HCM khong hay la phai thi o cum thi Vinh nhu quy dinh?
(sy, 18 tuoi, Nam, TP.HCM, hoc sinh)

- Co Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Theo quy che, TS co ho khau thuoc khu vuc nao thi thi o khu vuc do.

Em duoc biet la Truong Dai hoc Kinh Te TP.HCM co tuyen sinh khoa Kinh Te hoc, nam ngoai diem san la 15 diem. Vay nam nay chi tieu tuyen sinh cua khoi nay la bao nhieu?
(Pham My Dung, 30 tuoi, Nu, 372 Nguyen Thai Son GV, Nhan vien van phong)

Thac si Nguyen Van Duong: Truong DH Kinh te TP.HCM co khoa Kinh te phat trien, nganh Kinh te hoc thuoc khoa nay. Thoi gian dao tao la 4 nam, diem chuan va chi tieu chung cho tat ca cac nganh. Diem chuan nam 2005 la 19,5 diem.Truong DH Ngan hang co dao tao he Cao dang khong, tot nghiep co duoc lien thong len Cao Dang khong?
(Nguyen Van Xuan, 18 tuoi, Nam, Can Duoc, Long An, hocsinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Truong DH Ngan hang TP.HCM co he cao dang, duoc xet tuyen tu ket qua thi DH khoi A. SV hoc CD khi tot nghiep co the theo hoc he hoan chinh tai truong voi dieu kien co 1 nam tham nien cong tac.

Em xin hoi la diem uu tien khu vuc duoc tinh theo noi hoc THPT hay theo ho khau?
(sy, 18 tuoi, Nam, TP.HCM, hoc sinh)

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Diem uu tien khu vuc duoc tinh theo noi hoc THPT. Quy dinh nay duoc ap dung tu nam 2005.

Nganh Cong Nghe Thong Tin cua truong Dai Hoc Bach Khoa Khac voi nganh CNTT cua Truong Dh KHTN nhu the nao.Em nghe noi hoc o truong DHBK de xin viec lam hon co dung vay khong?
(Tan Huyen , 18 tuoi, Nam, Quang Ngai, Hoc Sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Nganh CNTT cua truong DH nao cung deu phai theo chuong trinh dao tao khung cua Bo. Tuy nhien, moi truong se co nhung mon hoc dac thu rieng. Rieng truong DH Khoa hoc tu nhien, SV hoc nganh CNTT se duoc trang bi day du kien thuc ve ca ky thuat lan cong nghe, de dang thich ung voi nhu cau xa hoi hien nay.

Cho em hoi dia chi truong dai hoc ngan hang?
(PHUONG-THAO, 18 tuoi, Nu, XMOC-VUNGTAU, HS)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Truong DH Ngan hang TP.HCM hien co 2 co so dao tao: 36 Ton That Dam, Q.1, TP.HCM va 56 Hoang Dieu, Thu Duc. Moi thong tin ve tuyen sinh co the lien he tai co so 36 Ton That Dam, Q.1 - DT: 08 8212430.

Thua thac si Nguyen Thi Hieu nganh CNTT cua truong KHTT co cao hon nghanh CNTT cua truong Bach Khoa khong nam nay chi tieu la bao nhieu, diem chuan co the cao hon nam ngoai khong?
(nguyen van thong, 18 tuoi, Nam, thi tran an loc binh lonh binh phuoc, hoc sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Diem chuan nganh CNTT cua DH Khoa hoc tu nhien nam 2005 (22) thap hon diem chuan cua truong DH Bach khoa (25,5).

THUA TIEN SI ,CON TOI HOC LUC TREN TRUNG BINH MOT CHUT, NEN THI VAO TRUONG NAO LA TOT NHAT.
(Ha Muoi, 45 tuoi, Nam, TAN PHU TP.HCM, CN)

Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Anh (chi) co the tham khao quyen cam nang tu van tuyen sinh cua Bao Thanh Nien se phat hanh vao chieu nay 25/2, trong do co nhung thong tin ve ty le choi, diem chuan trung tuyen cua cac truong DH, CD trong nam 2005...

