Thong tin tuyen dung ngay 26 9Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

Giam sat kinh doanh (MS: H269): nam, 25-35 tuoi; kinh nghiem it nhat 1 nam o vi tri tuong duong; ky nang giao tiep tot, thuyet phuc, xu ly tinh huong tot; Luong 2-3tr/thang; cty tai Q. Go Vap

NV dieu hanh tiep thi (MS: H269): nam, nu, 24-30 tuoi; kinh nghiem thuc te it nhat 2 nam o vi tri tuong duong; sang tao, chiu ap luc cao; quan he tot voi bao dai va gioi truyen thong noi chung; Anh van kha; cty tai Q.Go vap; Luong 3-4 tr/thang

Ke toan cong no (MS: NI 269): Nu, TN Trung cap/ CD/DH. 03 nam kinh nghiem lam ke toan cong no. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan 11.

NV thiet ke (MS: NI 269): Nam, tuoi tu 20-28, co kinh nghiem ve thiet ke, in an, bao bi giay… Luong thu viec 1,3tr/thang. Lam viec tai Quan 10.

NV Marketing (MS: NI 269): Nam, duoi 26 tuoi, TNDH Kinh te, thanh thao VTVP, Internet. Luong khoi diem 1.5tr/thang. Lam viec tai Quan 1.0

NV ke toan thuong mai tong hop (MS: NI 269): Nam/Nu, TNCD/DH (chuyen nganh ke toan), co kinh nghiem lam ke toan tong hop va bao cao thue tren 18 thang. Trinh do Anh van C, uu tien co bang ke toan truong. Luong 2,5tr/thang. Lam viec tai Quan 4 hoac Quan 7.

NV nhan su (MS: H269): 22-30 tuoi; TNDH Luat, QTKD, hoac nganh khac lien quan; Anh van trinh do tuong duong B; thanh thao vi tinh van phong; ngoai hinh kha, suc khoe tot, giao tiep tot; Lam viec tai Q.1

NV kinh doanh (MS: H269): 22-30 tuoi; TNDH nganh QTKD, Marketing hoac nganh khac lien quan; Anh van trinh do C; thanh thao vi tinh van phong; ngoai hinh kha, suc khoe tot, giao tiep tot; Lam viec doc lap, nang dong va sang tao; Lam viec tai Q.1

Lap trinh vien PHP (MS: H269): TNDH chuyen nganh CNTT, kinh nghiem lap trinh tren web tren Unix/Linux (PHP, mySQL) toi thieu 01 nam; kien thuc ve ung dung web va bao mat; kha nang lam viec doc lap hoac theo nhom; Lam viec trong moi truong chuyen nghiep; cty tai Q.12

NV kinh doanh (MS: H269): kha nang giao tiep, dam phan tot; uu tien co kha nang phan tich, tong hop va dien giai van de mot cach khuc chiet; yeu thich kinh doanh va mong muon lam viec trong moi truong chuyen nghiep, ap luc cao; ung vien co hieu biet ve Internet, web, email la mot loi the; bang B Anh van hoac tuong duong; di lam ngay neu duoc tuyen dung; cty tai Q.12

NV Ke toan (MS: H269): 03 nu, tot nghiep trung cap ke toan; co it nhat 1 nam kinh nghiem; chap nhan di cong tac xa; cty tai Q.3

NV kinh doanh (MS: H269): 04 nam; tot nghiep CD tro len, chuyen nganh Marketing, QTKD; cty tai Q.3

NV ban hang (MS: H269): 06 nam-nu; tot nghiep 12 tro len; lam viec tai showroom trong thanh pho; van phong cty tai Q.3

Tho moc (MS: H269): 06 nam, suc khoe tot, biet nghe tho moc; van phong cty tai Q.3

Truong phong va nhan vien cach phong ban (MS: N269): Ke toan, XNK, Hanh chanh, Kinh doanh, Kho; co 1 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong; co the giao tiep bang tieng Anh; Lam viec cho tap doan da quoc gia co chi nhanh tai Bien Hoa-Dong Nai; co xe dua ruoc nhan vien tu Tp.HCM

Phien dich tieng Han (MS: H269): nu, ngoai hinh tuong doi; tot nghiep DH, thong thao tieng Han, Vi tinh VP; Lam viec toan thoi gian cho cty dia oc tai Phu My Hung - Q.7; Luong cao theo thoa thuan

NV van phong (MS: H269): nu, ngoai hinh de nhin; tot nghiep DH Ngoai ngu, su dung thanh thao vi tinh VP, uu tien co kinh nghiem; Lam viec toan thoi gian cho cty dia oc tai Phu My Hung - Q.7; Luong thoa thuan

NV kinh doanh dia oc (MS: H269): tot nghiep DH/CD; kha nang giao tiep tieng Anh; vi tinh van phong; uu tien co kinh nghiem; cty tai Q.7

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 1 nu ke toan tong hop nganh xay dung, tot nghiep cao dang, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.1.

- 10 nam LDPT phu co khi, trinh do 9/12, suc khoe tot, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong 850.000 dong/thang. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nam LDPT san xuat nuoc giai khat, trinh do 12/12, suc khoe tot, luong 22.000 dong/ngay + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu phuc vu ca phe, trinh do 12/12, ngoai hinh kha, moi truong lam viec tot (nam mac dong phuc, nu mac ao dai), luong 600.000 dong/thang + an o. Lien he tai Binh Duong.

