Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows IKhoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

Neu phai cai lai Windows thi do thuc su la mot co ac mong doi voi du lieu cung nhu nhung thiet lap ma ban da tao ra truoc do. Voi chuc nang khoi phuc he thong System Restore, hy vong ban se giai quyet duoc nhung rac roi xay ra doi voi he thong cua minh.

Chuc nang System Restore, hay con goi la tinh nang khoi phuc he thong, la mot tinh nang rat huu dung ma Windows cung cap cho nguoi su dung. Su dung chuc nang nay, ban co the de dang dua he thong tro ve trang thai tot nhat truoc do neu he thong cua ban khong lam viec hoac co van de gi do xay ra voi may tinh cua minh. Dieu nay se giup ban khoi phuc lai he thong ma khong can phai cai dat lai toan bo he dieu hanh, giup ban giu duoc nhung du lieu cung nhu nhung thiet lap truoc do.

System Restore se ghi nho lai nhung thiet lap tren he thong tao nen nhung Restore Points (moc khoi phuc). Nhung moc do se danh dau nhung thiet lap co tren he thong vao thoi diem do de roi neu van de xay ra, ban co the dua he thong cua minh tro lai nhung thoi diem duoc Restore points ghi nhan. Boi vi qua trinh luu sao luu he thong duoc tien hanh tu dong, con qua trinh khoi phuc se dien ra qua tung buoc huong dan, do do tinh nang System Restore la rat huu dung va de su dung.

Trong bai viet sau, ban se duoc biet cach su dung tinh nang System Restore (khoi phuc he thong) theo tung buoc de cho phep ban cuu he thong khoi nhung loi ma no mac phai. Ban cung se duoc huong dan cach tu minh tao nen nhung Restore Point (moc khoi phuc) cung nhu cach su dung Scheduled Task de tu dong tao ra nhung moc khoi phuc vao mot thoi diem nhat dinh, va lam cach nao de giai quyet rac roi neu nhu qua trinh khoi phuc he thong khong hoat dong.

Phan 1 : Phuc hoi he thong trong Windows XP

Systems Restore hoat dong nhu the nao?

System Restore se tu dong ghi nhan nhung thay doi tren may tinh cua ban va tao nen nhung Restore Points (moc khoi phuc) truoc khi nhung thay doi lon xay ra. De tao mot moc khoi phuc, System Restore se luu giu toan bo thong tin ve Registry va nhung file he thong de tao nen mot danh sach nhung file can quan ly cung nhu can phuc hoi. Ban cung co the tu minh tao nhung moc khoi phuc vao nhung thoi diem tuy thich.

Vi du, moc khoi phuc se duoc tao ra truoc khi mot thiet bi driver cua mot thiet bi phan cung duoc update, hoac mot phan mem moi duoc cai dat. Dieu nay co nghia, mot thoi diem ma he thong hoan toan “khoe manh” se duoc ghi nhan mot cach tu dong ma khong can phai nhac nho hay chen vao qua trinh lam viec cua nguoi su dung. Khi he thong cua ban gap rac roi, hoac xung dot phan mem … ban co the su dung System Restore de chuyen he thong cua ban tro lai trang thai tot nhat truoc do ma khong he mat du lieu cung nhu nhung thiet lap ma ban da khoi tao.

Dung luong o cung can thiet cho qua trinh khoi phuc he thong: De su dung tien ich System Restore, ban can 200MB dung luong trong tren o cung. Dung luong nay duoc dung de tap hop toan bo du lieu cho nhung Restore Point. Neu ban khong co nhieu dung luong trong tren o cung cua minh, chuc nang System Restore se tu ngung hoat dong cho den khi ban co du dung luong trong can thiet. System Restore se tao ra va luu lai nhung Restore Points cho den khi dung luong trong nay da duoc su dung het, luc do, no se bat dau viet chen len nhung Restore Points duoc tao ra dau tien de tao ra nhung diem khoi phuc moi.

200MB khong phai la qua nhieu de chua het cac Restore Points. Su dung nhieu dung luong hon cho viec nay se co ket qua tot hon. Neu o cung cua ban co dung luong lon cung nhu ban chua su dung het dung luong tren o cung, ban co the thiet lap lai dung luong su dung cho chuc nang nay theo cac buoc sau :

- Dau tien, click Start va chon Control Panel.

- Trong cua so Control Panel, ban chon Performance and Maintenance, sau do click System.

- Tai hop thoai System Properties, ban tim den tab System Restore, va su dung thanh truot de tang them dung luong su dung, sau do nhan OK.

