Laptop chinh hang khuyen mai lon

Laptop chinh hang khuyen mai lon

Tags: Tuan Kiet, Tuan Kiet IT, Ha Noi, TNHH Cong, Sony Ericsson, Cau Giay, cong nghe thong tin, may tinh xach tay, dien thoai di dong, trong chuong trinh, co gia tri, cho tat ca, theo quy dinh, khach hang, cong ty, trung
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >> 

"Qua tang lon - Khai truong tru so moi”

Co hoi nhan 3 khi Quy khach hang mua hang tai Tuan Kiet IT

Nhan dip khai truong tru so moi, cong ty Cong nghe thong tin Tuan Kiet xin gui loi tri an toi Quy khach hang bang mot chuong trinh khuyen mai dac biet.

 tuankiet001.JPG

Chuong trinh khuyen mai “Qua tang lon - Khai truong tru so moi” tai Tuan Kiet IT nhu mot con mua qua tang va cung voi giai nhat len toi 18,8 trieu dong . Tuan Kiet IT muon gui tang Quy khach hang nhung phan qua thay cho loi cam on chan thanh nhat vi su hop tac va ung ho cua Quy khach trong suot thoi gian qua. Cong ty Tuan Kiet xin duoc gui toi tat ca cac Quy khach hang loi chuc suc khoe, loi chuc se duoc may man trong chuong trinh khuyen mai nhan dip khai truong tru so moi nay.

tuankiet002.JPG 

I. NOI DUNG CHUONG TRINH

Ngoai nhung chuong trinh khuyen mai hien co tai Tuan Kiet IT. Ke tu ngay 16/11/2009 den het ngay 11/12/2009 cong ty Tuan Kiet se co them mot chuong trinh khuyen mai dac biet “Qua tang lon - khai truong tru so moi” .Trong thoi gian khuyen mai se co rat nhieu giai thuong co gia tri duoc trao cho nhung khach hang, nhung chu nhan may man khi den mua hang tai cong ty Tuan Kiet nhu: DT di dong Sony Ericsson tri gia 1,6 trieu dong (trao giai trong ngay), Dien thoai Sony Ericsson tri gia 4,5 trieu dong (trao giai cuoi tuan), May tinh xach tay HP Pavilon Dv tri gia 18,8 trieu dong (trao giai cuoi thang)…v..v.

 TK KM.jpg

1. CHUONG TRINH KHUYEN MAI DANH CHO TAT CA CAC SAN PHAM

Khi mua may tinh bat ky, Quy khach hang deu nhan duoc them nhung phan qua co gia tri tren 500.000VND , chi tiet nhu sau:

tuankiet1.gif

Ben canh do, tuong ung voi moi 1.000.000VND tren hoa don mua hang, khach hang se nhan duoc mot la phieu rut tham trung thuong co dong dau cua cong ty Tuan Kiet ghi thong tin chi tiet cua tung khach hang. La phieu do se duoc bo vao thung phieu da duoc cong ty niem yet . Cuoi moi ngay cong ty se to chuc rut tham trung thuong de tim ra Quy khach hang may man trung giai trong ngay. Co che giai thuong nhu sau:

2. CHUONG TRINH KHUYEN MAI CHO MOI NGAY

Moi ngay se co mot chuong trinh rut tham trung thuong vao luc 17h danh cho tat ca cac khach hang da mua san pham tai Cong ty Tuan Kiet trong ngay. Giai thuong danh cho nguoi may man se la 01 chiec dien thoai di dong Sony Ericsson tri gia 1,6 trieu dong.

(Luu y: Khach hang da may man trung thuong trong ngay van duoc tham gia rut tham trung thuong trong chuong trinh cua cuoi tuan va cua cuoi thang)

3. CHUONG TRINH KHUYEN MAI CHO MOI TUAN

Moi tuan se co mot chuong trinh rut tham trung thuong vao luc 16h danh cho tat ca cac khach hang da mua san pham tai Cong ty Tuan Kiet trong tuan. Giai thuong danh cho nguoi may man se la 01 chiec dien thoai di dong Ericsson tri gia 4,5 trieu dong.