- 1 nu phien dich tieng Han, tot nghiep DH, khong kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai van phong, tro ly cho sep, ngoai hinh kha, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nu nhan vien van phong, tot nghiep DH nganh Ngoai ngu, khong can kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam day Anh van tre em, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, luong 1,3 trieu dong/thang (co cho noi tru), lam viec tai Dau Tieng. Cong ty tai Q.11.

- 1 nu truong phong hanh chanh nhan su, tot nghiep DH Luat hoac Quan tri kinh doanh, tren 30 tuoi, 5 nam kinh nghiem, Anh van thong thao, am hieu ISO, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 2 nam nhan vien ke toan kiem toan, tot nghiep DH nganh Tai chinh ke toan, uu tien nganh ke toan kiem toan, Anh van giao tiep, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu tro ly hanh chanh nhan su, tot nghiep DH, Anh van luu loat, vi tinh van phong, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty Q.1.

- 1 nu ke toan kho, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai Binh Tan, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam nhan vien kinh doanh vat lieu xay dung, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, duoi 35 tuoi, ngoai hinh kha, Anh van giao tiep, lam viec gio hanh chanh, luong 200 USD. Cong ty tai Q.3.

- 1 nu ke toan kho, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh tai Binh Tan, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam nhan vien kinh doanh vat lieu xay dung, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, duoi 35 tuoi, ngoai hinh kha, Anh van giao tiep, lam viec gio hanh chanh, luong 200 USD. Cong ty tai Q.3.

- 1 nu ban ve may bay, trinh do 12/12, ngoai hinh kha, Anh van + vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 5 nu san soc da, trinh do 9/12, 2 nam kinh nghiem, ngoai hinh de nhin, luong thoa thuan, lam viec 9g - 19g. Lien he tai Q.1.

- 1 nam nhan vien kiem nghiem, tot nghiep trung cap, kinh nghiem nau bia, suc khoe tot, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Cong ty tai Hoc Mon.

- 10 nu ban hang banh ngot, trinh do 12/12, khong can kinh nghiem, Anh van hoac Phap van giao tiep, luong 700.000 dong/thang, lam viec theo ca. Lien he tai Q.1.

- 1 nu ke toan tong hop, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nu tro ly tong giam doc, tot nghiep cao dang, Anh van luu loat, khong can kinh nghiem, ngoai hinh dep, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nam dung may photo, trinh do 12/12, biet su dung may photo A1- A0, luong 1,2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nu ke toan kiem van phong, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, Anh van + vi tinh van phong, luong 1,3 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu nhan vien dao tao, day tieng Nhat cho nhan vien cong ty, tot nghiep DH, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 1 nam ky thuat, tot nghiep trung cap, kha nang dich van ban tuu tieng Nhat sang Viet luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 1 nam ky su xay dung, tot nghiep DH, 2 nam kinh nghiem, Anh van + vi tinh kha, luong 2,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nu thiet ke do hoa + truc tong dai, tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam ky su ha tang, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, ve Auto card tot, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam ky su co khi che tao may, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, uu tien moi ra truong, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 6 nam tai xe 4 - 7 cho cho xep, trinh do 12/12, 3 nam kinh nghiem,duoi 35 tuoi, ngoai hinh kha, Anh van giap tiep, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 2 nu nhan vien van phong, tot nghiep trung cap, Anh van giao tiep, uu tien biet tieng Nhat, 1 nam kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong 1,1 trieu dong/thang + com, co cho noi tru. Cong ty tai Long An.

- 1 nu thu ky giam doc, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Chanh.

- 1 nam - nu ke toan kho, tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, vi tinh kha, luong 900.000 dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep DH, tren 30 tuoi, 3 nam kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 4 nam nhan vien kinh doanh - dich vu chuyen phat nhanh, tot nghiep DH, khong can kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong 1,5 trieu dong/thang + thuong theo doanh thu, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam tro ly giam doc, tot nghiep DH, Anh van giao tiep, uu tien biet tieng Nhat, 1 nam kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Long An.

- 1 nam - nu ke toan truong, tot nghiep DH, tren 30 tuoi, 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam - nu ke toan, tot nghiep trung cap, kinh nghiem bao cao thue, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Phu.

- 1 nam tho dien lanh, trinh do 12/12, 2 nam kinh nghiem, luong 1 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nu thu kho, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, ngoai hinh kha, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam thu kho thanh pham, tot nghiep trung cap kinh te, 2 nam kinh nghiem, tren 25 tuoi, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Hoc Mon.

Ban doc co the tham khao thong tin tuyen dung tren day va tu lien he truc tiep voi hai trung tam gioi thieu viec lam nay de biet them chi tiet.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Mô phỏng hành trình của máy bay rơi ở Pháp
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Go Vap, Binh Duong, Phu Nhuan, Truong DH Kinh, Nguyen Oanh, Thu Duc, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, ke toan tong hop, co kinh nghiem, o vi tri, lam viec, cong ty, hanh chanh, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 26-9

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 26-9 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 26 9

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 26 9 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 26 9 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0