Su dung Windows XP phan 3Su dung Windows XP phan 3Khi moi cai dat hoac mua ve, hau het cac he thong deu on dinh. Qua trinh su dung moi phat sinh ra loi. Phan lon cac loi deu do su dung hoac cai dat phan mem khong dung, khong thich hop.

6. Lam viec voi phan mem

Ung dung 32-bit:

La mot he dieu hanh 32-bit (tru phien ban 64-bit khong pho bien), nhin chung Windows XP ho tro tat ca cac phan mem 32-bit. Tuy nhien, mot so loai phan mem, mac du la 32-bit, do duoc viet danh rieng cho cac he dieu hanh truoc Windows XP nen khong ho tro tot Windows XP va con co the gay mat on dinh cho he thong. Day thuong la nhung ung dung co tac dong truc tiep vao he thong hoac xu ly o dia o muc do thap. Vi du: Ghost, Norton SystemWorks (bao gom Norton Utilities, Norton Clean Sweap, Norton CrashGard, Norton Antivirus v.v.), Norton Internet Security (cua Symantec); Drive Image, Partition Magic, Drive Copy (PowerQuest). Ngoai ra mot so chuong trinh ghi dia pho bien nhu: Easy CD Creator (Roxio), Nero Burning Rom (Ahead)... cung nam trong so nay.

Voi nhung kieu phan mem noi tren, can phai tim cac phien ban ma viec ho tro cho he dieu hanh duoc ghi cu the (Designed for Windows XP). Hoac sau khi cai dat xong, ban can cai ngay phan “Update” (co the tai ve tu trang web cua nha san xuat) truoc khi su dung. Neu khong co phan Update de ho tro Windows XP thi tot nhat la khong su dung cac phan mem nay voi Windows XP.

Luu y: De Windows XP ho tro nhieu phan mem hon, nen chay “Windows Update” va cai dat cac phan Compatibity Update.

Ung dung 16-bit:

Windows XP cung ho tro cac ung dung 16-bit, tuy nhien, neu co the thi tot nhat khong su dung cac ung dung nay. Ung dung 16-bit thuong khien he thong chay cham di (do phai tao ra mot “May ao 16-bit”) va hay gay loi, dac biet khi bat/tat may hoac log on/off. Co phan mem, tuy la 32-bit, nhung mot phan cua chung lai la 16-bit. Vi du “Just Click’n’See 3.0” cua Ban Mai la 32-bit, nhung phan Textman6 duoc kem trong phan mem nay lai la 16-bit. Neu co the, ban cung tranh khong dung phan mem kieu nay.

De biet co phan mem 16-bit duoc cai dat khong, co the lam nhu sau: Nhan chuot phai vao mot cho trong tren Task Bar -> Properties -> Task Manager -> chon tab “Processes” -> xem trong danh sach neu thay co “ntvdm.exe” thi hien co ung dung 16-bit trong he thong. Danh sach cac ung dung nay (neu dang chay) se nam ngay ben tren ntvdm.exe (va khong co gia tri trong cot “Mem Usage”). Neu khong thay “ntvdm.exe” thi van co the co ung dung 16-bit trong he thong, tuy nhien, ung dung nay chua duoc chay lan nao ke tu khi may duoc bat len.

Luu y: “ntvdm” (NT Virtual DOS Machine) la ung dung ho tro cac pham mem 16-bit va chi khoi dong khi co mot trong cac chuong trinh 16-bit duoc khoi dong. Tuy nhien, khi da chay, ntvdm se cu tiep tuc chay ngay ca khi cac ung dung 16-bit da duoc tat. Luc nay (khi khong con ung dung 16-bit nao dang chay nua), co the dung “End Process” trong “Taskbar Manager” de tat ntvdm di neu can.

Mot so diem can luu y khi cai dat, su dung phan mem:

- Chi cai nhung gi can thiet: Cang nhieu phan mem duoc cai dat thi cang xuat hien nhieu kha nang gay loi. Cac phan mem duoc viet ra la de chay trong he dieu hanh, chu khong phai de chay voi cac phan mem khac (nha lap trinh khong the biet nguoi dung se su dung nhung phan mem gi). Vi the, khi co nhieu phan mem (duoc cai dat va chay song song) se co the xay ra nhung van de kho luong truoc. Ngoai ra, qua nhieu phan mem se gay “met moi” cho he dieu hanh trong viec quan ly va phan chia tai nguyen khien hieu suat cua may giam di.

- Khong nen cai nhieu ung dung co cung chuc nang (Vi du, cai hai trinh ghi dia, hai trinh chong virus...): Moi ung dung thuong co xu huong “chinh sua” he thong de no co the hoat dong tot nhat. Khi cai nhieu ung dung co cung mot chuc nang, viec ‘chinh sua” nay se duoc thuc hien theo cac chieu huong khac nhau trong cung mot so file he thong nhat dinh. Ket qua la mot trong so cac ung dung nay co the khong hoat dong duoc, tham chi ca he thong se bi anh huong.

