Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky VPho bien kien thuc: Chinh phuc Word 2007...(ky I)
Pho bien kien thuc: Chinh phuc Word 2007...(ky II)
Pho bien kien thuc: Chinh phuc Word 2007...(ky III)

Pho bien kien thuc: Chinh phuc Word 2007...(ky III)

Canh chinh van ban

Canh trai, phai, giua, hoac canh deu hai ben

1. Chon doan van ban ban muon canh chinh.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan nut Align Left de canh le trai, nhan Align Right de canh phai, nhan nut Center de canh giua (giua 2 le trai va phai), hay nhan nut Justify de canh deu hai ben.

Canh chinh nhieu che do tren cung 1 dong

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Chuyen che do xem van ban la Print Layout hoac Web Layout (Trong the View, nhom Document Views, chon nut Print Layout hoac Web Layout).
2. Nhan chuot vao dong moi va thuc hien nhu sau:
Chen doan text canh trai: Di chuyen con tro chuot chu I sang trai cho den khi con tro bien thanh bieu tuong , nhan dup chuot va go vao doan text.
Chen doan text canh giua: Di chuyen con tro chuot chu I vao khoang giua dong cho den khi ban thay bien thanh bieu tuong . Nhan dup chuot va go vao doan text.
Chen doan text canh phai: Di chuyen con tro chuot chu I sang phai cho den khi con tro bien thanh bieu tuong , nhan dup chuot va go vao doan text.

Thay doi cac canh chinh theo chieu doc doan text

1. Trong the Page Layout, nhom Page Setup, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi ben phai.
2. Trong hop thoai Page Setup, nhan vao the Layout. Tai muc Vertical alignment, ban chon mot loai canh chinh minh thich (Top, Center, Justified, Bottom).
3. Tai muc Apply to, ban chon pham vi ap dung la Whole document (toan van ban), This section (vung hien tai), hay This point forward (ke tu day tro ve sau). Nhan OK.

Canh giua le tren va le duoi

1. Chon doan van ban ban muon canh giua so voi le tren va le duoi.
2. Trong the Page Layout, nhom Page Setup, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi ben phai.
3. Trong hop thoai Page Setup, nhan vao the Layout. Tai muc Vertical alignment, ban chon Center.
4. Tai muc Apply to, chon Selected text. Nhan OK.

Thut le dong dau tien cua doan

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V

1. Nhan chuot vao doan ma ban muon thut le dong dau tien.
2. Trong the Page Layout, nhan vao nut mui ten goc duoi ben phai cua nhom Paragraph.
3. O hop thoai Paragraph, chon the Indents and Spacing. Tai muc Special, ban chon First line. Tai muc By, chon khoang cach thut vao. Nhan OK.

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V


Dieu chinh khoang cach thut le cua toan bo doan

1. Chon doan van ban muon dieu chinh.
2. Tai the Page Layout, nhom Paragraph, nhan chuot vao mui ten len, xuong ben canh muc Left de tang, giam khoang cach thut le trai, hay tai muc Right de dieu chinh thut le phai.

Thut dong tat ca, tru dong dau tien cua doan

1. Chon doan van ban ma ban muon dieu chinh.
2. Tren thanh thuoc ngang, hay nhan chuot vao dau Hanging Indent va re den vi tri ban muon bat dau thut dong.
Neu ban khong thay thanh thuoc ngang dau ca, hay nhan nut View Ruler o phia tren cua thanh cuon doc de hien thi no.

Tao mot thut am

Thay vi thut dong vao trong, ban co the dieu chinh thut ra ngoai so voi le trai bang cach:
1. Chon doan van ban ma ban muon mo rong sang trai.
2. Tai the Page Layout, nhom Paragraph, nhan nut mui ten huong xuong trong muc Left cho den khi doan van ban nam o vi tri ban vua y.

