Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP

Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP

Ban da moi met voi viec cai lai WinXP sau moi tran oanh tac cua virus? Ban dang phai doi mat voi nguy co du lieu quy gia luu trong o cung se tan theo may khoi?

Thuc te cho thay co rat nhieu truong hop o cung may tinh dot nhien ngung hoat dong, hay noi don gian la "da chet", ma chang co nguyen nhan ro ret nao. Va khi dieu nay xay ra, ke ca o cung cua ban van trong thoi gian bao hanh, ban van la nguoi thiet thoi vi khong co mot nha san xuat nao lai bao hanh cho du lieu duoc luu tru trong o dia. Giai phap duy nhat cua ban la nho toi dich vu phuc hoi du lieu, nhung so tien ban phai tra cung kha dat do. Chinh vi vay, khi su an toan cua du lieu duoc dat len hang dau thi viec sao luu (backup) chung tro nen vo cung quan trong.

I. Sao luu du lieu

* Phuong phap sao luu 1: Chup hinh o dia

Phuong phap chup hinh o dia de sao luu du lieu thuc chat la tao ra mot ban copy phan o tuong tu (mot phan hoac tat ca khong gian o cung de he dieu hanh co the truy cap duoi dang o logic, nhu o C: chang han) va luu tru chung o vi tri nao do. Thuong nhung file hinh khi tao ra bang phuong phap nay deu o dang nen, do vay no chiem it dung luong hon so voi cac file goc. Trong truong hop xay ra su co, cac file nay co the hoi phuc thanh mot o cung moi; va trong hau het truong hop, chung se hoi phuc lai nguyen trang o dia cu tai thoi diem file hinh duoc tao ra.

"Chup hinh" thuong la tinh nang cua mot so san pham phan mem nhu Norton Ghost cua Symantec. Chung duoc dung de cai dat va cau hinh mot luong lon may tinh trong mang LAN voi cac tinh nang tuong tu nhau. Mot quan tri vien se cai dat he thong va nhung chuong trinh can thiet tren mot may tinh, dam bao sao cho moi thu hoat dong trong tinh trang binh thuong, va sau do se tao ra mot file hinh cua he thong do de luu tru tren may chu.

Khi su dung dia khoi dong voi phan mem chup o dia, cac may tinh trong mang se truy cap toi file hinh he thong cua may chu va "bat chuoc" cau hinh tuong tu. Bang cach lam nay, quan tri vien se tiet kiem duoc rat nhieu thoi gian thay vi phai cai dat tung may rieng re trong he thong.

Chup o dia la phuong phap tot nhat de bao ve du lieu truoc nguy co he thong "sup do" khong the cuu van. Anh duoc tao ra se hoan toan tuong tu voi ban goc. Tuy nhien, moi phuong phap deu co han che chung, chang han nhu phuong phap nay con ton tai 2 han che:

+ Thu nhat, cac file hinh co dung luong kha lon va mat thoi gian tao ra. Neu su dung o ghi CD-R de tao mot file hinh hoan chinh, ban co the se phai mat vai chiec dia CD.

+ Thu hai, quan trong hon ca la cac file hinh chi chup duoc trang thai may tinh khi no duoc tao ra; con neu sau khi ban da cai dat them phan mem hoac tien hanh mot vai thay doi, thi file hinh do se khong the luu duoc cac thay doi nay.

Nang cap file hinh hang ngay khong phai la phuong phap mang tinh thuc tien. De giai quyet van de nay, giai phap tot nhat la ket hop giua chup hinh o dia voi cac phuong phap sao luu du lieu truyen thong.

* Phuong phap sao luu 2: Luu file va duong dan

Ve co ban, luu tru co nghia la sao chep cac file va thu muc ra mot so phuong tien du phong nhu: o cung, dia mem, dia CD... . Phan mem sao luu se tao ra mot file nen de luu tru tat ca cac file va duong dan duoc backup. Phuong phap nay co the tiet kiem duoc khong gian o dia va ngan khong cho truy cap vao cac file sao luu tru khi can thiet. Thuan tien lon nhat cua phuong phap nay la de tien hanh ma khong can tro nhung thao tac ban dang tien hanh tren may. Sao luu du lieu quan trong tu cac duong dan cu the rat de tien hanh, va hau het cac phan mem sao luu (gom ca nhung cong cu duoc tich hop san trong WinXP) deu cho phep ban co the len ke hoach trien khai cong viec backup. Tham chi neu muon, ban co the "giao" cho may tinh dam nhan cong viec nay. Hau het cac phan mem backup se theo doi cac duong dan va file ban can luu, va chi luu cac thay doi ke tu lan sao luu cuoi cung.