Thua thac si du kien nam nay truong KT du kien lay diem chuan bao nhieu?
(dung, 19 tuoi, Nam, thanhhoa, hs)

- Thac si Nguyen Van Duong: Diem chuan phu thuoc vao ket qua diem thi tuyen hang nam cua thi sinh. Vi vay, chua the du kien duoc diem nay ma phai cho diem san cua Bo, thong ke, chi tieu cua truong.Em muon thi chuyen nganh HOA VI SINH nen thi truong nao? Co nhieu nganh hoc tuong tu khong? Va nen thi truong nao la tot nhat?Cho em biet them thong tin ve nganh hoc nay?
(NGUYE THUC THANH, 17 tuoi, Nu, 04-NGUYEN HUE-NINHHOA-KHANHHOA, HOCSINH)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Em co the thi vao nganh Hoa cua Truong DH Khoa hoc tu nhien (khoi A) hoac nganh Sinh (khoi B). Day la nhung nganh hoc co lien quan den chuyen nganh hoa vi sinh ma em thich.

Cho em hoi DH Kinh te ra diem tuyen sinh chung cho tat ca cac nganh. Vay khi vao hoc se ra sao? nganh kinh te ke hoach dau tu ra truong am o dau co can phai quen biet o ava de theo hoc tot minh can yeu to gi?
(thienhung, 19 tuoi, Nam, p12,q10, hocinh)

- Thac si Nguyen Van Duong: Sau khi trung tuyen vao truong qua 1,5 nam hoc dai cuong can cu vao nguyen vong, chi tieu, ket qua hoc tap se duoc nha truong sap xep vao giai doan chuyen nganh. Nganh Kinh te ke hoach va dau tu duoc nhieu sinh vien lua chon. Khi hoc tot, nhieu co quan se chon em ma khong can phai nho den su quen biet.CHO EM HOI DH MAKETING LA TUYEN SINH CUNG THOI DIEM VOI CAC TRUONG DH KHAC HAY TUYEN SAU.
(NGUYEN HAI, 18 tuoi, Nam, Q3.SAI GON, HOC SINH)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Truong to chuc thi tuyen sinh theo dung lich trinh quy dinh cua Bo GD DT:

Khoi A: Ngay 4, 5/7/2006

Khoi D1: Ngay 9, 10/7/2006.Cho em hoi thay Phat truong DH ngan hang TPHCM truong to chuc dao tao he CD chinh qui vay truong co dao tao lien thong tu CD len DH hay khong, va neu nhu co thi van bang tot nghiep la van bang chinh qui hay chuyen tu. Em cam on.
(Hoang Thanh Hong, 18 tuoi, Nu, sa Dec. Dong Thap, hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: SV hoc CD tai DH Ngan hang TP.HCM sau khi tot nghiep co the hoc he hoan chinh (sau 1 nam cong tac thuc te). Bang tot nghiep cho he hoan chinh la bang DH chuyen tu. Bang DH chuyen tu nay, cong them bang CD chinh quy, SV van co the hoc tiep len cac he dao tao cao hon nhu thac si, tien si.

Em dang hoc DH Mo Ban Cong ,nam nay em muon thi lai vao truong DH. Kinh Te TPHCM.Em nghe noi neu em dau vao truong Kinh Te thi se khong can hoc lai nhung mon em da hoc o DH Mo ma se duoc vao hoc thang nam 2 . Dieu nay co chinh xac khong a?
(Minh Chau, 19 tuoi, Nu, TP.Ho Chi Minh, sinh vien)

- Thac si Nguyen Van Duong: Neu cac mon hoc cung noi dung, so tiet hoc, diem thi dat tu 5 diem tro len se duoc nha truong xem xet bo tri vao nam thich hop.Truong DH Marketing co tuyen sinh he cao dang khong? Co hoc tiep lien thong len DH duoc khong? Bang lien thong la loai bang gi?
(Trinh Thi Mai, 18 tuoi, Nu, Binh Duong, hoc sinh)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Truong DH Marketing to chuc xet tuyen he CD tu ket qua thi DH. Truong co to chuc dao tao lien thong hoan chinh tu CD len DH. Can cu vao hinh thuc to chuc hoc tap la trong gio hay ngoai gio ma bang lien thong se duoc cap la bang DH Chinh quy hay bang DH Tai chuc.

