Thong tin tuyen dung ngay 4 6Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 10 giao vien day chung chi tin hoc A,B, tot nghiep cao dang, co kinh nghiem giang day, lam viec tai TP.HCM, thinh thoang di cong tac o cac tinh, luong theo kha nang.

- 120 nu cong nhan lam da quy (mai da trang suc), 18 - 24 tuoi, lam viec tu 7g30 - 18g, day nghe mien phi, tro cap hoc viec 500.000 dong/thang dau + an o. Neu da biet nghe hoac sau khi hoc nghe luong 700.000 - 800.000 dong/thang + an o. Tai Q.12.

1 nam giao hang thiet bi dien, trinh do 9/12, sinh nam 1985 - 1981, co xe may, uu tien HKTP, luong tren 800.000 - 1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

1 nu thu ngan o phong Net, trinh do 12/12, duoi 25 tuoi, ho khau thanh pho, lam viec tu 16g - 23g, luong 1 trieu dong/thang.

- 1 nam giu xe o phong Net, duoi 30 tuoi, lam viec 16g - 23g, ho khau thanh pho, luong 1 trieu dong/thang. Tai Q.1.

30 nam (nu) ban hang may tinh tai sieu thi, tot nghiep cao dang nganh cong nghe thong tin, ngoai hinh de nhin, Anh van A, lam viec theo ca, luong thoa thuan. Tai Q.1.

150 nu gioi thieu san pham, tu van cho khach hang o cac sieu thi, lam viec theo ca, trinh do 12/12, ngoai hinh kha (1m58), giao tiep tot, luong 1 - 1,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh.

20 nhom truong kinh doanh (tu van khach hang), tot nghiep trung cap kinh te, co kinh nghiem, co xe may, lam viec gio hanh chanh, luong theo kha nang.

- 5 nhan vien kiem tra, giam sat hoat dong tu van khach hang, tot nghiep trung cap kinh te, co kinh nghiem, lam viec theo ca, luong theo kha nang.

1 nu le tan cong ty, duoi 27 tuoi, trinh do 12/12, Anh van B, vi tinh van phong, lam viec gio hanh chanh, ngoai hinh kha (1m57), luong 1 - 1,5 trieu dong/thang. Tai Ba Diem - Hoc Mon.

10 tai xe dau D, B2, duoi 45 tuoi, ho so hop le, Anh van co ban, dong the chan 500.000 dong. Lam viec tai TP.HCM va di cong tac o cac tinh lan can, luong 1,5 - 1,8 trieu dong/thang.

2 nu tap vu phong, duoi 35 tuoi, lam viec gio hanh chanh, ho so hop le, Anh van co ban, luong 90 - 120 USD/thang.

2 nam bao ve cong ty, trinh do 12/12, bo doi hoac cong an xuat ngu, lam viec theo ca 12 tieng, luong 1 trieu dong/thang + com. Tai Ba Diem - Hoc Mon.

2 nhan vien xuat nhap khau (giao nhan), tot nghiep cao dang, co kinh nghiem, Anh van B, luong theo kha nang.

1 nu thu ky van phong (lam viec o xuong san xuat), trinh do 12/12, vi tinh van phong, ngoai hinh de nhin, lam viec gio hanh chanh + tang ca, luong 25.000 dong/ngay + 2 buoi com. Cong ty o Q.Phu Nhuan.

1 nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep DH Luat, 1 nam kinh nghiem, Anh van B, vi tinh thao, luong 1,5 trieu dong/thang. Tai Q.1.

1 nam to truong to bao ve, nhieu kinh nghiem, trinh do 12/12, ho so hop le, lam viec theo ca, luong 1 trieu dong/thang + com giua ca. Tai Q.Go Vap.

1 nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep cao dang, 1 nam kinh nghiem, Anh van A, luong 1 - 1,5 trieu dong/thang. Tai Q.10.

- 2 nu ky su hoa (huong lieu), 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Lam viec tai Cu Chi.

10 nam (nu) ke toan truong, tong hop, 2 nam kinh nhgiem, tot nghiep DH, Anh van co ban, thao vi tinh, luong theo de nghi.

2 ke toan tong hop, co kinh nghiem, luong theo de nghi. Tai Q.Tan Binh.

1 nam nhan vien MC, gioi thieu san pham linh vuc thiet bi y hoc, co kinh nghiem trong cong tac quang cao, luong theo de nghi.

- 3 hoa vien co khi (ve CAD), co kinh nghiem, luong theo kha nang.

- 2 can bo quan ly du an nganh xay dung + cau duong, tot nghiep DH, 2 nam kinh nghiem, luong theo de nghi. Cong ty tai Q.3.

* Tuyen nhan vien ke toan: Cong ty TNHH phat trien cong nghe D.T.T can tuyen 1 nhan vien ke toan. Dieu kien: tot nghiep trung cap, cao dang, DH chuyen nganh ke toan, Biet su dung vi tinh van phong. Anh van trinh do B hoac tuong tuong. Luong thoa thuan.

Ho so xin viec gom: Don xin viec; So yeu ly lich; Ban photo ho khau; CMND; Cac van bang lien quan.

Ho so xin goi ve: Cong ty TNHH phat trien cong nghe D.T.T - 112/15A Nguyen Tuan, phuong 3, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: (08) 5882381.

- 5 nam ky thuat nganh cau duong, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem, luong theo kha nang. Cong ty tai Q.3.

