Thong tin tuyen dung ngay 23 9

Thong tin tuyen dung ngay 23 9

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com

va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

NV van phong (MS: NI 239): Nu, duoi 25 tuoi, TNDH, AV luu loat, VTVP. Uu tien co kien thuc ve du lich. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan 10.

Dai dien van phong (MS: NI 239): Tot nghiep Trung cap tro len, luong 3tr/thang. Lam viec tai Quan Tan Phu.

Giao vien day tieng Anh (MS: NI 239): Nam/Nu, TNDH Ngoai Ngu, co kinh nghiem giang day tu 3 nam tro len. Tinh tinh vui ve, hoat bat. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan 3.

Ky su xay dung, ky su cong nghe thong tin, kien truc su, ke toan, luat su, quan ly chat luong ISO (MS: NI 239): TNDH chuyen nganh, thanh thao VTVP, 02 nam kinh nghiem o vi tri tuong duong. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Binh Tan.

NV ke toan (MS: NI 239): Nam/Nu, TNDH, uu tien sinh vien moi tot nghiep. Lam viec trong moi truong nang dong, luong thoa thuan. Lam viec tai Quan Binh Tan.

NV kinh doanh (MS: H239): nam; tot nghiep CD, DH nganh QTKD, Marketing, Thuong mai…hoac PTTH; co kinh nghiem ve kinh doanh – ban hang 1 nam tro len; Luong toi thieu 1,5tr/thang + hoa hong; cty tai Q.Phu Nhuan

Bao ve (MS: H239): nam, 40 tuoi tro xuong; biet tieng Anh; ngoai hinh tuong doi; lam viec 16h-24h moi ngay; Luong thoa thuan; Nha hang An Do tai Q.3

NV phuc vu (MS: H239): 02 nam; tieng Anh kha; ngoai hinh de nhin; Lam viec 17h30 – 22h; Luong 800.000; Nha hang tai Q.1

Ban hang luu niem (MS: H239): nu, ngoai hinh dep; biet tieng Anh; vui ve, hoat bat, giao tiep tot, Lam viec 15h-20h tai Q.1

NV kinh doanh (MS: H239): 02 nam, 02 nu, 20-30 tuoi; tot nghiep DH chuyen nganh QTKD; Nhanh nhen, giao tiep tot; tren 2 nam kinh nghiem ve kinh doanh may tinh tin hoc; cty tai Q.1

NV lao dong tien luong (MS: N239): nam, TNDH chuyen nganh, co kinh nghiem trong cong tac nhan su - lao dong tien luong; cty tai Q.7

Giao vien khoa ke toan - tai chinh (MS:H199): truong trung hoc & day nghe NN-PTNN Nam Bo tai My Tho - Tien Giang can tuyen 03 sinh vien DH Kinh te Tp.HCM khoa Ke toan – Kiem toan da tot nghiep ve lam can bo giang day tai khoa Tai chinh Ke toan cua truong; Dieu kien: Nam, tot nghiep loai TB Kha tro len, Pham chat dao duc tot, Ly lich ro rang, Co nguyen vong lam giao vien, Khiem ton, ham hoc hoi, Anh van A tro len, Tin hoc B tro len; SV duoc tuyen se co co hoi dao tao sau DH

NV chung tu thanh toan (MS: H199): nu, tot nghiep DH chinh quy, chuyen nganh Ngoai thuong/Thuong mai/Tin dung; co kinh nghiem lam chung tu thanh toan quoc te (mo L/C…); Anh van thong thao – co the su dung tot trong cong viec cua minh; Dieu kien lam viec tot; luong cao; cty tai Q. Binh Thanh.

Sales/marketing Manager (MS: H199): nam/nu, 24-35 tuoi; TNDH/CD; it nhat 2 nam kinh nghiem o vi tri quan ly ban hang; uu tien ung vien co kinh nghiem ve hang tieu dung; cty tai Q. Tan Binh; Luong thoa thuan

Ky su co khi o to (MS: H239): nam < 35 tuoi, tot nghiep DH chuyen nganh, he chinh quy, tot nghiep loai kha tro len; ho khau thanh pho hoac KT3; suc khoe tot; Muc luong thoa thuan; Lam viec tai Q.12

NV ke hoach (MS: H239): nam, tuoi khong qua 30, tot nghiep DH Kinh te, chuyen nganh Ke hoach Dau tu, he chinh quy, tot nghiep loai kha tro len; ho khau thanh pho hoac KT3; suc khoe tot; Muc luong thoa thuan; Lam viec tai Q.12

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 1 nam cao dang co khi che tao, co kinh nghiem, luong theo kha nang. Tai Q.12.