Thay doi khoang cach trong van ban

Tao khoang cach doi giua cac dong cho toan bo tai lieu
Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V


Khoang cach mac dinh giua cac dong cho bat ky tai lieu trong nao la 1.15. Ban co the tao khoang cach doi (2) neu muon bang cach sau:
1. Trong the Home, nhom Styles, nhan chuot phai vao nut Normal, chon Modify.
2. Ben duoi nhom Formatting, nhan nut Double Space. Nhan OK.
Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V


Thay doi khoang cach dong cho doan van ban dang chon

1. Chon doan van ban muon thay doi.
2. Trong the Home, nhom Paragraph, nhan nut Line Spacing.
3. Chon khoang cach ban muon, chang han 2.0

Ghi chu: Neu muon dat nhieu khoang cach giua cac dong nhung khoang cach nay khong co trong menu xuat hien khi nhan nut Line Spacing, ban hay chon Line Spacing Options, va nhap vao khoang cach ma ban thich.
Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V


Cac kieu khoang cach dong ma Word ho tro:

Single (dong don). Tuy chon nay ho tro font lon nhat trong dong do, them vao mot luong khoang trong nho bo sung. Luong khoang trong bo sung tuy thuoc vao font chu ma ban dang su dung.
1.5 lines: Gap 1,5 lan khoang cach dong don.
Double: Gap 2 lan khoang cach dong don.
At least: Lua chon nay xac lap khoang cach dong toi thieu can thiet de phu hop voi font hoac do hoa lon nhat tren dong.
Exactly: Co dinh khoang cach dong va Word se khong dieu chinh neu sau do ban tang hoac giam co chu.
Multiple: Xac lap khoang cach dong tang hoac giam theo ti le % so voi dong don ma ban chi dinh. Vi du, nhap vao 1.2 co nghia la khoang cach dong se tang len 20% so voi dong don.

Thay doi khoang cach truoc hoac sau cac doan

1. Chon doan van ban ban muon thay doi khoang cach truoc hoac sau no.
2. Trong the Page Layout, nhom Paragraph, ban nhan chuot vao mui ten canh muc Before (truoc) hoac After (sau) de thay doi bang gia tri ban muon.

Thay doi khoang cach giua cac ky tu

1. Chon doan van ban ma ban muon thay doi.
2. Trong the Home, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi phai cua nhom Font de mo hop thoai Font.
3. Nhan chon the Character Spacing o hop thoai nay. Trong muc Spacing, nhan Expanded de mo rong hay Condensed de thu hep khoang cach va chi dinh so khoang cach trong muc By.


Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V

Co dan van ban theo chieu ngang

1. Chon doan van ban ban muon cang ra hoac thu lai.
2. Trong the Home, nhan chuot vao nut mui ten o goc duoi phai cua nhom Font de mo hop thoai Font.
3. Nhan chon the Character Spacing o hop thoai nay. Tai muc Scale, nhap vao ti le % ma ban muon. Neu ti le nay lon hon 100% thi doan van ban se duoc keo ra, nguoc lai, no se duoc thu lai.

Danh dau su thay doi va ghi chu trong tai lieu

Theo doi su thay doi trong khi chinh sua

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V
1. Mo tai lieu ma ban muon theo doi.
2. Trong the Review, nhom Tracking, nhan nut Track Changes.
3. Thay doi tai lieu theo y ban (chen, xoa, di chuyen hay dinh dang van ban...). Lap tuc o ben hong trang tai lieu se xuat hien nhung bong bong hien thi su thay doi nay.

Tat che do theo doi su thay doi

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V
Trong the Review, nhom Tracking, nhan vao nut Track Changes mot lan nua de tat che do theo doi trong khi chinh sua.

Thay doi cach Word danh dau

Ban co the doi mau va nhung dinh dang ma Word dung de danh dau su doi trong tai lieu bang cach nhan vao mui ten ben canh nut Track Changes, va nhan chon muc Change Tracking Options.
Neu ban muon xem tat ca nhung thay doi ngay trong tai lieu thay vi hien thi nhung bong bong ben hong tai lieu, o nhom Tracking, nhan vao nut Ballons, sau do chon Show all revisions inline.
De lam noi bat vung hien thi nhung bong bong (ben le tai lieu), hay nhan nut Show Markup va chon Markup Area Highlight.

