Diem chung cua cac doanh nghiep thanh cong

Tags: ke hoach kinh doanh, ty le phan tram, ke hoach tai chinh, cac cong ty, mot ke hoach, nhung thay doi, cong ty nho, thanh cong, doanh nghiep, quy trinh, cua cac, hieu qua, hoat dong, chu, chung


Hang nam, co hang nghin cac cong ty nho duoc thanh lap va mot ty le phan tram kha cao trong so cac cong ty do hoc duoc cach ton tai trong mot vai nam dau moi hoat dong va dan gat hai cac thanh cong kinh doanh.

Dau la nhung ly do dang sau thanh cong cua cac cong ty nho? Ho co nhung diem chung nao? Duoi day la 14 diem chung dan toi thanh cong kinh doanh tai hau het cac cong ty dang an nen lam ra.

1/ Van hoa cong ty:
Van hoa duoc xac dinh nhu “mot cau truc phoi ket hop cac kien thuc ca nhan, niem tin va hanh vi von phu thuoc vao kha nang ca nhan de hoc hoi va chuyen tiep nhung kien thuc do nham duy tri thanh cong noi tiep thanh cong”. Doi voi cac cong ty thanh cong, van hoa bao ham viec thu hut va tuyen dung cac nhan vien - nhung nguoi sau do se lam viec tai day mot cach thich hop nhat va hieu qua nhat. Va van hoa con la viec dinh huong cac hanh vi noi bo nham dam bao thanh cong cho cong ty.

2/ Dich vu khach hang:
Mot cach don gian, dich vu khach hang co nghia la viec quan tam cham soc cac khach hang cua ban. Nhieu cong ty tich hop dich vu khach hang vao van hoa kinh doanh thong qua viec dao tao va thiet ke (tai thiet ke thuong xuyen) cac quy trinh kinh doanh co lien quan. Trong phan lon cac truong hop, mot ke hoach kinh doanh se dien giai cach thuc cac cong ty cung cap dich vu khach hang chat luong.

3/ Thai do:

La chu cong ty, ban phai co mot thai do tich cuc va chiu 100% trach nhiem cho cac ket qua kinh doanh cua cong ty. Khi ban don nhan trach nhiem, ban co the hanh dong de tao ra nhung thay doi can thiet nham dat duoc cac ket qua nhu mong muon. Sau do, khi gat hai duoc thanh cong, ban se hao phong trao su tin nhiem nay cho nhung nguoi khac trong to chuc.

Khong co ngoai le, hau het cac chu doanh nghiep thanh cong hieu rang yeu to con nguoi la quan trong nhat: tuyen dung va giu chan nhung nhan vien thich hop, loai bo nhung nhan vien lam viec khong hieu qua va cung cap cho cac nhan vien nhung nguon luc can thiet de hoan thanh tot nhiem vu duoc giao.

4/ Chien luoc kinh doanh:

Mot chien luoc phuc hop hay mot ke hoach kinh doanh khong phai luc nao cung nhat thiet de gat hai thanh thanh cong. Doi khi chi van ban tai lieu dai mot trang don gian cung co the lam duoc dieu do, nhung no nen duoc suy nghi tinh toan can than va thuc thi chuan xac.

Mot ke hoach kinh doanh duoc hoach dinh ngheo nan nhung duoc thuc thi hieu qua van tot hon nhieu so voi mot ke hoach kinh doanh duoc hoach dinh can than nhung chi duoc xep trong ngan tu bam bui. Mot ke hoach marketing tot se xac dinh va dinh huong cac hanh dong cung nhu hanh vi cua toan the cong ty. Khong co no, cong ty se tro thanh mot con tau khong banh lai; no don gian khong the duoc dinh huong va cuoi cung ket thuc di vong quanh. Mot chien luoc kinh doanh hop ly nen bao gom cac ke hoach tai chinh, phuong phap tiep thi va chien luoc san pham cung nhu ke hoach giu chan nhan vien.

5/ Ky luat:

Ky luat chinh la viec thuc thi cac chien luoc mot cach nghiem tuc va dung dan nhat. No the hien su tap trung vao cac thi truong cot loi va danh gia thanh cong cua cac chien luoc kinh doanh. No khong phai la viec phan ung thai qua voi nhung thay doi cua thi truong hoac dieu chinh cac chien luoc cot loi cua ban de duy tri toc do tang truong kinh doanh.