- 100 nam sinh vien thoi vu, cong viec moi khach hang dung thu nuoc giai khat, luong 1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nam tho co khi, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 200 nam lao dong pho thong (bao tri, lam ve sinh o cac cao oc van phong), suc khoe tot, trinh do 9/12, lam viec gio hanh chanh + tang ca khi co nhu cau, luong thu viec 930.000 - 1,3 dong/thang + cac khoan phu cap khac. Cong ty tai Q.1.

- 200 nu hoc nghe theu vi tinh (dao tao mien phi), duoi 28 tuoi, khong bi can thi, luong hoc viec 650.000 dong/thang dau + com trua + phu cap tang ca (neu co), ho tro tim cho tro cho lao dong o xa. Cong ty tai Binh Chanh.

- 4 nam LDPT duc kim loai, trinh do 12/12, suc khoe tot, luong 1 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh tai Binh Chanh. Cong ty Q.10.

- 5 nam bao ve, trinh do 12/12, co kinh nghiem, luong 1,3 trieu dong/thang + com, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.3.

- 5 nam phu co khi, trinh do 9/12,duoi 26 tuoi, suc khoe tot, luong 40.000 dong/ngay + com. Cong ty tai Q.Binh Tan.

- 1 nam quan doc san xuat, tot nghiep DH, Anh van B, co 5 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh + tai Dong Nai, co xe dua don. Cong ty Q.2.

- 2 nu nhan vien kho, trinh do 10/12, giao tiep tot, luong 600.000 dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh (tang ca). Cong ty tai Hoc Mon.

- 1 nu nhan vien van phong, tot nghiep trung cap, Anh van luu loat, luong thoa thuan. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu ke toan, tot nghiep cao dang, Anh van B, co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 4 nam - nu phuc vu lang nuong, trinh do 12/12, suc khoe tot, lam viec theo ca, luong 800.000 dong/thang + com. Lien he tai Q.Go Vap.

- 1 nam nhan vien thu mua vat tu, tot nghiep cao dang, Anh van B, co1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam quan ly san xuat, tot nghiep DH Bach khoa, Su pham ky thuat chuyen nghanh co khi, co 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh tai Binh Duong, co xe dua don. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 tho dien lanh, trinh do 12/12, suc khoe tot, co kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.5.

- 1 nam phu kho nguyen phu lieu, tot nghiep trung cap co khi, vi tinh kha, suc khoe tot, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 3 nam tho tien - phay, tot nghiep trung cap, suc khoe tot, co 1 nam kinh nghiem, luong 1,7 - 2,2 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.12.

- 1 nam giam sat kho, tot nghiep DH nganh Tai chanh ke toan, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec tai Binh Duong, co xe dua don. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam ky su dien lanh, tot nghiep DH, co 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh tai van phong. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 10 nam ke toan, tot nghiep trung cap, luong 1,1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 2 nam ky su dien cong nghiep, tot nghiep DH, 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 2 nam ky su xay dung, tot nghiep DH, co 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nu nhan vien van phong, tot nghiep cao dang, Anh van B, vi tinh van phong, biet xuat nhap khau, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 1 nam ky thuat co khi, dien, dien tu, tot nghiep trung cap, tren 25 tuoi, vi tinh van phong, co 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 3 nu thiet ke do hoa, tot nghiep trung cap, co 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12, Q.Tan Binh.

- 5 nu ban thuoc tay, tot nghiep so cap, co 1 nam kinh nghiem, luong 700.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Go Vap.

- 6 nu ke toan, tot nghiep cao dang, vi tinh van phong, co 1 nam kinh nghiem, luong 1,5 - 1,7 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.1, Q.3, Q.10, Q.Tan Binh, Q.Phu Nhuan, Q.Go Vap.

- 6 nu nhan vien van phong, tot nghiep DH nganh Ngoai ngu, co 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh, Q.1, Q.Go Vap, Binh Duong.