(Luu y: Khach hang da may man trung thuong trong tuan van duoc tham gia rut tham trung thuong trong chuong trinh cua cuoi thang)

4. CHUONG TRINH KHUYEN MAI CHO THANG

Cuoi chuong trinh, ket thuc chuong trinh (tuc ngay 11/12/2009) se co mot chuong trinh rut tham trung thuong vao luc 15h danh cho tat ca cac khach hang da mua san pham tai Cong ty Tuan Kiet trong thoi gian khuyen mai (tu 16/11 den 11/12/2009). Se co rat nhieu giai co gia tri lon nhu giai nhat 01 may tinh xach tay HP tri gia 18,8 trieu dong, giai nhi la 01 may xach tay 9,9 trieu dong.v..v

Tham gia chuong trinh, quy khach hang se co co hoi nhan duoc them mot trong nhung giai thuong sau:

 tuankiet2.gif

- Giai thuong khong co gia tri quy doi thanh tien mat.Cong ty TNHH Cong nghe thong tin Tuan Kiet cam ket gia tri giai thuong tren la chinh xac, duoc xac dinh tren co so cac bao gia va hoa don dau vao cho viec mua cac giai thuong cua Cong ty.

- Giai thuong duoc bao hanh theo dung che do bao hanh cua Nha san xuat, hoac thong qua cong ty Tuan Kiet.

II. THE LE CHUONG TRINH KHUYEN MAI

1. Ten chuong trinh khuyen mai: Mua mot - Duoc ba

2. Hang hoa, dich vu khuyen mai: Tat ca cac san pham mua tai Cong ty CNTT Tuan Kiet

3. Hang hoa, dich vu dung de khuyen mai: - May tinh xach tay hieu HP Pavillion DV4 - 1506TU - May tinh xach tay hieu Lenovo G450 - 3666 - Dien thoai di dong Sony Ericsson C702 va R300

4. Thoi gian khuyen mai: Tu ngay 16/11/2009 den 11/12/2009

5. Dia ban (pham vi) khuyen mai: Toan quoc

6. Hinh thuc khuyen mai: Boc tham trung thuong (Tat ca moi doi tuong khach hang den mua hang tai Cong ty TNHH Cong nghe thong tin Tuan Kiet o so 13, lo 14A Khu DTM Trung Yen, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi co so hoa don tri gia 1.000.000VND thi se nhan duoc mot phieu boc tham trung thuong; 2.000.000VND se nhan duoc hai phieu boc tham trung thuong....... )

7. Doi tuong khuyen mai: Tat ca cac khach hang mua may tinh bat ky tai cong ty Tuan Kiet.

9. Noi dung chi tiet the le chuong trinh khuyen mai:

- Tuong ung voi 1.000.000VND thi khach hang se nhan duoc mot phieu boc tham trung thuong; 2.000.000VND thi khach hang se nhan duoc hai phieu boc tham trung thuong........
- Khach hang se cam phieu xuat hang den khu vuc phat phieu de nhan phieu tham gia chuong trinh boc tham trung thuong.
- Khach hang se dien day du thong tin len phieu va bo vao thung phieu dat tai Showroom cua Cong ty.
- Tong so phieu boc tham trung thuong phat hanh trong chuong trinh khuyen mai: 1000 phieu.

tuankiet003.JPG 

Thoi gian, dia diem boc tham xac dinh trung thuong:

- Cong ty TNHH Cong nghe thong tin Tuan Kiet se to chuc boc tham vao luc 15h00 ngay 11/12/2009 tai Showroom Cong ty so 13, lo 14A Khu DTM Trung Yen, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi.

- Buoi boc tham trung thuong se duoc to chuc duoi su chung kien cua dai dien So Thuong mai Ha Noi, Hang HP Viet Nam, Lenovo Viet Nam, Cong ty TNHH Cong nghe thong tin Tuan Kiet va khach hang tham gia chuong trinh khuyen mai nay.

- Phieu duoc boc tham ngau nhien, trung ten khach hang nao thi khach hang do se trung thuong.

- Phieu trung thuong phai la phieu hop le, co day du thong tin theo quy dinh va nguoi nhan giai thuong phai la nguoi co ten tren phieu.