Cho chau hoi, diem chuan cua cao dang ngan hang nam 2005
(huy, 19 tuoi, Nam, gocongdongtiengiang, sinhvien)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Diem xet tuyen he CD, khoi A nam 2005 cua DH Ngan hang TP.HCM la 17.

Truong DH kinh te TPHCM co nganh quan tri khach san khong?
(duy van, 20 tuoi, Nam, da nang, sinh vien)

- Thac si Nguyen Van Duong: Truong DH Kinh te TP.HCM co nganh Kinh te du lich, nganh nay co cac mon hoc ve Quan tri khach san.Nganh tin hoc quan ly cua Truong DH Marketing hoc gi, co khac nganh tin hoc cua DH Bach khoa va DH KH tu nhien khong? Ra truong co the lam o nhung co quan nao?
(Trinh Thi Mai, 18 tuoi, Nu, Binh Duong, hoc sinh)

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Chuyen nganh tin hoc quan ly cua truong dao tao cac kien thuc chuyen sau ve tin hoc va quan ly, co nang luc to chuc ung dung va phat trien cac ung dung tin hoc trong moi hoat dong cua cac to chuc kinh te xa hoi.

Sinh vien tot nghiep ra truong co the thiet ke cac phan mem ung dung tai cac cong ty tin hoc, quan ly cac mang may tinh, mang internet. Quan tri cac cong viec kinh doanh cua doanh nghiep.

Hien nay, cac truong dao tao chuyen nganh nay deu theo chuong trinh khung cua Bo GD DT, su khac biet ve chuong trinh dao tao cua cac truong chi co tu 20-25% phan chuyen nganh dao tao.Em duoc biet truong Dai hoc NH co mo nganh he thong thong tin quan ly phuc vu trong ngan hang.Vay em muon biet khi hoc xong nganh nay em co dap ung duoc yeu cau tuyen IT cua cac ngan hang hien nay hay khong?Thay co the cho em biet nganh nay hoc o Thu Duc hay o TPHCM! Em cam on nhieu!
(Tran Ngic Hoang, 18 tuoi, Nam, 64 Tan Quy,P Tan Quy,Q Tan Phu,TPHCM, Hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Chuong trinh dao tao cua nganh nay tai DH Ngan hang giup SV co the dap ung duoc yeu cau tuyen dung IT cua cac ngan hang thuong mai. Ca 2 co so dao tao cua truong deu co cac lop thuoc nganh He thong thong tin kinh te.

Vi sao nam nay Truong DH Marketing to chuc thi tuyen? Diem chuan du kien cua Truong co cao khong? Nam nay diem chuan xet tuyen NV1 nganh Tieng Anh kinh doanh bao nhieu (Dai Hoc)?
(Trinh Thi Mai, 18 tuoi, Nu, Binh Duong, hoc sinh)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Can cu vao dieu kien cua truong ve doi ngu, co so... va su phat trien trong thoi gian toi cua truong de tu do quyet dinh viec to chuc thi tuyen. Can cu vao diem san cua Bo GD DT va ket qua thi sinh du thi de truong xac dinh diem chuan trung tuyen.