* Sao luu trong Windows XP

Windows XP duoc trang bi nhung tinh nang sao luu va phuc hoi du lieu kha hieu qua. Nguoi dungXP Professional se tim thay chuong trinh nay tai thu muc: Start/programs/accessories/system tools/backup; trong khi do, nguoi dung XP Home phai cai dat chung tu dia CD.

Tinh nang nay se cho phep ban co the sao luu cac file lua chon truoc, hoac chi dinh ro tung file. Ban cung co the tao mot backup toan he thong, gom ca "Dia mem khoi phuc he thong tu dong" (ASR). Cach tot nhat la ket hop giua hai phuong phap.

Dau tien, ban can tao mot backup toan he thong (dac biet la chup anh o dia). Anh nay se cho phep ban co the phuc hoi he thong ve trang thai ban dau truoc khi may tinh bi hong hoc.

- Tao file backup anh he thong:

De backup toan bo he thong, ban can chay trinh huong dan backup, sau do chon "backup files and settings" (sao luu file va cai dat), va cuoi cung la "all information o­n this computer".

Chu y: Phuong phap backup nay se tao ra mot anh tat ca cac o dia tren may tinh. Neu ban chi muon backup o he thong (Csmile_image, thi thay vi su dung trinh huong dan, ban nhan vao "advanced mode" (chuc nang nang cao) khi bat dau chuong trinh backup, va sau do chon "automated system recovery wizard" (trinh phuc hoi he thong tu dong). Phuong phap nay se tien hanh cac buoc tuong tu voi phuong phap tren, nhung no se chi backup o dia chinh.

Ban co the luu file anh backup he thong ngay tren o cung hoac cac phuong tien khac (nhu da noi o tren). Chinh vi file backup khac lon, nen ban can phai co ke hoach sao luu hop ly.

Ngay sau khi ban chi dinh vi tri dat file hinh he thong, may tinh se tien hanh thuc hien cong viec cua minh. Khi qua trinh nay ket thuc, ban se thay mot thong bao hien ra, yeu cau ban sao luu cac thong tin hoi phuc he thong tren mot dia mem 1.44MB (da format). Chiec dia nay rat quan trong khi ban can phuc hoi lai he thong. Sau khi thuc hien xong cac buoc nay, ban se tien hanh backup tung phan du lieu ca nhan.

- Backup du lieu ca nhan:

Do chiem mot dung luong kha lon, nen khong phai luc nao phuong phap tao file hinh he thong cung mang tinh thuc tien. Co mot cach lam hay la ban tao cac tep tin nen nho, chua file va tai lieu can backup.

Khi he thong gap van de, viec dau tien ban can lam la hoi phuc anh toan bo he thong (da duoc tao ra truoc do), va tiep den la phuc hoi cac file luu gan nhat. Cach lam nay co the tranh mat mat du lieu o muc toi da.

OK, da den luc ban sao luu cac file du lieu quan trong, chang han nhu "My documents, cac shortcut va cai dat man hinh... De thuc hien thao tac can ban nay, ban co the dung tinh nang backup cua Windows: Khoi dong trinh backup va chon lua phan "backup files and settings" va tiep den la "my documents and settings".

Chon vi tri can luu file va nho rang trinh backup Windows khong ho tro ghi truc tiep vao dia CD, do vay, neu ban muon tien hanh theo cach nay, ban co the copy file luu vao mot vi tri tren o cung va sau do burn (ghi) chung vao dia CD.

Khi trinh backup hoan tat, ban can tai khoi dong lai qua trinh. Lan nay can su dung lua chon: "let me choose what to back up". Hay danh dau vao cac file hoac folder ban can backup.

Neu ban khong muon mat thoi gio voi cac thao tac backup, ban hoan toan co the giao "nhiem vu" nay cho may tinh thuc hien. Chon "Advanced mode" va chon tab "schedule jobs". Kich dup vao ngay ban muon trinh backup tu dong khoi tao, va chon "back up selected files, drives or network data", tiep den la danh dau vao cac file hoac duong dan muon luu.

* Tham dinh qua trinh backup

Chon vi tri file backup luu va chon loai backup. Noi chung, tru khi ban can backup mot luong lon du lieu, con neu khong chi su dung cac cai dat binh thuong ("normal") de backup tat ca cac file. Nhung cai dat khac se chi backup cac file da thay doi ke tu lan backup cuoi cung. Neu ban lua chon chuc nang "tham dinh" qua trinh backup sau khi no duoc hoan tat, ban co the se duoc yeu cau bo sung them du lieu backup vao file luu hoac viet de len cac file cu voi phan backup moi.

