Thanh toan dien tu o Viet Nam Kho khan dang duoc goTheo vu Thuong Mai Dien Tu (TMDT), Bo Thuong Mai, thanh toan dien tu la tro ngai lon thu hai doi voi viec mo rong va phat huy hieu qua thuc su cua ung dung TMDT (sau yeu to ve nhan thuc).

Thieu ket noi tong the

Ong Dang Manh Pho, giam doc trung tam CNTT BIDV dua ra con so minh chung cho thoi quen su dung tien mat cua nguoi dan VN: bon trieu nguoi dan Singapore so huu 30 trieu the cac loai (ATM, tin dung, ghi no...); con tai Viet Nam, 85 trieu nguoi dan moi co 6,2 trieu the va khoang 10 trieu tai khoan. Theo ong, do thieu su ket noi tong the giua cac ngan hang (NH), khach hang (KH) va nha cung cap dich vu, hang hoa khien nguoi tieu dung chua manh dan tham gia cung nhu thu huong cac tien ich tu thanh toan dien tu (TTDT).

Doi voi mang luoi thanh toan the cua NH, hien van ton tai toi 3 lien minh (lien minh cua Vietcombank, he thong ket noi giua ANZ va Sacombank, va he thong cua NH Dong A). Do do, neu nguoi mua va nguoi ban co tai khoan o nhung ngan hang hoac lien minh khac thi viec TTDT gan nhu khong thuc hien duoc trong giao dich thuong mai truc tuyen. Ong Bui Quang Tien, truong ban Thanh Toan cua Ngan Hang Nha Nuoc (NHNN) nhan dinh, viec khong thong nhat duoc cac he thong ATM nay da va dang gay lang phi ve nguon luc, bo hep mang luoi thanh toan cua khach hang.

Thuc te, cac NH va nha cung cap dang rat chu dong trong viec dua ra cac phuong thuc thanh toan. Chang han, Pacific Airlines hop tac voi mot so to chuc cho phep TTDT doi voi cac the tin dung quoc te hoac the ghi no noi dia cua VCB; Techcombank hop tac voi chodientu.vn cung cap dich vu thanh toan truc tuyen doi voi cac KH cua Techcombank khi mua hang tren website nay...

Tuy nhien, do chi la nhung giai phap duoc trien khai trong mot pham vi hep. Theo ong Pho, TTDT o VN dang co su giao thoa, moi ben (NH va nha cung cap) deu chu dong dua ra nhung giai phap rieng ma thieu vai tro chi huy cua NHNN. Trong khi cac NH no luc mo rong diem chap nhan thanh toan bang the tin dung, cac nha cung cap cung chu dong khac phuc bang nhung giai phap tinh the la dam phan voi tung NH de thiet lap he thong cho phep KH thanh toan bang cach su dung the do NH phat hanh hoac khau tru thang vao tai khoan NH (nhu truong hop cua cac DN ke tren)...

Ra doi trung tam chuyen mach quoc gia

Thuc te cho thay nhung nuoc co nen TMDT phat trien la nhung nuoc da xay dung duoc mot co so ha tang thanh toan kha hoan thien. Va trong tat ca cac phuong thuc thanh toan, NH luon o vi tri trung tam voi vai tro la nha cung cap truc tiep dich vu hoac to chuc trung gian ho tro he thong TTDT.

Mo hinh cua cac nuoc tren the gioi la xay dung mot trung tam chuyen mach tai chinh o tam quoc gia voi nhiem vu chuyen mach ket noi giao dich thanh toan giua cac ben khac nhau, xu ly thanh toan bu tru va quyet toan gia tri thanh toan. Ngoai ra, co mot so cong thanh toan. Cac cong nay co the do mot so cong ty tu nhan xay dung de cung cap dich vu.

Cuoi thang 4 vua qua, cong ty Chuyen Mach Tai Chinh Quoc Gia Banknet da chinh thuc ra mat. Muc tieu cua Banknetvn la ket noi cac he thong thanh toan the cua cac NH o VN, tao thanh mot he thong thanh toan the chung cho quoc gia va ket noi voi cac to chuc the quoc te. Hoat dong cua Banknet hoan toan khac voi cac lien minh the dang ton tai o cho, cac lien minh the thuc chat la su thoa thuan cua mot so NH voi nhau, thuong do mot NH da di truoc mot buoc ve he thong the, nghiep vu the dung ra chu tri, cac NH khac se tham gia theo su chu tri do va chiu anh huong chi phoi cua NH chu tri. Con Banknet tao ra mot he thong nen tang cong nghe va dich vu chuyen mach ket noi dung chung, mot san choi binh dang cho tat ca cac NH tham gia ket noi.