Trong truong hop, o cung cua ban co nhieu hon mot phan vung, thi su dung cach sau:

- Dau tien, nhan Start va chon Control Panel.

- Tai cua so Control Panel, chon Performance and Maintenance, sau do nhan vao System.

- Tiep theo, click vao phan vung o dia ma ban muon quan ly’, sau do nhan nut Settings.

- Trong hop thoai Settings, su dung thanh truot de dieu chinh lai dung luong su dung cho System Restore va nhan OK.

Chu yy rang dung luong o cung su dung cho System Restore khong duoc qua 12% tong dung luong con trong cua mot phan vung o cung.

Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

Luu y truoc khi su dung System Restore: Tien ich System Restore chi nen su dung sau khi da thu cac phuong thuc de giai quyet rac roi xay ra tren he thong. System Restores se khoi phuc he thong lai nhung moc truoc do, do do co the se khien mot so thiet lap moi nhat cua ban bi thay doi.

Su dung System Restore: Neu nhung cach thuc giai quyet rac roi tren he thong thong thuong khong giup he thong cua ban hoat dong duoc nhu cu, thi ban nen quyet dinh su dung System Restore de khoi phuc lai he thong. De su dung qua trinh khoi phuc he thong, ban hay dang nhap vao may tinh theo tai khoan Administrator (doi voi cac may tinh co nhieu tai khoan su dung), tat toan bo cac chuong trinh dang hoat dong tren he thong va thuc hien theo cac buoc sau :

- Dau tien, click Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore.

- Tai man hinh dau tien, click vao Restore my Computer to an earlier time va nhan Next.

- Trong cua so tiep theo se xuat hien mot to lich nhung ngay thang, tai day ban chon den ngay ma ban muon he thong khoi phuc lai vao thoi diem do, va nhan Next.

Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

- Tai cua so tiep theo do, ban chon den moc phuc hoi ma ban muon su dung de phuc hoi he thong cua minh theo moc do, va tiep tuc nhan Next.

- Sau buoc nay, he thong se tu dong shutdown va khoi dong lai, sau khi khoi dong lai xong, ban se thay cua so Restoration Complete, ban nhan OK de ket thuc qua trinh.

pict2

Sau khi xem xet he thong da duoc phuc hoi, ban co the chon lai Restore Points khac de phuc hoi he thong, sao cho he thong dat duoc nhu mong muon cua ban. (ban co the thuc hien cach nay theo cac buoc tren). Nen nho rang, ban se phai cai dat lai nhung phan mem ma ban da cai dat sau khi thoi diem Restore Point ghi nhan.

Neu chuc nang Restore Point khong lam viec trong moi truong binh thuong (Normal Mode), ban co the vao che do Safe Mode de su dung. De su dung System Restore trong che do Safe Mode, ban nhan F8 tren ban phim trong qua trinh khoi dong he thong, mot danh sach cac che do hoat dong cua he thong se hien ra va ban chon Safe Mode. Sau khi vao Safe Mode, ban co the thuc hien lai cac buoc nhu tren.

Tu tao mot Restore Point (moc phuc hoi): Nhu tren da noi, cac moc phuc hoi se duoc he thong tu dong tao ra. Tuy nhien, neu nhu truoc khi ban tien hanh mot viec nao do ma co anh huong den he thong, chang han nhu cai dat mot phan mem moi, thi ban co the tao ra mot moc danh dau de sau nay co the khoi phuc lai he thong o chinh thoi diem nay, thoi diem gan ban nhat ma he thong van con khoe manh. De thuc hien dieu nay, ban thuc hien theo cac buoc sau :

- Dau tien, chon Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore.

- Tai man hinh dau tien, ban chon Creat a Restore Point

- Tai cua so tiep theo, ban dien ten mo ta cho moc khoi phuc ban muon tao ra va nhan Creat.

Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

- Qua trinh se xac nhan va tao ra mot moc phuc hoi cho ban.

Dieu nay se rat co ich cho ban de co the tu phuc hoi he thong lai nhung thoi diem ma minh mong muon.

Su dung Scheduled Tasks: Scheduled Tasks la mot tien ich kem theo chuc nang System Restore. Ban co the su dung Scheduled Tasks de tao nhung moc phuc hoi vao nhung thoi diem nhat dinh. Chang han, ban muon tao ra mot moc phuc hoi vao luc 6h sang moi ngay, de co the dam bao khoi phuc lai he thong vao moc phuc hoi do. Ban co the thiet lap Scheduled Tasks theo cac buoc sau :

- Dau tien, click Start va chon Control Panel.