Em muon thi khoi A vao nganh he thong thong tin quan ly cua truong DHKT HCM! Thay co the cho em biet muc tieu dao tao cua nganh nay la gi khong? Va diem chuan cua nganh nay nam ngoai la bao nhieu khong? Em xin cam on!
(Tran Ngic Hoang, 18 tuoi, Nam, 64 Tan Quy,P Tan Quy,Q Tan Phu,TPHCM, Hoc sinh)

- Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Truong DH Kinh te TP.HCM co nganh He thong thong tin kinh te gom cac chuyen nganh: Toan kinh te, Thong ke, Tin hoc quan ly.

Chuyen nganh Toan kinh te dao tao cac chuyen gia ky thuat quan ly duoc trangbi cac kien thuc nen tang ve quan ly kinh te va quan tri kinh doanh co cac kien thuc chuyen nganh ve toan ung dung trong kinh te bao gom phan tich dinh luong, cac phuong phap du doan ung dung trong kinh doanh va cong cu xu ly so lieu.

Chuyen nganh Thong ke dao tao cac cu nhan kinh te la nhung chuyen gia ky thuat quan ly duoc trang bi nhung kien thuc nen tang ve quan ly kinh te va QTKD, dong thoi co nhung kien thuc ve linh vuc thong ke, tin hoc.

Chuyen nganh Tin hoc quan ly dao tao cac cu nhan kinh te nam vung kien thuc co ban ve kinh te, xa hoi va QTKD, co kien thuc chuyen sau ve tin hoc kinh te, co namg luc to chuc ung dung va phat trien cac ung dung tin hoc trong hoat dong cua cac to chuc kinh te xa hoi.Hoc khoa hoc may tinh sau nay tot nghiep em se duoc lam viec o nhung moi truong nao?
(danh, 20 tuoi, Nam, da nang, hoc sinh)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: SV theo hoc nganh Khoa hoc may tinh khi ra truong co the lam viec tai bat ky don vi nao su dung may tinh, dac biet trong ngan hang, hang khong, buu dien, quoc phong, cac cong ty phat trien va thiet ke phan mem hoac giang day tai cac truong DH, CD ve tin hoc.

Em o xa nhung khong co nguoi quen o TPHCM. Xin hoi neu dau vao Truong DH Marketing thi em co the xin o Ky tuc xa cua truong khong? Neu truong khong co KTX thi gia bieu o tro xung quanh khu vuc truong co dat do lam khong?
(Trinh Thi Mai, 18 tuoi, Nu, Binh Duong, hoc sinh)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Truong co KTX danh cho nhung sinh vien o vung sau vung xa, dien chinh sach. Truong hop sinh vien co nhu cau cao hon so voi kha nang KTX truong tiep nhan thi Doan thanh nien nha truong co trach nhiem gioi thieu cho o cho sinh vien voi gia ca hop ly va gan dia diem hoc tap.

Em thay chi tieu cho nganh CNTT nam nay (kkhong ke 3 nganh moi) la 250 thap hon moi nam la 480. Vay co phai la diem chuan se cao hon khong a? truong DH TN -DHQG TPHCM.
(quang, 18 tuoi, Nam, dalat, hs)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Tong chi tieu khoi nganh CNTT nam 2006 (550) cao hon nam 2005 (480). Diem chuan phai dua vao ket qua diem thi.

E dang phan van khi chon truong thi, vay cho e hoi khoa kinh te dai hoc quoc gia co nhung nganh nao? chi tieu la bao nhieu? truong dai hoc kinh te TP.HCM co chi tieu tuyen sinh nam 2006 la bao nhieu? em o Bien Hoa vay co the tim mua quyen tuyen sinh dai hoc cua Bao Thanh Nien phat hanh o dau?
(do minh thien, 19 tuoi, Nam, lop 12 truongTHPT NGO QUYEN -bien hoa- dong nai, hoc sinh)

- Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH Kinh te TP.HCM: Chi tieu TS DH nam 2006 cua truong DH Kinh te TP.HCM la 5000, truong co 23 nganh va chuyen nganh. Ban co the tham khao tai website: www.ueh.edu.vn