Buoc dau, Banknetvn da ket noi mang luoi ATM cua 3 NH; den thang 8/2007 se ket noi 7 NH va dan dan se trien khai ket noi voi tat ca cac NH co he thong the va dich vu the trong nuoc, trien khai mo rong ket noi voi cac to chuc the quoc te va cac to chuc chuyen mach tai chinh quoc gia khac nhu China Union Pay (Trung Quoc), NETS (Singapore)... Hien tai, khach hang cua 3 NH da tham gia ket noi co the su dung the tai tat ca cac diem chap nhan the cua cac NH thanh vien, giup ho thuan tien va tiet kiem thoi gian, cong suc trong qua trinh su dung the. Cac NH co them nhieu diem chap nhan the. Cac thanh vien Banknetvn cung da thong nhat chon mot NH (BIDV) lam NH quyet toan phuc vu thanh toan bu tru cac giao dich the cho cac NH tham gia he thong chuyen mach. Vi vay, doi voi cac thanh toan bang the cung tien loi hon.

Ong Pho cung cho biet hien Banknetvn dang xuc tien viec ket noi he thong chuyen mach Banknetvn voi cac cong thanh toan cua VNPT/VDC va EVN. Trong tuong lai gan, cac ket noi nay se lam cho TTDT cang gan hon voi nguoi dung.

Gan day NHNN da quan tam nhieu hon den van de nay qua viec ban hanh cac quy che, chuan muc ve thanh toan the, chi dao va ho tro Banknetvn hoat dong va phat trien theo huong thuc su la trung tam chuyen mach thanh toan cua quoc gia, to chuc cac hoi thao nghien cuu ve giai phap trung tam thanh toan toi uu... Doi voi cac lien minh the dang ton tai, ong Tien cho biet trong thoi gian toi, neu cac lien minh the (hien co 3 lien minh the cua Vietcombank, he thong ket noi giua ANZ va Sacombank, va he thong cua NH Dong A) khong thoa thuan hop tac va thong nhat duoc voi nhau thi NHNN se co giai phap manh me hon voi ho.

Voi nhung chuyen bien tich cuc ke tren, hy vong nhung vuong mac trong TTDT se dan duoc go bo.

“Theo toi, NHNN can the hien ro rang va manh me hon nua vai tro quan ly Nha Nuoc trong linh vuc nay. Khong nen de cac lien minh the tu thoa thuan voi nhau vi do tinh cuc bo, viec thoa thuan se rat kho khan va mat thoi gian. Co the se xay ra tinh huong mot so lien minh lien ket voi nhau de tro thanh vai lien minh to hon (nhu da xay ra o Thai Lan: thoat dau co 4 lien minh ATM, sau do cac lien minh nay lien ket lai thanh 2 lien minh va cuoi cung ngan hang Trung Uong Thai Lan phai ra tay thong nhat lai thanh he thong chung quoc gia). Cung khong nen hieu la NHNN phai ap dat doi voi cac ngan hang thuong mai. Van de la can co dau moi quy chuan, thong nhat phoi hop thuc hien” - ong Dang Manh Pho, giam doc Banknet.

“Van de kho khan nhat hien nay cho van de thanh toan truc tuyen van la viec dua ra duoc mot giai phap hop ly. Neu giai phap phuc tap qua, khach hang khong muon dung. Neu giai phap don gian qua rui ro cao. Cung co the thoi gian toi, cac NH nuoc ngoai cung se tham gia vao thi truong giai phap thanh toan truc tuyen nay boi thi truong dang rat can. De giai quyet triet de van de, toi cho rang can phai co mot giai phap lien ket cong dong. Phai nhin thay suc manh cua mot cong dong lon. Neu thanh cong, ca cong dong do se cung duoc huong” - ong Le Xuan Vu, giam doc trung tam Ung Dung va Phat Trien San Pham Dich Vu Cong Nghe Ngan Hang, Techcombank.