- Tai cua so Control Panel, chon Performance and Maintenance, sau do click Scheduled Tasks va click doi vao Add Scheduled Tasks

- Tai cua so dau tien cua qua trinh, ban click Next.

- Tai cua so tiep theo, mot danh sach cac ung dung se hien ra, click System Restore trong danh sach do va nhan Next.

- Buoc tiep theo, ban thiet lap thoi gian, ngay thang de tao moc khoi phuc. Cuoi cung nhan Finish de hoan thanh qua trinh.

Scheduled Tasks se tu dong bat dau moi khi Windows XP duoc khoi dong, va qua trinh nay chi chay an ben trong he thong.

Giai quyet rac roi khi su dung System Restore: Mot so rac roi co the se nay sinh trong qua trinh su dung System Restore. Nhung rac roi do co the duoc giai quyet nhu sau :

-Khong du 200MB dung luong trong tren o cung cua ban. De giai quyet van de nay, ban can lam trong o cung cua ban bang cach xoa bot di hoac go bo nhung chuong trinh va file khong can thiet.

- Sau khi su dung qua trinh khoi phuc he thong va he thong duoc khoi dong lai, nhung he thong van chua duoc khoi phuc. Ban co the chon mot moc khoi phuc khac va thu khoi phuc lai he thong voi moc nay.

- Qua trinh khoi phuc co the tu choi neu nhu ban khong su dung tai khoan administrator cho qua trinh khoi phuc. Ban co the giai quyet bang cach dang nhap vao tai khoan adminva tien hanh lai qua trinh.

- Qua trinh Khoi phuc he thong khong hoat dong. Neu gap truong hop nay, ban co the giai quyet bang cach :

+ Dau tien, vao Start, chon Control Panel.

+ Tai cua so Control Panel, chon Performance and Maintenance, nhan Administrator Tools.

+ Tai cua so Administrator Tools, click doi vao Computer Manager, tiep theo click vao Services and Applications, roi click vao Services va click doi vao System Restore Services tu danh sach hien ra.

+ Tiep theo, tai cua so System Restore Services Properties, tren tab General dieu chinh Startuptype thanh Automatic va nhan OK.

Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

Bay gio, ban da co the tu tao cho minh nhung moc rieng de co the khoi phuc he thong tro lai nhung moc do neu nhu he thong gap van de. Tuy nhien, cach tot nhat de khong co van de gi xay ra voi he thong cua ban do la luon bao ve he thong truoc nhung hiem hoa nhu Virus, Spyware … va chon dung nhung thiet bi phan cung tuong thich voi may tinh cung nhu voi he thong.

O phan sau, chung toi se tiep tuc gioi thieu voi ban cach su dung chuc nang khoi phuc he thong doi voi Windows Vista.

Pham The Quang Huy

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

5 tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone

Cùng với sự ra đời của iOS 8, ứng dụng hình ảnh đã nhận được một vài thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một cao của người dùng. Vậy đâu là những thay đổi quan trọng nhất? Các bạn có thể khám phá một vài tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone trong bài viết dưới đây

2 cách vào Google khi bị hack DNS

Nhóm hacker Lizardsquad tấn công DNS dẫn đến chuyện không thể truy cập vào Google Việt Nam sáng nay. Tạm thời, bạn có thể tự khắc phục sự cố này theo hai cách.

Có nên nâng cấp ipad air lên ipad air 2 không?

Năm ngoái, iPad Air là chiếc tablet khá hoàn hảo được người dùng rất ưa chuộng. Vì thế, những nâng cấp trên iPad Air 2 đang tạo ra rất nhiều tò mò cho người dùng. Nhưng thay đổi được Apple nhắc đến nhiều nhất là kiểu dáng mỏng và nhẹ hơn so với người tiền nhiệm, có cảm biến vân tay, camera sắc nét hơn, cấu hình tốt hơn cũng như hỗ trợ nền tảng 64 bit.

Tìm hiểu: System Restore, Control Panel, Scheduled Tasks, Restore Point, Restore Points, Safe Mode, qua trinh khoi phuc, chuc nang khoi phuc, khoi phuc lai, thuc su la, luong su dung, khoi dong lai, he thong, co the, dung luong, moc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khôi phục hệ thống bằng System Restore trong Windows (I)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khôi phục hệ thống bằng System Restore trong Windows (I) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoi phuc he thong bang System Restore trong Windows I de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Cong nghe moi trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Cong nghe moi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0