Chen mot ghi chu

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V
1. Chon doan text hoac doi tuong bat ky trong tai lieu ban muon ghi chu.
2. Trong the Review, nhom Comments, nhan nut New Comment.
3. Nhap vao ghi chu cua ban trong bong bong hien thi o khung ben canh tai lieu.

Xoa ghi chu

De xoa mot ghi chu, nhan chuot phai vao ghi chu do, chon Delete Comment.
De xoa nhanh tat ca ghi chu trong tai lieu, nhan chuot vao mot ghi chu bat ky. Trong the Review, nhom Comments, nhan vao mui ten ben duoi nut Delete va chon Delete All Comments in Document.

Thay doi ghi chu

1. Neu cac ghi chu khong hien thi trong tai lieu, ban nhan nut Show Markup trong nhom Tracking cua the Review, sau do danh dau chon Comments.
2. Nhan chuot vao ben trong mot bong bong co ghi chu can sua. Sau do sua lai noi dung theo y ban.

Thay doi ten nguoi ghi chu

Ben canh moi ghi chu luon co ten cua nguoi su dung. Neu ban muon thay doi ten nay, hay thuc hien nhu sau:
1. Trong the Review, nhom Tracking, nhan chuot vao mui ten ben duoi nut Track Changes, sau do chon muc Change User Name.
2. Trong hop thoai xuat hien, ben duoi muc Personalize..., ban nhap vao ten cua minh, sau do nhan OK.

Luu y la nhung ghi chu ke tu bay gio tro di moi co tac dung voi ten moi.

In tai lieu kem theo ghi chu va nhung danh dau thay doi

Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V
1. Nhan nut Microsoft Office Button , sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon Document showing markup va nhan OK.

In danh sach nhung thay doi trong tai lieu

1. Nhan nut Microsoft Office Button , sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon List of markup va nhan OK.

Khong in nhung danh dau thay doi va ghi chu

1. Nhan nut Microsoft Office Button , sau do chon Print.
2. Trong hop thoai Print, tai muc Print what, chon Document va nhan OK.

(Theo Nguyen Hong Phuc/e-CHIP)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

5 tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone

Cùng với sự ra đời của iOS 8, ứng dụng hình ảnh đã nhận được một vài thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một cao của người dùng. Vậy đâu là những thay đổi quan trọng nhất? Các bạn có thể khám phá một vài tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone trong bài viết dưới đây

2 cách vào Google khi bị hack DNS

Nhóm hacker Lizardsquad tấn công DNS dẫn đến chuyện không thể truy cập vào Google Việt Nam sáng nay. Tạm thời, bạn có thể tự khắc phục sự cố này theo hai cách.

Có nên nâng cấp ipad air lên ipad air 2 không?

Năm ngoái, iPad Air là chiếc tablet khá hoàn hảo được người dùng rất ưa chuộng. Vì thế, những nâng cấp trên iPad Air 2 đang tạo ra rất nhiều tò mò cho người dùng. Nhưng thay đổi được Apple nhắc đến nhiều nhất là kiểu dáng mỏng và nhẹ hơn so với người tiền nhiệm, có cảm biến vân tay, camera sắc nét hơn, cấu hình tốt hơn cũng như hỗ trợ nền tảng 64 bit.

Tìm hiểu: Page Layout, Track Changes, Nhan OK, Page Setup, Microsoft Office Button, doan van ban, khoang cach dong, cho den khi, su thay doi, chinh phuc, ghi chu, tai lieu, nhan nut, mui ten, hop thoai, chon

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phố biến kiến thức: Chinh phục Word 2007...(kỳ V)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phố biến kiến thức: Chinh phục Word 2007...(kỳ V) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V

Nhan xet, hay lien he ve tin Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Pho bien kien thuc Chinh phuc Word 2007 ky V de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0