“Thoi gian qua nhieu ngan hang da dua ra cac dich vu Internet Banking, ATM, ngan hang qua dien thoai co dinh va mobile phone. Tat ca cac dich vu do la nen tang cho chinh NH trong viec ho tro TMDT. No gop phan quan trong thay doi nhan thuc cua khach hang ve cac kenh TTDT. Ve phia NH, muc do san sang cho thanh toan truc tuyen da o muc cao: vi du thanh toan qua the, tai khoan... Tuy nhien, muc do dong nhat ve chuan nghiep vu, bao mat hay cac chuan khac (chuan du lieu...) khi nen kinh te chuyen sang TMDT van con han che. Cac NH van chua tao duoc “tieng noi” chung.

Theo toi, nen co su chi dao cua Chinh Phu ve van de nay. Rat can co mot to chuc trung gian thiet lap mot cong thanh toan (Payment Gateway). Cong thanh toan nay ket noi cac nha cung cap dich vu, nguoi ban hang va cac dinh che tai chinh (cung cap cac dich vu ve tai chinh). Dau moi ket noi do se tao ra chuan chung. Nhu vay se tiet kiem cho nha cung cap dich vu, ngan hang khong phai dau tu de ket noi voi tung nha cung cap dich vu. Kinh nghiem o cac nuoc cho thay ho thuong co tu 2-3 cong thanh toan nhu vay va NH chi phai duy tri mot dau moi ket noi do” - ong Dao Minh Tuan, giam doc Trung Tam Tin Hoc, Vietcombank.

TTDT la mot dang cua thanh toan khong dung tien mat dua tren cac phuong thuc va phuong tien dien tu bao gom cac hinh thuc nhu thanh toan the, sec dien tu, chuyen khoan va chuyen tien dien tu. TTDT gom thanh toan truc tuyen (con goi la thanh toan online, nghia la thanh toan truc tiep qua con duong mang hoac Internet) va thanh toan theo lo (con goi la thanh toan offline, chang han khi sieu thi chap nhan nhieu giao dich thanh toan qua the, den cuoi ngay moi thuc hien thanh toan ca lo giao dich do voi ngan hang). Voi kha nang thanh toan khong dung tien mat qua 2 phuong thuc noi tren, TTDT la yeu cau bat buoc va can thiet de xuc tien TMDT.

Theo THU NGA - PCWORLD VN

Viet Bao

Video nổi bật

NASA thử nghiệm động cơ đẩy tên lửa mạnh nhất thế giới
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Làm gì khi phím vật lý trên iPhone của bạn bị hỏng

Thông qua phím Home ảo (Assistive Touch) được cài đặt sẵn trên các dòng iPhone mới của Apple, người dùng có khả năng giả lập lại hành động của các phím bấm thực trên iPhone đã bị hỏng hay không hoạt động như mong muốn.

Smartphone đang hủy hoại đời sống tình dục

 Niềm đam mê khác đang với điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử hủy hoại đời sống tình dục của chúng ta, theo nghiên cứu của các nhà khoa đến từ trường đại học Durham (Anh).

Tâm điểm CNTT: Người dùng iPhone có thích Samsung?

 Người dùng iPhone liệu có chuyển sang Samsung?; Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 lãnh đạo Cục, Vụ; Rộ chiêu lừa đánh cắp tài khoản Facebook mới tại Việt Nam;... là những thông tin CNTTViễn thông được chú ý nhất tuần qua.

Những phương pháp cải thiện pin cho Macbook mới

Không chỉ có dòng Macbook mới mà những phương pháp chúng tôi đưa ra người dùng còn có thể áp dụng cho các sản phẩm Macbook khác nhằm cải thiện thời lượng sử dụng pin thêm hiệu quả hơn, nhằm giúp người dùng không phải khó chịu trong quá trình sử dụng.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo Thuong Mai, Thuong Mai Dien Tu, nha cung cap dich vu, trung tam chuyen mach, cac dich vu, thanh toan, ket noi, he thong, lien minh, ngan hang, giai phap, the, viec, TMDT

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thanh toán điện tử ở Việt Nam: Khó khăn đang được gỡ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thanh toán điện tử ở Việt Nam: Khó khăn đang được gỡ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thanh toan dien tu o Viet Nam Kho khan dang duoc go

Nhan xet, hay lien he ve tin Thanh toan dien tu o Viet Nam Kho khan dang duoc go co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thanh toan dien tu o Viet Nam Kho khan dang duoc go de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0