- 10 nam tho han co khi, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu thong dich tieng Hoa, trinh do 12/12, tieng Hoa luu loat, su dung vi tinh bang tieng Hoa, uu tien kinh nghiem. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nam cong nhan go han, bac 3/7, suc khoe tot, uu tien co kinh nghiem, luong 1 trieu dong/thang, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam nhan vien giam sat nha may, tot nghiep cao dang, co kha nang quan ly, dieu hanh san suat, co kinh nghiem, luong thoa thuan, co xe dua ruoc. Lam viec tai Cu Chi.

- 5 nu ban hang qua dien thoai, trinh do 12/12, kha nang giao tiep tot, uu tien co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 2 nam nhan vien kinh doanh quoc te, tot nghiep DH, Anh van thong thao, co kinh nghiem, luong thoa thuan, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 3 nam - nu ke toan tong hop, tot nghiep DH, co kinh nghiem, Anh van B, vi tinh van phong, luong 1.2 - 2.5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh, Q.Go Vap, Q.12.

- 2 nam - nu xuat nhap khau, tot nghiep trung cap, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong 1.2 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam nhan QC hang go, tot nghiep DH, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem va xe may, luong 3 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nam co khi dung may tien phay bang may vi tinh, tot nghiep trung cap, uu tien sinh vien moi ra truong, luong 800.000 dong/thang, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 5 nu nhan vIen kinh doanh ve tin hoc, tot nghiep cao dang, tren 23 tuoi, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong 1.5 trieu dong/thang, lam viec tai van phong. Cong ty tai Q.1.

- 2 nam nhan vien kinh doanh hoa chat, tot nghiep DH, duoi 30 tuoi, uu tien co kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang + phu cap. Cong ty tai Q.11.

- 1 nhan vien phat trien thi truong, tot nghiep DH, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luongn 2.5 trieu dong/thang + phu cap, co di cong tac tinh. Cong ty tai Q.11.

- 8 nu ban hang (dien thoai di dong - ong thep), trinh do 9/12, ngoai hinh de nhin, luong 700.000 dong/thang + hoa hong, lam viec theo ca, co the chon ca co dinh. Cong ty tai Q.Binh Thanh va Q.Tan Binh.

- 2 nu thiet ke do hoa, tot nghiep trung cap, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 1 nam - nu thiet ke trang web, tot nghiep trung cap, co kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.10.

- 1 nam ky su co khi, tot nghiep DH Bach khoa hoac Su pham ky thuat, uu tien sinh vien moi ra truong luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 2 nam ky su hoa nhuom, tot nghiep cao dang, Anh van chuyen nganh, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Phu.

- 1 nam - nu giao vien day tieng Phap, tot nghiep cao dang, co kinh nghiem, luong thoa thuan. Lien he tai Q.Go Vap.

- 1 nam ky su co dien, tot nghiep DH Bach khoa hoac DH Su pham ky thuat, uu tien sinh vien moi ra truong, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 20 nam cong nhan in ong dong – dung may thoi dun, trinh do 12/12, duoi 25 tuoi, uu tien tot nghiep trung cap, luong 600.000 dong/thang + phu cap, sau thoi gian hoc viec luong tren 1 trieu dong/thang, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.2.

- 2 nam nhan vien ke hoach san xuat, tot nghiep DH nganh Quan ly cong nghiep, Anh van B, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem ve ke hoach san xuat, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 3 nam - nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep cao dang, Anh van hoac Hoa van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem phong van va tuyen dung, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Binh Thanh, Q.Tan Binh va Binh Chanh.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao
Comment :Thong tin tuyen dung ngay 23 9
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen dung ngay 23 9 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen dung ngay 23 9 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen dung ngay 23 9 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
Recruitment Day 23-9
Tan Binh, Go Vap, Binh Duong, Phu Nhuan, Binh Thanh, Nguyen Oanh, job placement centers, shift work, HCMC University of Economics, service center, with experience, graduation, corporate, agreement, administration, salaries
Employment Center Student Services - Students City College of Economics (17 Pham Ngoc Thach Street, District 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, District 3, HCMC; Tel: (848) 8235778 - Fax: (848) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 23-9

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 23-9 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 23 9

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 23 9 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 23 9 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0