- Moi lan chi cai mot ung dung: Cai xong, khoi dong lai may neu duoc yeu cau, roi sau do moi cai tiep mot ung dung khac. Cai dat nhieu ung dung cung mot luc (de tiet kiem thoi gian) se khien viec cai dat co the khong duoc thuc hien hop ly va doi khi con gay treo may neu mot trong nhung ung dung thuoc loai “nang ky”, chang han nhu Norton System Works 2002.

- Biet duoc minh dang cai dat gi: Khi cai dat, neu co the nen chon kieu cai dat “Custom” (hoac “Advanced”) de biet duoc minh cai gi, o dau va chi chon cai cac chuc nang can thiet. Ngoai ra, kha nhieu phan mem, dac biet la nhung phan mem mien phi tai ve tu Internet, thuong kem theo nhung phan mem quang cao khac. Neu co the thi chon khong cai nhung thu “ban kem” nay. Nhin chung, khai niem “mien phi” la rat tuong doi.

- Giam toi da cac ung dung thuong tru: Rat nhieu phan mem rat “thich” duoc chay lien tuc va muon duoc tu khoi dong cung voi he thong (co bieu tuong o phan cuoi cua Task Bar). Neu khong can thiet thi nen chon khong cho cac ung dung nay chay thuong tru. Mot so phan mem thong dung co tinh nang thuong tru khong can thiet co the ke den la: Real Player, Winamp, AOL, Norton SystemWorks (tru Norton Antivirus)... Voi cac chuong trinh nay, co the vao phan Options (hoac Preferences) roi bo muc thuong tru (hoac tu dong chay) di. Ngoai ra, con co the xem trong menu StartAll ProgramsStartup va xoa bo khoi day nhung trinh khong can thiet phai khoi dong cung voi he thong. Cang nhieu trinh thuong tru, hieu suat cua he thong (va doi khi ca ket noi vao Internet) se cang cham.

Loai bo phan mem:

Khi mot phan mem gay loi hoac khong can thiet nua thi nen loai bo khoi may (remove). Tuong tu nhu cac phien ban truoc, voi Windows XP, nguoi dung cung co the su dung “Add/Remove Programs” trong Control Panel de lam viec nay. Tuy nhien, trong mot so truong hop, viec loai bo khong thuc hien duoc va bao loi. Luc nay, tot nhat la cai lai phan mem do roi moi tai thuc hien viec loai bo (neu bo cai dat khong con nua thi co the su dung mot tien tich nhu “Norton CleanSweep” de lam viec nay). Co kha nhieu kieu remove khac khau, trong truong hop co the thi nen chon kieu “Custom” (hoac “Advanced”) va remove tat ca moi thu. Rat nhieu ung dung muon de lai “dau an” cua minh trong he thong va co the gay loi ve sau nay.

Mot so phan mem kem theo trong Windows XP, vi du Internet Explorer, Outlook Express, la khong the loai bo duoc (it ra la o thoi diem truoc khi cai ban Service Pack 1 sap duoc phat hanh). Neu co y loai bo chung (dung “tweak” hoac xoa cac file va thu muc cua chung di) se gay mat on dinh cho he thong.

7. Mot so phan mem can thiet

Ung dung dau tien ma nguoi dung can cai ngay la mot phan mem chong virus thuong tru. Hien thoi tot nhat la Norton Antivirus 2002 (NAV). Sau khi cai xong, can chay “Live Update” (may phai noi mang Internet) de tai ve cac thong tin ve virus cap nhat nhat. Sau nay, nguoi dung nen chay “Live Update” thuong xuyen de de phong nhung virus moi. NAV can duoc de o che do chay thuong tru va khoi dong cung voi Windows (day cung la che do mac dinh). NAV co the phat hien va ngan chan hau het cac loai virus, ngay ca nhung virus co o trong cac file nen (.zip, .rar, .cab v.v.) va lay lan qua e-mail hoac troi noi tren mang.

Ung dung tiep theo la mot phan mem cong cu va sua loi. Hien nay, Norton Utilities 2002 (NU) rat pho bien va cung la tot nhat. Phan mem nay bao gom kha nhieu cong cu cho phep sua loi cua dia, cua Registry va mot so loi thong thuong khac. Ngoai ra, NU con cung cap mot so cong cu cung kha tien loi khac nhu: Wipe Info (xoa hoan toan nhung thong tin can xoa tren dia), System Information (thong tin ve he thong), Speed Disk (trinh don dia tuong tu nhu Defragmenter cua Windows, nhung nhanh va hieu qua hon) v.v..