6/ Rui ro va mao hiem:

Cac chu doanh nghiep thanh cong khong bao gio e ngai don nhan cac rui ro du tinh voi nhung ket qua ro rang trong tam tri. Phan lon cac chu doanh nghiep - nhung nguoi san sang don nhan rui ro - deu lam nhu vay boi vi ho nhan ra su can thiet phai thay doi khi moi truong kinh doanh thay doi, va ho hieu rang se that tai hai neu khong theo duoi nhung thay doi khong ngung.

Cac nha lanh dao kinh doanh thanh cong cung hieu rang de ton tai trong the gioi kinh doanh ho phai can den hoat dong quan ly va phan ung hieu qua voi nhung thay doi khac nhau. Cac cong ty thanh cong luon theo duoi nhung thay doi va phan ung voi cac thach thuc thi truong, canh tranh hay cac thay doi trong dieu kien kinh doanh noi chung.

7/ Ban do tai chinh:

Mot dac tinh quan trong do la viec xay dung mot ban do tai chinh va ngan quy - sau do de ra cac nguyen tac de tuan theo no. Mot ke hoach tai chinh nhac nho chu doanh nghiep biet phai chi tieu tien bac khi nao va o dau, va no dua ra cac cach thuc de danh gia loi nhuan hoac thua lo. Mot ke hoach tai chinh thich hop la hon da tang cua mot ke hoach kinh doanh tuyet voi.

8/ Cac quy trinh kinh doanh:

Mot trong nhung dac tinh chung khac cua cac cong ty thanh cong do la khong ngung hop ly hoa cac quy trinh kinh doanh. Chung ta goi dieu nay la “xay dung kha nang du bao truoc” (creating predictability). Khong may man thay, day duong nhu lai la mot nhiem vu it duoc cac chu doanh nghiep quan tam va hoan thanh nhat. Cac quy trinh kinh doanh la viec moi thu duoc thuc hien nhu the nao trong cong ty.

Moi cong ty deu co mot vai quy trinh, mot so duoc xac dinh rat ro rang, trong khi mot so tiem an, kho nhan biet duoc. Muc dich o day la nham gia tang hieu suat hoat dong va giam thieu chi phi trong khi van dat duoc cac ket qua nhu mong doi (hoac tham chi tot hon). Cac cong ty thanh cong hieu duoc su can thiet cua viec cai thien khong ngung cac quy trinh kinh doanh cua ho: de hieu qua va thich hop hon, va de phan ung nhanh chong hon voi nhung thay doi cua thi truong trong khi van cung cap dich vu tot hon cho cac khach hang.

9/ Cong nghe thong tin:

Trong khi cong nghe la rat quan trong, no cung khong can phai qua phuc tap va ton kem de phat huy hieu qua. Cong nghe hieu qua la nhan to quan trong nhat dong vai tro thuc day su thay doi ma cong ty co the gioi thieu.

10/ Tiep thi:

Cac no luc tiep thi hieu qua se thuc thi nhung chuc nang khac biet xung quanh cac moi truong ban hang don nhat. Vi du, cac cong ty B2C (business-to-consumer) co nhung yeu cau tiep thi hoan toan khac biet so voi cac cong ty B2B (business-to-business). Viec co duoc nhung hieu biet sau sac ve nhung kho khan va mong muon cua cac khach hang va viec lam the nao de san pham co the thoa man cac nhu cau do se giup ban biet ro dau cach thuc tiep thi hieu qua nhat toi cac khach hang cua ban - va do chinh la yeu to quan trong dan toi thanh cong trong kinh doanh.

11/ Ban hang:
Moi cong ty co mot phuong phap va chien luoc ban hang rieng biet. Mot so phu thuoc vao viec xay dung cac moi quan he doi tac gioi thieu va cac lien minh chien luoc, day la su mo rong cua quy trinh ban hang trong cong ty. Mot so khac tan cong manh me vao thi truong voi cac chien dich direct mail, dien thoai va nhieu cach thuc lien lac truc tiep voi khach hang khac.

Phuong phap ban hang cu the ma mot cong ty su dung thuong duoc xac dinh boi ke hoach marketing chung. Cac chu doanh nghiep thanh cong biet rang khai niem hoat dong ban hang la mot quy trinh co the duoc danh gia va cai thien, giong nhu tat ca cac quy trinh kinh doanh khac. Ho ban bac ve tam quan trong cua nhung quy trinh ban hang nhat quan, co the danh gia va lap di lap lai. Ho tim kiem nhung nha dao tao ban hang chuyen nghiep (voi su linh hoat de tuy bien hoat dong dao tao cac nhan vien ban hang trong cong ty) de giup do xay dung su nhat quan trong quy trinh ban hang cua cong ty.