Ban co the mua quyen Tuyen sinh DH cua Bao Thanh Nien tai cac sap bao tren toan quoc vao sang mai (26.2).Cho em duoc hoi la nganh hoa o cac truong DH sau khi ra truong se lam o dau va diem dau vao co cao khong em xin cam on.
(minh canh, 20 tuoi, Nam, TP HCM, sinh vien)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: SV hoc nganh Hoa tai DH Khoa hoc tu nhien, tuy theo chuyen nganh dao tao, khi ra truong co the lam cac cong viec tuong ung voi cac nganh. Nganh Hoa cua DH Khoa hoc tu nhien gom 4 chuyen nganh: Hoa ly, Hoa huu co, Hoa phan tich, Hoa vo co. SV tot nghiep co kha nang lam viec trong cac linh vuc co lien quan den hoa hoc nhu: Vien nghien cuu, nha may, xi nghiep hoac giang day tai cac truong DH, CD va trung hoc.

Cho em hoi nam nay Dai hoc ngan hang co thi khoi D khong a?
(Mai Thanh, 18 tuoi, Nu, 26a to 9 Phuong Mai, Vinh Phuoc, Nha Trang, Hoc sinh)

- Thay Le Tan Phat - Truong phong Dao tao DH Ngan hang TP.HCM: Nam 2006, Truong DH Ngan hang TP.HCM tuyen sinh khoi D1 cho nganh Tieng Anh, chi tieu 150.

Em bi rot DH nam ngoai, hien dang on thi tai TPHCM va muon thi vao truong DH Marketing nam nay. Nhu vay trong ho so dang ky du thi em xin xac nhan o cac Trung tam luyen thi co duoc khong? Co cach gi de khoi ve dia phuong xac nhan trong ho so duoc khong?
(Trinh Thi Mai, 18 tuoi, Nu, Binh Duong, hoc sinh)

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Em co the xac nhan ho so dang ky du thi hoc tai cac trung tam luyen thi theo quy dinh cua So GD DT. Do thoi gian thi tuyen sinh va nop ho so (han chot la ngay 17/4/2006), tot nhat em nen gui ho so ve dia chi ho khau thuong tru de xac nhan.

Cho em hoi co Pham Thi Ngoc My nganh thuong mai quoc te nam ngoai lay bao nhieu diem khoi D1 va chi teu khoi D1 nam 2006 la bao nhieu?
(Anh Tho, 19 tuoi, Nu, Nghe An, hoc sinh)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Trong nam 2005, chuyen nganh thuong mai quoc te co diem trung tuyen khoi A: 14, khoi D1: 15. Truong khong phan biet chi tieu rieng cho tung khoi.

Em la thi sinh tu do (thi nam hai) hien tai em dang o xa noi tuong tru.vay cho em hoi em co the mua phieu DKDT o so giao duc khac duoc khong.em co can ve dia phuong em o de lam giay DT hay khong. (nam 2005 phieu DKDT co lien quan gi den UBND xa dau, em thuoc kv2_NT). Nam 2006 co thay doi ma truong hoc pho thong khong? Xin thac si tra loi giup em. Em xin cam on.
(nguyen quoc huy, 20 tuoi, Nam, loc thuy, phu loc ,tt hue, hoc sinh)

- Thac si Nguyen Van Duong - pho truong phong dao tao Truong DH kinh te TP.HCM: Em co the mua phieu DKDT tai bat ky So GD-DT nao, trong phieu DKDT co yeu cau xac nhan cua dia phuong noi thuong tru hoac truong PTTH ma em dang hoc. Ma truong PTTH nam 2006 du kien dau thang 3 Bo moi phat hanh.Toi co 2 dua con va 1 dua nam nay thi vao dai hoc. Toi muon biet thong tin ve cac nganh dao tao cua cac truong dao tao, nganh nao thuoc khoi nao va thoi gian thi cua cac truong ay. Muon biet nhu vay thi co tai lieu nao va mua o dau duoc?
(Tran Van Hung, 48 tuoi, Nam, a16/1 Ngo Tat To,P.22,Binh Thanh, Xay dung)

- Thanh Nien Online: Ban co the len web-site cua cac truong hoac tim thong tin trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 se phat hanh vao dau thang 3, hay cuon Cam nang tu van mua thi do Bao Thanh Nien se phat hanh vao sang 26/2/2006.