Luu y: Ca NAV va NU deu la san pham cua Symantec va la mot phan cua bo phan mem co ten Norton SystemWorks (nen dung phien ban 2002). Nguoi dung co the mua le tung ung dung hoac mua ca bo nay.

Windows XP ho tro font Unicode rat tot. Vi vay, viec doc van ban (va website) duoc soan thao bang font Unicode se rat de dang. Tuy nhien, de go duoc tieng Viet su dung loai font nay can phai co mot bo go. Bo go tot nhat hien nay la Unikey . Day la mot ung dung co kich thuoc rat nho, bao gom mot file duy nhat (neu khong ke phan tro giup) va khong yeu cau phai cai dat. Ngoai ra, Unikey cho phep go tieng Viet dung font Unicode ma khong can su dung Clipboard nen nguoi dung se khong gap phai nhung loi pho bien nhu: khi go bi cach chu, mat chu sau khi bo dau... thuong thay o cac bo go khac.

Chu y: Khong nen dung cac bo go qua cu, nhu ABC 2.0, Vietkey 4.x, FreeCode v.v., de go tieng Viet trong Windows XP (va Windows 32-bit noi chung). Cac bo go cu khi cai dat thuong thay the font he thong cua he dieu hanh bang font tieng Viet kieu cu va lam hong kha nang ho tro Unicode cua Windows XP. Truong hop da “trot” cai roi, can loai bo di va su dung “System Restore” de hoan tra he thong ve thoi diem truoc khi cai.

Dong Ngo

Con nua

Theo dong su kien:
Su dung Windows XP (phan 2) (11/07/2002)
Su dung Windows XP (phan 1) (02/07/2002)
Xem tiep»
Viet Bao

Video nổi bật

Phim Năm Sau Con Lại Về - Hoài Linh , Chí Tài, Nhật Cường, Trường Giang
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phát hiện lỗi nặng trong iOS, đe dọa phá hỏng iPhone

Lỗi này đe dọa các thiết bị chạy OS. X 10.10 và iOS 8 từ chối dịch vụ kích hoạt từ xa, thậm chí là bị phá hỏng hoặc ảnh hưởng đến hệ thống mạng mà các thiết bị này kết nối vào.

5 cách sử dụng iPad siêu độc đáo có thể bạn chưa biết

Khi Steve Jobs công bố iPad vào ngày 27 tháng 1 năm 2010 tại một cuộc họp báo của Apple diễn ra ở San Francisco, không ai có thể đoán trước được những công dụng mà thiết bị này có thể mang đến trong suốt 5 năm sau đó. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như làm việc của người sử dụng, iPad còn từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong những tình huống vô cùng bất

Người tiêu dùng Việt chỉ là những kẻ đua đòi?

"Điện thoại không chính hãng tại Việt Nam tăng trưởng do nhu cầu chứng tỏ đẳng cấp". Đây là một cái tít thông cáo báo chí khá dài của hãng nghiên cứu thị trường IDC Việt Nam phát đi ngày 30/3/2015, dễ gây cho người đọc cảm giác về "người Việt xấu xí" hay đua đòi và bon chen...

2 phút để giúp bạn hiểu hơn về chiếc Samsung Galaxy S6 Edge

Với nhiều người không biết, họ có thể tìm hàng giờ mà cũng không thấy thứ họ cần, nhưng với chúng tôi, chúng tôi chỉ xin bạn có 2 phút để nói về siêu phẩm Galaxy S6 Edge của Samsung. Hai phút là khoảng thời gian mà bạn có thể đọc và hiểu về sản phẩm này, với câu từ ngắn gọn, hàm ý xúc tích hy vọng bài viết sẽ không lãng phí 2 phút mà bạn bỏ ra đọc hết bài.

Vì sao không thể tận dụng được 100% dung lượng pin của sạc dự phòng?

Có một điều không thể phủ nhận, sạc dự phòng chính là một trong những phát minh tuyệt vời, đối với những người thường xuyên phải sử dụng điện thoại, phải làm những công việc ngoài trời thì sạc dự phòng chính là một trong những chiếc phao cứu sinh không thể thiết của họ.Tuy nhiên, có một điểm mà nếu những người tinh ý thì hoàn toàn có thể nhận ra được, đó là

Tìm hiểu: Windows XP, Norton Antivirus, Norton SystemWorks, Cai dat phan mem, he dieu hanh, neu co the, khong can thiet, ung dung, su dung, he thong, mot so, ho tro, tot nhat, chay, trinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sử dụng Windows XP (phần 3)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sử dụng Windows XP (phần 3) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Su dung Windows XP phan 3

Nhan xet, hay lien he ve tin Su dung Windows XP phan 3 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Su dung Windows XP phan 3 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0