Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest

Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest
Ly Le Quyen, mot “dai ly” cap 1 cua Colony Invest, bi cong an bat giu - Anh: H..K.
Thong qua mot trang web ao quang cao rum beng, cac “chuyen gia tai chinh Colonyinvest” da loi keo va day hang chuc ngan nguoi vao con duong lao dao, tan cua nat nha vi mon “sieu loi nhuan”. De ban doc hieu ro hon ve chieu lua “cong nghe cao” nay, TT cung cap mot so thong tin dang chu y.

Nghe doc noi dung toan bai:

Them mot mang lua dao co lai suat “tren co ” Colony


>>
Colony, bai hoc dau xot
>>
Xac dinh cac "dai ly” cap 1, cap 2…
>> Hang van nguoi bi lua qua mang!
Lua dao “dau tu tai chinh” qua mang
No ro buon tien qua mang: Ai chiu trach nhiem “gac cua”?
Chong toi pham cong nghe cao: hoi nhap cham
Coi chung mat tien trong… chop mat

Theo tai lieu dieu tra, dau nam 2007, tren mang Internet xuat hien nhieu website gioi thieu ve Cong ty Colony Invest Management Inc. (goi tat la Cong ty CI), trong do website http://www.colonyinvest.net duoc chu y nhieu nhat voi nhieu hinh anh, noi dung quang cao dau tu qua mang rat bat mat. Theo gioi thieu, CI la cong ty dau tu tai chinh noi tieng co tru so tai Rochester, New York. Tuy nhien, khi truy cap vao dia chi colonyinvest.com thi website nay khong hoat dong va chu so huu website nay lai chinh la chu so huu cua website colonyinvest.net dang hoat dong tai VN.

Website http://www.colonyinvest.net dang ky ngay 20-3-2007, gioi han den ngay 20-3-2008, duoc thiet ke bang bon thu tieng: Anh, Trung Quoc, VN va Thai Lan. Du lieu cua website nay duoc dat server tai Orlando, Florida, Hoa Ky. Nguoi dang ky quan ly la Peter Fernandez, dia chi mail likemylikecn@yahoo.com.cn (dia chi Fremont, California, Hoa Ky). Phan lon nguoi truy cap vao colonyinvest.net la nguoi VN (55,6%). Co quan dieu tra phat hien trong website www.colonyinvest.net co ghi Cong ty Colony Invest Management Ltd co tai khoan 168-315133-838 tai Ngan hang HSBC (Hong Kong). Xac minh tai Ngan hang HSBC o VN thi tai khoan nay khong co trong he thong cua Ngan hang HSBC tai VN (co the mo tai khoan o nuoc ngoai).

CI khong co dai dien, khong dang ky kinh doanh, khong co tru so o bat cu noi nao tren the gioi. Viec huy dong von qua mang www.colonyinvest.net khong co nguoi dung ra chiu trach nhiem, cac thong tin lien he tren website deu la gia hoac khong co. Day la website chi de lua nguoi dau tu bang thu doan thu tien that, cap tai khoan va diem ao, khong the chuyen diem ao nay ra tien that duoc.

“Dau moi” nam o Hong Kong?

Theo thong tin dang tren mot so website, Cong ty CI la mot trong nhung nha kinh doanh doc quyen cua Forex va la nha quan ly qui dau tu hang dau tai Hoa Ky voi luong giao dich luon vuot qua 300 trieu USD, 35% tai san tu nhan cua the gioi deu duoc quan ly boi cac tap doan tai chinh My. Thuc te cac thong tin tren chi mang tinh… quang cao, khong co can cu.

Tu thong tin quang cao nay, mot nhom nguoi o TP.HCM tu xung la “tap doan Colony” co tru so tai Hoa Ky, dung cac thu doan de loi keo, du do nhieu nguoi tham gia. Trong do co nhom cua Nguyen Van Loi, Nguyen Van Tinh (Chau Thanh, Tien Giang), Nguyen Da Thu (P.2, Q.Tan Binh, TP.HCM) thue mot can nha tren duong Bach Dang (P.2, Q.Tan Binh) de hoat dong.