Trong hau het truong hop, viet de bao gio cung la lua chon tot hon ca, tru phi ban muon phuc hoi cac ban copy du lieu cu hon. Con bo sung them du lieu se chi tang dung luong file cho moi lan thao tac, va hau qua la dung luong o dia se nhanh chong bi "ngon" het.

OK, ban can dat ten va khoi tao ke hoach cho trinh backup. Hay chac chan rang nut "later" duoc chon lua, va tiep den la nhan "set schedule". Tu day, ban co the lua chon khoang thoi gian hoac thoi gian ban muon su dung cho trinh backup (hang ngay, hang tuan, hang thang... ) va mot so cai dat khac doi voi trinh backup tu dong. Hay dat thoi gian, nhan vao nut "OK" va tiep den la nut "Next". Hay nhap mat khau cho tai khoan vi he thong se can chung de chay trinh backup tu dong cho moi khoan rieng.

II. Phuc hoi du lieu

OK, ban da lam quen voi qua trinh backup, cong viec bay gio la phuc hoi chung. Dau tien, doi voi truong hop o cung cua ban bi "chet", ban se can phuc hoi anh he thong bang cach su dung dia CD Windows XP va dia memASR da duoc tao ra truoc do.

Khoi dong he thong bang dia CD Windows XP. Ngay sau khi man hinh may tinh hien mau xanh, mot dong thong bao se hien thi o cuoi man hinh yeu cau ban an F2 de khoi dong che do hoi phuc he thong tu dong. Nhan F2 va dua dia mem vao o. Neu ban bo qua buoc nay, ban can thuc hien lai, thuong thi cung phai 2-3 lan moi thanh cong. Hay chac rang o dia ma ban muon la o chinh cua he thong can phai duoc chon. Vi nhung ly do hien nhien, nen o dia nay khong the la o dia ban luu anh he thong. Qua trinh cai dat se format tat ca o dia va tu dong qua trinh cai dat.

Khi man hinh phuc hoi he thong xuat hien, ban chon chinh xac cac file backup va Windows se tu dong phuc hoi he thong ve thoi diem truoc day. Qua trinh nay co the se mat khoang vai phut.

Gia du ban co du lieu ca nhan duoc luu tru tai cac vi tri rieng biet, ban can khoi tao trinh backup. Chon "restore files and settings", mot danh sach cac file luu duoc tao ra truoc day se hien thi ben cua so phia phai. Kich dup vao file ban can phuc hoi va hay danh dau vao file do ben cua so tay trai. Kich vao nut Next. He thong se thong bao cho ban rang no se phuc hoi file. Neu ban muon khoi phuc chung vao cac vi tri khac nhau, hoac tham dinh cac cai dat khac, chang han nhu viet de, ban hay chon tab "advanced"; con neu khong, ban chi can kich vao "Next" de phuc hoi cac file va duong dan.

* Mot so tien ich backup mien phi

Neu ban khong muon su dung nhung tinh nang backup co san trong Windows, ban co the dung mot so tien ich backup mien phi khac. Tuy nhien, hau het cac tien ich backup nay chi co chuc nang luu, chu khong co chuc nang chup anh he thong.

1. ASCOMPBackUpMaker (Download)

BackUp Maker la mot tien ich backup mien phi tuyet voi. No cung cap kha nang nhanh chong tao ra cac file backup hoac tao lap ke hoach backup tu dong. Tuy nhien, tinh nang vuot troi hon ca cua tien ich nay chinh la cho phep ghi file backup truc tiep vao dia CD ma khong can phai su dung cac trinh burn dia cua ben thu ba.

2. BASK (Download)

Mot cong cu tot de backup, hoi phuc du lieu. Tuy giao dien co hoi kho nhin, nhung bu lai, BASK lai co nhung thanh cong cu de su dung. Nhuoc diem cua trinh phan mem nay la khong the ghi backup truc tiep ra dia CD.

3. Aethia DBackup (Download)

De su dung voi cac chuc nang khoi tao va phuc hoi file nen backup, dac biet la khi ban da chan ngay voi qua nhieu chuc nang trong trinh backup cua Windows. Tuy nhien, Aethia DBackup khong the tao lap tac vu backup dinh san trong mot khoang thoi gian.

(Theo VDC Media)

Viet Bao
Comment :Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Công Nghệ
Backup and data recovery in WinXP
data in, to face, such as, system, backup, restore, can, drive method, your, photo, WinXP, taken, most
You have tired to reinstall WinXP after every battle of the virus bombing? You are facing the risk of valuable data stored on the hard drive will melt under the cloud of smoke?.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong WinXP

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong WinXP bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP

Nhan xet, hay lien he ve tin Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sao luu va phuc hoi du lieu trong WinXP de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0