Cho con hoi la Truong cao dang ban cong Maketting thi vao ngay nao va o dau? Truong co nhung chuyen nganh nao giong truong Ngoai Thuong khong? Sau khi hoc ra se lam viec gi? Xin cam on.
(Thuy Tien , 17 tuoi, Nu, Dong Nai , hoc sinh )

- Thac si Hua Minh Tuan, truong phong quan ly dao tao truong DHBC Marketing: Tu nam 2004, truong CD BC Marketing duoc nang cap thanh truong DH BC Marketing.

Nam 2006, truong to chuc thi tuyen sinh: khoi A thi ngay 4,5/7/2006, khoi D1 thi ngay 9, 10/7/2006. Dia diem thi tai cac truong THPT (se ghi cu the dia chi trong phieu bao du thi).

Cac chuyen nganh giong truong DH Ngoai thuong bao gom: Thuong mai quoc te, Kinh doanh quoc te.Khi dang hoc tai truong Marketing, truong co bien phap nao giup do cho hoc sinh ngheo khong, co viec gi lam them...
(Le Thi Kim Vy, 18 tuoi, Nu, Ben Tre, hoc sinh)

- Tien si Pham Thi Ngoc My, quyen hieu truong truong DHBC Marketing: Truong co chinh sach ho tro cho hoc sinh ngheo nhu mien giam hoc phi, ho tro viec lam ngoai gio thong qua Trung tam nghien cuu tiep thi, Trung tam ho tro sinh vien; hoac xac nhan cho sinh vien lam thu tuc vay von ngan hang.

Em la sinh vien Truong DH KHTN, vi hoan canh gia dinh kho khan nen em da lam ho so tam nghi hoc nam dau 2005. Em la sinh vien nganh Dien tu -VT. Em co the xin de duoc chuyen sang khoa nam 2006 duoc khong vi nghe thay truong phong dao tao noi em phai hoc voi khoa 2005, nhung em chua hoc ma sao hoc duoc ma sang 2006 em moi nhap hoc? Em xin cam on.
(Le Hung Anh, 19 tuoi, Nam, TAM KY-QUANG NAM, sv)

- Thac si Nguyen Thi Hieu - Pho truong phong Dao tao Truong DH Khoa hoc Tu nhien: Neu em da co quyet dinh bao luu thi ket qua thi tuyen sinh nam 2005 cua truong, thi dau nam hoc 2006 - 2007 em den lam thu tuc nhap hoc (theo noi dung quyet dinh cho bao luu) va hoc chung voi SV vien khoa tuyen nam 2006.
Viet Bao

Comment :10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
10am on 25/2: Online counseling for candidates A and D
University of Sciences, Nguyen Van Duong, DHBC Marketing, University Bank, Hua Minh Tuan, Master Le Tan Phat, information technology, science Natural, head of management, University of Economics HCMC, training room, the economic sector, relating to, universities, master, I
counseling session will be held on Thanhnien Online for candidates two blocks A, D-University entrance exam colleges in 2006. Guests are invited Dr. Pham Thi Ngoc My, head right; Master Hua Minh Tuan, Head of Management Training University of semi-public ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10h sáng ngày 25/2: Tư vấn trực tuyến cho thí sinh khối A và D

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10h sáng ngày 25/2: Tư vấn trực tuyến cho thí sinh khối A và D bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D

Nhan xet, hay lien he ve tin 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10h sang ngay 25 2 Tu van truc tuyen cho thi sinh khoi A va D de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0