Theo quang cao, CI la tap doan kinh te toan cau chuyen dau tu vao cac linh vuc sieu loi nhuan nhu song bac o Las Vegas, the gioi tro choi Disney Land va thi truong tai chinh o cac san London, New York, Hong Kong… Viec tra lai suat cao la do tien von dau tu vao he thong giai tri casino, kinh doanh ngoai hoi, kinh doanh cong nghe cao. Mot so doi tuong con dung thu doan lap website http://nangdong.no-jp.org giup cac “nha dau tu”… kiem tra tai khoan de biet duoc so tien lai “sinh soi nay no hang ngay”, nhung thuc te den nay website nay khong truy cap duoc.

Tai lieu cua co quan dieu tra cho thay website colonyinvest.net co dau hieu la website do mot nguoi o Hong Kong co dia chi email likemylikecn@yahoo.com.cn (duoi .cn) dang ky so huu, trong do domain va hosting dat tai My. Day la mot website khong ro nguon goc, khong ghi chu so huu, dia chi lien he nhung co so dien thoai o VN la… 1900561507.

Qua ket qua xac minh moi nhat, so tai khoan cua Cong ty CI da chuyen tien lai cho mot so “nha dau tu” o VN duoc mo tai Ngan hang HSBC Hong Kong, sau do chuyen vong sang New York roi ve VN. Dieu nay cho thay co the “dau moi” cua duong day lua dao nam o Hong Kong.

Ban chat lua dao cua “Colony Invest”

Tu loi khai cua cac doi tuong va tai lieu thu thap duoc cho thay moi nhom choi gom bay nguoi (neu thua thi lap nhom moi) voi dieu kien phan gop von da gui khong duoc rut ra de dau tu lau dai (thuc chat loi keo nguoi choi rot tien vao). Vong quay von qui dinh cua CI la 100 ngay. Nguoi dau tu truc tiep dua tien cho nguoi moi gioi va duoc cap mot tai khoan cung mat khau (ao), khong co bien nhan, phieu thu. Nguoi choi co the mua ban diem voi nhau nen giao dich trong mang luoi duoi dang tien ao ngay cang mo rong. Day la thu doan ma cac dai ly dung de ban diem ao thu tien that nham chiem doat voi so tien rat lon.

Cu the: neu co bay nguoi tham gia, moi nguoi mua ve 500 diem colony thi so tien bo ra la 61.600.000 dong. Sau 100 ngay so diem phat sinh se la 500x7x2,8=9.800 diem (2,8% la lai suat mot ngay). Nhu vay so diem cua bay nguoi luc nay la: 3.500+9.800=13.300 diem. So diem phat sinh se duoc doi ra thanh tien that rut tai ngan hang la 9.800 diem voi muc phi 10% va tru 25 diem goi la diem phi giao dich. Cu the: 9.800-980-(7x25)=8.645 diem. So tien that se la: 8.645x14.400=124.488.000 dong. Sau 100 ngay so tien phat sinh la 124.488.000-61.600.000=62.888.000 dong. Nhu vay, neu cac dieu khoan trong trang web colonyinvest.net la su that thi sau 100 ngay cong ty nay chi ra 62.888.000 dong, neu khong kinh doanh duoc thi so tien nay coi nhu bi lo.

Tuy nhien thuc te hoan toan nguoc lai. Viec mot so nguoi tham gia trong giai doan dau da duoc huong lai suat cao la co that nhung rat it. Thuc chat day chi la thu doan gay uy tin nham loi keo nhieu nguoi tham gia. “Nha dau tu” phai nop tien mat hoac qua tai khoan ngan hang cho cac doi tuong trong duong day lua dao. Neu nguoi tham gia muon rut tien qua ngan hang thi phai gap nguoi quan ly truc tiep (truong dai ly, chi nhanh) de yeu cau rut tien voi muc phi 10% va 25 USD phi giao dich.

Trong khi do, Cong ty CI khuyen khich nguoi tham gia mua ban diem voi nhau va trao doi ngang gia de loi keo them nguoi tham gia, tao xu huong nhung nguoi tham gia khong di rut tien ma ban cho nhau de co co hoi chiem doat nhieu tien hon. Nhu vay, thuc te so tien quay vong khong phat sinh loi nhuan ma chi chuyen cho nhau theo tung cap do. Lai cua mot so nguoi co duoc chinh la tien cua nhung nguoi moi tham gia. Cong ty CI khong nhung khong bi lo ma thu loi bat chinh voi so tien rat lon vi ban diem ao thu duoc tien that, dong thoi khong phai tra lai suat bang tien mat ma chi tra lai suat bang diem ao. So diem ao nay se duoc mua di ban lai giua nhung nguoi tham gia.