12/ Dao tao:

Boi vi chung ta song trong mot the gioi thay doi khong ngung, viec xay dung mot nen van hoa cong ty hoc hoi lien tuc tro nen quan trong hon bao gio het. Doi voi nhieu chu doanh nghiep thanh cong, nhung dau tu khong ngung vao viec dao tao luon la yeu to quyet dinh thanh cong. Tuy nhien, de hoat dong dao tao duoc thuc su thanh cong, ban phai co mot su ket noi truc tiep voi ke hoach kinh doanh va hieu duoc hoat dong dao tao se tro giup viec thuc thi thanh cong cac ke hoach kinh doanh nhu the nao.

13/ Tap the cac nha tu van:
Khong co ngoai le, bat cu chu doanh nghiep thanh cong nao deu quan tam toi viec tim kiem cac nha tu van dang tin cay, ho coi day la yeu to can thiet dan toi thanh cong. Cac chu doanh nghiep nay biet rang ho khong biet ro moi thu va ho khong ngung tim kiem cac nha tu van co nang luc. Ho thuong khong ngan ngai tra tien hau hinh cho cac loi khuyen cua cac nha tu van boi vi ho dang tim kiem mot ai do chuyen sau, co kha nang giup ho tro nen dang tin cay hon, dua ra nhung cau hoi quan trong va gioi thieu ho nhung nguoi khac co the giup do khi can thiet.

14/ Su can bang cuoc song/cong viec:
Cac chu doanh nghiep thanh cong hieu rang moi mot ca nhan chi co 1440 phut trong mot ngay va lam the nao de su dung quang thoi gian nay mot cach hieu qua nhat, tac dong truc tiep toi ket qua kinh doanh tang truong trong khi van dam bao suc khoe va tinh than thoai mai. Cac chu doanh nghiep thong minh luon thanh cong voi viec phoi ket hop hai hoa cuoc song ca nhan vao cuoc song kinh doanh: Khach hang nao mua sam san pham trong ngay hom nay se duoc moi tham du mot buoi party ben ho vao cuoi tuan sau. Cac khach hang tro thanh ban be, va dong nghiep tro thanh gia dinh.

Nhung chu doanh nghiep do xay dung cuoc song cua ho, cua nhan vien xung quanh hoat dong kinh doanh, va moi thu duong nhu khong the phan biet giua cuoc song xa hoi va cuoc song kinh doanh.

Duong nhu, cac diem chung neu tren tuy chung khong co gi moi me va co ve nhu “Biet roi kho lam noi mai” song ban hay thu nhin nhan lai cong ty cua ban co day du 14 yeu to do chua. Va chinh viec hoi tu linh hoat nhung yeu to do se dem lai nhung “tran mua loi nhuan” cho cong ty cua ban.

Theo Bwportal

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Suarez & James Rodriguez: Ai đáng tiền hơn?

Những chữ ký lớn nhất mùa hè với Barcelona và Real Madrid cũng là 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới của năm nay là Luis Suarez và James Rodriguez. Tuy nhiên, cho tới giờ, ai đang chứng tỏ được giá trị bản thân?

Lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức, Pháp điện đàm giải quyết tình hình Ukraine

  Sau cuộc điện đàm 4 bên, lãnh đạo của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã nhất trí rằng nhóm liên lạc giữa các bên liên quan trong xung đột tại miền đông Ukraine cần được họp bàn ngay lập tức nhằm tiến tới một thoả thuận ngừng bắn lâu dài, điện Kremlin thông báo.

Tăng hoa hồng, giá xăng đội thêm 190 đồng

Sau 8 lần liên tiếp giảm giá trong 3 tháng, các mặt hàng xăng dầu tới đây có thể sẽ tăng thêm từ 90190 đồng, tương ứng với mức tăng chi phí hoa hồng sẽ được áp dụng từ ngày 1/11 tới.

Phát ngôn gây sốc của sao Việt năm 2014

Hương Tràm tự tin khi làm "chuyện ấy", Angela Phương Trinh tự nhận mình ở ngưỡng đẹp không ai sánh bằng... là những phát ngôn gây sốc của sao Việt.

Tìm hiểu: ke hoach kinh doanh, ty le phan tram, ke hoach tai chinh, cac cong ty, mot ke hoach, nhung thay doi, cong ty nho, thanh cong, doanh nghiep, quy trinh, cua cac, hieu qua, hoat dong, chu, chung

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chung của các doanh nghiệp thành công

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chung của các doanh nghiệp thành công bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chung cua cac doanh nghiep thanh cong

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chung cua cac doanh nghiep thanh cong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chung cua cac doanh nghiep thanh cong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0