- Ket qua buoi boc tham trung thuong duoc lap thanh bien ban co chu ky cua dai dien Cong ty va khach hang trung thuong.

- Ban to chuc se goi dien thong bao trung thuong cho khach hang (neu khong co mat tai buoi rut tham tai cong ty Tuan Kiet) theo thong tin tren phieu xac dinh trung thuong. Neu trong vong 07 ngay ma Cong ty Tuan Kiet khong the lien lac duoc voi khach hang thi giai thuong do duoc coi la giai thuong khong co nguoi trung thuong va se duoc xu ly theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

- Trong truong hop cong ty Tuan Kiet lien lac duoc voi khach hang nhung den khi ket thuc thoi han trao giai thuong ma khach hang khong den dia diem quy dinh de nhan giai thuong duoc thi giai thuong do duoc coi la giai thuong khong co nguoi trung thuong va duoc xu ly theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

Thoi gian, dia diem va thu tuc nhan thuong:

- Khach hang trung thuong se duoc nhan thuong ngay tai noi mua hang.

- Khi den nhan thuong khach hang phai xuat trinh giay chung minh nhan dan photo kem theo ban chinh de ban to chuc doi chieu khi trao giai, kem theo hoa don mua hang khuyen mai tai noi khach hang da mua san pham trong thoi gian khuyen mai.

- Khach hang trung thuong phai ky vao bien ban xac nhan trung thuong.

- Thoi gian trao thuong: 15h ngay 11/12/2009.

Moi thac mac lien quan den chuong trinh khuyen mai nay, khach hang lien he:

CONG TY TNHH CONG NGHE THONG TIN TUAN KIET
Dia chi: So 13, lo 14A Khu DTM Trung Yen – Trung Hoa – Cau Giay - Ha Noi
Dien thoai: 04. 37345666 – Fax: 04. 37345636

Website: www.tuankiet.vn - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Thanh Huyen


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

Phục hồi tin nhắn đã xoá trên Facebook thật dễ dàng!

Bạn đã lỡ tay xóa bỏ những tin nhắn trên Facebook vào một này nào đó, bạn muốn tìm lại một số nội dung quan trọng đã nhắn và bối rối vì mình đã xóa chúng đi? Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh thực hiện vài bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn lấy lại các tin nhắn đã xóa. Thật tuyệt phải không?

Cách chuyển đổi video YouTube sang nhạc MP3 không cần phần mềm

Bạn vô tình xem được một đoạn video nào đó trên YouTube và rất thích bản nhạc nền trong đó, nhưng lại không muốn tải về cả đoạn video. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi video từ YouTube hoặc SoundCloud sang định dạng MP3 trực tuyến không cần phần mềm.

Hậu trường việc Facebook tạo nên bộ Reactions mới (Phần 2)

Reactions, bộ biểu tượng cảm xúc mới đã chính thức đổ bộ xuống Facebook của người dùng toàn cầu sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để ra mắt một thay đổi mang tính lịch sử này cần trải qua khá nhiều quá trình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp 13 mẹo vặt thú vị trên iPhone

Chiếc iPhone của bạn có khá nhiều tính năng thú vị mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng hạn như nó cấu giấu một bản đồ lưu lại tất cả nơi bạn đã đến, hoặc nó sẽ cho phép bạn điều khiển điện thoại chỉ bằng một cái lắc đầu... Hãy cùng FPT Shop khám phá 15 mẹo vặt thú vị trên iPhone nhé.

Tìm hiểu: Tuan Kiet, Tuan Kiet IT, Ha Noi, TNHH Cong, Sony Ericsson, Cau Giay, cong nghe thong tin, may tinh xach tay, dien thoai di dong, trong chuong trinh, co gia tri, cho tat ca, theo quy dinh, khach hang, cong ty, trung

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Laptop chính hãng – khuyến mại lớn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Laptop chính hãng – khuyến mại lớn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Laptop chinh hang khuyen mai lon

Nhan xet, hay lien he ve tin Laptop chinh hang khuyen mai lon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Laptop chinh hang khuyen mai lon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0