Theo co quan dieu tra, day la kieu huy dong von tin dung bang ngoai te theo hinh thuc da cap, hua tra lai suat cao, khong xin cap phep cua Ngan hang Nha nuoc.

Website colonyinvest.net co rat nhieu dieu ngo ngan

Nghe doc noi dung toan bai:

Colony Invest Management Inc. quang ba tren nhieu dien dan rang ho la mot cong ty lon tai My, hoat dong truc tuyen tai dia chi www.colonyinvest.net. PV TT da thu kiem chung thong tin ve cong ty nay bang mot vai cong cu tim kiem truc tuyen.

Website www.colonyinvest.net co the xem duoc bang sau thu tieng: Anh, Trung, Thai, Nhat, Han va Viet. Thiet ke thieu chuyen nghiep, thong tin website ngheo nan, so sai, hoan toan khong co mot dong nao gioi thieu ve cong ty, dia chi toa lac, so dien thoai lien lac… Ba nha dau tu tieu bieu duoc gioi thieu ngay trang chu viet tieng Anh theo ngon ngu “boi”, nguoi doc se co ngay nhan xet thu tieng Anh nay kho co the do nguoi ban xu viet boi co nhieu loi ngu phap va chinh ta ngo ngan.

Khi xem bang ngon ngu tieng Viet, nguoi xem se rat kho chiu boi toan bo font tieng Viet bi loi. Khi nhap chuot vao cac muc cua trang web nhu “Lanh vuc cong nghe cao”, “Thi Truong Hoi Doi FOREX”, “Dia Oc v Ti Vat San”… thi deu duoc chuyen sang cac trang web khac ve tai chinh nhu CNNmoney, NYmex, lme…

Tim hieu thong tin ve Colony Invest bang cong cu tim kiem Google, chi thay thong tin ve mang nay tren cac dien dan, website rao vat, blog tai Viet Nam va mot so nuoc chau A khac nhu Malaysia va cung khong co dia chi van phong giao dich, dia chi lien he.

Tra cuu thong tin tu cac nha cung cap dich vu ten mien tren Internet, cho thay ten mien colonyinvest.net duoc dang ky tai nha cung cap dich vu www.godaddy.com. Ten mien colonyinvest.net duoc dang ky tu ngay 20-3-2007 va se het han vao 20-3-2008 boi mot ca nhan co ten Peter Fernandez.

Trong lan cap nhat thong tin tren he thong nha cung cap dich vu ngay 6-6-2007, Peter Fernandez khai bao thu dien tu la likemylikecn@yahoo.com.cn (dia chi thu cua Trung Quoc) va dia chi cua Peter tai My la 4057 Clipper Court Fremont, California 94538 (day la dia chi cua IBI Synergy Inc., mot cong ty chuyen san xuat va nhap khau... bao cao su).

Trong lan cap nhat thong tin moi nhat, chu the dang ky ten mien van la Peter Fernandez, nhung lan nay dia chi cua doi tuong nay lai o 7504 Bay Street, Nassau, 3400 Bahamas, mot dao o Dai Tay Duong, phia dong nuoc My va phia bac Cuba.

Website nay hoan toan khong dang tin cay va co the duoc xay dung boi mot ca nhan hoac mot nhom nguoi chu khong the do mot tap doan tai chinh lon tao dung. Cung ton tai voi colonyinvest.net con co cac trang web khac nhu www.callysinvest.com, www.money100.us, www.c-invest.com, www.vip-viet.com... cung co nhung dau hieu dang ngo.

Hong Nhung

HOANG KHUONG

Viet Bao

Comment :Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Department online scam: tricks of Colony Invest
Invest Colony, Hong Kong, Peter Fernandez, United States, New York, service providers, the melting of NAT, hype, Agency Investigators, participants, high-tech tricks, investors, information, address, Website
Through a virtual site hype, the "financial expert Colonyinvest" and drew tens of thousands of people pushed into the path of hardships, broken homes because melt shop items "super profits". To better understand your afternoon reading trick "technology ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ lừa đảo qua mạng: Trò bịp bợm của Colony Invest

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ lừa đảo qua mạng: Trò bịp bợm của Colony Invest bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu lua dao qua mang Tro bip bom cua Colony Invest de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0