Tuyen dung ngay 12 9Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

Thong dich vien tieng Nhat (MS: H129): nam/nu, tuoi 23-30; trinh do Trung cap tro len; trinh do tieng Nhat NIKYU tro len; thanh thao Word, Excel, email; it nhat 2 nam kinh nghiem o vi tri thong dich tieng Nhat; uu tien co kien thuc ve he thong QLCL ISO 9001:2000; cty 100% von Nhat Ban tai KCN Amata – Bien Hoa – Dnai; Muc luong thoa thuan.

Giam sat kinh doanh (MS: H129): 02 nam/nu, tuoi 27-32; TNDH chuyen nganh QTKD, Marketing; nang dong, tu tin, giao tiep tot; kha nang quan ly nhan vien va khach hang trong khu vuc phu trach; toi thieu 2 nam kinh nghiem o vi tri Giam sat kinh doanh; cty tai Q.3

Dai dien thuong mai - phat trien thi truong (MS: H129): 10 nam/nu; 22-28 tuoi; tot nghiep trung cap, CD, DH khoi nganh QTKD, Marketing; co kinh nghiem trong viec kinh doanh, phat trien thi truong; nang dong, tu tin trong giao tiep va dam phan; uu tien ung vien co the di cong tac tinh; cty tai Q.3

NV Marketing (MS: H129): nam, nu; TNDH chuyen nganh Marketing; Avan trinh do B; toi thieu 2 nam kinh nghiem trong linh vuc Marketing – uu tien nganh My pham; kha nang hoach dinh chien luoc tao dung thuong hieu san pham, to chuc hoi cho, su kien; uu tien biet su dung cac phan mem do hoa; uu tien HKTP, giong noi Nam bo; ngoai hinh de nhin, kha nang di cong tac tinh; cty tai Q.3

NV thiet ke (MS: H129): 24-28 tuoi; TNDH My thuat; thanh thao cac phan mem do hoa; Avan toi thieu B; 2 nam kinh nghiem thiet ke; cty tai Q.3

Ke toan cong no (MS: H129): 25-30 tuoi; TNDH Tai chinh Ke toan; biet su dung cac phan mem ke toan; Anh van B; ngoai hinh de nhin; 2 nam kinh nghiem ke toan cong no; cty tai Q.3

NV kinh doanh (MS: H129): nam, 22-28 tuoi; tot nghiep PTTH tro len; kinh doanh nganh Dien gia dung; khong yeu cau kinh nghiem; Luong 1.500.000/thang + hoa hong; cty tai Q.Tan Phu

Sales Executive (MS: H129): tieng Anh luu loat; co kien thuc co ban hoac kinh nghiem ve forwarding (khong bat buoc); cong ty se dao tao nhung ung vien duoc tuyen dung; co the lam full-time hoac part-time; Lam viec tai Q.1, cty cua Duc; Luong thoa thuan

Ky su chuyen nganh Ly - Hoa (MS: N129): Nam, TNDH chuyen nganh lien quan, thanh thao VTVP, AutoCad, Corel, 3D. Uu tien ung vien co kinh nghiem. Luong thoa thuan. Lam viec tai Nha Be (co xe dua don).

NV kinh doanh (MS: N129): Nam, TNDH nganh QTKD, thanh thao VTVP, AV B. Uu tien ung vien co kinh nghiem. Luong thoa thuan, lam viec tai Nha Be (co xe dua don).

NV ke toan (MS: NI 129): Nu, TN Trung cap, khong can kinh nghiem. Luong tu 800.000d – 1.000.000d/thang. Lam viec tai Quan Binh Thanh.

Giam sat cong trinh (MS: NI 129): 04 nguoi, TNDH nganh Xay dung, tuoi tu 30 tro len, tieng Anh chuyen nganh, 05 nam kinh nghiem ve thiet ke va giam sat cong trinh. Luong thoa thuan, lam viec tai Tan Binh.

NV Marketing (MS: D129): nam, nu; trinh do dai hoc cac nganh Marketing, QTKD, Thuong mai ... ; tieng Anh tot ; uu tien ung vien co kinh nghiem lam viec tai cac cong ty nghien cuu thi truong hoac nganh hang tieu dung ; nhanh nhen, hoat bat. Luong thoa thuan ; cong ty tai Q.Tan Binh.

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 2 nam ban hang nha sach, trinh do 9/12, suc khoe tot, khong kinh nghiem, lam viec gio theo ca, luong 750.000 dong/thang. Nha sach tai Q.3.

- 2 nam van hanh lo hoi, trinh do 12/12, suc khoe tot, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio theo ca, luong thoa thuan. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nu ke toan kho - cong no, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Hoc Mon.