20 nam (nu) lao dong pho thong san xuat bao bi nhua, lam viec theo ca 12 tieng, luong 30.000 dong/ngay + com giua ca. Tai KCN Le Minh Xuan - Binh Chanh.

3 nam bao ve cong ty, lam viec theo ca 12 tieng, bo doi xuat ngu, duoi 35 tuoi, luong 600.000 dong/thang + com. Tai Binh Chanh.

1 nu tap vu cong ty, duoi 40 tuoi, luong 600.000 dong/thang + an o. Tai Q.11.

- 2 bac si lam chuyen vien tu van (linh vuc y hoc dan toc), 1 nam kinh nghiem, luong theo kha nang.

- 2 nam ky su che bien thuy san, uu tien co kinh nghiem, lam viec theo ca, luong thoa thuan. Tai KCN Tan Tao - Q.Binh Tan.

2 nhan vien thiet ke thoi trang tren vi tinh, 1 nam kinh nghiem, luong cao theo kha nang. Lam viec cho DN nuoc ngoai tai Q.1.

10 nam san xuat + lap rap thiet bi co khi, day nghe mien phi, tro cap 20.000 dong/ngay + an o. Lam viec tai Q.8.

- 2 tai xe dau D, 25 - 35 tuoi, 2 nam kinh nghiem, dua ruoc cong nhan di lam o Binh Duong, ho khau thanh pho (Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Q.Binh Thanh), luong thoa thuan + phu cap.

- 20 nu lao dong pho thong nganh may, lam viec gio hanh chanh + tang ca, luong  700.000 dong/thang + com + ho tro tien nha tro 50.000 dong/thang. Tai Q.Go Vap.

1 nam tai xe dau D (xe tai + 15 cho), duoi 40 tuoi, co kinh nghiem, ho so day du, lam viec hanh chanh + ngoai gio, luong theo kha nang + com. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

2 nu tap vu cong ty, duoi 35 tuoi, co kinh nghiem, tuyen nguoi mien Nam, lam viec gio hanh chanh, luong 600.000 dong/thang + com trua. Tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam (nu) dau bep quan an, co kinh nghiem nau cac mon diem tam sang, an trua, an toi va cac mon lau, nuong, hai san. Luong theo kha nang + an o lai hoac ve. Tai Q.Tan Binh.

1 tro ly giam doc, 1 nam kinh nghiem, tot nghiep DH Kinh te, Anh van C, duoi 30 tuoi, luong cao + co xe dua ruoc. Tai Binh Duong.

1 nam truong nhom ke toan, 1 nam kinh nghiem, co kha nang quan ly + dieu hanh, luong cao. DNNN tai Binh Duong.

2 nam trung cap dien cong nghiep, 1 nam kinh nghiem bao tri dien, lam viec theo ca, luong theo kha nang. Tai Binh Duong + xe dua ruoc.

5 nam (nu) trung cap hoa thuc pham lam nhan vien KCS, lam viec gio hanh chanh + tang ca, luong 1 trieu dong/thang + phu cap tien com. Tai Binh Duong.

1 nu giup viec nha cho nguoi SriLanKa, duoi 30 tuoi, Anh van so cap, uu tien co kinh nghiem, lam, viec tu 8g - 18g, luong 1 trieu dong/thang. Tai Phu My Hung - Q.7.

1 nu giup viec nha cho nguoi An Do, uu tien co kinh nghiem, Anh van co ban, lam viec 11g - 21g, luong 700.000 - 900.000 dong/thang. Tai Phu My Hung - Q.7.

10 nam trung cap hoa huu co hoac hoa nhuom, hieu biet ve nganh nhuom vai, uu tien co kinh nghiem, lam viec theo ca, luong cao. Tai Q.12.

5 tai xe dau C,D, co kinh nghiem, duoi 30 tuoi, uu tien ho khau thanh pho, luong co ban 1 trieu dong/thang + phu cap 100.000 dong/ngay khi di cong tac. Cong ty tai Q.Tan Binh.

5 nu thu ky giam doc + thu ky van phong + tro ly, Anh van luu loat, tot nghiep DH, thao vi tinh, ngoai hinh kha, luong cao + phu cap + xe dua ruoc.

5 nam giao hang bia + nuoc ngot + gas, co xe may, luong 1 trieu dong/thang.

2 nam (nu) nhan vien nhap lieu vi tinh, tot nghiep he Cao dang tin hoc (uu tien truong Hoa Sen), 1 nam kinh nghiem, danh may nhanh, luong theo kha nang. Tai Q.1.

2 tho co khi dong luc (sua chua may moc + xe nang), co kinh nghiem, luong theo tay nghe. Tai KCN Song Than 1 Binh Duong.

2 nam nhan vien ke hoach san xuat, tot nghiep DH nganh quan ly cong nghiep, uu tien co kinh nghiem, Anh van B, luong theo kha nang. Cong ty o Binh Duong

Q.DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Thú chơi môtô tiền tỷ của doanh nhân Sài Gòn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: Tai Q, Go Vap, Binh Duong, Tan Binh, Nguyen Oanh, Tai Binh Duong, trung tam gioi thieu viec lam, lam viec theo ca, co kinh nghiem, di cong tac, cong ty, tot nghiep, anh van, nhan vien, hanh chanh, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 4-6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 4-6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 4 6

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 4 6 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 4 6 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0