- 2 nam nhan vien tu van luat, tot nghiep DH, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 1 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nu tap vu cong ty, trinh do 9/12, suc khoe tot, lam viec gio hanh chanh, luong 600.000 dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 2 nam tho dien lanh, trinh do 12/12, suc khoe tot, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 1 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 2 nam co khi dong luc, tot nghiep trung cap, suc khoe tot, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio theo ca, luong thoa thuan. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nu ke toan thong ke, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 1 nu ke toan truong, tot nghiep cao dang, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 3 nam co khi che tao may, tot nghiep trung cap, suc khoe tot, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 800.000 dong/thang + com. Cong ty tai Q.12.

- 2 tai xe xe nang, trinh do 12/12, 2 nam kinh nghiem, lam viec theo ca, luong 1,3 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.6.

- 3 nam ky su xay dung, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai cong trinh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.1.

- 3 nam ky su tu dong hoa, tot nghiep dH, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam ky su co khi che tao may, tot nghiep DH, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam nhan vien trac dia, tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai cong trinh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.1.

- 1 nu ke toan tong hop nganh xay dung, tot nghiep cao dang, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.1.

- 10 nam LDPT phu co khi, trinh do 9/12, suc khoe tot, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 850.000 dong/thang. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nam LDPT san xuat nuoc giai khat, trinh do 12/12, suc khoe tot, luong 22.000 dong/ngay + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu phuc vu caphe, trinh do 12/12, ngoai hinh kha, moi truong lam viec tot (nam mac dong phuc, nu mac ao dai), luong 600.000 dong/thang + an o. Lien he tai Binh Duong.

- 1 nu phien dich tieng Han, tot nghiep DH, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai van phong, tro ly cho sep, ngoai hinh kha, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nu nhan vien van phong, tot nghiep DH nganh Ngoai ngu, khong can kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam day Anh van tre em, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, luong 1,3 trieu dong/thang (co cho noi tru), lam viec tai Dau Tieng. Cong ty tai Q.11.

- 1 nu truong phong hanh chanh nhan su, tot nghiep DH Luat hoac Quan tri kinh doanh, tren 30 tuoi, 5 nam kinh nghiem, Anh van thong thao, am hieu ISO, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 2 nam nhan vien ke toan kiem toan, tot nghiep DH nganh Tai chinh ke toan, uu tien nganh ke toan kiem toan, Anh van giao tiep, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu tro ly hanh chanh nhan su, tot nghiep DH, Anh van luu loat, vi tinh van phong, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty Q.1.

- 1 nu ke toan kho, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai Binh Tan, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam nhan vien kinh doanh vat lieu xay dung, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, duoi 35 tuoi, ngoai hinh kha, Anh van giao tiep, lam viec gio hanh chanh, luong 200 USD. Cong ty tai Q.3.

- 1 nu ban ve may bay, trinh do 12/12, ngoai hinh kha, Anh van + vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 5 nu san soc da, trinh do 9/12, 2 nam kinh nghiem, ngoai hinh de nhin, luong thoa thuan, lam viec 9g - 19g. Lien he tai Q.1.

- 1 nam nhan vien kiem nghiem, tot nghiep trung cap, kinh nghiem nau bia, suc khoe tot, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Cong ty tai Hoc Mon.

- 10 nu ban hang banh ngot, trinh do 12/12, khong can kinh nghiem, Anh van hoac Phap van giao tiep, luong 700.000 dong/thang, lam viec theo ca. Lien he tai Q.1.

- 1 nu ke toan tong hop, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nu tro ly tong giam doc, tot nghiep cao dang, Anh van luu loat, khong can kinh nghiem, ngoai hinh dep, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nam dung may photo, trinh do 12/12, biet su dung may photo A1- A0, luong 1,2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Dùng mũi khoan khoan vào đầu mình
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội tại Bolivia

Báo chí Bolivia ngày 29/3 đưa tin phe đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra trước đó cùng ngày tại 2 khu vực có tầm ảnh hưởng lớn là thủ đô La Paz và thành phố El Alto.

Xôn xao phim giống thảm họa máy bay Germanwings

 Rất nhiều khán giả đã chỉ ra những điểm tương đồng khó tin giữa nội dung được đề cập trong bộ phim "Wild Tales" với thảm họa máy bay của hãng Germanwings tuần trước.

Tìm hiểu: Go Vap, Hoc Mon, Tan Binh, Truong DH Kinh, Nguyen Oanh, Binh Duong, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, lam viec theo ca, co kinh nghiem, cong ty, hanh chanh, tot nghiep, thoa thuan, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển dụng ngày 12-9

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển dụng ngày 12-9 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen dung ngay 12 9

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen dung ngay 12 9 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen dung ngay 12 9 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0